Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Fotoelektros technologijų laboratorija

Laboratorijos funkcija – suteikti galimybę Fizikos katedros darbuotojams vykdyti mokslinę veiklą panaudojant laboratorijos įrangą bei teorinę ir eksperimentinę patirtį.
 
Veiklos kryptys
Fotoelektros technologijų laboratorijoje atliekami fizinės medžiagotyros moksliniai tyrimai. Laboratorijoje taip pat vykdomi aplinkos spinduliuotės stebėsenos moksliniai tyrimai.
Fizinės medžiagotyros mokslinių tyrimų veiklos kryptis:
 • Naujų perspektyvių medžiagų paieškos, jų technologijos paruošimas, fizinių savybių ir procesų tuose medžiagose tyrimai bei aktualūs tų savybių taikymai elektronikoje, elektrotechnikoje, bioinžinerijoje ir jutikliuose;
 • Akytojo silicio darinių pritaikymas saulės energetikoje, siekiant esminiai padidinti silicio saulės baterijų našumą;
 • Aukštatemperatūrių superlaidininkų (ir jiems giminingų laidžių sudėtingų oksidų bei manganatų) tyrimai;
 • Saulės elementų/modulių fotoelektrines charakteristikas lemiančių medžiagų kokybės bei defektų, atsirandatnčių elementų/modulių gamybos, transportavimo ar eksploatavimo metu tyrimai.
Aplinkos spinduliuotės stebėsenos veiklos kryptis:
 • Eksperimentiniai ir teoriniai aplinkos sistemų tyrimai ir aplinkos apsaugos technologijų kūrimas;
 • Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo ir ozono pokyčių tyrimai įvairiose aplinkose;
 • Elektromagnetinių laukų įvairiose aplinkose tyrimai ir vertinimas;
 • Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčių aplinkoje tyrimai.
Paslaugos pavadinimas
Trumpas aprašas
Saulės elementų ir modulių kokybės patikra
Saulės elementų/modulių fotoelektrinės charakteristikas lemia gamybai naudojamų medžiagų kokybė bei defektai, atsirandantys elementų/modulių gamybos, transportavimo ar eksploatavimo metu.
Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumo tyrimai įvairiose aplinkose.
Dezinfekcija UVC spinduliuote ir ozonu
Gamtinės ir dirbtinių šaltinių (suvirinimo aparatų, soliariumų, kvarco lempų ir kt.) skleidžiamos UV spinduliuotės intensyvumo pokyčių įvertinimas.
Ant įvairių paviršių susikaupusių bakterijų ir mikroorganizmų sunaikinimas naudojant UVC spinduliuotę ir ozoną.
Ozono susidarymo, sklaidos tyrimai ir vertinimas
Ozono koncentracijos lygio pažemio ore, prie aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, darbo (kopijavimo, lazerinio spausdinimo, suvirinimo) patalpose  įvertinimas.
Elektromagnetinių laukų įvairiose aplinkose tyrimai ir vertinimas
Elektromagnetinių laukų sklindančių iš buitinių elektros prietaisų, kompiuterių, elektros perdavimo linijų, radijo ir televizijos stočių, radarų, mobiliųjų telefonų tyrimai ir vertinimas.
Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčių rekreacinėse zonose ir urbanizuotoje teritorijoje tyrimai.
Įvertinama gamtinės kilmės radionuklidų esančių grunte, įvairių takų, kelių (tiltų, viadukų) dangose, požeminiuose garažuose ir įv.statybinėse medžiagose sąlygojama apšvita.
Vandens skaidrio tyrimai (drumstumas, optinė sugertis, optinė sklaida)
Vandens skaidris priklauso nuo jame ištirpusių medžiagų optinės sugerties ir šviesos sklaidos dalelėmis, kurių matmenys didesni už šviesos bangos ilgį. Tyrimai atliekami laboratorijoje.
Fotoelektros technologijų laboratorija:
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 251 2462
Vietinis telefonas 9462
Kabinetas SRL-I 330
 
prof. dr. Paulius Miškinis, vyresnysis mokslo darbuotojas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4834
Vietinis telefonas 9177
dr. Renata Chadyšienė, mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2476
Vietinis telefonas 9476
dr. Anastasija Moisejenkova, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 251 2476
Vietinis telefonas 9476
  • Puslapio administratoriai:
  • Artūras Jukna
  • Dainius Jasaitis
  • Genovaitė Bučinskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė