Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

 
MULTIMEDIJOS IR KOMPIUTERINIO DIZAINO STUDIJŲ PROGRAMA
 
Multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programos studentams atidėto baigiamojo  darbo gynimas vyks 2017 m. rugpjūčio 29 d. 9 val. SRK-II 605.
 
 
 
Bakalauro baigiamojo darbo dalį sudaro 4 gynimai:
 1. Baigiamojo darbo pirmos dallies gynimas (BD1) – septinto semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Baigiamojo darbo antros dallies gynimas (BD2) – aštunto semestro sesijos metu (gegužės mėnesio pirmoje pusėje);
 3. Baigiamojo darbo katedrinis gynimas – gegužės mėnesio antroje pusėje;
 4. Baigiamojo darbo viešas gynimas – birželio mėnesio pirmoje pusėje;
DĖMESIO – kiekvieno BD gynimo etapo tikslios datos ir reikalavimai skelbiami žemiau pateiktuose poskyriuose.

BD 1

BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MKDf-13/1 grupei – Sausio 20 d. 10:00 val. SRK-II 602 aud.;
 2. MKDf-13/2 grupei – Sausio 20 d. 12:00 val. SRK-II 602 aud.;
 3. MKDf-13/3 grupei – Sausio 20 d. 8:30 val. SRK-II 602 aud.;
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD1 rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Kadangi BD1 metu ginama tik teorinė dalis, tai įdėti skaidirų iš teorinės dalies;
 6. Paskutinėje skaidrėje pateikti prototipo nuotrauką;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).

BD 2

BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MKDf-13/1 grupei – Gegužės 15 d. 8:30 val. SRK-II 602 aud.;
 2. MKDf-13/2 grupei – Gegužės 15 d. 12:10 val. SRK-II 602 aud.;
 3. MKDf-13/3 grupei – Gegužės 15 d. 10:20 val. SRK-II 602 aud.;
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 
DĖMESIO: iki katedrinio gynimo studentai privalo perkleti apgintą BD produktą su visais reikalingais failais perkelti (t.y. visos praktinės dalies failai ir duomenys) į MKDM laboratortijos kompiuterį (SRK-II 605). Darbų priėmimo laikas darbo dienomis nuo 7 iki 14 val., penktadienį nuo 7 iki 9 val.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai;
 5. Išeities kodai;
 
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MKDf-13/1 grupei – Gegužės 24 d. 9:00 val. SRK-II 603 aud.;
 2. MKDf-13/2 grupei – Gegužės 25 d. 9:00 val. SRK-II 603 aud.;
 3. MKDf-13/3 grupei – Gegužės 25 d. 13:00 val. SRK-II 603 aud.;
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais arba susesgtas į papkę;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 

BD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VGTU informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI >>>

Viešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MKDf-13/1 grupei – Birželio 5 d. 11:00 val. SRK-II 602 aud.; KOMISIJA>>>
 2. MKDf-13/2 grupei – Birželio 6 d. 9:00 val. SRK-II 602 aud.; KOMISIJA>>>
 3. MKDf-13/3 grupei – Birželio 7 d. 9:00 val. SRK-II 602 aud.; KOMISIJA>>>
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vgtu.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vgtu.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 
KOMPAKTAS:
 
 1. Tipas – CD arba DVD (priklausomai nuo informacijos kiekio);
 2. Kiekis - 1 vnt. vokeliuose: http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-procesas/baigiamieji-darbai/baigiamuju-darbu-blankai/57930 (I pakopos (bakalauro) studijos >> Baigiamojo darbo kompaktinio disko voko viršelio forma;
 3. CD arb DVD užrašas – Vardas Pavardė, Grupė, Metai;
 4. Patikrinkite ar gerai įrašėte turinį į CD arba DVD (venkite naudoti Windows CD writer).
 
KOMPAKTO TURINYS:
 
 1. Katalogas "Tekstine_dalis";
  • Aiškinamasis raštas – Vardas_Pavarde.PDF ir Vardas_Pavarde.DOCX formatai;
  • Priedai – PDF / DOCX / JPEG / MP4 formatai;
 2. Katalogas "Praktine_dalis";
  • User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
  • Projekto failai;
  • Veikiantis produktas;
 3. Katalogas "Kodai"
  • Source kodai;
  • Išeities kodai;
 4. Katalogas "Darbo_Pristatymas" (Darbo pristatymui naudoti PPT ir kitokie failai);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMA
Multimedijos informacinių sistemų specializacija
 
Magistro baigiamojo darbo dalį sudaro 5 gynimai:
 1. Baigiamojo darbo pirmos dallies gynimas (BD1) – pirmo semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Baigiamojo darbo antros dallies gynimas (BD2) – antro semestro sesijos metu (birželio mėnesio antroje pusėje);
 3. Baigiamojo darbo trečios dallies gynimas (BD3) – trečio semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 4. Baigiamojo darbo katedrinis gynimas – gegužės mėnesio antroje pusėje;
 5. Baigiamojo darbo viešas gynimas – birželio mėnesio pirmoje pusėje;
DĖMESIO – kiekvieno BD gynimo etapo tikslios datos ir reikalavimai skelbiami žemiau pateiktuose poskyriuose.

BD 1

BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MISfm-16 grupei – Sausio 24 d. 15:00 val. SRK-II 602 aud.;
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD1 rašto dalį – APŽVALGA;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

BD 2

BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MISfm-16 grupei – Birželio 22 d. 15:00 val.SRK-II 602 aud.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD2 rašto dalį – TEORINĖ DALIS;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

BD 3

BAIGIAMASIS DARBAS 3
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MISfm-15 grupei – Sausio 24 d. 16:20 val. SRK-II 602 aud.;
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BD3 rašto dalį – PRAKTINĖ DALIS;
 2. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 3. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 
DĖMESIO: iki katedrinio gynimo studentai privalo perkleti apgintą BD produktą su visais reikalingais failais perkelti (t.y. visos praktinės dalies failai ir duomenys) į MKDM laboratortijos kompiuterį (SRK-II 605). Darbų priėmimo laikas darbo dienomis nuo 7 iki 14 val., penktadienį nuo 7 iki 9 val.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai;
 5. Išeities kodai;
 
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MISfm-15 grupei – Gegužės 24 d. 13:00 val. SRK-II 603 aud.;
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais arba susesgtas į papkę;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

BD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VGTU informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.

VIešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
 
GYNIMŲ DATOS:
 
 1. MISfm-15 grupei – Birželio 5 d. 9:00 val. SRK-II 602 aud.; KOMISIJA>>>
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Rašto darbas turi būti įrištas plastmasine spirale su skaidriu plastikiniu (priekyje) ir kartoniniu (gale) viršeliais;
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vgtu.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vgtu.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 
KOMPAKTAS:
 
 1. Tipas – CD arba DVD (priklausomai nuo informacijos kiekio);
 2. Kiekis - 1 vnt. vokeliuose: http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-procesas/baigiamieji-darbai/baigiamuju-darbu-blankai/57930 (I pakopos (bakalauro) studijos >> Baigiamojo darbo kompaktinio disko voko viršelio forma;
 3. CD arb DVD užrašas – Vardas Pavardė, Grupė, Metai;
 4. Patikrinkite ar gerai įrašėte turinį į CD arba DVD (venkite naudoti Windows CD writer).
 
KOMPAKTO TURINYS:
 
 1. Katalogas "Tekstine_dalis";
  • Aiškinamasis raštas – Vardas_Pavarde.PDF ir Vardas_Pavarde.DOCX formatai;
  • Priedai – PDF / DOCX / JPEG / MP4 formatai;
 2. Katalogas "Praktine_dalis";
  • User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
  • Projekto failai;
  • Veikiantis produktas;
 3. Katalogas "Kodai"
  • Source kodai;
  • Išeities kodai;
 4. Katalogas "Darbo_Pristatymas" (Darbo pristatymui naudoti PPT ir kitokie failai);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų pilką arbą baltą VGTU šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

2016m. Papildytos realybės mobilioji aplikacija

Autorius: MKDF 12 / 1 Kristijonas Mikuličius
Vadovas: dr. Juozas Kamarauskas
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe analizuojama papildytos realybės technologija ir jos pritaikymo galimybės, nagrinėjami šios technologijos realizavimo būdai mobiliuose prietaisuose bei atliekama jau realizuotų projektų ir įrankių, reikalingų tokio tipo projektams įgyvendinti, analizė. Atlikus analizę buvo sukurta „Android“ operacinei sistemai skirta mobilioji aplikacija, kuri, kameros pagalba, leidžia ant vartotojo pasirinkto paviršiaus atvaizduoti netoliese esančių, realaus pasaulio objektų trimačius modelius, kurie reprezentuoja kaip tas objektas atrodė anksčiau. Mobiliosios aplikacijos karkasas buvo sukurtas „Unity“ žaidimų variklio pagalba. Papildytos realybės technologijos funkcionalumui įgyvendinti buvo pasitelktas „Vuforia“ plėtinys „Unity“ žaidimų varikliui, šis plėtinys leido įgyvendinti trimačių objektų atvaizdavimą ant vartotojo pasirinkto paviršiaus.
 
 
 

2016m. Architektūros vizualizavimas realiu laiku naudojant žaidimo variklį

Autorius: MKDF 12 / 3 Dovydas Gaižauskas
Vadovas: Girūta Kazakevičiūtė-Januškevičienė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe išnagrinėtas žaidimų variklių technologiniai aspektai, jų taikymas virtualių turų realizacijoms, virtualių turų aktualumu visuomenėje. Sukurtas virtualus pasivaikščiojimas Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kuriame galime apžiūrėti eksponatus dieną ir naktį, peržiūrėti ir perskaityti informaciją apie juos. Išanalizuotos „Unity“ technologijos taikytos projekto įgyvendinimui. Apžvelgta rinka ir populiarumas tokios metodikos taikymui. Projektui įgyvendinti pasirinktas „Unity“ žaidimų variklis.
 

2015m. Interaktyvios, judesiais valdomos MIDI platformos, vidinės sistemos kūrimas.

Autorius: MKDF 11 / 3 Ignas Kairelis
Vadovas: doc. dr. Dmitrij Šešok
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
MIDI (angl. Musical Instrument Digital Interface) – tai duomenų, elektroninių muzikos signalų perdavimo protokolas, leidžiantis instrumentams bendrauti tarpusavyje. MIDI instrumentai gali būti tiek fiziniai (elektroniniai pianinai, klavišiniai, sintezatoriai, gitaros ir kt.) tiek kaip programinės įrangos dalys (Ableton Live, FLStudio ir kt.). Darbe  nagrinėjamas bei sukuriamas MIDI koncepcinis modelis – platforma, kurią galima valdyti žmogaus judesių pagalba. Tai instrumentas, kurį žmogus gali valdyti, neįdėjęs daug pastangų. Ši platforma ypatinga tuo, kad neapsiriboja tik MIDI signalų siuntimu į kitus įrenginius. Ji papildoma interaktyvumu, vizualizacijomis kurios praplečia grojimo patirtį.
 
 

2015m. Grafikos ir vizualizacijų realizacija interaktyvioje judesiu valdomoje MIDI platformoje

Autorius: MKDF - 11 / 3 Lukas Dunčius
Vadovas: doc. dr. Dmitrij Šešok
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Judesiu valdomos platformos yra greičiausiai pati artimiausia ateitis – žmonių poreikis joms sparčiai auga. Ypatingai platformos, kurios suteikia galimybę kurti ir yra įtraukiančios, pritraukia daugiausia vartotojų. Viena iš jų – interaktyvi, judesiu valdoma MIDI platforma. Interaktyvi, judesiu valdoma MIDI platforma yra perkeliama į virtualią erdvę ir dėka judesių aptikimo įrenginių, vartotojo siluetas taip pat perkeliamas ten pat. Taigi, žmogui yra sukuriama natūrali vartotojo sąsaja, atvaizduota mygtukais, kuriais manipuliuodamas, gali kurti muziką. MIDI platformos pasisekimą stipriai lemia vizualizacijų dalis kuri leidžia vartotojui patirti didžiausią pasitenkinimą naudojantis programa.
 
 

2015m. Mobili aplikacija VGTU bendruomenei

Autorius - Eimantas Matijoška, MKDf-11/2
Vadovas - dr. Artūras Kriukovas
Baigiamasis Bakalauro darbas
 
Vis labiau populiarėjant išmaniesiems įrenginiams, kartu su jais populiarėja ir jiems skirtos mobilios aplikacijos. Siekant palengvinti vartotojų darbą išmaniaisiais įrenginiais, sistemos, esančios internete yra perkeliamos mobilias aplikacijas. Ši aplikacija buvo pritaikyta „Medeinės“ tvarkaraščių sistemai, norint palengvinti visų Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenės narių darbą, ieškant reikalingos informacijos.
 
 

2015m. VGTU navigatorius

Autorius - Miroslav Miliuškevič, MKDf-11/3
Vadovas - dr. Artūras Kriukovas
Baigiamasis Bakalauro darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe analizuojami globalių ir lokalių navigacijos aplikacijų sprendimai „Android“ operacinei sistemai. Darbo rezultatas – „VGTU Navigator“ aplikacija, kuri savo pagrindui naudoja „Google Maps API“. Aplikacija žemėlapyje atvaizduoja aukšto planus bei žymeklius, kurie parodo tam tikras vietas ne tik VGTU viduje, bet ir išorėje. Taip pat „VGTU Navigator“ aplikacija sugeba nustatyti vartotojo buvimo vietą.   
 
 

2015m. Projektuojamo parko įvertinimo žaidimo programavimo technologijos

Autorius: MKDF - 11 / 1 Nerijus Viliūnas
Vadovas: prof. habil. dr. Romualdas Baušys
Baigiamasis Bakaluro Darbas
 
Kuriant urbanistinius projektus, svarbu įvertinti jų pasisekimą dar prieš investuojant dideles lėšas jų įgyvendinimui. Kompiuteriniai žaidimai yra labai pigus būdas tai įvertinti. Baigiamojo darbo tikslas – sukurti parko įvertinimo žaidimą pagal gautus sukurtus scenarijus naudojantis GIS duomenimis, bei surinkti informacija apie žaidėjo elgesį jame.
 

2016m. After Effects dvigubos ekspozicijos efekto papildinys

Autorius: MKDF 12 / 1 Danielius Eidiejus
Vadovas: Akvilė Gelažiūtė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Dvigubos ekspozicijos efektas yra paremtas judėjimu ir emocijų iššaukimu per jį. Šis efektas yra kilęs iš fotografijos ir šiuo metu intensyviai populiarėja kine. Dvigubos ekspozicijos koncepcija yra nusakoma, kaip dviejų skirtingų vaizdų sujungimas į vieną. Fotografijoje – du statiniai paveikslėliai, kine – du filmo klipai. Kokybiškai šį efektą atlikus, išgaunama vizualizacija, kurioje vienas paveikslėlis yra matomas kitame. Dvigubos ekspozicijos efektas yra labiau skirtas neilgiems filmams, kaip muzikiniai video klipai, reklaminiai intarpai ar filmų/serialų įžangos. Taip yra daroma tam, kad žiūrovas nepriprastų prie įspūdingo efekto ir jo nenuvertintų, jo įspūdingumu kaskart grožėtųsi iš naujo. Dviguba ekspozicija yra skirta suteikti įspūdį ir papasakoti istoriją. Dėka stipraus emocijų iššaukimo šis efektas buvo ir yra itin populiarus fotografijoje, tačiau, dabar, pažengus video efektų technologijoms, jis pradedamas taikyti ir kine. 
 
 
 
 
 

2016m. Split Screen technologijos automatizavimas post produkcijoje

Autorius: MKDF 12 / 1 Ieva Vareikytė
Vadovas: asist. Ernestas Čepulionis
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamojo bakalauro darbo tikslas -  suprogramuoti script’ą su grafine vartotojo sąsaja Adobe After Effects programoje, kuris leis automatizuoti split screen technologijos procesą.
Baigiamajame bakalauro darbe yra nagrinėjama split screen technologija, kaip ji kito nuo atsiradimo pradžios, kur buvo naudojama. Analizuojama, kaip ši technologija yra naudojama dabartiniais laikais, kokie įskiepiai yra sukurti, su kokiomis programomis šią technologiją galima realizuoti postprodukcijoje.
Atlikus analizę, buvo išrinkti svarbiausi split screen technologijos kompozicijų tipai ir jie realizuoti script’e. Tam buvo sukurti algoritmai, kurie aprašo kompozicijų koordinačių apskaičiavimą, trukmės modifikavimą ir vartotojo veiksmų loginę seką. Script’as parašytas ExtendScript programavimo kalba, script’as orientuotas į „Adobe After Effects“ programinį paketą. Script’e algoritmai realizuoti funkcijomis ir sujungti į bendrą script’o logiką. Sukurta grafinė vartotojo sąsaja remiantis žmogaus ir vartotojo sąsajos principais. Naudojant šį script’ą sukuriama nauja kompozicija, kur iš pasirinktų sluoksnių sukuriamas split screen technologijos kadras. Tokia kompozicija gali būti naudojama postprodukcijoje.
 
 

2016m. Vaizdo duomenų išlaikymas spalvų korekcijos metu

Autorius: MKDF 12 / 3 Lina Šimkevičiūtė
Vadovas: asist. Ernestas Čepulionis
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauriniame darbe analizuojamos vaizdo medžiagos produkcijos technologijos ir įrankiai kamerose, padedantys operatoriui apsaugoti vaizdo medžiagą nuo plika akimi nematomų galimų pažeidimų. Remiantis šia bei postprodukcijoje egzistuojančių įrankių analize pasirinkti efektyviausi parametrai įrankiui ir jų principu rašomas skriptas, padedantis identifikuoti rizikingas ir pažeistas vaizdo medžiagos skaisčio vietas postprodukcijoje realiu laiku. Metodo realizavimo metu buvo parašytas „Java“ skriptas orientuotas į „Adobe After Effects CS6“ programinį paketą
 
 

2016m. 360' virtualios realybės technologijos pritaikymas video projektui

Autorius : MKDF - 12/2 Aurelija Iždonaitė
Vadovas: Domantė Urbonaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
 
Nuo dvidešimto amžiaus pabaigos buvo pradėta nagrinėti virtualios realybės technologijos ir jos teikiamos perspektyvos. Tuo metu technologijos dar nebuvo pilnai išsivysčiusios, tad į virtualią realybę buvo žiūrima labai paviršutiniškai. Tačiau per pastaruosius kelerius metus, tai sulaukė didelio dėmesio, kadangi tobulėjant kompiuterinėms technologijoms, virtualios realybės aktualumas taip pat didėja. Naujųjų technologijų era sparčiu žingsniu žengia pirmyn, o jos priešakyje stovi viena naujausių technologijų- 360º virtuali realybė. Nors ši technologija smarkiai plečiasi šiuolaikinėje rinkoje, tik labai maža vartotojų dalis teisingai supranta, kas tai yra, kokius pagrindinius principus ir problemas tai turi. 
 
 
 
 
 
 
 

2015m. Apšvietimo papildinio, skirto "Cinema 4D" programinei įrangai, kūrimas.

Autorius : MKDF - 11/1  Rokas Mežetis
Vadovas: Andrej Jodko
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
„Cinema 4D“ yra trimatė erdvinio modeliavimo programa, turinti plačias apšvietimo galimybes ir gausų kiekį valdymo nustatymų, tačiau neturinti greito ir patogaus apšvietimo valdymo, suprantamo kūrybinės srities vartotojams. Taip pat standartinės šviesos neturi realaus fizinio pavidalo.Trimatės kompiuterinės grafikos programinės įrangos tampa vis populiaresnės, paprasčiau valdomos ir labiau prieinamos naujoms vartotojų grupėms. Tokiomis programomis naudojasi ne tik techninį išsilavinimą turintys vartotojai, tačiau ir kūrybine veikla užsiimantys asmenys. Siekiant toliau plėsti naują vartotojų grupę, programinės įrangos gamintojai nuolatos tobulina savo produktus, praplėsdami programos galimybes, supaprastinant tam tikras funkcijas ar procesus. Viena aktualiausių problemų išliekančių probleminių sričių yra apšvietimas ir jo valdymas.
 
 
 

2015m. Morfingo efekto atlikimo metodų analizė ir realizacija socialinės video reklamos kūrime.

Autorius: MKDF - 11 / 2 Lukas Baltrėnas
Vadovas : dr. Jelena Devenson
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Vienas dažniausiai naudojamų įvairiose grafikos ir filmų srityse vizualinis efektas – morfingas (angl. morphing) - kompiuterinis efektas, kuriame vienas vaizdas yra palaipsniui transformuojamas į kitą, be pastebimų nepageidaujamų pokyčių procese. Ankstyvaisiais vaizdų metamorfozės laikais, šiam procesui buvo naudojami specialūs kino kūrimo metodai. Bet dabar – sparčiai tobulėjančių kompiuterių laikais, morfingas atliekamas daug tikslesniais ir įtikimesniais būdais, leidžiančiais sukurti tobulus meninius efektus.Dėl savo išraiškos efektas plačiai naudojamas medicinoje, atvaizduojant gijimo procesus, infekcijos plitimą, bei kitiems edukaciniams tikslams. Šis efektas nuo savo atsiradimo pradžios paliko didelį susidomėjimą ir šiuo metu ne retai yra vadinamas kompiuteriniu mokslu.
 

2015m. Fiktyvių elementų kūrimas ir jų atvaizdavimas.

Autorius: MKDF 11 / 3 Tomas Jaskauskas
Vadovas: Ernestas Čepulionis
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
3D objektai yra fiktyvūs, kadangi jų egzistavimas susideda tik iš skaitmeninėje terpėje atvaizduojamų kūnų. Šiame projekte naudojama reali supanti aplinka ir joje įterpiamas fiktyvus objektas ar realus personažas, kurie patalpinami neegzistuojančioje, kompiuteriu sugeneruotoje erdvėje. Šiomis dienomis tai labai populiarus ir plačiai naudojamas būdas postprodukcijos etape. Siekiant sukurti tikro pasaulio iliuziją naudojami kompiuteriu sugeneruoti objektai, tokiu būdu praplečiant žmogaus audiovizualinio produkto kūrimo galimybes. Dar 2006 metais tokius darbus reikėdavo atlikti kadras po kadro ir koreguoti judesių grafikos dizaineriui, sekant subjekto judesius ir pritaikant 3D technologijas. Naujausios technologijos leidžia sukurti ir pritaikyti 3D sekimo metodus buitinėmis sąlygomis naudojantis įvairiomis 3D programomis.
 
 

2015m. Realiojo laiko generatyvinių garso efektų kūrimas kompiuteriniams žaidimams

Autorius: MKDF - 11 / 1 Ieva Kučinskaitė
Vadovas: Vytis Puronas
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Kiekvienam žmogui bent vieną kartą yra tekę žaisti komputerinį žaidimą ir nepaisant jo rūšies nevalingai padarome išvadą - įsijungti žaidimą antrą kartą ar ne. Tai yra galvosūkis žaidimo kūrėjams, kaip pritraukti ir išlaikyti vartotojus. Galbūt prasta žaidimo idėja ar nepatraukli vartotojo sąsaja, ar net žaidimo sudėtingumo lygis gali nulemti vartotojo neigiamą požiūrį į taip ilgai, didelės žmonių komandos, kurtą produktą. Labai tikėtina, kad priežasčių bus ieškoma žaidimo grafikoje, bet rečiau atkreipiamas dėmesys į tai kaip vartotojas vertina žaidime esančius garsus bei muziką. Viena iš mažiau akivaizdžių, net ir geriausios grafikos kompiuterinių žaidimų, problemų – pasikartojantys ir vartotoją dirginantys garsai, verčiantys atsisakyti virtualaus žaidimų pasaulio malonumų . Darbo tikslas – sukurti realiojo laiko sintetinio garso kūrimo sistemą generuojančią garso efektus pritaikytus kompiuteriniams žaidimams.
 

2016m. Virtualus VGTU turas

Autorius: MKDF 12 / 4 Tomas Neščiokas
Vadovas: prof. habil. dr. R.Baušys
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauriniame darbe nagrinėjamos 360° fotografijų kūrimo technologijos, jų pritaikymas virtualioje aplinkoje  ir sisteminga projekto kūrimo eiga. Darbo tikslas išsiaiškinti 360° fotografijų pritaikymo galimybės ir jų sukūrimo procesą. Projekte  Išnagrinėtos technologijos, kaip teisingai kurti 360° fotografijas, kokią programine įrangą pasirinkti jas jungiant ir kaip ją naudoti. Pateiktas sąrašas su atlikta retušavimo programų analize kurios tikslas padėti išrinkti efektyviausią ir tinkamiausią programą. Aprašyta fotografijų retušavimo ir paruošimo įkėlimui į virtualią aplinką eiga. Atlikta programavimo kalbų, reikalingų sukurti virtualiam turui analizė.
 
 
 
 
 

2016m. Kino festivalio puslapio dizainas

Autorius: MKDF 12 / 4 Greta Mikalauskaitė
Vadovas: Akvilė Gelažiūtė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe apžvelgiamas internetinių svetainių dizaino aktualumas šiomis dienomis. Išanalizuoti Lietuvos ir užsienio kino festivalių svetainių puslapiai. Atlikta apklausa išsiaiškinti, analizuojamų internetinių svetainių privalumus bei trūkumus. Pateikti apklausos duomenų palyginimai. Apžvelgtos šiuolaikinės internetinių puslapių kūrimo technologijos. Išnagrinėta estetinė įtaka svetainės panaudojamumui, įvertinta tikslinė auditorija bei vartotojo patirtis. Baigiamajame darbe išsiaiškinta, koks svetainės dizainas labiausiai tinka kino festivalio svetainei. Sukurtas internetinio puslapio dizainas skirtas „Moterų kino festivaliui“. Išnagrinėjus teorinius ir praktinius aspektus.
 
 
 

2016m. Internetinė atvaizdų redagavimo programėlė

Autorius: MKDF 12 / 4 Laurynas Mickonis
Vadovas: prof. habil. dr. R.Baušys
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe pagal parinktus kriterijus lyginamos internetinės atvaizdų redagavimo programos. Įvertinama rinkos situacija pagal tai, kokios technologijos  labiausiai paplitusios tokioms aplikacijoms kurti. Atliekama šių technologijų analizė, bei palyginimas. Analizuojamos dažniausiai naudojamos JavaScript Canvas bibliotekos. Praktiškai ištiriamos pasirinktos technologijos kuriant atvaizdų redagavimo programinę įrangą. Sukurta internetinė programa, leidžianti redaguoti nuotraukas.
 
 

2016m. Logotipų kūrimo programa internetinėje svetainėje

Autorius: MKDF 12 / 3 Raimonda Rukaitė
Vadovas: doc. Meda Norbutaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Darbo pagrindinis tikslas – sukurti edukacinio tipo internetinę svetainę su lengvai valdoma logotipų kūrimo sistema, atsižvelgiant į logotipų kūrimo principus ir vartotojo sąsajai keliamus reikalavimus. Baigiamajame bakalauro darbe analizuojamas logotipų kūrimo procesas, aptariami logotipo sistemų kūrimo metodai, vartotojo sąsaja.  Remiantis analizės rezultatais ir jau esamų, tokio tipo sistemų apžvalga, sukurta internetinė svetainė, kurioje integruota logotipo kūrimo sistema. Internetinė svetainė sukurta naudojant HTML, CSS, JavaScript, PHP programavimo kalbas.
 
 
 

2015m. Internetinė svetainė baldų detalių išdėstymui plokštėse

Autorius: MKDF - 11 / 4  Andrius Skučas
Vadovas: dr. Ernestas Filatovas
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Dauguma pramonės šakų susiduria su pakavimo arba pjaustymo problemomis, kuomet reikia sutalpinti kuo daugiau elementų į tam tikrą turimą plotą ar tūrį. Esant šiai problemai reikia kuo didesnį stačiakampių skaičių sutalpinti duotame plote taip, kad stačiakampiai nepersidengtų ir tuo pačiu užimtų kiek įmanoma mažesnį plotą. Tokios pramonės šakos kaip medžio apdirbimo, metalo apdirbimo ar tekstilės, susiduria ne tik su problema kaip sutalpinti elementus į turimą plotą, bet kaip juos sutalpinti taip, kad vėliau būtų galima išpjauti naudojant turimą įrangą ir kuo labiau sumažinti atliekų kiekį.
 
 

2015m. Audio ir vizualinių efektų taikymas informacinėje interneto svetainėje

Autorius: MKDF - 11 / 4 Audronė Locaitytė
Vadovas: Meda Norbutaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Naujos internetinių puslapių kūrimo technologijos suteikia galimybę kurti išskirtinius puslapio maketus (angl. layout ), nesunkiai praturtinti internetinės svetainės dizaino turinį pasitelkiant animacijas, garsus, vaizdo medžiagą. Norint patraukti jaunų žmonių dėmesį (amžius:18 -28m.), reikia naujovių, kurios juos stebintų, būtų šiuolaikiškos, tai galima įgyvendinti, kuriant nestandartinio tipo dizainą. Problema iškyla tada kai iš tokios technologijų gausos reikia išsirinkti tinkamiausias ir jas pritaikyti šiuolaikiškam (angl. innovative) dizainui. Šio darbo tikslas - sukurti internetinę informacinę svtainę, kurioje bus pritaikomi vaizdiniai ir garsiniai efektai.
 
 

2015m. Informacinis vizualinis dizainas reklaminei interneto svetainei

Autorius: MKDF - 11 / 3 Renata Mečkovskaja
Vadovas: Meda Norbutaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Nesibaigiančios informacijos srautas šiuolaikiniame pasaulyje sukėlė paradigmos, nusakančios mūsų ryšį su informacija, poslinkį. Dabartinio gyvenimo tempas nuolat reikalauja skubėti. Vartotojai nori aiškaus, struktūrizuoto bei prieinamo turinio, todėl yra svarbu suprasti koks informavimo būdas yra efektyvus. Informacinių internetinių puslapių dizainas yra aktuali ir perspektyvi sritis. Bet kokią įstaigą, bendruomenę arba asmenį atstovaujantis tinklalapis yra tarsi vizitinė kortelė, nuo kurios priklauso, ar bus užmegztas ryšys su potencialiu klientu, todėl būtina sukurti atitinkamą informacinę erdvę – apgalvoti turinio išdėstymą, struktūrą bei naudojamus vizualinius sprendimus.
 
 

2015m. Aktorių paieškos platformos tinklalapio kūrimas ir duomenų bazės projektavimas

Autorius: MKDF 11 / 2 Fausta Bagdonaitė
Vadovas: Domantė Urmonaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Lietuvos kino industrija per pastaruosius metus, sulaukusi didesnio valstybės finansavimo ir žiūrovų susidomėjimo, sparčiai auga. Šios industrijos augimas lemia jog ir didėja poreikis dirbančių žmonių joje. Kino industrijoje dirbantys žmonės yra skirstomi į aktorius ir filmavimo komandos narius, kurie lieka už kadro. Kiekvieno darbuotojo dalyvavimas kino kūrime yra svarbus, tačiau svarbiausias veiksnys siekiant sulaukti pripažinimo kino industrijoje – surasti keliamus kriterijus atitinkančius aktorius. Todėl kuriant filmą ypatingai daug dėmesio skiriama aktorių paieškai.Šio baigiamojo darbo pagrindiniai tikslai - sukurti internetinę aktorių paieškos platformą, kurioje bus galima surasti aktorius, bei bus galima agentūroms siūlyti darbo pasiūlymus pagal kategorijas, atsisakant tarpininko tarp aktoriaus ir filmo gamintojo.
 
 

2016m. Populiariųjų JAV komiksų ir Manga segmentų stilizacijos analizė

Autorius: MKDF 12 / 4 Karolina Aleksejevaitė
Vadovas: lekt. Tomas Mitkus
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjamas komiksų kaip mediumo: komunikacijos modelis, grafiniai elementai, kompozicijos principai, komiksų komunikacijos elementai. Plačiau analizuojamos dviejų šalių JAV komiksų ir Japonijos komiksų - manga kūrimo skirtumai ir panašumai.
Atlikus analizę sukurtas produktas, kuriame matomi atliktos analizės rezultatai.
 
 

2016m. Juvelyrinių žiedų modeliavimas taikant Spline technologiją

Autorius: MKDF - 12 / 2 Beata Kakovka
Vadovas: lekt. Ina Pankrašovaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjamas trimačių juvelyrinių dirbinių modelių poreikis ir pritaikymo galimybės. Apžvelgiamos populiariausios trimačio modeliavimo technologijos: modeliavimas daugiakampiais, splainais ir NURBS paviršiais. Išskiriami modelių privalumai ir trukumai. Parenkama ir detaliai aprašoma, labiausiai tinkanti technologija juvelyrinių žiedų modeliavimui. Baigiamajo darbo rezultatas - sukurtas įskiepis, kuris palengvina darbą modeliuojant juvelyrinius žiedus.
 
 
 
 

2016m. Parametrinis modeliavimas naudojamas 3D spausdinimui

Autorius: MKDF 12 / 3 Eimilė Zalubaitė
Vadovas: dr. Rytė Žiūrienė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjama sparčiai besivystanti 3D spausdinimo technologija ir apžvelgiami parametrinio modeliavimo ypatumai, kuriais siekiama sukurti spausdinamą modelį.Šiame darbe yra analizuojamas 3D spausdinimo aktualumas ir kaip jis daro įtaką dabartiniame pasaulyje. Prakitnio darbo metu yra sukurtas vazos modeliavimo algoritmas Grasshopper įskiepiu, kuris greitai generuoja skirtingų variacijų bei raštų spausdinamas vazas. Modeliai sukurti 3D Max.
 

2016m. Personažo meninių stilistikų ir modeliavimo technologijų sąsajų tyrimas

Autorius: MKDF 12 / 3 Vaida Triklerytė
Vadovas: doc. Meda Norbutaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
3D modeliavimas užima nemažą vietą šiandieninėje konkurencingoje visuomenėje ir numanoma, kad ji tik didės. Lyginant su 2D, 3D modeliai padeda pamatyti daug realesnius vaizdus. Kadangi juos galima matyti iš visų pusių, jie yra plačiai naudojami pramonėje norint tiksliai pagaminti gaminį. Taip pat 3D filmų ir žaidimų paklausa vis didėja, 3D pagalba galima geriau suvokti aplinkinius vaizdus ir vykstančius įvykius.
Šiuolaikinės 3D modeliavimo programos turi itin daug funkcijų. Skirtingiems modeliams vieni metodai yra praktiškesni nei kiti, todėl, norint rasti greičiausią ir patogiausią būdą modeliuojant tam tikrą objektą, prireikia daug laiko ir pastangų.  Atliekant bakalaurinį darbą buvo naudojama Blender programa. Ji buvo pasirinkta todėl, kad, palyginus su kitomis panašiomis programomis, ji yra galinga bei paprasta naudoti, taip pat ji nuolatos tobulinama, todėl joje yra visos naujausios ir reikalingiausios funkcijos. Taip pat didelis šios programos privalumas tas, kad yra nemokama, todėl puikiai tinka modeliuoti 3D pradedančiajam.
 

2015m. Šnekos animavimo modelio kūrimas

Autorius: MKDF - 11 / 1 Audrius Junevičius
Vadovas: prof. habil. dr. Romualdas Baušys
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Baigiamajame bakalauro darbe tiriamas šnekos animavimo modelio kūrimas taikant "kaulų" technologiją, „3DS Max“ programinėje įrangoje. Nagrinėjama žmogaus veido kaulų ir raumenų anatomija, virtualaus žmogaus galvos modeliavimo metodų technikos, teisingo galvos tinklo taisyklės, Mpeg-4 veido animacijos standartas ir kaulų sistemos technologijos. Taip pat atliekama sukurto galvos modelio deformacijos lyginamoji analizė, kurioje veido išraiškos yra lyginamos su populiariu etalonu.
 
 

2015m. Šrifto garnitūro kūrimo technologijos analizė

Autorius: MKDF - 11 / 2 Gabrielė Klezyte
Vadovas: Meda Norbutaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Nuo senų laikų raštas buvo vienas iš fundamentalių žmonijos kultūros dalių, o jo atsiradimas buvo labai reikšmingas įvykis žmonijos istorijoje. Jis padėjo perduoti sukauptas žinias, o taip pat visada buvo, yra ir bus svarbi tiek dvasinės, tiek kultūrinės, tiek materialios žmonijos dalimi. Pagrindinė informacijos perteikimo priemonė yra šriftas, tačiau šriftas jau senai nebėra skirtas vien tik skaityti, jis taip pat skirtas ir žiūrėti. Šiais laikais, taisyklingai sukurtas ar parinktas šriftas daro poveikį žmonėms, padeda sukelti tam tikrą emociją ir leidžia lengviau atskleisti mintį. Vykstant pokyčiams, kito meno stiliai, dailės estetikos suvokimas, o taip pat keitėsi ir tobulėjo šrifto menas. Mokslas ir technologijos atvėrė naujas galimybes šiuolaikinio šrifto meno vystymuisi. Technologijos pažanga palengvino proceso kūrimą, tačiau kartu su technologijomis atsirado įvairios naujos problemos. Pagrindinė baigiamajame darbe sprendžiama problema, kaip ir kokiomis taisyklėmis, išraiškomis ir technologijomis efektyviausiai kuriamas kompiuterinis šriftas.
 

2015m. Trimačių objektų modeliavimas taikant "Spline" technologiją

Autorius: MKDF - 11 / 3 Kamilė Mikalauskaitė
Vadovas:  Ina Pankrašovaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
3D modeliavimas šiais laikais yra neatsiejama kompiuterinės grafikos dalis, jis yra taikomas labai plačiai, tiek animacijoje, žaidimuose, moksle, medicinoje, inžinerijoje ir dar daugiau įvairių krypčių. Dabartiniame pasaulyje laikas dažnai yra prilyginimas uždarbiui, todėl įvairių sričių specialistai stengiasi technologijas taikyti tam, kad sutaupytų laiko ir resursų, o norimo rezultato kokybė būtų kuo geresnė. Šioje temoje nagrinėjama ornamentų modeliavimo specifika. Ornamentus galime pastebėti beveik visur, tiek architektūroje, tiek kompiuterinėje grafikoje ar mados industrijoje. Ornamentai 3D aplinkoje taip pat yra plačiai taikomi: animacijoje ir žaidimuose, vizualizacijoje, papuošalų gamyboje, frezavime, o sparčiai populiarėjant 3D spausdintuvams ir trimačio spausdinimo technologijose. Ornamentai pasižymi simetrija, ritmika, estetikos suvokimus, turi gamtos, genčių ar visatos elementų. Tai ir yra kompiuterinės grafikos pranašumai, naudojant įvairias  transformacijas, glotnias kreives bei kitas programinių įrangų teikiamas funkcijas galima sukurti itin tikslų, simetrišką ir estetišką ornamentą.
 

2015M. Kailio atvaizdavimas realiu laiku naudojant DirectX technologiją

Autorius: MKDF - 11 / 3 Aušrinė Kotryna Čepulėnaitė
Vadovas: doc. dr. Ana Usovaitė
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Šiuolaikinių trimatės grafikos modeliavimo programų pagalba galima sukurti nepaprastai realistiškus modelius, kurių geometrijos detalumas siekia milijonus viršūnių. Norint tokius modelius panaudoti interaktyviose programose, kur atvaizdavimas turi vykti realiu laiku, dažnai iškyla problema: modelių geometrija per detali, kad sudėtingi judėjimo bei fotorealistiško apšvietimo skaičiavimai būtų apdorojami reikiamu dažniu. Kailis – vienas iš geometriškai detaliausių objektų, susidedantis iš tūkstančių ar šimtų tūkstančių atskirų plaukelių. Atvaizdavimui pagreitinti tokiose interaktyviose programose kaip kompiuteriniai žaidimai kailio geometrija dažniausiai aproksimuojama tekstūromis padengtomis plokštumomis, tačiau taip prarandamas realistiškumas, ypač jeigu kailiu padengtas kūnas yra judantis arba stebimas iš arti. Pastaruoju metu kuriant žaidimus imta taikyti technologijas, įgyvendinančias atskirų kailio plaukelių atvaizdavimą realiu laiku: pavyzdžiui, tokie žaidimai, kaip 2013 m. „Call of Duty: Ghosts“ bei 2015 m. „The Witcher 3: Wild Hunt“ išnaudojo programuojamą grafinės atvaizdavimo sekos teseliacijos (angl. tessellation) etapą.
 

2015m. L-Sistemos struktūrų generavimas 3Ds Max aplinkoje

Autorius: MKDF - 11 / 4 Emilija Ruzgaitė
Vadovas: dr. Jelena Devenson
Baigiamasis Bakalauro Darbas
 
Gebėjimas efektyviai ir sparčiai modeliuoti gamtoje aptinkamus trimačius augalus ir medžius, yra didelis išbandymas 3D grafikos dizaineriams. Žaidimuose ar filmuose, lauko aplinką formuojantys objektai – medžiai ar augalai – turi specifinį augimo kelią ir subtilias augimo variacijas, kurie juos padaro unikaliais ir sudėtingais objektais kompiuterinėje grafikoje. Rankinis augalų modeliavimas, gali būti sunki ir daug laiko atimanti užduotis, nes detalizuotiems objektams kurti, reikalingas tikslumas ir kruopštumas. Darbo tikslas – sukuti „L-sistema“ įskiepį 3Ds Max aplinkoje, kuris taikant L-sistemas, generuoja trimačius bei dvimačius objektus.
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMGSB11602 Audio ir video technologijos 5 5 F
FMGSB11602 Audio ir video technologijos 5 5 I
FMGSB07705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
FMGSB07705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
FMGSB11705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMGSB11705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
FMGSB07705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
FMGSB08710 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
FMGSB08710 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
FMGSB08710 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
FMGSB11803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
FMGSB11803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 I
FMGSB08711 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
FMGSB11804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
FMGSB11804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 I
FMGSB08711 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
FMGSB08711 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
FMGSA11401 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 F
FMGSB11505 E-paslaugų technologijos 5 5 F
FMGSB11505 E-paslaugų technologijos 5 5 I
FMGSB11403 Gamybinė praktika 1 6 6 F
FMGSB11403 Gamybinė praktika 1 6 6 I
FMGSB11606 Gamybinė praktika 2 6 6 F
FMGSB11606 Gamybinė praktika 2 6 6 I
FMGSB11701 Geografinių informacinių sistemų pagrindai 6 6 F
FMGSB11701 Geografinių informacinių sistemų pagrindai 6 6 I
FMGSB11306 Geometrinis modeliavimas 3 3 F
FMGSB11306 Geometrinis modeliavimas 3 3 I
FMGSB06704 Grafikos programavimas 4,5 4,5 D
FMGSB06707 Grafikos programavimas 4,5 4,5 N
FMGSB06707 Grafikos programavimas 4,5 4,5 V
FMGSB06707 Grafikos programavimas 4,5 4,5 D
FMGSB06704 Grafikos programavimas 4,5 4,5 N
FMGSB06704 Grafikos programavimas 4,5 4,5 V
FMGSB11503 Interneto puslapių dizainas 6 6 F
FMGSB11503 Interneto puslapių dizainas 6 6 I
FMGSB14408 Interneto puslapių dizainas 5 5 F
FMGSB14408 Interneto puslapių dizainas 5 5 I
FMGSB11402 Interneto puslapių programavimas 6 6 F
FMGSB14307 Interneto puslapių programavimas 6 6 I
FMGSB14307 Interneto puslapių programavimas 6 6 F
FMGSB11402 Interneto puslapių programavimas 6 6 I
FMGSB11604 Interneto 3D grafika 3 3 F
FMGSB11604 Interneto 3D grafika 3 3 I
FMGSB11101 Inžinerinė grafika 6 6 F
FMGSB11303 Inžinerinė grafika 5 5 H
FMGSB11303 Inžinerinė grafika 5 5 I
FMGSB11303 Inžinerinė grafika 5 5 F
FMGSB11101 Inžinerinė grafika 6 6 I
FMGSB11103 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 6 F
FMGSB11103 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 6 I
FMGSB11102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 5 5 F
FMGSB13101 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 5 5 H
FMGSB08701 Kombinatorikos algoritmai 4,5 4,5 D
FMGSB08701 Kombinatorikos algoritmai 4,5 4,5 N
FMGSB08701 Kombinatorikos algoritmai 4,5 4,5 V
FMGSB11605 Kompiuterinė grafika 4 4 F
FMGSB11401 Kompiuterinė grafika 5 5 F
FMGSB11406 Kompiuterinė grafika 5 5 F
FMGSB14409 Kompiuterinė grafika 5 5 I
FMGSB14409 Kompiuterinė grafika 5 5 F
FMGSB11401 Kompiuterinė grafika 5 5 I
FMGSB11802 Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai 6 6 F
FMGSB11802 Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai 6 6 I
FMGSB11702 Kompleksinis projektas (Audiovizuali produkcija) 5 5 F
FMGSB11702 Kompleksinis projektas (Audiovizuali produkcija) 5 5 I
FMGSB11609 Kūrybinė Demola praktika 2 6 6 F
FMGSB11609 Kūrybinė Demola praktika 2 6 6 I
FMGSB11704 Mobiliųjų prietaisų multimedija 4 4 F
FMGSB11704 Mobiliųjų prietaisų multimedija 4 4 I
FMGSB11404 Multimedijos dizaino pagrindai 4 4 F
FMGSB11404 Multimedijos dizaino pagrindai 4 4 I
FMGSB14410 Multimedijos dizaino pagrindai 4 4 F
FMGSB14410 Multimedijos dizaino pagrindai 4 4 I
FMGSB11105 Multimedijos įvadas 5 5 F
FMGSB11105 Multimedijos įvadas 5 5 I
FMGSB07708 Multimedijos sistemos 7,5 7,5 N
FMGSB07708 Multimedijos sistemos 7,5 7,5 V
FMGSB11801 Multimedijos technologijos 7 7 F
FMGSB11801 Multimedijos technologijos 7 7 I
FMGSB11202 Pažintinė praktika 3 3 F
FMGSB11202 Pažintinė praktika 3 3 I
FMGSB11502 Programų sistemų inžinerija 5 5 F
FMGSB11508 Programų sistemų inžinerija 6 6 F
FMGSB11608 Programų sistemų inžinerija 6 6 I
FMGSB11502 Programų sistemų inžinerija 5 5 I
FMGSB11507 Rastrinės grafikos apdorojimo metodai 4 4 I
FMGSB11601 Skaitmeninės fotografijos technologijos 5 5 F
FMGSB11601 Skaitmeninės fotografijos technologijos 5 5 I
FMGSB08704 Vizualizavimo sistemos 3 3 D
FMGSB08705 Vizualizavimo sistemos 3 3 D
FMGSB08705 Vizualizavimo sistemos 3 3 V
FMGSB08705 Vizualizavimo sistemos 3 3 N
FMGSB11603 Vizualizavimo sistemos 4 4 I
FMGSB08704 Vizualizavimo sistemos 3 3 N
FMGSB08704 Vizualizavimo sistemos 3 3 V
FMGSB11603 Vizualizavimo sistemos 4 4 F
FMGSB11501 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 4 4 F
FMGSB11501 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 4 4 I
FMGSB11405 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 5 5 I
FMGSB14308 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 5 5 F
FMGSB11703 3D animacija 6 6 F
FMGSB11703 3D animacija 6 6 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMGSM11101 Erdvinės duomenų bazės 6 6 F
FMGSM11102 Grafikos programavimo technologijos 9 9 F
FMGSM11206 IT projektų valdymas 6 6 F
FMGSM11203 IT projektų valdymas 8 8 F
FMGSM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMGSM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMGSM11303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMGSM11401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
FMGSM11301 Multimedijos sistemų projektavimo technologijos 9 9 F
FMGSM11302 Skaitmeninių atvaizdų inžinerija 6 6 F
FMGSM11201 Skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai 6 6 F
FMGSM11204 Sprendimų priėmimo strategijos 6 6 F
FMGSM11202 Vaizdų atpažinimo teorija 9 9 F
Spalio 18 d. SRK-II 605 MKDf-14/1-3 gr. studentai galės rinktis baigiamųjų darbų temas
15:00 val. – MKDf-14/1 gr.
15:30 val. – MKDf-14/2 gr.
16:00 val. – MKDf-14/3 gr.
 
 
 
Baigiamųjų darbų temos 2017-2018 m.
(MKDf-14/1-3 grupių studentams)
 
Romualdas Baušys
1. Vandenženklių technologijos kopijavimo apsaugai.
2. LED ekrano taikymo technologijų tyrimas.
3. Mokomųjų žaidimų kūrimas.
4. Vietovės atpažinimas taikant charakteringų taškų technologijas.
 
Juozas Kamarauskas
1. Automatinis objekto sekimas ir pašalinimas video medžiagoje.
2. Žodžių atpažinimas Android mobiliam įrenginyje taikant dinaminį laiko skalės kraipymą.
3. Veido atpažinimas taikant atraminių vektorių klasifikatorius.
4. Automobilių numerių atpažinimas.
5. Kalbos atpažinimo požymių sistemų tyrimas.
 
Meda Norbutaitė
1. Technologinių efektų taikymas interneto puslapio vizualiniam dizainui.
2. Šrifto reikšmė informaciniame dizaine.
3. Internetinio meno albumo (knygos) dizaino kūrimas.
4. Informacinis dizainas masinių renginių reklamoje.
5. Interaktyvaus savanorystės tinklapio kūrimas.
6. Vizualiųjų efektų technologijų panaudojimas scenografijoje.
7. Technologijų panaudojimas meniniam produktui sukurti (tema -"Lietuvos 100-metis").
 
Tomas Mitkus
1. Skaitmeninių komiksų kūrimas.
2. Skaitmeninis tradicinės animacijos gamybos procesas (tik mokantiems paišyti).
3. Tradicinės animacijos technikos personažo animacija (tik mokantiems paišyti).
4. Stop-kadro animacijos technikos personažo skeleto sukūrimas.
5. Hiperbolizacijos principas animacijoje (bet kuri animacijos technika).
 
Ernestas Čepulionis
 1. Animuotų schemų kūrimas.
 2. Teksto išskaidymo proceso automatizavimas.
 3. Nepageidaujamo turinio pašalinimo technologija.
 4. Erdvinio tinklo modeliavimas ir animavimas.
 5. Layer lapse tehnologija.
 
Birutė Juodagalvienė
 1. Modeliavimo technologijų naudojimas kintamo dydžio laiptų pakopų parametrų redagavimui.
 2. Modeliavimo technologijų naudojimas ir palyginimas kuriant skirtingo dydžio skulptūras.
 3. Modeliavimo technologijų palyginimas kuriant dekoro elementus.
 4. Daugiakampių tinklų technologijos panaudojimas (įskiepių kūrimas) kardų modeliavime.
 5. Daugiakampių tinklų technologijos panaudojimas (įskiepių kūrimas) vienbučių namų šlaitinių stogų modeliavime.
 
Arnas Kačeniauskas
1. WEB UI kūrimas vizualizavimo sistemai debesų kompiuterijos infrastruktūroje.
Plačiau: Sukurti nuotolinės vizualizavimo sistemos WEB UI, tinkamą OpenStack arba Eucalyptus debesų kompiuterijos infrastruktūroms. Naudojant atvirojo kodo bibliotekas.
2. Medicininių atvaizdžių saugojimo ir tvarkymo debesų kompiuterijos saugyklose programinės įrangos lyginamoji analizė.
Plačiau: Eucalyptus debesų infrastruktūra. Specializuotų duomenų bazių funkcionalumo ir greitaveikos palyginimas su HDF5.
3. Vizualizavimo sistemos kliento realizacija ir efektyvumo tyrimai mobiliuosiuose įrenginiuose.
Plačiau: Pasirinktos nuotolinės vizualizavimo sistemos kliento diegimas VES (VTK OpenGL ES Rendering Toolkit) priemonėmis pagal KiwiViewer programinės įrangos analogą.
4. Kaimynų paieškos algoritmų realizavimas CUDA arba OpenCL programinėje įrangoje.
Plačiau: Dalį kaimynų paieškos algoritmų GPU galima vykdyti daug greičiau nei CPU. Realizuoti pasirinktą kaimynų paieškos algoritmą CUDA arba OpenCL programine įranga ir ištirti jo greitaveiką GPU.
5. Įvairių formų dalelių atvaizdavimo metodų programavimas GLSL šeideriais.
Plačiau: Dalelės gali būti sferinės, elipsoidinės, kubinės, piramidinės arba „quadrics“. Kiekviena forma GLSL šeideriuose diegiama atskiru algoritmu. Integracija su VTK įrankių rinkinių ir pasirinkta vizualizavimo sistema.
 
Ana Usovaitė
1. Išplėstinės realybės taikymas kompiuteriniuose žaidimuose.
2. Mobilios aplikacijos kūrimas naudojant išplėstinę realybę.
3. Internetinio puslapio su 3D grafika kūrimas.
4. Google Maps API (arba Arc GIS Java Script) taikymas mobiliose aplikacijose.
5. Internetinio puslapio su Google Maps API (arba Arc GIS Java Script) elementais kūrimas.
 
Akvilė Gelažiūtė
1. Mokomojo filmo vaikams buitinių atliekų rūšiavimo tema scenarijaus ir dizaino dokumento parengimas.
2. Žaidimo, populiarinančio lietuvišką literatūrą, scenarijaus ir dizaino dokumento parengimas.
3. Virtualios realybės žaidimo, populiarinančio lietuvišką architektūrą, scenarijaus ir dizaino dokumento parengimas.
 
Tadas Rakauskas
1. Dažniausiai užduodamų klausimų įrankių integravimas į internetinę aplikaciją.
2. Incidentų valdymo įrankių integravimas į internetinę aplikaciją.
3. Peiškos rezultatų gerinimas naudojant Elastic paieškos variklį.
4. Varnish taikymas dinaminio turinio internetinėse aplikacijose.
 
Živilė Mičiulytė
1. Edukacinės svetainės, skirtos dokumentinių filmų populiarinimui, dizaino dokumento sukūrimas.
2. Scenarijaus interaktyviam kompiuteriniam žaidimui sukūrimas.
Tema plačiau: tai būtų interaktyvus kompiuterinis žaidimas, kuriame vartotojas galėtų mokytis scenarijaus struktūros. 
 
Ernestas Filatovas
1. Internetinės paieškos rezultatų vizualizavimas.
2. Internetinių tinklapių vartotojų aktyvumo stebėjimo ir analizės sistema.
3. Internetinis UML diagramų kūrimo įrankis.
4. Blockchain transakcijų vizualizavimas.
5. Kriptovaliūtų portfelio sudarymo įrankis.
 
 
 
Andrius Keizikas
1. Sudėtingos struktūros 3d turinio kūrimas ir optimizavimas.
2. Kompiuterinio žaidimo erdvinis dizainas ir optimizavimas.
3. Virtualios realybės stacionarių objektų optimizavimo metodika.
4. Virtualios realybės judančių objektų optimizavimo metodika.
5. Statistinių duomenų atvaizdavimas skirtingo dydžio ekranuose.
 
Ruslan Pacevič
1. DEM rezultatų atvaizdavimas ir animacijos kūrimas Blender aplinkoje.
2. Web aplikacija 3D objekto paruošimas 3D spausdinimui.
3. GPGPU programavimo kalbų tyrimas.
4. Nuotolinis vizualizavimas naudojant Xpra technologiją.
5. Artimiausių kaimynų paieškos algoritmų palyginimas naudojant OpenCL.
 
Girūta Kazakevičiūtė-Januškevičienė
1. Kompiuterinio žaidimo realizacija vaikams su emocijų ir elgesio sutrikimu.
2. Pasirinktas 2D (arba 3D) mokomasis žaidimas Unity aplinkoje.
3. Smegenų pažeidimų segmentavimo metodų lyginamoji analizė.
 
Ina Pankrašovaitė
1. Įskiepio, skirto tam tikram modeliavimo procesui palengvinti kūrimas (Blender, Max, Maya).
2. Audinių/ augmenijos modeliavimo ypatumai (Blender, Max, Maya).
3. Kritulių (lietaus, sniego) modeliavimas  (Blender, Max, Maya).
4. Nestruktūrizuotų daugiakampių tinklų taisymo algoritmų analizė.
 
Ana Ušpurienė
1. Mokslinės literatūros šaltinių paieškos mokomoji programelė su Unity.
2. Mokomoji solfedžio pagrindų programelė su Unity.
3. Mokomoji pasaulio pažinimo programelė pradinių klasių mokiniams su Unity (Šalys, sostinės, kalbos, gyventojai, įžymios vietos).
4. VR akių pratimų aplikacija su Unity.
5. Unity3D aplinkos modeliavimas naudojant fraktalus.
 
Domantė Urmonaitė
1. Interaktyvios WEB dokumentikos kūrimo technologijų studija ir projekto realizacija.
2. Spalvų įtaka vaidybinio filmo žanrui. Skirtingo žanro filmų pristatymui skirtų vizualizacijų (moodboards) realizacija.
3. Skirtingų distribucijos kanalų įtaka audiovizualinių produktų gamybos technologijoms. Darbo eigos (workflow) schemų sudarymas. (pavyzdžiai: http://www.focal.ch/digiprodchallenge/makingof15/docs/DPCII_2015_Participants_Projects_Workflows.pdf).
4. Nespalvoto filmo restauravimas naudojant skaitmenines technologijas (Black & White Film Colouring and Restauration).
5. Skirtingo formato video medžiagos montažas. Naujo audiovizualinio projekto pristatymui skirto fiktyvaus anonso (ripomatic / sizzle reel) realizacija. (pavyzdys: https://www.youtube.com/watch?v=hcXf90kB1cI).
 
Ingrida Mažonavičiūtė
1. Automatizuotas Infografikų kūrimas iš lentelės duomenų (reikia mokėti programuoti ir vizualizuoti).
2. Naudotojo sąsajos aprašymo kalbos Virtualios realybės aplikacijoms (reikės sukurti aplikaciją VR aplinkai).
3. Automatizuotas egzamino bilietų sudarymas pagal naudotojo aktyvumą paskaitose (reikės atlikti duomenų analizę ir ataskaitų programavimą).
4. Prie naudotojo fizinės/ emocinės būsenos prisitaikančių mobilių įrenginių naudotojo sąsajų projektavimas (reikia mokėti android programavimą).
5. Prie naudotojo fizinės/ emocinės būsenos prisitaikančių interneto tinklalapių dizaino projektavimas (reikia gerai mokėti tinklapių programavimą).
 
Rytė Žiūrienė
1. 3D taškų debesies modelio taikymas virtualiame pažintiniame ture (Lokacija šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Išeitiniai duomenys - šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero taškų debesies modelis).
2. 3D taškų debesies modelio taikymas virtualioje realybėje (Čiurlionio tema, pradinė lokacija Čiurlionio kapas Rasų kapinėse. Išeitiniai duomenys – Rasų kapinių taškų debesies fragmentas).
3. Dalelių sistemų taikymas 3D plaukų modeliavime. Šukuosenų modeliavimo įskiepis.
4. Photogrametrijos taikymas urbanistinės vietovės atkūrime ir panaudojimas virtualiame pasakojime. (Lokacija – Žaliasis tiltas).
5. „Inseption“ fotomontažo tyrimas.
 
 
Atsiskaitymas už praktiką MKDf-14/1-3 gr.
MKDf-14/1 gr. – spalio 18 d. 14:00 SRK-II 607 (prof. Romualdas Baušys)
MKDf-14/2 gr. – spalio 18 d. 14:30 SRK-II 607 (prof. Romualdas Baušys)
MKDf-14/3 gr. – spalio 17 d. 18:00 SRK-II 601 (doc. Ana Usovaitė)
  • Puslapio administratoriai:
  • Ernestas Čepulionis
  • Kristina Braškuvienė
  • Rokas Semėnas
  • Beatričė Tallat Kelpšaitė
  • Edgar Žardin
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Justė Kareivaitė