Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 • Adaptyvūs duomenų modeliai jų sistemos bei taikymas
 • Programų sistemų inžinerija
 • Informacinių sistemų saugumas
 • Kriptografija
 • Kompiuterinių programų taikymas technologijos dalykų studijose
 • Mobilios komunikacinės technologijos ir jų taikymai
 • Intelektualizuotų sistemų architektūra
 • Informacinės sistemos ir verslo taisyklės
 • Aukštadažnių puslaidininkinių darinių kompiuterinis modeliavimas.   
Doktorantas
Disertacijos pavadinimas
Darbo vadovas
Disertacijos gynimo data
Evaldas Lebedys
Duomenų kokybės reikalavimų realizavimas informacinėse sistemose
prof. dr. O.Vasilecas
2007 m. lapkričio 27 d.
Birutė Pliuskuvienė
Adaptyvūs duomenų modeliai projektavime
prof. habil. dr. P.G.Adomėnas
2008 m. birželio 18 d
Sergėjus Sosunovas
Vartotojų sudaromi šablonai verslo taisyklėms specifikuoti ir transformuoti
prof. dr. O.Vasilecas
2008 m. gruodžio 5 d.
Lina Pupeikienė
Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo uždaviniuose
prof. habil. dr. J. Mockus
2009 m. gegužės 14 d.
Vladimir Avdejenkov
Verslo taisyklių valdymo sistemų taikymo įmonėse tyrimas
prof. dr. O.Vasilecas
2009 m. vasario 27 d.
Diana Kalibatienė
Ontologijų naudojimo verslo taisyklių rinkiniui formuoti tyrimas
prof. dr. O.Vasilecas
2009 m. gegužės 28 d.
Nikolaj Goranin
Genetinių algoritmų taikymas informacijos saugos sistemose
prof. habil. dr. A. Čenys
2010 m. birželio 10 d.
Justas Trinkūnas
Koncepcinio duomenų modeliavimo naudojant ontologijas tyrimas
prof. dr. O.Vasilecas
2010 m. birželio 10 d.
Simona Ramanauskaitė
Atkirtimo nuo paslaugos atakų ir jų kontrpriemonių efektyvumo modeliavimas ir tyrimas. 
prof. habil. dr. A. Čenys
2012 m. birželio 7 d. 
Rūta Dubauskaitė
Informacinės sistemos skirtingų aspektų modelių darnos tikrinimo tyrimas
prof. dr. O.Vasilecas
 
2012 m. lapkrtičio 16 d. 
 
Vykdomi ir baigti projektai
 
Eil. Nr.
Programa
Pavadinimas
Projekto pradžia
Projekto pabaiga
Projekto  VGTU dalies vadovas
1. Ateities mokslas ir studijos informatikoje: kaip užtikrinti mokymąsi bet kur ir bet kada (angl. Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere) 2013 2016 prof. dr. Olegas Vasilecas
2.
EUREKA
Biometrija, identifikavimas ir technologijų saugumas elektroninių paslaugų versle
2010
2012
prof. habil. dr. Antanas Čenys
3.
Leonardo da Vinci
 
Virtuali IT saugos laboratorija
2009
2011
prof. habil. dr. Antanas Čenys
4.
 
FP 7 Research Infrastructures
2008
2010
doc. dr. Dalius Mažeika
5.
LR Švietimo ir mokslo ministerijos programa
 
Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas (LitGrid)
2007
2013
doc. dr. Remigijus Kutas
  • Puslapio administratoriai:
  • Karina Čiurlienė
  • Monika Gerybaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė