Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

 • Konsultacijas galite rasti  medeinėje. Dėstytojas budėjimo metu konsultuoja studentus, organizuoja papildomus atsiskaitymus už laboratorinius, savarankiškus ir kursinius darbus.
 • Egzaminų perlaikymų grafikus ieškokite skiltyje Kita informacija. Egzaminų pakartotiniai laikymai vykdomi remiantis VGTU Studijų direkcijos nustatyta tvarka. Prieš pirmą pakartotinį laikymą vykdomas papildomas atsiskaitymas už laboratorinius ar savarankiškus darbus. Galutinio balo skaičiavimo formulę perlaikymo atveju nustato dėstytojas, vadovaudamasis Studijų direkcijos rekomendacijomis.
 • Paskaitų tvarkaraščiai
 • Dėstytojus galite rasti šiuose kabinetuose:
 
Kabineto nr. Dėstytojas (-ai)
SRL- I 413 prof. dr. D. Mažeika
SRL- I 413 A
 
doc. dr. B. Pliuskuvienė
lekt. N. Čeikienė
lekt. J.Stankevič
SRL- I 413 B
doc. dr. J. Laučius
doc.dr. A. Ribikauskas
doc.dr. J. Miliauskaitė
SRL- I 415 doc. dr. N. Goranin
SRL- I 419
doktor. L. Marozas
doktor. J. Janulevičius
SRA- I 602
prof. dr. O. Vasilecas
doc. dr. A. Laukaitis
doc. dr. J. Trinkūnas
SRL- I 607 lekt. U. Radvilaitė
SRL- I 607 dr. P. Stefanovič
SRL- I 610 doc. dr. D. Kalibatienė
SRK I 516 prof. habil. dr. A. Čenys
 
 

 
Grupė Dalykas Data Laikas Vieta
VISf-14  Baigiamojo darbo gynimas    2018 06   10:00 SRA-II 09
   BD darbų atidavimas 2018 06  9:00 - 16:00  SRL- I 413
   Katedrinis baigiamojo darbo gynimas   2018 06  9:00 SRL- I 621
ISIfm-16 Baigiamojo darbo gynimas   2018 06   14:00 SRA-II 09
  Katedrinis baigiamojo darbo gynimas  2018 06  18:00 SRL- I 621
  BD darbų atidavimas 2018 06  9:00 - 16:00 SRL- I 413
ITSfm-16 Baigiamojo darbo gynimas   2018 06  9:00 SRA-II 09
  Katedrinis baigiamojo darbo gynimas 2018 06  15:00  SRL- I 401
  BD darbų atidavimas 2018 06  9:00 - 16:00 SRL- I 413
 
 
* atsiskaitymo metu, jei buvo kuriama programa ar pan., ją reikia pristatyti ir parodyti veikimą.
 
 
VISf-14 gynimo grafikas Informacija ruošiama
PRIf-14/1 gynimo grafikas Informacija ruošiama
PRIf-14/2  gynimo grafikas Informacija ruošiama
ISIfm-16 gynimo grafikas Informacija ruošiama
ITSfm-16 gynimo grafikas Informacija ruošiama
 
 
 
2017 - 2018 Bakalaurams atnaujintos VISf-14 gr. PRIf - 14/1, PRIf-14/2 (laisvos/užimtos temos) ,ITSfm-17 ir ISfm-17 magistrams baigiamųjų darbų temos.
2017 - 2018 Topics of The Master Thesis for Information and IT Security Students 
Baigiamųjų darbų įkėlimo instrukcija
Baigiamųjų darbų talpinimo į eLABa instrukcija
Baigiamojo darbo rengimo BD1 reikalavimai 
Baigiamojo darbo rengimo BD2 reikalavimai
Įvertinimas: įskaita
BD rašymo reikalavimai ir patarimai.
Baigiamųjų darbų įforminimo reikalavimai.
Baigiamųjų darbų blankai.
Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės ir pavyzdžiai.
 
