Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
 
FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KATEDROS
AKADEMINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PLANAS
                      Atsižvelgiant į siūlomą akademinės pagalbos priemonių planą Informacinių technologijų katedros dėstytojai :
 • Pagal studijų dalyko planą, lapkričio 2-11 d. vyks matematikos kontroliniai darbai ir IT laboratorinių darbų gynimai ir atlikimas. Jie turės ir bandomojo žinių patikrinimo/egzamino paskirtį.
 • Lapkričio 2-27 d. dėstytojų budėjimo metu bus vykdomos konsultacijos, kurių metu papildomai ruošiamasi kontroliniams atsiskaitymams.
 • Pateikiamas dėstytojo Dėl grupės papildomų konsultacijų dėstytojas studentus informuoja elektroniniu paštu.
 • Visi fakulteto studentai yra skatinami ateiti į dėstytojo konsultacijas bei papildomas pratybas ir ruoštis kontroliniam darbui.
   
Doc. dr. Simona Ramanauskaitė
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
12:00-13:45
 
 Trečiadienis
SRL-I 419 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 419 auditorija
 
11:10-11:55
1
 Ketvirtadienis
MR-I 1-103 - J. Basanavičiaus g. 28 - Mechanikos rūmai - I korpusas - 1-103 auditorija
 
 
Atsižvelgiant į šiuo metu taikomas akademinės pagalbos studentams priemones ir į studentų pažangumą, dėstytoja sudarė sekantį akademinės pagalbos gerinimo priemonių planą:
 1. Sekančios paskaitos metu kolektyviai atlikti visas 1 tarpinio atsiskaitymo metu duotas užduotis ir taip užpildyti atsiskaitymo metu pastebėtas žinių spragas.
 2. Atnaujinti kurso medžiagą, joje daugiau dėmesio skiriant rodyklių ir adresų, teksto eilučių bei algoritmų projektavimo temų medžiagai. Šias temas labiau akcentuoti paskaitų ir laboratorinių darbų metu.
 3. Kadangi studentų lankomumas nėra žymimas, tai ateinantį mėnesį stebėti 1-2 laboratorinio darbo dar neatlikusių studentų lankomumą. Jei šie studentai dalyvauja paskaitose – individualiai priminti apie galimas konsultacijas ir egzistuojančias akademinės pagalbos priemones. Jei šie studentai nedalyvauja paskaitose – informuoti apie tai Mechanikos fakulteto dekanatą, o patiems studentams parašyti asmeninius el. pašto laiškus su raginimais nedelsti su laboratoriniais darbais, o kylant problemoms su jų atlikimu – kreiptis dėl asmeninių konsultacijų.
 4. Prieš antrą tarpinį atsiskaitymą galimas užduotis analizuoti ne tik paskaitos metu, bet ir publikuoti Moodle sistemoje, kad toje paskaitoje nedalyvavę studentai taip pat galėtų susipažinti su atsiskaitymo formatu, galimais klausimų tipais ir temomis.
   
Lekt. Violeta Jadzgevičienė
 
Papildomas laikas:
Dalykas
Grupė
Data, vieta, laikas
 Procedūrinis programavimas
 Ef-16/1
 2016-11-08; SRL-I 324, 14:30
 Procedūrinis programavimas
 EIf-16/2
 2016-11-22; SRL-I 324​, 14:30

 

 
Lekt. Elena Glėbienė
 
Pakartotinis kontrolinių darbų rašymas:
Dalykas
Grupė
Data
Operacinės sistemos
IIf – 16/1-2, ITPf – 16, PRIf  –  16/1-4, ISf – 16/1-2, EDf  –  16  
2016-11-24  
10:20 – 11:55  
SRL-I 417
Operacinės sistemos
IIf – 16/1-2, ITPf – 16, PRIf  –  16/1-4, ISf – 16/1-2, EDf  –  16  
2016-11-24  
12:10 – 13:45  
SRL-I 417
Informacinės technologijos
APf – 16, GDf – 16/1, KGf – 16/1,
MIf – 16, PEf – 16/1
2016-11-21  
12:10 – 13:45  
SRK-II 317
Informacinės technologijos
APf – 16, GDf – 16/1, KGf – 16/1,
MIf – 16, PEf – 16/1
2016-11-24  
08:30 – 10:05  
SRK-II 316
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
13:45-14:30
 
Pirmadienis 
SRL-I 501 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 501 auditorija
 
 
 
Jaroslav Meleško
 
Papildomi perrašymai:
Dalykas
Grupė
Data , laikas ir vieta
​Informacinės technologijos
​TIf-16/2
​2016-11-23;   8:30-10:05, TR-I 305
​Informacinės technologijos
​TIf-16/1
​2016-11-23; 10:20-11:55, TR-I 305
 
 
Lekt. Verutė Dapkūnaitė
 
 
GSf-16, TIf-16/1, TIf-16/2 gr. koliokviumo perrašymas 2016.11.22 12:10 TR-I 406.
 
GSf-16, BIf-16/1, BIf-16/2, BIf-16/3 gr. koliokviumo perrašymas 2016.11.24  10:20  SRA-I 02.
 
GSf-16, BIf-15/1, BIf-15/2, BIf-15/3, BIf-16-1, BIf-16/2, BIf-16/3 gr. kontrolinio darbo perrašymas:
2016.11.23  10:20  SRL-I 427
2016.11.24  12:10  SRL-I 427
Norintys perrašyti kontrolinį darbą privalo užsiregistruoti  verute.dapkunaite@vgtu.lt
 
GSf-16, BIf-15/1, BIf-15/2, BIf-15/3, BIf-16-1, BIf-16/2, BIf-16/3, TIf-16/1, TIf-16/2 gr. konsultacijos:
2016.11.22  10:20  SRL-I 504
2016.11.23  12:10  SRL-I 427
 
GSf-16, ASmf-16, ISmf-16, Kmf-16 gr. konsultacijos 2016.11.25  16:20  SRL-I 417
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
10:00-11:30
1
 Antradienis
SRL-I 504 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 504 auditorija
 
14:30-16:00
2
Penktadienis 
SRL-I 504 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 504 auditorija
 
 
Doc. dr. Mindaugas Rybokas
 
Pakartotiniai kontrolinių perrašymai per konsultacijų savaitę:
Dalykas
Grupė
Data
​Procedūrinis programavimas
​EIfu-16, EKfu-16
​2016-10-22d. 12 h
 
Lapkričio 2-27 d., vyks papildomos konsultacijos. Dėl tikslesnės datos, laiko ir vietos susitariama su kiekviena grupe atskirai.
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
10:00-12:00
 
 Pirmadienis
SRL-I 411 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 411 auditorija
 
 
 
Mikalojus Ramanauskas
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
10:30-12:00
 
 Ketvirtadienis
SRL-I 502 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 502 auditorija
 
 
 
Doc. dr. Sergėjus Ivanikovas
 
Pakartotiniai kontrolinių perrašymai per konsultacijų savaitę:
Dalykas
Grupė
Data
 Informacinės technologijos
 STfu-16, STfuc-16, PEfu-16
 2016-11-21 8.30 SRL-I 325
 Informacinės technologijos
  STfu-16, STfuc-16, PEfu-16
 2016-11-23 14.30 SRL-I 324
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
10:20-11:55
 
 Pirmadienis
SRL-I 411 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 411 auditorija
 
 
 
Doc. dr. Irina Vinogradova
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
17:55-18:10
2
 Trečiadienis
SNR-I 4.3a - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - I korpusas - 4.3a auditorija
 
17:55-18:00
 
Ketvirtadienis 
SNR-II K2 - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - II korpusas - K2 auditorija
 
19:45-20:00
 
Ketvirtadienis 
SNR-II K2 - Trakų g. 1 - Senamiesčio rūmai - II korpusas - K2 auditorija
 
 
 
Dr. Aleksandr Igumenov
 
Konsultacijos:
Laikas
Savaitė
Data
Patalpa
Pastabos
16:00-18:00
 
 Pirmadienis
SRL-I 411 - Saulėtekio al. 11 - Saulėtekio rūmai - I laboratorinis korpusas - 411 auditorija