Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Baigaimųjų darbų anotacijos
VGTU Studentams
Paskaitų, egzaminų tvarkaraščius, jų rezultatus, darbo ir praktikos pasiūlymus bei kitą aktualią informaciją apie studijas kiekvienas VGTU studentas gali sužinoti prisijungęs http://mano.vgtu.lt. Studijoms reikalingą medžiagą rasite ir VGTU Moodle aplinkoje: http://moodle.vgtu.lt/. Svarbias datas bei informaciją apie baigiamuosius darbus, praktiką rasite skiltyje „Kita informacija“.
Egzaminų perlaikimų datas pagal dėstytoją rasite čia.
Dėstytojų tvarkaraščius, konsultacijų laikus ir kitą informaciją rasite medeine.vgtu.lt.
Akademinės pagalbos planą pirmakursiams rasite čia.
Taip pat kviečiame studentus dalyvauti įvariuose katedros rengiamose olimpiadose ir fakultatyvuose. Daugiau informacijos ir renginių naujienas rasite http://informatika.vgtu.lt/
Nuotolinės studijos vykdomos Learning Space aplinkoje.
 
Studijų pakopos
 
Universitete studijos vykdomos trijų pakopų laipsnį suteikiančios studijos: pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros), vientisųjų studijų ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos.
 
Pirmosios pakopos studijos
 
Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Bakalauro laipsnis įgyjamas studijuojant pirmojoje studijų pakopoje pagal universitetinių studijų programas. Bakalauro studijų apimtis 240  kreditų. Nuolatinės studijos trunka 4 metus, ištęstinės – 5,5 - 6 metus. Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.
 
Antrosios pakopos ir vientisosios studijos
 
Magistras – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą. Magistro laipsnis įgyjamas studijuojant pagal antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas. Magistrantūros studijų apimtis 90 – 120  kreditų. Nuolatinių studijų trukmė – 1,5 ‑ 2 metai, ištęstinių studijų trukmė – 2 ‑ 2,5 metai. Vientisųjų studijų apimtis – 300 kreditų). Studijų trukmė 5 metai. Baigus studijas, suteikiamas magistro laipsnis. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijas gali tęsti doktorantūroje.
 
Trečiosios pakopos studijos
 
Mokslo (meno) daktaro laipsnis įgyjamas studijuojant mokslo (meno) doktorantūroje mokslo ir studijų institucijose. Asmenims, baigusiems mokslo (meno) doktorantūrą ir apgynusiems disertaciją (meno projektą), išduodamas įgytą mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas. Baigusieji trečiosios pakopos studijas tobulinasi mokslinių tyrimų ir akademinės veiklos srityse siekdami mokslinės ir akademinės karjeros. Šios studijų pakopos absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
IT specialistų trūkumas
Katedroje vykdomos bakalauro studijų programos
 
 
Inžinerinė informatika  (trumpas video pateiktas žemiau)
 
 Inžinerinė informatika  (išlyginamosios studijos, po kolegijų)
Katedroje vykdomos magistrantūros studijų programos
Informacinės technologijos (specializacija: Duomenų gavybos technologijos
(Nuolatinės studijos (dviejų metų studijos))
 
 
(Ištęstinės nuotolinės studijos (dviejų metų studijos))
 
 
(Nuolatinės studijos (dviejų metų studijos))
 
 
Universitetinės vientisosios studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMITA11308 Informacinės technologijos 4 4 F
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMITB14560 Baigtinių elementų metodai 4 4 F
FMITB09706 Bakalauro baigiamasis darbas 18 18 D
FMITB09706 Bakalauro baigiamasis darbas 18 18 T
FMITB11701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMITB11701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 H
FMITB08712 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
FMITB08712 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
FMITB08712 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 V
FMITB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
FMITB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 H
FMITB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 I
FMITB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
FMITB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 H
FMITB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 I
FMITB08713 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
FMITB08713 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
FMITB08713 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 V
FMITB11813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
FMITB11813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 H
FMITB11813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 I
FMITB14408 Debesų kompiuterija 6 6 F
FMITB14408 Debesų kompiuterija 6 6 H
FMITB11637 Dirbtinis intelektas ir ekspertinės sistemos 6 6 F
FMITB11637 Dirbtinis intelektas ir ekspertinės sistemos 6 6 H
FMITB11637 Dirbtinis intelektas ir ekspertinės sistemos 6 6 I
FMITB14860 Duomenų bazės 5 5 F
FMITB11809 Duomenų bazių programavimas 3 3 F
FMITB11809 Duomenų bazių programavimas 3 3 H
FMITB11436 Duomenų bazių valdymas 5 5 F
FMITB11436 Duomenų bazių valdymas 5 5 I
FMITB11437 Duomenų bazių valdymas 5 5 F
FMITB14537 Duomenų bazių valdymas 1 6 6 F
FMITB11604 Duomenų bazių valdymas 2 3 3 F
FMITB11604 Duomenų bazių valdymas 2 3 3 H
FMITB14660 Gamybinė praktika 12 12 F
FMITB11402 Gamybinė praktika 1 6 6 F
FMITB14402 Gamybinė praktika 1 6 6 F
FMITB11603 Gamybinė praktika 2 6 6 F
FMITB14603 Gamybinė praktika 2 6 6 F
FMITB11702 Į paslaugas orientuotos architektūros 6 6 F
FMITB11702 Į paslaugas orientuotos architektūros 6 6 H
FMITB11403 Informacija ir komunikacija 4 4 H
FMITB11403 Informacija ir komunikacija 4 4 I
FMITB11103 Informacinės technologijos 4 4 F
FMITB11103 Informacinės technologijos 4 4 H
FMITB11110 Informacinės technologijos 7 7 F
FMITB11104 Informacinės technologijos 5 5 F
FMITB11104 Informacinės technologijos 5 5 I
FMITB11122 Informacinės technologijos 3 3 I
FMITB11122 Informacinės technologijos 3 3 H
FMITB11122 Informacinės technologijos 3 3 F
FMITB11121 Informacinės technologijos 3 3 I
FMITB11121 Informacinės technologijos 3 3 H
FMITB11121 Informacinės technologijos 3 3 F
FMITB11120 Informacinės technologijos 3 3 I
FMITB11120 Informacinės technologijos 3 3 F
FMITB14120 Informacinės technologijos 3 3 I
FMITB14120 Informacinės technologijos 3 3 F
FMITB11104 Informacinės technologijos 5 5 H
FMITB11110 Informacinės technologijos 7 7 I
FMITB11103 Informacinės technologijos 4 4 I
FMITB11221 Informacinės technologijos 1 5 5 F
FMITB11221 Informacinės technologijos 1 5 5 I
FMITB11321 Informacinės technologijos 2 5 5 F
FMITB11321 Informacinės technologijos 2 5 5 I
FMITB08701 Informacinės veiklos organizavimas 6 6 T
FMITB08708 Informacinės veiklos organizavimas 3 3 D
FMITB08708 Informacinės veiklos organizavimas 3 3 V
FMITB11807 Informacinės veiklos organizavimas 3 3 H
FMITB11807 Informacinės veiklos organizavimas 3 3 F
FMITB08708 Informacinės veiklos organizavimas 3 3 N
FMITB11705 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 5 5 F
FMITB11705 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 5 5 H
FMITB11708 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 6 6 F
FMITB11708 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 6 6 H
FMITB11814 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 3 F
FMITB11802 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 3 F
FMITB11802 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 3 H
FMITB11407 Integruotos programavimo aplinkos 5 5 F
FMITB11407 Integruotos programavimo aplinkos 5 5 I
FMITB08710 Kompiuterinės mokymo sistemos 4,5 4,5 D
FMITB08710 Kompiuterinės mokymo sistemos 4,5 4,5 N
FMITB08710 Kompiuterinės mokymo sistemos 4,5 4,5 V
FMITB11804 Kompiuterinės mokymo sistemos 3 3 F
FMITB11804 Kompiuterinės mokymo sistemos 3 3 H
FMITB14501 Kompiuterinių sistemų organizavimas 3 3 F
FMITB14501 Kompiuterinių sistemų organizavimas 3 3 H
FMITB11801 Kompleksinis projektas 6 6 F
FMITB11801 Kompleksinis projektas 6 6 H
FMITB11805 Kompleksinis projektas 6 6 F
FMITB11805 Kompleksinis projektas 6 6 H
FMITB11811 Korporacinių sistemų architektūra 3 3 F
FMITB11811 Korporacinių sistemų architektūra 3 3 H
FMITB14505 Objektinio programavimo technologijos 6 6 F
FMITB14506 Objektinio programavimo technologijos 6 6 F
FMITB14506 Objektinio programavimo technologijos 6 6 H
FMITB11219 Objektinis programavimas 5 5 F
FMITB11307 Objektinis programavimas 7 7 F
FMITB11307 Objektinis programavimas 7 7 I
FMITB14261 Objektinis programavimas 5 5 F
FMITB14261 Objektinis programavimas 5 5 I
FMITB14307 Objektinis programavimas 6 6 F
FMITB14307 Objektinis programavimas 6 6 H
FMITB14307 Objektinis programavimas 6 6 I
FMITB11414 Objektiškai orientuotas projektavimas 3 3 F
FMITB11414 Objektiškai orientuotas projektavimas 3 3 H
FMITB11101 Operacinės sistemos 6 6 F
FMITB11101 Operacinės sistemos 6 6 I
FMITB13105 Operacinės sistemos 6 6 F
FMITB13105 Operacinės sistemos 6 6 H
FMITB13105 Operacinės sistemos 6 6 I
FMITB11202 Pažintinė praktika 3 3 F
FMITB14460 Pažintinė praktika 3 3 F
FMITB14160 Procedūrinis programavimas 6 6 F
FMITB14160 Procedūrinis programavimas 6 6 I
FMITB14207 Procedūrinis programavimas 6 6 F
FMITB14207 Procedūrinis programavimas 6 6 H
FMITB14207 Procedūrinis programavimas 6 6 I
FMITB11118 Programavimas C 6 6 F
FMITB13207 Programavimas C 6 6 F
FMITB13207 Programavimas C 6 6 H
FMITB13207 Programavimas C 6 6 I
FMITB11119 Programavimas C 3 3 F
FMITB11119 Programavimas C 3 3 I
FMITB11806 Programavimas C# 3 3 F
FMITB11220 Programavimas C++ 4 4 F
FMITB13301 Programavimas C++ 4 4 F
FMITB13301 Programavimas C++ 4 4 I
FMITB11108 Programavimo kalba C 3 3 F
FMITB13101 Programavimo kalba C 3 3 H
FMITB14708 Programų sistemų testavimas 3 3 F
FMITB14708 Programų sistemų testavimas 3 3 H
FMITB14708 Programų sistemų testavimas 3 3 I
FMITB11502 Projektų valdymo principai 4 4 F
FMITB11502 Projektų valdymo principai 4 4 H
FMITB11503 Projektų valdymo principai 6 6 F
FMITB11503 Projektų valdymo principai 6 6 H
FMITB11504 Projektų valdymo principai 4 4 F
FMITB11504 Projektų valdymo principai 4 4 I
FMITB14503 Projektų valdymo principai 6 6 F
FMITB14503 Projektų valdymo principai 6 6 H
FMITB11401 Technologinė Demola praktika 1 6 6 F
FMITB14401 Technologinė Demola praktika 1 6 6 F
FMITB11602 Technologinė Demola praktika 2 6 6 F
FMITB11605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 6 F
FMITB11605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 6 H
FMITB11607 Veiklos procesų valdymo pagrindai 4 4 F
FMITB11607 Veiklos procesų valdymo pagrindai 4 4 I
FMITB11507 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 3 3 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMITM14304 Nuotolinio mokymosi infrastruktūra 9 9 F
FMITM14120 Algoritmai ir objektinis programavimas 6 6 F
FMITM01008 ANM didaktika (KTU) 6 6 T
FMITM02003 ANM kursų kūrimas ir diegimas (VU) 6 6 D
FMITM02003 ANM kursų kūrimas ir diegimas (VU) 6 6 T
FMITM02003 ANM kursų kūrimas ir diegimas (VU) 6 6 V
FMITM01007 ANM nacionalinė ir tarptautinė politika (KTU) 6 6 D
FMITM01007 ANM nacionalinė ir tarptautinė politika (KTU) 6 6 T
FMITM01007 ANM nacionalinė ir tarptautinė politika (KTU) 6 6 V
FMITM01006 ANM teorija ir sistemos (KTU) 6 6 D
FMITM01006 ANM teorija ir sistemos (KTU) 6 6 T
FMITM01006 ANM teorija ir sistemos (KTU) 6 6 V
FMITM03004 Atvirojo ir nuotolonio mokymosi infrastruktūra 6 6 D
FMITM03004 Atvirojo ir nuotolonio mokymosi infrastruktūra 6 6 T
FMITM03004 Atvirojo ir nuotolonio mokymosi infrastruktūra 6 6 V
FMITM14352 Baigtinių elementų metodas technikoje 6 6 F
FMITM11236 Bendravimo technologijos 6 6 F
FMITM03006 Daugialypės terpės 6 6 D
FMITM03006 Daugialypės terpės 6 6 T
FMITM03006 Daugialypės terpės 6 6 V
FMITM11107 Daugialypės terpės 9 9 F
FMITM11309 Duomenų bazės ir informacijos sistemos 6 6 F
FMITM11335 Duomenų gavybos technologijos 9 9 F
FMITM11335 Duomenų gavybos technologijos 9 9 I
FMITM14204 Edukacinių technologijų taikymas 6 6 F
FMITM11333 Elektroninės komercijos technologijos 6 6 F
FMITM11333 Elektroninės komercijos technologijos 6 6 I
FMITM11235 Elektroninio mokymosi turinio rengimas ir teikimas 6 6 F
FMITM02006 Informacijos ir komunikacijos teisė (VU) 6 6 T
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5 5 F
FMITM11105 Informacinės technologijos inžinerijoje 5 5 F
FMITM11105 Informacinės technologijos inžinerijoje 5 5 I
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5 5 I
FMITM11312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 6 F
FMITM11312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 6 I
FMITM11312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 6 H
FMITM02004 Informacinių technologijų naudojimo edukaciniai aspektai (VU) 6 6 D
FMITM02004 Informacinių technologijų naudojimo edukaciniai aspektai (VU) 6 6 T
FMITM02004 Informacinių technologijų naudojimo edukaciniai aspektai (VU) 6 6 V
FMITM01009 Informacinių technologijų panaudojimas tyrimų rezultatų analizei (VU) 6 6 D
FMITM01009 Informacinių technologijų panaudojimas tyrimų rezultatų analizei (VU) 6 6 T
FMITM01009 Informacinių technologijų panaudojimas tyrimų rezultatų analizei (VU) 6 6 V
FMITM11324 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 6 6 F
FMITM11324 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 6 6 H
FMITM11222 Informacinių technologijų standartai 6 6 H
FMITM11318 Intelektualios mokymosi technologijos 6 6 F
FMITM11139 Internetinės technologijos versle 6 6 H
FMITM11225 Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos 6 6 F
FMITM04001 Magistro baigiamasis darbas 30 30 D
FMITM04001 Magistro baigiamasis darbas 30 30 T
FMITM04001 Magistro baigiamasis darbas 30 30 V
FMITM11510 Magistro baigiamasis darbas 22 22 H
FMITM11411 Magistro baigiamasis darbas 24 24 H
FMITM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMITM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 H
FMITM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 I
FMITM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMITM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 H
FMITM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 I
FMITM11315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMITM11315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 H
FMITM11315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 I
FMITM11410 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
FMITM11410 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 H
FMITM11410 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 I
FMITM14353 Matematinio modeliavimo paketų kūrimo pagrindai 7 7 F
FMITM11275 Mobilios komunikacinės technologijos 6 6 F
FMITM11275 Mobilios komunikacinės technologijos 6 6 H
FMITM11275 Mobilios komunikacinės technologijos 6 6 I
FMITM11332 Mobilios technologijos versle 6 6 H
FMITM11255 Našios kompiuterinės sistemos 6 6 H
FMITM11308 Nuotolinio mokymosi paramos sistemos 6 6 F
FMITM03008 Nuotolinio mokymosi paramos sistemos (KTU) 6 6 D
FMITM03008 Nuotolinio mokymosi paramos sistemos (KTU) 6 6 T
FMITM03008 Nuotolinio mokymosi paramos sistemos (KTU) 6 6 V
FMITM11306 Nuotolinio mokymosi technologijos ir standartai 6 6 F
FMITM14106 Nuotolinio mokymosi teorijos ir sistemos 6 6 F
FMITM11112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 6 F
FMITM11112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 6 I
FMITM11314 Operacijų tyrimas ir taikymai 6 6 F
FMITM11314 Operacijų tyrimas ir taikymai 6 6 H
FMITM11305 Paskirstytos sistemos 6 6 F
FMITM03005 Paskirstytos sistemos (KTU) 6 6 D
FMITM03005 Paskirstytos sistemos (KTU) 6 6 T
FMITM03005 Paskirstytos sistemos (KTU) 6 6 V
FMITM14119 Šiuolaikinės mokymo sistemos ir metodai 6 6 F
FMITM11140 Tinklo aplikacijų projektavimas 9 9 F
FMITM11140 Tinklo aplikacijų projektavimas 9 9 I
FMITM11141 Tinklo aplikacijų projektavimas 6 6 H
FMITM01010 Tiriamasis darbas 1 6 6 D
FMITM01010 Tiriamasis darbas 1 6 6 T
FMITM01010 Tiriamasis darbas 1 6 6 V
FMITM02007 Tiriamasis darbas 2 6 6 D
FMITM02007 Tiriamasis darbas 2 6 6 T
FMITM02007 Tiriamasis darbas 2 6 6 V
FMITM03007 Tiriamasis darbas 3 6 6 D
FMITM03007 Tiriamasis darbas 3 6 6 T
FMITM03007 Tiriamasis darbas 3 6 6 V
FMITM11226 Veiklos procesų integravimas 6 6 H
FMITM11224 Veiklos procesų modeliavimas 6 6 F
FMITM11224 Veiklos procesų modeliavimas 6 6 H
FMITM11323 Veiklos procesų modeliavimas 6 6 F
FMITM11323 Veiklos procesų modeliavimas 6 6 H
FMITM11323 Veiklos procesų modeliavimas 6 6 I
FMITM11403 Veiklos procesų vykdymas ir monitoringas 9 9 H
FMITM11223 Verslo intelektika 9 9 F
FMITM11223 Verslo intelektika 9 9 I
FMITM14117 Virtualaus mokymosi pagrindai 6 6 F
FMITM14233 Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos 6 6 F
FMITM02005 Virtualios mokymosi terpės 6 6 D
FMITM02005 Virtualios mokymosi terpės 6 6 T
FMITM02005 Virtualios mokymosi terpės 6 6 V
FMITM11205 Virtualios mokymosi terpės 9 9 F