Daugiau informacijos - fmis@vgtu.lt arba telefonu 8 5 274 4829
Baigiamajame darbe turi būti:
 1. Pirmas titulinis lapas;
 2. Antras titulinis lapas (su vadovo parašu);
 3. Baigiamojo darbo užduotis (su studento ir vadovo parašu);
 4. Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta ir pasirašyta užpildžius https://mano.vgtu.lt/ );
 5. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis (atspausdintos užpildžius https://mano.vgtu.lt/ ).
Pastaba: pažyma apie baigiamąjį darbą ir recenzijų blankai nesegami. Pažyma apie baigiamąjį darbą su vadovo parašu pristatoma kartu su darbu, tačiau neįsegus. Visi blankai pateikiami.
 
Baigiamųjų darbų įkėlimo instrukcija
Baigiamųjų darbų talpinimo į eLABa instrukcija
Baigiamųjų darbų blankai
Studijų modulių Baigiamasis darbas 1, 2, 3 reikalavimai
 
 
 Informacinių sistemų katedros studijų programos:
        
Grupė Dalykas Data Laikas Vieta
ISIfm-16 Katedrinis magistro darbo gynimas 2018 06  16:00 SRL- I 621
ISIfm-16 Baigiamųjų darbų atidavimas 2018 06   9:00-16:00 SRL I - 413
ISIfm-16 Galutinis magistro baigiamojo darbo gynimas 2018 06  13:00 SRA-II 09  
ITSfm-16 Katedrinis magistro darbo gynimas 2018 06  15:00 SRL- I 401
ITSfm-16 Baigiamųjų darbų atidavimas 2018 06  9:00-16:00 SRL I - 413
ITSfm-16 Galutinis magistro baigiamojo darbo gynimas 2018 06  10:00 SRA-II 09
 
* atsiskaitymo metu, jei buvo kuriama programa ar pan., ją reikia pristatyti ir parodyti veikimą.
 
ISIfm-16  gynimo grafikas Informacija ruošiama
ITSfm-16  gynimo grafikas Informacija ruošiama
 
2017 - 2018 Mokslo metų siūlomos ITSfm-17 ir ISIfm-17 magistrams baigiamųjų darbų temos.
Baigiamajame darbe turi būti:
 • Pirmas titulinis lapas;
 • Antras titulinis lapas (su vadovo parašu);
 • Baigiamojo darbo užduotis (su studento ir vadovo parašu);
 • Sąžiningumo deklaracija (atspausdinta ir pasirašyta užpildžius https://mano.vgtu.lt/);
 • Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis (atspausdintos užpildžius https://mano.vgtu.lt/).
Baigiamųjų darbų įkėlimo instrukcija
Baigiamųjų darbų talpinimo į eLABa instrukcija 
Įvertinimas: įskaita
BD rašymo reikalavimai ir patarimai.
Baigiamųjų darbų blankai.
 
