Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Fizikos katedros vedėjo prof. dr. Pauliaus Miškinio priėmimo valandos:
pirmadieniais -- 14.00--16.00 val.;
trečiadieniais -- 14.00--16.00 val.;
penktadieniais -- 14.00--15.30 val.
 
Dėstytojų konsultacijų grafikas:
 
Fizikos katedros dėstytojų darbo vietos
Kabineto nr.
Dėstytojas (-ai)
SRL-I 302
Fizikos katedros vedėjas prof. dr. Paulius Miškinis
SRL-I 303 
doc. dr. Asta Daunaravičienė
doc. dr. Raselė Girgždienė
prof. dr. Aloyzas Girgždys
prof. dr. Jonas Gradauskas
doc. dr. Gytis Mykolaitis
doc. dr. Milda Pečiulienė
prof. dr. Algirdas Sužiedėlis
doc. dr. Bonifacas Vengalis
SRL-I 328B
doc. dr. Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė
prof. dr. Paulius Miškinis
doc. dr. Vaida Vasiliauskienė
SRL-I 328A
doc. dr. Valdas Špakauskas
SRL-I 330A
doc. dr. Dainius Jasaitis
SRL-I 331
lekt. Neringa Samuolienė
doc. dr. Jolanta Stupakova