Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

 
Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
Kabinetas
 1.  
Šešok Dmitrij
katedros vedėjas,
profesorius
dr. doc.
SRL-I 412
 1.  
Kulvietis Genadijus
profesorius,
habil. dr. prof.
SRL-I 503
 1.  
Dapkūnaitė Verutė
lektorė
SRL-I 504
 1.  
Galkauskaitė Janina
lektorė
SRL-I 504
 1.  
Zapolskienė Janina
lektorė
SRL-I 504
 1.  
Ivanikovas Sergėjus
docentas
dr.
SRL-I 411
 1.  
Aleksandr Igumenov
docentas
dr.
SRL-I 411
 1.  
Ostašius  Egidijus
docentas
dr.
SRL-I 411
 1.  
Violeta Jadzgevičienė
lektorė
SRL-I 411
 1.  
Rybokas Mindaugas
docentas
dr. doc.
SRL-I 411
 1.  
Valentinavičius Saulius
docentas
dr. doc.
SRL-I 411
 1.  
Mamčenko Jelena
docentė
dr. doc.
SRL-I 604
 1.  
Šileikienė Irma
docentas
dr. doc.
SRL-I 604
 1.  
Tumasonienė Inga
docentas
dr. doc.
SRL-I 414
 1.  
Karbauskienė Renata
reikalų tvarkytoja
SRL-I 411
 1.  
Valaikaitė
Gabrielė
jaunesnioji vadybininkė
SRL-I 411
Trumpa katedros istorija
   Informacinių technologijų katedros pirmtakė buvo Inžinerinės informatikos katedra įkurta dar 1987 m. Tais metais bendrojo pobūdžio informatikos kursas buvo vadinamas įvairiai – skaičiavimo technika, skaičiavimo mašinos ir programavimas, informacinės technologijos. Didžiausias šio kurso entuziastas ir propaguotojas buvo prof. D. Maciulevičius. Jo vadovaujamoje Taikomosios matematikos ir mechanikos katedroje buvo suburti šios disciplinos dėstytojai.
Reorganizavus Taikomosios matematikos ir mechanikos katedrą buvo įsteigta Informatikos katedra. Ji įėjo į Mechaninės technologijos fakulteto sudėtį. Į naują katedrą perėjo dėstytojai, mokę studentus informatikos pagrindų. Daugumos šių dėstytojų mokslinio darbo kryptis tuo metu nebuvo suformuluota, ją kiekvienas galėjo suprasti savaip. Keletas dėstytojų ir katedros vedėjas svarstė apie informatikos kryptį ir informatikos specialybės įvedimą universitete. Tam tikslui buvo kviečiami specialistai, pirmiausia iš Mokslų Akademijos Matematikos ir informatikos instituto.
1992 m. įsteigta inžinerinės informatikos magistrantūros studijų kryptis. 1993 m. įkūrus Fundamentinių mokslų fakultetą, jame “atsidūrusi” katedra buvo pervadinta į Inžinerinės informatikos. Pradėti rengti inžinerinės informatikos bakalaurai, sudarytos kelios įvairių specializacijų ir magistrantų grupės. Kūrimosi sunkumai buvo įveikti. Gyvenimas parodė, kad informatika tampa viena iš populiariausių ir perspektyviausių specialybių. Jos absolventams negresia nedarbas, dauguma jų dar studijų metais randa gerą darbą. Tai rodo gerą katedros perspektyvą ir skatina žengti į priekį kartu su informacinių technologijų pažanga. Nuo 1998 m. katedrai vadovavo profesorius, habilituotas daktaras Petras Gailutis Adomėnas. Inžinerinės informatikos disciplinos dėstomos visų universiteto specialybių studentams pirmame ir antrame kursuose. Studentai sužino apie kompiuterių paskirtį, tipus, struktūrą, techninę ir informacinę įrangą. Susipažįsta su duomenų struktūromis, algoritmais, matematiniais ir inžineriniais paketais.
1999 m. Inžinerinės informatikos katedros bazėje sukurtos dvi katedros t.y. INFORMACINIŲ SISTEMŲ ir INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ. Pagrindinė šio žingsnio priežastis - kelis kartus padidėjęs studentų priėmimas į informatikos ir kitų inžinerinių specialybių pagrindines studijas, be to išaugęs magistrantų skaičius.
Nuo 2008 m. Informacinių technologijų katedroje kartu su IBM sukurta nauja specialybė - Informacinių
technologijų paslaugų valdymas.
Katedros vedėjas: dr. doc. Dmitrij Šešok
 
 
Serveriai: