Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Egzamino perlaikymas pas prof. habil. dr. Rimantą Belevičių

MKDf 16 studentų dėmesiui
 
Objektinio programavimo egzaminas 2-ą kartą laikomas (pasirinkti vieną datą)*:
 • 06.26  9:00 val.   SRL-I 401 aud. 
 • 06.29  9:00 val.   SRL-I 401 aud.
*Būtina registracija el. paštu fmit@vgtu.lt - nurodykite vardą, pavardę ir pasirinktą laikymo datą (laiškas, patvirtinantis, kad esate užregistruotas perlaikymui, nesiunčiamas). Vienai dienai gali registruotis iki 35 studentų.
 
Egzamino perlaikymas komisijoje numatytas (pasirinkti vieną datą)**:
 • 08.28 15:00 val.
 • 08.31 15:00 val.
**Egzamino auditorijos bus paskelbtos 08.28 d. Būtinas dekanato leidimas. Būtina registracija el. paštu fmit@vgtu.lt - nurodykite vardą, pavardę ir pasirinktą laikymo datą (laiškas, patvirtinantis, kad esate užregistruotas perlaikymui, nesiunčiamas).

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Ingą Tumasonienę

Operacinių sistemų,  Procedūrinio programavimo, Objektinio programavimo perlaikymas komisijoje*:
 • 2017-02-21 13:45 val. SRL-I 414 kab.
 • 2017-02-23 09:00 val. SRL-I 414 kab.
*Studentai turi pasirinkti vieną perlaikymo datą ir užsiregistruoti perlaikymui e-paštu inga.tumasoniene@vgtu.lt likus nemažiau 2 d. iki perlaikymo datos. Be to, perlaikymui būtinas dekanato leidimas!
Pastaba. Praktinius darbus reikia atsiskaityti pas praktikos dėstytoją.
 
Pakartotinis egzaminų (Objektinio programavimo) laikymas vyks*:
 • 2017-06-27 d. 13:45 val. SRL-I 418 aud.
 • 2017-06-29 d. 13:45 val. SRL-I 418 aud.
*Studentai turi pasirinkti vieną perlaikymo datą ir užsiregistruoti perlaikymui e-paštu inga.tumasoniene@vgtu.lt likus nemažiau 2 d. iki perlaikymo datos.
Pastaba. Praktinius darbus reikia atsiskaityti pas praktikos dėstytoją.
 
Egzaminų laikymas komisijoje (Operacinių sistemų,  Procedūrinio programavimo, Objektinio programavimo) vyks**:
 • 2017-08-29 d. 12:00 val. SRL-I 418 aud.
 • 2017-08-30 d. 10:00 val. SRL-I 418 aud.
**Laikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas. Studentai turi pasirinkti vieną perlaikymo datą ir užsiregistruoti perlaikymui e-paštu inga.tumasoniene@vgtu.lt likus nemažiau 2 d. iki perlaikymo datos.
Pastaba. Praktinius darbus reikia atsiskaityti pas praktikos dėstytoją.

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Jeleną Mamčenko

Perlaikymai/kursinio gynimas vyks*:
 • 2017-06-20 d.  13:00 val. SRL-I 604 kab.
 • 2017-06-21 d.  13:00 val. SRL-I 604 kab.
*Perlaikymui pasirinkite vieną datą ir būtinai užsiregistruokite el. paštu jelena.mamcenko@vgtu.lt ne mažiau kaip dvi dienas prieš pasirinktą perlaikymo datą, kitaip egzaminas neįvyks.
 
Perlaikymai komisijoje vyks**:
 • Rugsėjo 11 d. 9 val. SRL-I 604 kab.
 • Rugsėjo 13 d. 13.45 val. SRL-I 604 kab.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas. Perlaikymui pasirinkite vieną datą ir būtinai užsiregistruokite el. paštu jelena.mamcenko@vgtu.lt likus nemažiau 2 dienom iki numatytos perlaikymo datos.

Egzamino perlaikymas pas doc.dr. Irmą Šileikienę

„Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1“ perlaikymas vyks*:
 • 2017-06-20 d. 08:30 val. SRL-I 501 aud.
 • 2017-06-21 d. 16:00 val. SRL-I 501 aud.
*Pasirinkti vieną datą ir būtinai registruotis iki birželio 19 d. 14 val. el. paštu irma.sileikiene@vgtu.lt nurodant laikymo datą, vardą ir pavardę.
 
Perlaikymas komisijoje vyks**:
 • 2017-08-29 d. 8:30 val. SRL-I 501 aud.
 • rugsėjo 7 d. 16.20 val. SRL-I 604 kab.
**Pasirinkti vieną datą ir būtinai registruotis iki rugpjūčio 28 d. 14 val. el. paštu irma.sileikiene@vgtu.lt nurodant laikymo datą, vardą ir pavardę. Be to, laikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas!

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Dmitrij Šešok

Procedūrinio programavimo egzamino perlaikymas vyks*:
 • 2017-06-26 d. 10:00 val. SRL-I 420 kab.
*Perlaikymui reikia užsiregistruoti el. paštu dmitrij.sesok@vgtu.lt.
 
Procedūrinio programavimo egzamino perlaikymas komisijoje vyks**:
 • 2017-08-29 d. 10:00 val. SRL-I 412 kab.
 • 2017-08-30 d. 10:00 val. SRL-I 412 kab.
**Perlaikymui reikia užsiregistruoti el. paštu dmitrij.sesok@vgtu.lt. Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas.

Egzamino perlaikymas pas doc.dr. Saulių Valentinavičių

Pakartotinai perlaikomo egzamino / modulio pavadinimas
Data
Laikas
Aud.
Pastabos
Objektiškai orientuotas PROJEKTAVIMAS
 
FMITB11414 bakalauro studijos, grupės:
 
IIf-15,
ITPf-15,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIfu-15, IIfuc-15 
 
 
 
 
 
 
Antrasis atsiskaitymas
 
2017.05.30
2017.06.02
 
Trečiasis atsiskaitymas
 
2017.08.31
 
2nd  examination
2017.05.30
2017.06.02
 
 
The final examination
2017.08.30
2017.08.31
 
Trečio atsiskaitymo data gali keistis. Sekite atsiskaitymo tvarkaraštį tiklalapyje
13:00 
9:00
 
 
 
 
9:00
 
 
 
13:00
9:00
 
 
 
9:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRL-I 411
 
 
 
Į perlaikymą registruotis saulius.valentinavicius@vgtu.lt, ,registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir pasirinktą laikymo datą.
 
 
 
The personal data and chosen examination date has to be submitted by registration on  saulius.valentinavicius@vgtu.lt.
Objektiškai orientuotas PROJEKTAVIMAS Ištęstinės nuotolinės studijos
 
FMITB11414 bakalauro studijos, grupės:
 
IInt-16
 
 
 
Antrasis atsiskaitymas
 
2017.06.20
2017.06.23
 
Trečiasis atsiskaitymas
 
2017.08.30
2017.08.31
 
Trečio atsiskaitymo data gali keistis. Sekite atsiskaitymo tvarkaraštį tiklalapyje.
 
 
 
 
9:00
 
 
 
 
 
 
 
SRL-I 411
 
 
 
Į perlaikymą registruotis saulius.valentinavicius@vgtu.lt, ,registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir pasirinktą laikymo datą.

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Mindaugą Ryboką

Egzamino perlaikymai vyks*:
 • 2017-06-26 d. 10:00 val. SRL-I 411 kab.
 • 2017-06-28 d. 10.00 val. SRL-I 411 kab.
*Studentai turi pasirinkti vieną perlaikymo datą ir užsiregistruoti perlaikymui e-paštu mindaugas.rybokas@vgtu.lt prieš dieną iki perlaikymo datos.
 
 Egzamino perlaikymai komisijoje vyks**:
 • 2017-08-28 d. 10.00 val. SRL-I 411 kab
 • 2017-08-31 d. 10:00 val. SRL-I 411 kab
 
**Pasirinkti vieną datą ir užsiregistruoti e-paštu mindaugas.rybokas@vgtu.lt prieš dieną iki perlaikymo datos. Taip pat į perlaikymą komisijoje atsinešti dekanato leidimą.

Egzamino perlaikymas pas dr. Iriną Vinogradovą

Egzamino perlaikymai vyks*:
 • 2017-06-22 d. 13:00 val. SRL-I 528 aud
 • 2017-06-23 d. 13:00 val. SRL-I 528 aud.
*Pasirinkite vieną datą.

Egzamino perlaikymas pas dr. Simoną Ramanauskaitę

Visų dalykų perlaikymas komisijoje vyks**:
 • 2017-08-30 d. 12:00 val. SRL-I 419 a kab.
 • 2017-08-31 d. 12:00 val. SRL-I 419 a kab.
*Perlaikymui komisijoje būtina turėti dekanato leidimą. Prieš laikant egzaminą būtina užsiregistruoti el. paštu simona.ramanauskaite@vgtu.lt nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą.
 

Egzamino perlaikymas pas dr. Aleksandr Igumenov

"Informacinės technologijos" ir "Integruotos programavimo aplinkos" perlaikymas vyks*:
 • 2017-06-23, 15:00-17:00 val. SRL-411 aud.
Perlaikymas (komisijoje) vyks**:
 • 2017-08-28, 12:00-13:30 val. SRL-411 aud.
 • 2017-08-29, 12:00-13:30 val. SRL-411 aud.
 *Reikalinga išankstinė registracija e-paštu.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas. Taip pat reikalinga ir išankstinė registracija e-paštu. 

Egzamino perlaikymas pas dr. Egidijų Ostašių

 
Egzamino perlaikymas vyks*:
 • 2017-06-26 d. 17:00 val. SRL-411 kab.
 • 2017-06-28 d. 17:00 val. SRL-411 kab.
*Pasirinkti vieną perlaikymo datą ir registruotis el. paštu egidijus.ostasius@vgtu.lt iš anksto. Daugiau informacijos rasite moodle.vgtu.lt.
 
Egzaminų perlaikymas komisijoje**:
 • 2017-08-31 d. 17:00 val. SRL-I 420 aud.
 • 2017-09-01 d. 17:00 val. SRL-I 420 aud.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas. Pasirinkti vieną perlaikymo datą ir registruotis el. paštu egidijus.ostasius@vgtu.lt iš anksto. Daugiau informacijos rasite moodle.vgtu.lt.

Egzaminų perlaikymas pas dr. Donatą Salį

Modulio “Duomenų bazių valdymas„ perlaikymas vyks*:
 •    2017-06-26 d. 18:00 val. SRL-I 417 aud.
 •    2017-06-27 d. 18:00 val. SRL-I 417 aud.
* Pasirinkite vieną datą ir būtinai užsiregistruokite el. paštu donatas.salys@vgtu.lt, laiške nurodykite vardą, pavardę ir pasirinktą laikymo datą. 
 

Egzamino perlaikymas pas dr. Sergėjų Ivanikovą

Egzaminų pirmas perlaikymas*:
 • 2017-06-26 d.  10:00 val. SRL-I 411 kab.
 • 2017-06-29 d.  18:00 val. SRL-I 411 kab.
*Į perlaikymą ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu sergejus.ivanikovas@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.
 
Egzaminų perlakymas komisijoje**:
 • 2017-08-28 d.  10:00 val. SRL-I 411 kab.
 • 2017-08-30 d.  18:00 val. SRL-I 411 kab.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas ir registracija ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu sergejus.ivanikovas@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.

Egzamino perlaikymas pas lekt. Gintarą Dmitrijev

Objektinio programavimo egzamino perlaikymas, kursiniodarbo/projekto atsiskaitymas vyks*:
 • 2017-06-08 d.  18:00 val. SRL-I 418 aud.
*Reikalinga registracija el. paštu gintaras.dmitrijev@vgtu.lt.
 
Egzaminų perlaikymas komisijoje**:
 • 2017-08-28 d.  18:00 val. SRL-I 418 kab.
 • 2017-09-14 d.  18:00 val. SRL-I 418 kab.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas ir registracija ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu gintaras.dmitrijev@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.​

Egzamino perlaikymas pas Janiną Zapolskienę

Informacinių technologijų egzamino perlaikymai vyks*:
 • 2017-06-26 d. 12:00 val. SRL-I 504 kab.
 • 2017-06-27 d. 12:00 val. SRL-I 504 kab.
*Būtina pasirinkti vieną egzaminų datą ir  registruotis el. paštu janina.zapolskiene@vgtu.lt prieš dieną iki perlaikymo datos.
 
 
Egzamino perlaikymas komisijose vyks**:
 • 2017-08-30 d. 12:00 val.  SRL-I 504 kab.
 • 2017-08-31 d. 12:00 val.  SRL-I 504 kab.
**Į perlaikymą komisijoje privaloma atsinešti dekanato leidimą. Būtina pasirinkti vieną egzaminų datą ir  registruotis el. paštu janina.zapolskiene@vgtu.lt prieš dieną iki perlaikymo datos.
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Karbauskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Justė Kareivaitė