Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Studijų programos valstybinis kodas 612J76001, ISCED kodas 51152, programa akredituota LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2009-08-17 Nr.1-73.
 
Kvalifikacinis laipsnis: bioinžinerijos bakalauras
 
Per ketverius studijų metus yra studijuojami šie dalykai: bendroji chemija, matematika, fizika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, analizinė chemija, biologija,  informacinės technologijos, cheminė termodinamika, organinė chemija, elektronika, cheminė kinetika, gamtinių junginių chemija, bioduomenų gavimas, mikrobiologijos pagrindai, mikrobiologinė technologija, modeliai biologijoje, biochemijos pagrindai, biocheminiai metodai, genų inžinerijos pagrindai, chromatografijos pagrindai, biofarmacija, bioinžinerija (biotechnologijos procesai ir aparatai), grynųjų baltymų technologija, enzimologija, biochemijos inžinerija ir biotechnologija, vaistinių formų technologijos pagrindai, imunologijos pagrindai. Be išvardintų dalykų, studentai mokosi bendrojo universitetinio lavinimo dalykų: užsienio kalbos, vadybos, žmonių saugos, teisės, kalbos kultūros ir specialybės kalbos bei studijuoja fundamentalios filosofinės pasaulėžiūros dalykus.
Studijų programos valstybinis kodas 621J76001, ISCED kodas 51252, programa akredituota LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2009-08-17 Nr.1-73
 
Kvalifikacinis laipsnis: bioinžinerijos magistras.
 
Per dvejus studijų metus yra studijuojami šie dalykai: ląstelės biologija, regeneracinė biologija, proteomika, sistemų biologija, baltymų išskyrimo ir gryninimo metodai, pramoninė biotechnologija, genų inžinerijos metodai, biologinių sistemų matematinis modeliavimas, biocheminė inžinerija, bioinformatika, moksliniai tyrimai ir inovacijos, adaptyvaus duomenų modeliavimo sistemos,  taip pat per visą magistrantūros studijų laikotarpį yra atliekamas tiriamasis darbas.
Studijų programos valstybinis kodas 621J70003, ISCED kodas 51252, programa patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu  2011-05-24 Nr.1-01-61.
 
Kvalifikacinis laipsnis: biotechnologijų magistras.
 
Per dvejus studijų metus yra studijuojami šie dalykai: prokariotų ir eukariotų biologija, kamieninių ląstelių biologija, audinių inžinerija, sistemų biologija, ląstelių technologija, imunotechnologija, nanomedicina, pramoninė biotechnologija, diagnostinė nanobiotechnologija, genų inžinerija, bioregeneracinės technologijos, moklsiniai tyrimai ir inovacijos,  taip pat per visą magistrantūros studijų laikotarpį yra atliekamas tiriamasis darbas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Ričardas Mališauskas
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė