Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio MTEP projektų finansavimo

Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio MTEP projektų finansavimo

2017-04-07
Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio MTEP projektų finansavimo
​Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.​
Paraiškos priimamo iki  2017 m. birželio 5 d.​
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000,00 eurų (šeši šimtai tūkstančių eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.​
 
Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.​
Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 42 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai.​
Daugiau ​informacijos apie kvietimą - LMT tinklalapyje.