Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

                                 2016-207 m. m. pavasario sesijos egzaminų pakartotinis laikymas
                                                     (nuo 2017 m. birželio 26 d. iki birželio 29 d.)
Dėstytojo vardas, pavardė
I data
II data
Doc. dr. Jovita
Damauskaitė
2017-06-26 d., 11.00 val. SRK-II 104
2017-06-29 d., 14.00 val. SRK-II 104
Doc. dr. Asta
Daunaravičienė
2017-06-26, 9.00 val., SRL-I 301
2017-06-27, 9.00 val., SRL-I 301
Doc. dr. Gražina
Grigaliūnaitė-
Vonsevičienė
2017-06-26, 9.00 val., SRL-I 332
2017-06-27, 9.00 val., SRL-I 332
Doc. dr. Dainius
Jasaitis
2017-06-26, 10.00 val., SRL-I 332
2017-06-27, 10.00 val., SRL-I 332
Prof. dr. Paulius
Miškinis
2017-06-26, 12.00 val., SRL-I 301
2017-06-27, 12.00 val., SRL-I 301
Doc. dr. Gytis
Mykolaitis
2017-06-26, 12.00 val., SRL-I 301
2017-06-29, 12.00 val., SRL-I 301
Lekt. Neringa
Samuolienė
2017-06-27, 12.00 val., SRL-I 332
2017-06-28, 12.00 val., SRL-I 332
Doc. dr. Jolanta
Stupakova
2017-06-27, 12.00 val., SRL-I 335
2017-06-29, 12.00 val., SRL-I 335
Prof. dr. Algirdas
Sužiedėlis
2017-06-26, 18.00 val., MR-I 1-204
2017-06-27, 18:00 val., MR-I 1-204
Doc. dr. Valdas
 Špakauskas
2017-06-27, 10.00 val., SRL-I 335
2017-06-29, 10.00 val., SRL-I 335
Doc. dr. Vaida
Vasiliauskienė
2017-06-26, 8.30 val., SRL-I 301
2017-06-27, 10.20 val., SRL-I 301
 
Pastaba: studentai turi pasirinkti vieną pakartotinio egzamino laikymo datą.
Pasirinkę datą, studentai privalo užsiregistruoti el. paštu fizkat@vgtu.lt
Egzaminų laikymo komisijos pirmininkas – prof. dr. Paulius Miškinis,
nariai: doc. dr. Jovita Damauskaitė, doc. dr. Asta Daunaravičienė,
doc. dr. Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, doc. dr. Vaida Vasiliauskienė.
 
Egzaminų laikymas komisijoje:
2017 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val. SRL-I 301
arba
2017 m. rugpjūčio 30 d. 12.00 val. SRL-I 301.
 
Pastaba: studentai turi pasirinkti vieną egzamino laikymo komisijoje datą.
Pasirinkę datą, studentai privalo užsiregistruoti el. paštu fizkat@vgtu.lt
ne vėliau kaip likus vienai dienai iki pasirinktos egzamino datos
(laiške būtina nurodyti savo vardą, pavardę, akademinę grupę ir dėsčiusio dėstytojo pavardę).
Ateinant į egzaminą, būtina atsinešti savo fakulteto (instituto) dekano (direktoriaus) leidimą.
Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
Fizikos katedros vedėjo prof. dr. Pauliaus Miškinio priėmimo valandos:
pirmadieniais -- 14.00--16.00 val.;
trečiadieniais -- 14.00--16.00 val.;
penktadieniais -- 14.00--15.30 val.
 
Dėstytojų konsultacijų grafikas:
 
Fizikos katedros dėstytojų darbo vietos
Kabineto nr.
Dėstytojas (-ai)
SRL-I 302
Fizikos katedros vedėjas prof. dr. Paulius Miškinis
SRL-I 303 
doc. dr. Asta Daunaravičienė
doc. dr. Raselė Girgždienė
prof. dr. Aloyzas Girgždys
prof. dr. Jonas Gradauskas
doc. dr. Gytis Mykolaitis
doc. dr. Milda Pečiulienė
prof. dr. Algirdas Sužiedėlis
doc. dr. Bonifacas Vengalis
SRL-I 328B
doc. dr. Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė
prof. dr. Paulius Miškinis
doc. dr. Vaida Vasiliauskienė
SRL-I 328A
doc. dr. Valdas Špakauskas
SRL-I 330A
doc. dr. Dainius Jasaitis
SRL-I 331
lekt. Neringa Samuolienė
doc. dr. Jolanta Stupakova
  • Puslapio administratoriai:
  • Artūras Jukna
  • Dainius Jasaitis
  • Genovaitė Bučinskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė