Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

BD temos 2017-2018 m.

Baigiamojo bakalauro darbo temos 2017-2018 m.
 

1. Tema: CV formavimo sistema, paremta LinkedIn vartotojo profilio duomenis (angl. CV Design System Based on LinkedIn User Profile Data)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su egzistuojančiomis CV sudarymo ar vartotojo profilio skelbimo sistemomis bei jose dažniausiai pateikiama informacija apie asmenį ir jo kompetencijas. Nustatyti „LinkedIn“ sistemos duomenų integravimo kitose sistemose galimybes. Suprojektuoti ir realizuoti informacinę sistemą, kurioje vartotojas galėtų prisijungti ir sudaryti savo CV. CV sudarymui turėtų būti naudojami nurodytame „LinkedIn“ vartotojo profilyje pateikiami duomenys, o pats vartotojas gali pasirinkti norimą CV šabloną ir sudaryto CV publikavimo, saugojimo nustatymus. Įvertinti sukurtos sistemos našumą ir funkcijų korektiškumą, sistemą išbandant bent su 10 skirtingų vartotojų profilių.

2. Tema: Minios resursų panaudojimas trimačių modelių kūrimui (angl. CroudSourcing Usage for 3D Model Implementation)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su minios resursų panaudojimo principais. Apžvelgti egzistuojančias minios resursų panaudojimo sistemas ir jų funkcionalumą. Nustatyti trimačių modelių kūrėjams būtiną žinoti informaciją modelio kūrimui pagal užsakymą. Įvertinti trimačių modelių užsakovų poreikius ir galimybes viešinti atitinkamą informaciją apie kuriamą trimatį modelį. Sudaryti minios resursų panaudojimo trimačių modelių kūrimui principus. Suprojektuoti informacinę sistemą, jos veikimo schemą, minios resursų panaudojimui trimačių modelių kūrimui. Apibendrinti siūlomo sprendimo taikymo ribas (sukurti sistemos prototipą ir išbandyti su realiai trimačių modelių užsakymais arba aprašyti galimus tipinius ir specifinius atvejus, jų veiklos sekas, galimus trikdžius).

3. Tema: Projektų valdymo priemonių lyginamoji analizė (angl. Comparative Analysis of Project Management Tools)
Vadovas: Violeta Jadzgevičienė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su egzistuojančiomis projektų valdymo priemonėmis ir programinės įrangos vertinimo metodikomis. Sudaryti kriterinio vertinimo sistemą tinkamą projektų valdymo priemonių vertinimui. Pasirinkti keletą projektų valdymo priemonių, ištirti ir aprašyti jų funkcionalumą bei jas įvertinti, naudojantis sudaryta vertinimo sistema.

4. Tema: Internetinė projektų valdymo sistema paremta X projektų valdymo metodologija (angl. Web Project Management System Based on X Project Management Methodology)
Vadovas: Violeta Jadzgevičienė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su projektų valdymo metodikomis. Suprojektuoti ir realizuoti internetinę projektų valdymo sistemą, kuri atitiktų pasirinktą (X) projektų valdymo metodiką. Įvertinti sukurtos sistemos našumą ir funkcijų korektiškumą, testuojant sistemą.

5. Tema: Elektroninio parašo raidos Lietuvoje techniniai aspektai (angl. Technical aspects of electronic signature development in Lithuania)
 Vadovas: Algirdas Krupovnickas
Aprašymas/užduotis: 
Išnagrinėti elektronino parašo įgyvendinimo Lietuvoje vystymąsi 2000-2017 m.
Išanalizuoti, pavyzdžiui, kaip galima pasirašyti XML formato elektroninius dokumentus Enveloped XAdES-[BES/EPES,T,C,X,XL,A] formatų elektroniniais parašais; PDF formato elektroninius dokumentus PAdES-[BES, LTV] formatų elektroniniais parašais; visų formatų elektroninius dokumentus Detached ir Enveloping XAdES-[BES/EPES,T,C,X,XL,A] bei CAdES-[BES/EPES,T,C,X,XL,A] formatų elektroniniais parašais bei kitais formatais.
Atlikti tyrimą apie elektroninio parašo naudojimą valstybės sektoriuje

6. Tema: GPU aplikacijos kūrimas paskirstytų skaičiavimų BOINC projektui
Vadovas: Dmitrij Šešok
Aprašymas/užduotis:
 • įsisavinti NVIDIA CUDA veikimo ir programavimo principus;
 • įsisavinti paskirstytų skaičiavimų BOINC projekto struktūrą ir veikimo principus;
 • susipažinti su VGTU Project@Home projektu ir jo sprendžiamu polinių pamatų optimizavimo uždaviniu;
 • naudojant NVIDIA CUDA technologiją sukurti klientinę aplikaciją VGTU Project@Home paskirstytų skaičiavimų projektui;
 • atlikti sukurtos klientinės aplikacijos testavimą ir įvertinti gaunamą pagreitėjimą.

7. Tema: Informatyvios grafinės aplikacijos kūrimas BOINC platformos projektams
Vadovas: Dmitrij Šešok
Aprašymas/užduotis:
 • įsisavinti paskirstytų skaičiavimų BOINC projekto struktūrą ir veikimo principus;
 • sukurti testinį BOINC projektą;
 • apžvelgti BOINC siūlomas grafikos kūrimo galimybes;
 • sukurti grafinę aplikaciją VGTU@Home projektui ir ją pateikti vartotojams.

8. Tema: Grapheme-to-phoneme įrankio kūrimas lietuvių kalbai
Vadovas: Dmitrij Šešok
Aprašymas/užduotis:
 • Atlikti literatūros analizę, įsisavinti labiausiai paplitusius konvertavimo algoritmus;
 • Išsiaiškinti, kokius rezultatus rodo lietuvių kalbai šiuolaikiniai G2P įrankiai;
 • Realizuoti G2P įrankio prototipą, kuris mokėtų dirbti su lietuvių kalbos žodžiais, įvertinti įrankio kokybė.

9. Tema: Didelių skaičių faktorizavimas
Vadovas: Dmitrij Šešok
Aprašymas/užduotis:
 • Įsisavinti algoritmus skirtus darbui su labai dideliais (virš 100 skaitmenų) skaičiais;
 • Įsisavinti pagrindinius skaičių faktorizavimo algoritmus;
 • Įsisavinti, įdiegti ir palyginti skirtingas bibliotekas, skirtas dirbti su dideliais skaičiais;
 • Realizuoti programą, kuri galėtų faktorizuoti labai didelius skaičius (RSA-170 ir didesnius);
 • Atlikti skaitinius eksperimentus, padaryti išvadas apie RSA algoritmo patikimumą.

10. Tema: Kelių įrenginių prijungtų prie mikrokompiuterio valdymas naudojant I²C magistralės galimybės (angl. Manage of Multiple Devices Connected to MicroPC using Possibilities of the I²C bus)
Vadovas: Aleksandr Igumenov
Aprašymas/užduotis:
Darbo tikslas sukurti išmanaus namo signalizavimo sistemą mikrokompiuterio (Raspberry Pi ar jo analogo) pagrindu ir pasitelkiant  I2C magistralę. Mikrokompiuteris naudojamas kaip „smegenys“ protingo namo infrastruktūros palaikymui ir tobulinimui. Mikrokompiuterio programavimui naudojama Python scenarijų rašymo ir apdorojimo kalba su SMBUS ir I²C bibliotekomis. Kaip alternatyvą galima naudotis Arduino platformą. Minimalus projektas tai protingo namo signalizavimo sistema:
 • signalizacijos fizinis ir internetinis valdymas;
 • skirtingų tipų įrenginių prijungimas naudojant I²C magistralę;
 • sistema turi įspėti šeimininką apie pasikeitimus siųsdama SMS, interneto puslapyje ir prijungtame prie mikrokompiuterio informacijos išvedimo ekrane;
 • garsinio signalo įjungimas/išjungimas pagal šeimininko užduotą scenarijų.
 • Reikalavimai: Python programavimo pradinės žinios, pradinės žinios apie valdiklius. 

11. Tema: Žaidimo elementų panaudojimas kuriant „Įdomūs recep​tai“ programą telefonui (angl. Usage of the Game Elements for Creating an "Idomūs receptai" Program for the Smartphone).
Vadovas: Aleksandr Igumenov
Aprašymas/užduotis:
Darbo tikslas: sukurti „Įdomūs receptai“ programą išmaniame telefone. Receptai turi būti saugomi internetinėje duomenų bazėje su galimybę registruotiems vartotojams pridėti juos į savo mėgstamų receptų sąrašą. Programoje turi būti integruotas pirkimų krepšelis, kuri pildant turi rodytis pranešimai apie tai, kad krepšelyje jau pakanka produktų vienam iš mėgstamų patiekalų gamybai. Taip pat kūrėjas turi sugalvoti nuosavą naudotojų skatinimo strategiją. Autorius turės pateikti pilną programos kūrimo dokumentaciją.  
Reikalavimai: Android OS ir Android Studio išmanymas. 

12 Tema: Android OS programėlių kūrimo aplinkų lyginamoji analizė (angl. Comparative Analysis of Android OS IDE's)​
Vadovas: Aleksandr Igumenov
Aprašymas/užduotis:
Darbo tikslas: palyginti kelias aplinkas skirtas Android OS programėlių kūrimui. Darbo metu reiks atlikti lyginamąją analizę tarp įvairių aplinkų: Android Studio, Microsoft Visual Studio, App Inventor 2. Tam tikslui reiks sukurti ir aprašyti programos prototipą ir jį įgyvendinti naudojant skirtingas aplinkas, aprašant aplinkų ypatumus, trūkumus, bei pliusus. Programos prototipą studentas pasirenka savarankiškai. 
Reikalavimai: Android OS ir Java išmanymas. 

13. Tema: Interaktyvių kūrimo aplinkų, skirtų programuoti mobiliesiems įrenginiams, lyginamoji analizė (angl. Comparative Analysis of Interactive Development Environments for Mobile Device Programming)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su rinkoje egzistuojančiomis interaktyviomis kūrimo aplinkomis (IDE), skirtomis programuoti mobiliesiems įrenginiams. Patartina pasirinkti vieną mobiliųjų įrenginių platformą, pavyzdžiui Android ar iOS arba analizuoti tik daugiaplatformius sprendimus, nes taip bus lengviau suvaldyti darbo apimtis. Taip pat būtų gerai rinktis skirtingu principu veikiančius IDE, pavyzdžiui Android Studio tiesiog suteikia sąsają programinio kodo rašymui ir grafinės sąsajos paprastesniam kūrimui, o MIT App Inventor leidžia be programavimo žinių kurti mobilias programas, bet turi savų ribojimų. Jei pasirinkti IDE bus kiek įmanoma skirtingesni, bus daugiau ką analizuoti. Analizė negali būti tik apžvalginė, todėl reikės praktiškai įsidiegti kiekvieną iš pasirinktų IDE ir su visomis (jų turėtų būti bent 3–5), pabandyti sukurti po kelis analogiškus projektus. Tokio eksperimento metu reikėtų įvertinti IDE naudojimo patogumą, teikiamas galimybes ir pan.

14. Tema: VGTU tinklalapio ergonomiškumo tyrimas (angl. Research of VGTU Web Page Efficiency)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti internetinių tinklalapių ergonomiškumo, efektyvumo (user expierence) vertinimo metodais. Įvertinti jų tikslingumą VGTU tinklalapio kūrimui ir pasirinkus kelis tyrimo metodus ir įrankius, įvertinti kiek ergonomiškas yra VGTU tinklalapis, kokie galimi jo tobulinimo variantai. Tyrimo metu siūloma remtis ne tik našumo ar suderinamumo su įvairiomis naršyklėmis, įrenginiais tyrimais, bet naudoti ir eksperimentus su realiai naudotojais, klausiant jų nuomonės, duodant užduotis ir stebint kaip greitai jos yra atliekamos, pasinaudojant VGTU turima technine ir programine įranga, atliekant tyrimą su akių judesių sekimu, vertinant kurios tinklalapio dalys yra labiau apstebimos, o kurios išdėstytos netinkamoje vietoje, ar nepakankamai išryškintos, kad patrauktų vartotojų dėmesį.

15. Tema: Studentų aktyvumo analizės posistemė Moodle sistemai (angl. Moodle Subsystem for Analysis of Students Activity)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su Moodle virtualioje mokymo/-si aplinkoje kaupiamais ir saugomais duomenimis apie studentų aktyvumą. Suprojektuoti sistemą, kuri būtų skirta studentų aktyvumo analizavimui, kada dėstytojas gali savo kursui priskirti norimus stebėti aktyvumo duomenis. Tie duomenys susistemintai dėstytojui yra vaizduojami atskiroje posistemėje, taip leidžiant įvertinti kuriems studentams trūksta iššūkių ir papildomų užduočių, kurie studentai jau ilgai nebuvo aktyvūs ar jiems reikia pagalbos su tam tikromis temomis ir pan. Galiausiai turėtų būti sukuriama sistema, kuri naudojasi duomenimis iš tos pačios duomenų bazės, į kurią duomenis talpina Moodle sistema, bet dėstytojui leidžia gauti papildomos, Moodle sistemoje nenumatytos informacijos, leidžiančios greičiau nustatyti kurso trūkumus ar studentų grupes, kuriems reikia papildomos pagalbos studijuojant tą dalyką.

16. Tema: Auditorijų raktų naudojimo žurnalizavimo ir analizės sistema (angl. System for Logging and Analysis of Auditorium Key Usage)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su auditorijų raktų naudojimo sistema VGTU. Suprojektuoti sistemą, skirtą šio proceso kompiuterizavimui. Įvertinti VGTU informacinių sistemų teikiamų paslaugų integravimo į šią sistemą galimybes. Realizuoti sukurtą sistemą, papildomai joje įgyvendinant sukauptų duomenų analizės galimybes (greita šiuo metu laisvų auditorijų paieška, konkrečios auditorijos raktą šiuo metu paėmusio žmogaus duomenys, dažniausiai ar ilgiausiai iš eilės negražinami raktai ir pan.). Išbandyti sukurtą sistemą viename iš VGTU fakultetų raktų administravimo punktų.

17. Tema: Vartotojo darbo su kompiuterio klaviatūra analizės sistema (angl. System for Analysis of Users Work with Computer Keyboard)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti egzistuojančiomis sistemomis, skirtomis vartotojų darbo su kompiuterio klaviatūra optimizavimui. Atsižvelgiant į egzistuojančius analogus, suprojektuoti sistemą, kuri kaip fone veikianti programa stebėtų vartotojo klaviatūros paspaudimus ir remiantis sukauptais duomenimis, pateiktu atitinkamas rekomendacijas ar bent statistiką. Sistemoje turėtų būti aprašytos taisyklės, nurodančios kaip identifikuoti tobulintinas darbo su kompiuterio klaviatūra vietas. Pavyzdžiui jei vartotojas spausdino ir po nedidelio laiko tarpo (nesinaudodamas pele ar navigacijos klavišais), šalina parašytą tekstą (naudoja backspace klavišą), vadinasi jis padarė rašybos klaidą, kas gali būti susiję su netinkama pirštų koordinacija ar pan. Vienas toks atvejis nieko nereiškia, bet jei pastebimi keli analogiškų klavišų kombinacijų deriniai – galima daryti prielaidą apie netinkamus vartotojo įpročius bei pasiūlyti atkreipti į tai dėmesį.

18. Tema: Kietojo disko informacijos tvarkymo programų lyginimas (angl. The Comparison of Hard Disk Information Management Software)
Vadovas: Sergėjus Ivanikovas
Aprašymas/užduotis: Pasirinkti kietojo disko tvarkymo programas. Atlikti jų galimybių analizę tvarkant laikinus failus, pasikartojančius failus, sugadintus failus arba disko blogus sektorius. Išbandyti pasirinktų programų veikimą atliekant testus. Palyginti programų funkcionalumą ir gautus testų rezultatus rezultatus ir įvertinti pasirinktų sistemų galimybes ir atliekamų funkcijų kokybę.

19. Tema: Ikimokyklinio amžiaus vaikų lavinamoji programa skirta mobiliajam telefonui arba tapšnokliui (angl. Pre-School Children's Educational Program for a Mobile Phone or a Tablet PC)
Vadovas: Sergėjus Ivanikovas
Aprašymas/užduotis: Išsiaiškinti pagrindinius uždavinius ir lavinamąsias veiklas atliekamas darželio paruošiamoje grupėje Sukurti programą Android operacinei sistemai realizuojančias rašybos, skaičiavimo, skaitymo lavinamąsias veiklas. Ištestuoti programos veikimą skirtinguose įrenginiuose.

 
Baigiamojo magistro darbo temos 2017-2018 m.
 

1. Tema: Personalizuotų paslaugų pagal pareikalavimą modelis (angl. Personalized on Demand Service Model)
Vadovas: Egidijus Ostašius
Aprašymas/užduotis: Aktualumas problema. Teikiamų paslaugų įvairovė, asmeniniai (personalizuoti) jų vartotojų poreikiai bei lūkesčiai jau nebegali užtikrinti savalaikio norimų paslaugų teikimo naudojantis tradicine paslaugų infrastruktūra (toliau - TPI), kurią apimtų kiek veiklos, tiek ir IT elementai, kadangi poreikių įvairovė personalizuotoms paslaugoms auga, keičiasi žymiai greičiau, negu ją galėtų tenkinti realizuojama teikiamų paslaugų įvairovė. Paprastai TPI sudaro konkrečių teikiamų paslaugų sąrašas (nesvarbu, ar teikimas atliekamas fiziniu, ar automatiniu būdu), kuris geriausiu atveju sugrupuotas į klases pagal tam tikrus gyvenimo įvykius (žiūr. pvz. https://www.epaslaugos.lt/portal/  arba https://www.gov.uk/). Tačiau tokia paslaugų organizacija - modelis ne visada yra patogus ir/ar nėra paprastas netgi atmetus tą trūkumą, kad tokia organizacija yra dar labai fragmentiška, nėra pilnai išpildyta, kad tenkintų paslaugų gavėjus. Be to, kai kuriems gyvenimo įvykiams (pvz. "keičiu vardą / pavardę") tos paslaugos gali "dubliuotis" (pvz. "Keisti vairuotojo pažymėjimą", "Keisti asmens tapatybės kortelę" ir pan.) kitose gyvenimo įvykius apibrėžiančiose grupėse. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar negalima būtų sukurti tokį paslaugų modelį (o jo pagrindu ir infrastruktūrą), kurio pagalba būtų galima formuoti individualią (personalizuotą) paslaugą, atitinkančia iš anksto aiškiai neapibrėžtą gyvenimo įvykį, pagal poreikį.

2. Tema: Akies judesių nustatymas kelių ekranų sistemose, naudojant vieno ekrano kalibravimą (angl. Gaze Point Estimation on Multiple Display System by Using Calibration for Single Screen)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su akies judesių sekimo metodais ir egzistuojančiais akies žvilgsnio sekimo sprendimais. Įvertinti akies judesių sekimo tikslumą taikant ne vieną ekraną, o kelių ekranų sistemą. Sukurti dviejų ekranų sistemos modelį, kuris remiantis akies rainelės posūkio kampais, leistų įvertinti vartotojo žvilgsnio tašką ekranų sistemoje. Aprašyti metodą, kuris vieno ekrano kalibravimu paremto tyrimo metu gautas akies žvilgsnio koordinates transformuotų į dviejų ekranų sistemos koordinates. Įvertinti pasiūlyto metodo tikslumą.

3. Tema: Tekstinių dalykinės srities kalbų ontologijų projektavimas ( angl. Textual Domain Specific Languages Ontology Design Patterns)
Vadovas: Saulius Valentinavičius
Aprašymas/užduotis: Atlikti tekstinių dalykinės srities kalbų ontologijų taikymo apsibrėžtoje srityje inžinerijos tyrimą. Aprašyti konkrečios dalykinės srities meta modelio projektavimo dalykine kalba projektavimo/kūrimo/generavimo procesus.

4. Tema: Tarpinio sluoksnio NoSQL duomenų bazėse naudojimas (angl. Middle Layer Solution for NoSQL Databases)
Vadovas: Saulius Valentinavičius
Aprašymas/užduotis: Ištirti tarpinio sluoksnio, kaip sąsajos tarp vartotojo taikomosios programos ir NoSQL duomenų bazės variklio veiklą, kliento transakcijoms keliamų ACID reikalavimų bei NoSQL duomenų bazėms būdingų pasiekiamumo ir atsparumo pasidalinimams savybių kontekste. Pateikti tarpinio sluoksnio realizavimo lyginamųjų pavyzdžių. 

5. Tema: Kalbos dalių atpažinimas neuroninių tinklų pagalbą
Vadovas: Dmitrij Šešok
Aprašymas/užduotis:
 • įsisavinti neuroninių tinklų teoriją;
 • atlikti literatūros analizę, išsiaiškinti, kokie yra šiuolaikiniai kalbos dalių atpažinimo metodai;
 • sukurti kalbos dalių atpažinimo įrankį lietuvių kalbai;
 • atlikti skaitinius eksperimentus, įvertinti sukurto įrankio kokybę.

6. Tema: Vaizdų atpažinimas bei spalvinimas neuroninių tinklų pagalba
Vadovas: Dmitrij Šešok
Aprašymas/užduotis:
 • įsisavinti neuroninių tinklų teoriją;
 • atlikti literatūros analizę, išsiaiškinti, kokie yra šiuolaikiniai vaizdų atpažinimo bei spalvinimo metodai;
 • sukurti vaizdų atpažinimo bei spalvinimo įrankį;
 • atlikti skaitinius eksperimentus, įvertinti sukurto įrankio kokybę.

7. Tema: Dokumentų atpažinimas neuroninių tinklų pagalbą
Vadovas: Dmitrij Šešok
Aprašymas/užduotis:
 • įsisavinti neuroninių tinklų teoriją;
 • atlikti literatūros analizę, išsiaiškinti, kokie yra šiuolaikiniai dokumentų atpažinimo metodai;
 • atkurti dokumentų atpažinimo įrankį;
 • atlikti skaitinius eksperimentus, įvertinti sukurto įrankio kokybę.

8. Tema: Grafų teorijos taikymas bioinformatikoje
Vadovas: Leonidas Sakalauskas
Aprašymas/užduotis: Daugelio bioinformatikos problemų, tokių kaip nukleotidų sekų sugretinimas, baltymų sekų struktūros tyrimas, genų paieška, ir pan., sprendimą galima suvesti į specialaus pavidalo grafų (Eulerio, Hamiltono ciklo, spalvintų grafų, ir kt.) analizę. DNA struktūrų atpažinimas, pasinaudojant žinomais DNA fragmentais yra aktualus baltyminių struktūrų tyrimo uždavinys, kuris gali būti suvedamas į Hamiltono ciklo radimą orientuotame grafe. Darbo tikslas – sudaryti ir ištirti algoritmą DNA struktūrai atstatyti pagal žinomus DNA fragmentus, taikant grafų teorijos metodus.

9. Tema: Portalų anoniminių komentaru duomenų gavyba
Vadovas: Leonidas Sakalauskas
Aprašymas/užduotis: Svarbią šiuolaikinės žiniasklaidos dalį sudaro interneto portalai, kuriuose e. pavidalu talpinami straipsniai, o skaitytojai reiškia savo nuomones (komentarus), kurios dažnai būna anoniminės. Darbo tikslas – sukurti anoniminių komentaru sentimentų analizės kompiuterinį įrankį (sistemą), leidžiantį analizuoti komentarų tekstų semantiką ir vertinti komentarus emociniu požiūriu, taikant Bajeso metodą.

10. Tema: Metamodeliavimo metodų taikymas lanksčios gamybos informacinėse sistemose
Vadovas: Leonidas Sakalauskas
Aprašymas/užduotis: Būtina inovatyvių robotinių technologijų kūrimo sąlyga yra optimalių sprendimų, mažinančių gamybos ir paslaugų teikimo įkainius, integravimas į produkto gamybos, surinkimo, logistikos, paslaugos teikimo ir pan., technologinius procesus. Kadangi klasikiniai matematiniai-statistiniai metodai dažniausiai būna susiję su nagrinėjamo proceso specifiškumu, tiesiškumo prielaidomis arba reikalavimais duomenų struktūroms, ir pan., pastaruoju metu imta plėtoti metamodeliavimo paradigmą, nagrinėjančią metamodelius arba surogatinius modelius, pasižyminčius universalumu. Darbo tikslas – sukurti ir išnagrinėti lanksčios robotizuotos gamybos procesų informacinės sistemos architektūrą, skirtą metamodeliavimu pagrįstam procesų planavimui.

11. Tema: Universitetų užsiėmimų tvarkaraščio planavimo ir valdymo kompiuterinė sistema
Vadovas: Leonidas Sakalauskas
Aprašymas/užduotis: Universitetų užsiėmimų planavimas yra aktuali, Lietuvos universitetuose dar neišspręsta problema. Darbo tikslas – suformuluoti universiteto užsiėmimų planavimo uždavinį kaip sveikaskaičio daugiatikslio programavimo uždavinį, sudaryti algoritmą tokiam uždaviniui spręsti bei sukurti kompiuterinę architektūrą, realizuojančią šį algoritmą.

12. Tema: Edukacinių duomenų gavybos metodų taikymo tyrimas nuotoliniam mokymuisi personalizuoti (angl. Research on Application of Educational Data Mining Methods to Personalise Distance Learning)
Vadovas: Jevgenij Kurilov
Aprašymas/užduotis:
Tyrimais įrodyta, kad personalizuotas mokymas ir mokymasis (t.y. mokymas ir mokymasis, suplanuotas ir vykdomas, remiantis personalizuotais studentų poreikiais) yra kokybiškesnis ir efektyvesnis už tradicinį. Taip pat įrodyta, kad edukacinės duomenų gavybos (tyrybos) metodai yra taikytini nuotoliniam mokymui ir mokymuisi personalizuoti. BMD tikslas yra atlikti edukacinių duomenų gavybos metodų taikymo tyrimą nuotoliniam mokymuisi personalizuoti virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Tyrimo uždaviniai yra šie:
 • įsisavinti edukacinių duomenų gavybos teoriją;
 • atlikti sisteminę literatūros analizę, išsiaiškinti, kokie yra šiuolaikiniai edukacinių duomenų gavybos metodai;
 • sukurti edukacinių duomenų gavybos metodų taikymo virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle modelį;
 • atlikti eksperimentą, įvertinti sukurto modelio kokybę.

13. Tema: Edukacinių duomenų gavybos metodų taikymo optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui tyrimas (angl. Research on Application of Educational Data Mining Methods to Create Optimal Personalised Learning Units)
Vadovas: Jevgenij Kurilov
Aprašymas/užduotis:
Tyrimais įrodyta, kad personalizuotas mokymas ir mokymasis (t.y. mokymas ir mokymasis, suplanuotas ir vykdomas remiantis personalizuotais studentų poreikiais) yra kokybiškesnis ir efektyvesnis už tradicinį. Taip pat įrodyta, kad edukacinės duomenų gavybos (tyrybos) metodai yra taikytini optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui. Optimalūs mokymosi moduliai suprantami kaip mokymosi moduliai, labiausiai tinkami konkretiems studentams pagal jų personalius poreikius. BMD tikslas yra atlikti edukacinių duomenų gavybos metodų taikymo optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui tyrimą. Tyrimo uždaviniai yra šie:
 • įsisavinti edukacinių duomenų gavybos teoriją;
 • atlikti sisteminę literatūros analizę, išsiaiškinti, kokie yra šiuolaikiniai edukacinių duomenų gavybos metodai;
 • sukurti edukacinių duomenų gavybos metodų taikymo optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui modelį;
 • atlikti eksperimentą, įvertinti sukurto modelio kokybę.

14. Tema: Dirbtinių neuroninių tinklų taikymo optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui tyrimas (angl. Research on Application of Artificial Neural Networks to Create Optimal Personalised Learning Units)
Vadovas: Jevgenij Kurilov
Aprašymas/užduotis:
Tyrimais įrodyta, kad personalizuotas mokymas ir mokymasis (t.y. mokymas ir mokymasis, suplanuotas ir vykdomas remiantis personalizuotais studentų poreikiais) yra kokybiškesnis ir efektyvesnis už tradicinį. Taip pat įrodyta, kad dirbtiniai neuroniniai tinklai yra taikytini optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui. Optimalūs mokymosi moduliai suprantami kaip mokymosi moduliai, labiausiai tinkami konkretiems studentams pagal jų personalius poreikius. BMD tikslas yra atlikti dirbtinių neuroninių tinklų taikymo optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui tyrimą. Tyrimo uždaviniai yra šie:
 • įsisavinti dirbtinių neuroninių tinklų teoriją;
 • atlikti sisteminę literatūros analizę, išsiaiškinti, kokie yra dirbtiniai neuroniniai tinklai ir jų taikymo švietime metodai;
 • sukurti dirbtinių neuroninių tinklų taikymo optimalių personalizuotų mokymosi modulių kūrimui modelį;
 • atlikti eksperimentą, įvertinti sukurto modelio kokybę.

15. Tema: Lietuvių kalba rašytų IT pagalbos užklausų automatinis klasifikavimas (angl. Automatic Classification of IT Service Desk Queries, Written in Lithuanian Language)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis: Susipažinti su egzistuojančiais teksto klasifikavimo metodais ir jų taikymo tikslumu Lietuviškam tekstui klasifikuoti. Išbandyti egzistuojančių duomenų apdorojimo ir klasifikavimo metodų efektyvumą su IT pagalbos užklausomis (duomenų rinkinys ir kelių tūkstančių įrašų, kuriuose pateikta užklausos informacija ir rankiniu būdu priskirtas prioritetas bei kategorija bus duodamas). Pasiūlyti egzistuojančių ar modifikuotų metodų derinį, kuris galėtų būti taikomas automatiniam IT pagalbos užklausų, parašytų lietuvių kalba klasifikavimui. Realiai veikiantis prototipas būtų privalumas, bet jis nėra būtinas, svarbiau aiškiai nurodytas klasifikavimo metodas ir jo efektyvumo tyrimas.

16. Tema: Debesų kompiuterijos paslaugų, skirtų duomenų gavybai lyginamoji analizė (angl. The Comparative Analysis of Cloud Services for Data Mining)
Vadovas: Sergėjus Ivanikovas
Aprašymas/užduotis: Pasirinkti kelias debesų kompiuterijos paslaugas arba platformas skirtas duomenų analizei, palyginti jų funkcionalumą. Parinkti keletą daugiamačių duomenų aibių ir atlikti testus naudojant įvairius duomenų gavybos algoritmus. Palyginti gautus rezultatus ir įvertinti pasirinktų sistemų funkcionalumą.

17. Tema: Išmaniųjų vaikų sekimo ir priežiūros priemonių analizė (angl. The Analysis of Smart Devices for Child Tracking and Care)
Vadovas: Sergėjus Ivanikovas
Aprašymas/užduotis: Atlikti vaikų stebėjimo ir sekimo įrangos apžvalgą. Surasti ir ištestuoti kelias išmaniųjų telefonų programas skirtas vaikų stebėjimui arba sekimui. Sukurti programą išmaniajam telefonui, realizuojančią vaikų sekimo ir/arba stebėjimo funkcijas.

 

BD sąžiningumo deklaracija

Sąžiningumo deklaracija pildoma mano.vgtu.lt
 
Savo VGTU studento paskyroje galite peržiūrėti savo įsakymų sąrašą ir pasitikslinti ar yra toks įsakymas „T v i r t i n u  žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą“.
Jei šio įsakymo nėra, turite skubiai kreiptis į savo profilinę katedrą fmit@vgtu.lt , kur patikslinsite savo temą. Tuomet katedra perduos Jūsų duomenis dekanatui, kur bus patvirtinta Jūsų tema.
 
Šis įsakymo numeris rašomas pildant sąžiningumo deklaraciją.

BD rengimas

  
Baigiamųjų darbų rengimas
Informacija dėl anotacijų :
Baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis į universiteto informacinę sistemą studentai turi įvesti patys: Bakalaurai iki 2017.05.16 d., Magistrai iki 2017.05.24 d. Tai galima padaryti adresu: mano.vgtu.lt
Baigiamojo darbo šablonas čia
 1. Baigiamojo darbo viršelis;
 2. Baigiamojo darbo antras antraštinis lapas (BAKALAURAMS su vadovo parašu, MAGISTRANTAMS su vadovo ir lituanistės parašu, katedros vedėjo parašas (pristatyti į katedrą be parašo), elektroniniame variante be parašų (vadovo, katedros vedėjo, lituanistės);
 3. Baigiamojo darbo užduotis. Ją BD vadovas pildo "Lotus sistemoje" arba bakalaurams Baigiamojo darbo (projekto) užduotis (doc) ir magistrams Baigiamojo darbo užduotis (doc), elektroniniame variante jo nereikia įdėti, atspausdintas iš "Lotus sistemos" arba užpildytas blankas su BD vadovo parašu ir studento parašu įrišamas į darbą, taip pat susitarus su vadovu, galima darbą į katedrą priduoti ir be užduoties, tačiau vadovas vėliau pateikia pasirašytą BD užduotį katedrai; 
 4. Pažyma apie baigiamąjį darbą. Ją BD vadovas pildo "Lotus sistemoje" arba bakalaurams Pažyma apie baigiamąjį darbą (projektą) (doc) ir magistrams Pažyma apie baigiamąjį darbą (doc), elektroniniame variante jo nereikia įdėti, atspausdintas iš "Lotus sistemos" su BD vadovo parašu įrišamas į darbą, taip pat susitarus su vadovu, galima darbą į katedrą priduoti ir be pažymos, tačiau vadovas vėliau pateikia pasirašytą pažymą apie BD katedrai;  Pažymoje savo studijų svertinio įvertinimų vidurkio įrašyti nereikia;
 5. Sąžiningumo deklaracija (Sąžiningumo deklaracija turi būti įsegta baigiamojo darbo pradžioje, su studento parašu, elektroniame variante turi būti su studento parašu);
 6. Anotacija lietuvių kalba (sutikrinkite BD pavadinimą su pavadinimu, kuris įvestas mano.vgtu.lt, esant neatitikimams rašykite į katedros e-paštą fmit@vgtu.lt );
 7. Anotacija anglų kalba (sutikrinkite BD pavadinimą su pavadinimu, kuris įvestas mano.vgtu.lt, esant neatitikimams rašykite į katedros e-paštą fmit@vgtu.lt );
 8. Turinys;
 9. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašas;
 10. Įvadas;
 11. Tekstas;
 12. Išvados ir pasiūlymai;
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas;
 14. Priedai.
Recenzija; Juos pildo recenzentai -  (MAGISTRANTAMS - 2 recenzentai (Recenzija apie baigiamąjį darbą (doc)), BAKALAURAMS-1 recenzentas (Recenzija apie baigiamąjį darbą (projektą) (doc)); ĮRIŠTI NEREIKIA). Taip pat, recenzentai recenzijas gali pildyti "Lotus sistemoje".
Svarbu: visus baigiamųjų darbų blankus rasite čia.
 
Naudinga literatūra: L. P. Lingaitis „Bakalauro baigiamojo darbo metodikos nurodymai“ [nuoroda internete], BD_šablonas,
 
Prašome pateikti katedrai viešam gynimui parengtus Jūsų baigiamuosius darbus, kurie turi būti įforminti pagal P. Gerdžiūno, V. Plakio „Bendruosius akademinių darbų įforminimo reikalavimus“ (Vilnius: Technika). 
Magistrantai ir bakalaurantai turi pristatyti į katedrą 2 baigiamojo darbo egzempliorius.
Iš mano.vgtu.lt papildomai atspausdintos anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamos katedrai atskirai su studento parašais.
 

BD gynimai

RECENZENTAI:
Pastaba. Studentai savo BD elektroninę versiją siunčia recenzentams sąrašuose nurodytais el. paštais, jeigu paštas nenurodytas - siųsti nereikia. Recenzentams elektroniniu paštu BD siųsti tik gavus vadovo leidimą, arba tik po pridavimo BD popierinio varianto į katedrą.
 

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS VYKS:

 
IIf-13, IIfu-13, ITPf-13*,  grupėms (BD į katedrą atiduoti 2017-08-23 d.):
IIf-13, IIfu-13, ITPf-13 gynimas 2017 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. SRL-I 418
 
*SVARBU: ITPf-13 grupės studentams Verslo technologijų katedros konsultanto parašas!


Į katedrą BD popierinio varianto atidavimas (BD atiduoti iki 2017-08-23 imtinai):
 1. Atspausdinti du BD ir susegti su parašais: bakalaurams (vadovo parašas), magistrams (vadovo parašas ir lietuvių kalbos konsultantės parašas), BE PARAŠŲ KATEDRA DARBO NEPRIIMA. BD elektroninė versija sistemoje mano.vgtu.lt vadovo patvirtinta iki 2017-08-22 dienos imtinai.
 2. Anotacijos (lietuvių ir anglų kalba, parašas studento prie jo vardo pavardės), jos atspausdinamos papildomai, kadangi saugomos katedroje atskirai. P.S. Anotacijos darbe segamos taip pat!!!

 
  
2017-08-22 dieną turi būti jau patvirtinta vadovo, kadangi 2017-08-23 dieną pagal sąrašą, bus tikrinama ar studentas gali priduoti savo BD.  Patarimas  studentams: preliminariai nuo 2017-08-16 dienos pradėti talpinti darbus, kadangi vadovui turi pakakti laiko peržvelgti įdėtą darbą, bei jums laiko pataisyti, jei vadovas darbą atmeta.
 

ANOTACIJOS
Anotacijas įkelkite iki  2017-08-21 imtinai.
Anotacijų pildymas www.mano.vgtu.lt, jei kartais po pateiktų dienų tektų koreguoti psl., pav., skaičių, tai bus galima padaryti ir po pateiktos dienos.   
 

 
Svarbu. Studentai, būtinai atkreipkite dėmesį, ar Jūsų rašomo BD tema, atitinka temą, kuri užregistruota mano.vgtu.lt. Jei yra neatitikimų, rašykite el. p. fmit@vgtu.lt   Temas galima koreguoti likus mėnesiui iki baigiamojo darbo gynimo. 
 
Svarbu: Baigiamieji darbai į katedrą atiduodami su baigiamojo vadovo parašu.
Baigiamųjų darbų rengimui reikalingą informaciją rasite čia:
Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės ir pavyzdžiai
 

MAGISTRANTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS VYKS:

 
ITVmit-15 grupei (MD į katedrą atiduoti iki 2017-06-01 imtinai)
Gynimas 2017 m. birželio 7 d.  9:00 val. SRL-I 420
Gynimas (studentai atvyksta anksčiau, kad kad galėtų įsikelti skaidres pristatymui, pasitikrinti ar viskas gerai)

 
DGTfm-15 grupei (MD į katedrą atiduoti 2017-08-23 d.)
Gynimas 2017 m. biržrugpjūčio 29 d. 10:00 val. SRL-I 418 aud.
Gynimas  (studentai atvyksta anksčiau,  kad galėtų įsikelti skaidres pristatymui, pasitikrinti ar viskas gerai)


Į katedrą BD popierinio varianto atidavimas (BD atiduoti 2017-08-23 d.):
 1. Atspausdinti du BD ir susegti, bei su parašais: bakalaurams (vadovo parašas), magistrams (vadovo parašas ir lietuvių kalbos konsultantės parašas), BE PARAŠŲ KATEDRA DARBO NEPRIIMA
 2. Anotacijos (lietuvių ir anglų kalba, parašas studento prie jo vardo pavardės), jos atspausdinamos papildomai, kadangi saugomos katedroje atskirai. P.S. Anotacijos darbe segamos taip pat!!!

 
 
2017-08-22 dieną turi būti jau patvirtinta vadovo, kadangi 2017-08-22 dieną pagal sąrašą, bus tikrinama ar studentas gali priduoti savo BD į katedrą.  Patarimas  studentams: preliminariai nuo 2017-08-18 dienos pradėti talpinti darbus, kadangi vadovui turi pakakti laiko peržvelgti įdėtą darbą, bei jums laiko pataisyti, jei vadovas darbą atmeta.

 
ANOTACIJOS
Anotacijas įkelti iki 2017-08-21 imtinai.
Anotacijų pildymas www.mano.vgtu.lt, jei kartais po pateiktų dienų tektų koreguoti psl., pav., skaičių, tai bus galima padaryti ir po pateiktos dienos.   

 

BD tarpiniai atsiskaitymai

Tarpiniai atsiskaitymai
Baigiamasis bakalauro darbas ruošiamas paskutiniais studijų metais. Studijų programose yra numatyti du moduliai:
 
Atsiskaičius BD2, darbas turi būti pilnai įformintas pagal galiojančius reikalavimus:
Reikalavimai atsiskaitant Baigiamąjį darbą 1
 
Atsiskaitymo metu daromas trumpas pranešimas (apie 2-3 min.) ir pateikiama ataskaita (apie 3-5 psl.), kurią sudaro:
 • Patvirtintas darbo temos pavadinimas;
 • Suformuluoti darbo tikslai ir uždaviniai;
 • Apibrėžta darbo problema ir suformuluotas temos aktualumas;
 • Darbo praktinių rezultatų prognozė;
 • Pradėta daryti literatūros apžvalga;
 
Pranešimo skaidrių daryti nereikia.

 
Reikalavimai atsiskaitant Baigiamąjį darbą 2
 
Atsiskaitymo metu magistrantas atsiskaito individualiai vadovui, kuris jį įvertina pažymiu. Kokią dalį baigiamojo darbo reikia atsiskaityti susitariama su vadovu iš anksto.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Karbauskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė