Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Struktūra

Fakultete yra 9 katedros: Chemijos ir bioinžinerijos, Fizikos, Grafinių sistemų, Informacinių sistemų, Informacinių technologijų, Inžinerinės grafikos, Matematinės statistikos, Matematinio modeliavimo ir Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos.  Katedrų moksliniai interesai ir kuruojamos studijų programos apima informatiką (Informacinių technologijų, Informacinių sistemų ir Grafinių sistemų katedros), biotechnologijas (Chemijos ir bioinžinerijos katedra), matematiką (Matematinio modeliavimo katedra), statistiką (Matematinės statistikos katedra). Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedra, nors jos mokslinė veikla susijusi su mechanika ir mechanikos inžinerija, kartu su Matematinio modeliavimo katedra vykdo technomatematikos studijų programą. Fizikos katedra turi savą technologijų krypties antrosios pakopos studijų programą Saulės elementų ir modulių inžinerija. Inžinerinės grafikos katedra kuruoja antrosios pakopos informacinių technologijų studijų programos specializaciją Inžinerinė ir kompiuterinė grafika.
Informatikos krypties moksliniai tyrimai vykdomi Taikomosios informatikos mokslo institute, kuriame sutelktos 3 informatikos mokslo laboratorijos – Lygiagrečiųjų skaičiavimų, Informacinių sistemų ir Informacinių technologijų saugos. Be to, fakultete yra 3 atskirose mokslo kryptyse dirbančios mokslo laboratorijos: Bioinformatikos (priklauso Chemijos ir bioinžinerijos katedrai), Spinduliuotės mokslinių tyrimų (Fizikos katedra) ir Stiprumo mechanikos (Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedra).
Mokomojų laboratorijų, skirtų pirmiausia studijų reikmėms, fakultete taip pat yra 6: Bioinžinerijos ir Chemijos mokomosios laboratorijos priklauso Chemijos ir bioinžinerijos katedrai, Fizikos – Fizikos katedrai, Multimedijos ir kompiuterinio dizaino bei mobiliųjų aplika – Grafinių sistemų katedrai,  Medžiagų atsparumo – Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedrai. Informatikos-multimedijos srityje dirbanti Mobiliųjų aplikacijų laboratorija yra fakuletinio pavaldumo.
  • Puslapio administratoriai:
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė