Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Į perlaikymus BŪTINA užsiregistruoti!
 
Dėstytojas Studijų dalykas Grupės Laikas* Auditorija
A. Cholomskis Kursinis projektas 
PRIf-14/1,
PRIf-14/2
02.02 16:20 SRK-II 203
02.07 16:20 SRK-II 203
Egzaminas
PRIf-14/1,
PRIf-14/2
02.02 18:00 SRK-II 203
02.07 16:20 SRK-II 203
Komisijoje: 02.22 16:20-20:00 SRK-II 203
02.23 16:20-20:00 SRK-II 203
A. Katinienė Informacinės technologijos
VVi-16,
ECi-16
02.01 12:00  
02.08 12:00  
Komisijoje: 02.15 12:00  
02.22 12:00  
A. Laukaitis
Teorinės informatikos
skyriai
ISIfm-16 02.06 12:10 SRL-I 420
02.07 08:30 SRL-I 621
Komisijoje: 02.13 12:10 SRL-I 420
02.14 08:30 SRL-I 621
A. Ribikauskas Duomenų bazės VISf-14
02.06 18:00 (kontrolinis)
SRL-I 501
02.10 16:20 (teorija) rinktis prie SRL-I 413B
Duomenų bazių valdymas
PRIf-14/1,
PRIf-14/2
02.06 18:00 SRL-I 501
02.10 16:20 rinktis prie SRL-I 413B
Duomenų bazių
administravimas
VISf-13 02.06 18:00 SRL-I 501
02.10 16:20 rinktis prie SRL-I 413B
B. Pliuskuvienė Visi dėstomi dalykai Visoms gr. 02.02 09:00 SRL-I 413A
02.06 12:00 SRL-I 413A
D. Kalibatienė
Informacinių sistemų
analizė ir projektavimas
VISf-13 02.07 12:10 SRL-I 401
VISin-12,
ISip-16
02.06 18:00 SRL-I 325
Informacinių sistemų 
programų inžinerijos
pagrindai
VISf-14 02.07 12:10 SRL-I 401
Programų sistemų
inžinerijos pagrindai
PRIf-15/1,
PRIf-15/2,
PRIf-15/3
02.07 12:10 SRL-I 401
Programų sistemų
inžinerija
IInt-15,
VISit-13,
ISip-16
02.06 18:00 SRL-I 325
D. Mažeika Bakalauro baig. darbas 1 ITSfm-16 02.02 15:00 SRL-I 418
Bakalauro baig. darbas 3 ITSfm-15 02.02 16:00 SRL-I 418
J. Laučius Visi dėstomi dalykai Visoms gr. 02.02 16:00 SRL-I 413B
02.09 16:00 SRL-I 413B
J. Miliauskaitė Sistemų teorija
Visoms gr.
01.30 17:30 SRL-I 420
02.06 17:30 SRL-I 420
Komisijoje (visoms grupėms): 02.23 08:30 SRL-I 427
J. Stankevič Visi dėstomi dalykai Visoms gr. 02.02 18:10 SRL-I 413A
02.09 18:10 SRL-I 413A
Komisijoje (VIS įvadas): 02.21 17:00 SRL-I 413A
02.23 18:10 SRL-I 413A
Komisijoje (Duomenų bazių valdymas): 02.21 17:00 SRL-I 413A
02.23 18:10 SRL-I 413A
J. Trinkūnas
Modernios informacinės
sistemos
ISIfm-16 02.06 18:00 SRL-I 325
02.09 18:00 SRL-I 602
N. Čeikienė
Informacinių technologijų
ir programavimo įvadas
EDf-16
IIf-16
ITPf-16
ISf-16
PRIf-16 
02.06 08:30 SRL-I 427
02.08 08:30 SRL-I 418
Programų kūrimo įvadas ISit-16 02.06 08:30 SRL-I 427
02.08 08:30
SRL-I 418
Komisijoje: 02.15 08:30 SRL-I 418
02.22 08:30 SRL-I 418
N. Goranin Visi dėstomi dalykai Visoms gr. 02.07 15:00 SRL-I 415
02.09 10:00 SRL-I 415
Komisijoje: 02.21 15:00 SRL-I 415
02.23 15:00 SRL-415
O. Vasilecas Visi dėstomi dalykai Visoms gr. 01.30 19:00 SRL-I 621
02.09 18:00 SRL-I 621
Komisijoje: 02.13 18:00 SRL-I 621
02.23 18:00 SRL-I 621
P. Stefanovič Informacinės technologijos
FIfuc-16,
FIFu-16,
VVfuc-16,
VVfu-16
01.30 10:20 SRL-I 607
02.01 10:20 SRL-I 607
Informacinės technologijos
ir programavimo įvadas
IIfuc-16,
IIfu-16
01.30 10:20 SRL-I 607
02.01 10:20
​SRL-I 607
Komisijoje: 02.17 10:20 SRL-I 418
02.24 10:20 SRL-I 418
R. Griškevičius Visi dėstomi dalykai Visoms gr. 01.31 18:00 SRL-I 418
02.07 18:00 SRL-I 418
Komisijoje: 02.14 18:00 SRL-I 418
02.21 18:00 SRL-I 418
R.
Simanavičienė
Mokslinių tyrimų ir inovacijų
pagrindai (komisijoje)
Visoms gr. 02.14 16:20 SRA-II 09
02.21 16:20 SRA-II 09
T. Savickas
Sistemų ir duomenų
inžinerija (kursinis pr.)
ISIfm-16 01.31 18:00 SRL-I 417
02.02 18:00 SRL-I 602
U. Radvilaitė Programų kūrimo įvadas Visoms gr. 02.02 10:00 SRL-I 420
02.09 08:30 SRL-I 619
Komisijoje: 02.14 08:30 SRL-I 417
02.21 08:30 SRL-I 417
 
* Pasirinkti vieną iš pateiktų datų ir užsiregistruoti. Registracijos būdas - rašyti tiesiogiai dėstytojui el. paštu: vardas.pavarde@vgtu.lt
 
 
Praktikos / darbo skelbimai:
                                       www.itpraktika.lt
                                       www.gerapraktika.lt
                                       www.epraktika.lt