Daugiau informacijos - fmis@vgtu.lt arba telefonu 8 5 274 4829
 
 Informacinių sistemų katedros magistrantūros studijų programos:
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMISB14204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 6 F
FMISB14204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 6 H
FMISB14204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 6 I
FMISB09998 Bakalauro baigiamasis darbas 18 18 T
FMISB07797 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
FMISB07797 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
FMISB07797 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 V
FMISB11742 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMISB11742 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
FMISB08798 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
FMISB08798 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
FMISB08798 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
FMISB11846 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 F
FMISB11846 Bakalauro baigiamasis darbas 2 5 5 I
FMISB08799 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
FMISB08799 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
FMISB08799 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
FMISB11847 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
FMISB11847 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 I
FMISB11444 Demola praktika 1 6 6 F
FMISB11616 Demola praktika 2 6 6 F
FMISB11636 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 4 4 F
FMISB11636 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 4 4 I
FMISB11532 Duomenų bazės 5 5 F
FMISB11523 Duomenų bazės 6 6 F
FMISB11532 Duomenų bazės 5 5 I
FMISB11741 Duomenų bazių administravimas 6 6 F
FMISB11741 Duomenų bazių administravimas 6 6 I
FMISB11635 Duomenų bazių valdymas 5 5 F
FMISB11635 Duomenų bazių valdymas 5 5 I
FMISB08787 Duomenų saugyklos ir OLAP technologijos 3 3 D
FMISB08787 Duomenų saugyklos ir OLAP technologijos 3 3 N
FMISB08787 Duomenų saugyklos ir OLAP technologijos 3 3 V
FMISB11610 Gamybinė praktika 2 6 6 F
FMISB11610 Gamybinė praktika 2 6 6 I
FMISB11406 Gamybinė praktika1 6 6 F
FMISB11406 Gamybinė praktika1 6 6 I
FMISB11222 Informacija ir komunikacija 6 6 F
FMISB11849 Informacinės saugos pagrindai 4 4 F
FMISB11770 Informacinės saugos pagrindai 6 6 F
FMISB11767 Informacinės saugos pagrindai 6 6 H
FMISB11849 Informacinės saugos pagrindai 4 4 I
FMISB11121 Informacinės technologijos 7 7 F
FMISB11121 Informacinės technologijos 7 7 I
FMISB11123 Informacinės technologijos 4 4 F
FMISB11123 Informacinės technologijos 4 4 I
FMISB14163 Informacinės technologijos 5 5 F
FMISB14123 Informacinės technologijos 4 4 F
FMISB14123 Informacinės technologijos 4 4 I
FMISB14164 Informacinės technologijos 5 5 I
FMISB14164 Informacinės technologijos 5 5 F
FMISB14123 Informacinės technologijos 4 4 H
FMISB14163 Informacinės technologijos 5 5 I
FMISB11150 Informacinės technologijos 7 7 F
FMISB11123 Informacinės technologijos 4 4 H
FMISB11120 Informacinės technologijos medijose 4 4 F
FMISB11793 Informacinių sistemų analizė ir projektavimas 6 6 F
FMISB11793 Informacinių sistemų analizė ir projektavimas 6 6 I
FMISB11531 Informacinių sistemų programų inžinerijos pagrindai 4 4 F
FMISB11531 Informacinių sistemų programų inžinerijos pagrindai 4 4 I
FMISB08796 Informacinių sistemų projektavimas 4,5 4,5 D
FMISB08796 Informacinių sistemų projektavimas 4,5 4,5 N
FMISB08796 Informacinių sistemų projektavimas 4,5 4,5 V
FMISB14101 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 6 H
FMISB14105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 6 F
FMISB11127 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 6 F
FMISB11533 Interneto technologijos 4 4 F
FMISB11533 Interneto technologijos 4 4 I
FMISB11325 Kompiuterių architektūra 6 6 F
FMISB11325 Kompiuterių architektūra 6 6 I
FMISB14311 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 6 F
FMISB11611 Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra 3 3 F
FMISB11611 Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra 3 3 I
FMISB11428 Kompiuterių tinklai 4 4 F
FMISB11428 Kompiuterių tinklai 4 4 I
FMISB07732 Optimizacijos teorijos pagrindai 4,5 4,5 D
FMISB07732 Optimizacijos teorijos pagrindai 4,5 4,5 N
FMISB07732 Optimizacijos teorijos pagrindai 4,5 4,5 V
FMISB07734 Optimizacijos teorijos pagrindai 4,5 4,5 D
FMISB07734 Optimizacijos teorijos pagrindai 4,5 4,5 N
FMISB07734 Optimizacijos teorijos pagrindai 4,5 4,5 V
FMISB11565 Optimizacijos teorijos pagrindai 4 4 I
FMISB08797 Organizacijų informacinės sistemos 4,5 4,5 D
FMISB11845 Organizacijų informacinės sistemos 4 4 I
FMISB11845 Organizacijų informacinės sistemos 4 4 F
FMISB08797 Organizacijų informacinės sistemos 4,5 4,5 N
FMISB08797 Organizacijų informacinės sistemos 4,5 4,5 V
FMISB11203 Pažintinė praktika 3 3 F
FMISB11203 Pažintinė praktika 3 3 I
FMISB13203 Pažintinė praktika 3 3 F
FMISB13203 Pažintinė praktika 3 3 H
FMISB13203 Pažintinė praktika 3 3 I
FMISB11429 Programavimo technologijos 5 5 F
FMISB11429 Programavimo technologijos 5 5 I
FMISB14102 Programų kūrimo įvadas 3 3 F
FMISB14102 Programų kūrimo įvadas 3 3 H
FMISB14102 Programų kūrimo įvadas 3 3 I
FMISB11608 Programų sistemų inžinerija 4 4 F
FMISB11608 Programų sistemų inžinerija 4 4 I
FMISB14468 Programų sistemų inžinerija 6 6 F
FMISB14468 Programų sistemų inžinerija 6 6 H
FMISB08045 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 6 6 D
FMISB08045 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 6 6 T
FMISB08045 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 6 6 V
FMISB07745 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 9 9 D
FMISB07745 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 9 9 N
FMISB07745 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 9 9 V
FMISB05745 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 7,5 7,5 D
FMISB05745 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 7,5 7,5 N
FMISB05745 Saugaus informacijos perdavimo pagrindai 7,5 7,5 V
FMISB11530 Sistemų teorija 5 5 F
FMISB11530 Sistemų teorija 5 5 I
FMISB11503 Sistemų teorija 4 4 F
FMISB11844 Verslo duomenų gavybos pagrindai 5 5 F
FMISB11844 Verslo duomenų gavybos pagrindai 5 5 I
FMISB11848 Verslo informacinių sistemų auditas 4 4 F
FMISB11848 Verslo informacinių sistemų auditas 4 4 I
FMISB11426 Verslo informacinių sistemų įvadas 4 4 F
FMISB11426 Verslo informacinių sistemų įvadas 4 4 I
FMISB11740 Verslo informacinių sistemų projektavimas 5 5 F
FMISB11740 Verslo informacinių sistemų projektavimas 5 5 I
FMISB11843 Verslo sprendimų rengimas ir agentinės technologijos 4 4 F
FMISB11843 Verslo sprendimų rengimas ir agentinės technologijos 4 4 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMISM11353 Adaptyvaus duomenų modeliavimo sistemos 4 4 F
FMISM11362 Agentinės technologijos 6 6 F
FMISM11245 Dirbtinis intelektas ir jo taikymai informacinėse sistemose 7 7 F
FMISM11103 Duomenų bazių ir elektroninių dokumentų sauga 8 8 F
FMISM11131 Duomenų inžinerija 8 8 F
FMISM11201 E. paslaugų sauga 5 5 F
FMISM11164 Informacijos apsauga 6 6 H
FMISM11312 Informacinės saugos vadyba 8 8 F
FMISM11272 Informacinių sistemų inžinerija 6 6 F
FMISM11273 Informacinių sistemų inžinerija 8 8 F
FMISM11348 Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas 6 6 F
FMISM11384 Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas 6 6 F
FMISM11374 Informacinių sistemų techninė įranga 6 6 F
FMISM11102 Informacinių technologijų saugos metodai 7 7 F
FMISM11360 Informacinių technologijų saugos metodai 7 7 F
FMISM11306 Informacinių technologijų saugos metodai 6 6 F
FMISM11225 Inžinerinės informacinės sistemos 8 8 F
FMISM11225 Inžinerinės informacinės sistemos 8 8 I
FMISM11206 Kompiuterių tinklų ir operacinių sauga 8 8 F
FMISM11101 Kriptografinės sistemos 8 8 F
FMISM11415 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMISM11455 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMISM11478 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMISM11128 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMISM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMISM11167 Magistro baigiamasis darbas 1 4 4 F
FMISM11241 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMISM11208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMISM11270 Magistro baigiamasis darbas 2 4 4 F
FMISM11314 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMISM11351 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMISM11373 Magistro baigiamasis darbas 3 5 5 F
FMISM11168 Modernios informacinės sistemos 7 7 F
FMISM11170 Modernios informacinės sistemos 8 8 F
FMISM11130 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 4 F
FMISM11346 Našios kompiuterinės sistemos 8 8 F
FMISM11311 Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos 7 7 F
FMISM11217 Organizacijų informacinių sistemų programinės įrangos inžinerija 7 7 F
FMISM11357 Papildomi teorinės informatikos skyriai 6 6 F
FMISM11205 Programų sauga 7 7 F
FMISM11207 Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo technologijos 7 7 F
FMISM11313 Saugus programavimas 7 7 F
FMISM11169 Sistemų inžinerija 8 8 F
FMISM14131 Sistemų ir duomenų inžinerija 8 8 F
FMISM11352 Šiuolaikinės duomenų bazės 6 6 F
FMISM11325 Šiuolaikinės duomenų bazės 7 7 F
FMISM11258 Šiuolaikinių duomenų bazių valdymas 6 6 F
FMISM11135 Teorinės informatikos skyriai 7 7 F
FMISM11209 Virtualios infrastruktūros sauga 5 5 F
FMISM11226 Žinių inžinerija 6 6 F
FMISM11259 Žinių inžinerija 3 3 F
FMISM11133 Žinių inžinerija ir žinių valdymas 8 8 F
FMISM11367 Žinių valdymas 6 6 F
PRAKTIKŲ ATLIKIMO TVARKA
 
SVARBU - Studento praktinio mokymo sutarčių ruošimas ir pasirašymas turi būti pabaigtas iki 2018 m. liepos mėn.1 d.* ( 2 ir 3 kurso dieninio skyriaus studentams)

Pažintinės praktikos atsiskaitymas vyks pavasario semestro egzaminų sesijos metu. 
Gamybinės praktikos atsiskaitymas vyks 2018 m. rugpjūčio  27 - 29 d. 
Konkrečios atsikaitymo už praktikas datos nurodytos https://mano.vgtu.lt/ 
Atsiskaityti už praktikas galima ir anksčiau, susitarus su praktikos vadovu. 
 
1-as pakartotinis laikymas:  2018-08-30 - 2018-08-31
2- as pakartotinis laikymas   2018-09-03 - 2018-09-08
Antram pakartotinam atsiskaitymui studentas turi gauti dekano leidimą ir susimokėti įmoką už antrą pakartotinį atsiskaitymą už praktiką VGTU Tarybos nustatyta tvarka.
 
Pažintinė ir gamybinė praktika:
Pirmo, antro ir trečio kurso studentai privalo atlikti pažintinę (1 kursas) ir gamybines praktikas (2,3 kursas). Žemiau pateikta detali informacija (tikslas, uždaviniai, trukmė, atsiskaitymas ir t.t.) apie praktikas kiekvieno kurso studentams:
SVARBU !!!  Norint įregistruoti praktiką katedroje, turite sutartyje užpildyti būtinai šiuos laukus: tikslą, numatomus rezultatus (žr. praktikos aprašą) ir trukmę, atspausdinti 3 formos kopijas,susirinkti parašus ir tik tada atnešti į Informacinių sistemų katedrą (SRL- I 413) adminstratorei įregistruoti. Kilus klausimams teirautis: 274 48 29 arba el. paštu fmis@vgtu.lt
 
Gamybinės praktikos paprastai atliekamos vasaros metu, pasibaigus pavasario semestrui. Norintiems praktiką semestro bėgyje, reikia https://mano.vgtu.lt/ užpildyti šiuos dokumentus ir atnešti Informacinių sistemų katedrą (SRL- I 413) administratorei įregistruoti:
 1.  Prašymą leisti atlikti praktiką anksčiau laiko 
 2.  Individualų praktikos grafiką 
 3.  Gamybinės praktikos sutartį 
Atsiskaitant už praktika pateikiama:
   - Gamybinės praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas apie atliktą praktiką
   - Praktikos ataskaita
 
Dirbantiems studentams, kurių darbo specifika atitinka praktikos apraše iškeltus tikslus gali teikti prašymą įskaityti praktiką, tačiau ataskaitą už praktiką vis tiek turės pateikti. Prašymo formą reikia pildyti https://mano.vgtu.lt/ . Užpildytą prašymą kartu su pažyma apie užimamas įmonėje pareigas atnešti į Informacinių sistemų katedrą (SRL- I 413). Praktikos vadovo atsiliepimo teikti nereikia. 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Karina Čiurlienė
  • Monika Gerybaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė