Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija
DATA
RENGINIYS
ORGANIZATORIAI
RENGINIO VIETA
KOVO 2
2012 m. jaunųjų mokslininkų teminių konferencijų ciklo plenarinis posėdis
Mokslo kom. pirm. prof. A. Čenys 
El-paštas: daiva.versekeniene@vgtu.lt 
Konferencijos puslapis
VGTU Mokslo direkcija
VGTU SRC 03 aud.
BALANDŽIO 10
Informatika
Mokslo kom. pirm. prof. G. Kulvietis 
Konferencijos puslapis
Informacinės technologijos
El-paštas: jelena@vgtu.lt
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose
BALANDŽIO 13
Informatika
Mokslo kom. pirm. prof. A. Čenys 
Konferencijos puslapis
Informacinių technologijų saugumas
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose
BALANDŽIO 17
Informatika
Mokslo kom. pirm. prof. P. G. Adomėnas 
Konferencijos puslapis
Informacinės sistemos
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose
BALANDŽIO 17
Kompiuterinė grafika ir projektavimas
Mokslo kom. pirm. prof. R. Baušys 
El-paštas: igk@vgtu.lt 
Konferencijos puslapis
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose
BALANDŽIO 25
Medžiagotyra ir aplinkos fizika
Mokslo kom. pirm. prof. A. Jukna 
El-paštas: fizkonf@vgtu.lt 
Konferencijos puslapis
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose
BALANDŽIO 26
Matematika
Mokslo kom. pirm. prof. L. Saulis 
Konferencijos puslapis
Matematinė statistika
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose
BALANDŽIO 26
Matematika
Mokslo kom. pirm. prof. R. Čiegis 
Konferencijos puslapis
Matematinis modeliavimas
El-paštas: jmmat@vgtu.lt
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas
VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto patalpose
Fundamentinių mokslų fakulteto mokslininkai dirba pagal šias mokslo tyrimų kryptis:
 1. Informacinės sistemos ir technologijos: intelektualizuotų informacinių sistemų architektūra; ontologijų inžinerija; verslo informacinės sistemos; elektroninio verslo technologijos; internetinės informacinės technologijos; vaizdo apdorojimo technologijų taikymas inžineriniame projektavime; naujų projektavimo metodų kūrimas ir taikymas inžinerinėms informacinėms sistemoms; informacinių grafikos sistemų modeliavimas taikant inžinerines technologijas.
 2. Įvairių statistikų skirstinių asimptotinė analizė ir statistinės analizės metodų taikymai finansuose, ekonomikoje, inžinerijoje, medicinoje ir biologijoje.
 3. Fizikinių ir technologinių procesų modelių lygiagretieji skaitiniai sprendimo metodai.
 4. Nelokalieji aplinkos procesai ir objektai bei jų kompiuterinis modeliavimas.
 5. Fizikinių procesų puslaidininkiuose ir kituose nanodariniuose teorinis ir eksperimentinis tyrimas.
 6. Medžiagų sandaros ir savybių tyrimai.
 7. Nehomogeninių struktūrų modeliavimas diskrečiųjų elementų metodų.
 8. Skaičiuojamosios mechanikos metodų kūrimas ir taikymas.
 9. Konstrukcinių elementų irimo procesų modeliavimas.
 10. Baigtiniais elementais diskretizuojamų struktūrų analizės ir optimizavimo metodų plėtra.
 11. Biotechnologinių procesų tyrimas, modeliavimas ir valdymas.
 12. Radioaktyviosios spinduliuotės tyrimai ir gamtinių procesų prognozė.
 13. Techninių dokumentų standartų reikalavimų ir jų taikymo Lietuvoje tyrimas.
 14. Fundamentinių dalykų studijų proceso technikos universitete tyrimas bei optimizavimo paieškos.
  • Puslapio administratoriai:
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė