Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Egzamino perlaikymas pas prof. habil. dr. Rimantą Belevičių

MKDf 17 grupėms Procedūrinio programavimo perlaikymų datos (pasirinkti vieną datą)*:
 • 2018-01-29       9:00       SRL-I 401
 • 2018-02-05     12:00       SRK-I 108
*Būtina registracija el. paštu fmit@vgtu.lt - nurodykite vardą, pavardę ir pasirinktą laikymo datą (laiškas, patvirtinantis, kad esate užregistruotas perlaikymui, nesiunčiamas).
 
Egzamino perlaikymas komisijoje (pasirinkti vieną datą)**:
 • 2018-02-13     16:20       SRL-I 502
 • 2018-02-20     16:20       SRL-I 502
**Būtinas dekanato leidimas. Būtina registracija el. paštu fmit@vgtu.lt - nurodykite vardą, pavardę ir pasirinktą laikymo datą (laiškas, patvirtinantis, kad esate užregistruotas perlaikymui, nesiunčiamas).

Egzamino perlaikymas pas prof. habil. dr. Leonidą Sakalauską

Egzamino perlaikymai vyks*:
 • "Informacinės technologijos inžinerijoje" vasario 5 d., 16 val. SRK-II 102 aud.
 •  "Duomenų gavybos technologijos" - vasario 7 d., 17 val.S RK-II 102 aud.
 
*Perlaikymui registruotis el. paštu leonidas.sakalauskas@mii.vu.lt laiške nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą.
 
Egzamino perlaikymas komisijoje**:
 • ​​"Duomenų gavybos technologijos" egzamino perlaikymas ir kursinio darbo gynimas planuojami vasario 20 d., 18:10, SRK-II, aud 102;
 • ​​"Duomenų gavybos technologijos" egzamino perlaikymas ir kursinio darbo gynimas planuojami vasario 21 d., 18:10, SRK-II, aud 102;
**Prieš laikant egzaminą reikia užsiregistruoti el. paštu leonidas.sakalauskas@mii.vu.lt nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą. Būtina turėti dekanato leidimą.
 

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Ingą Tumasonienę

 
Operacinės sistemos Perlaikymai
2018-01-30, 13:45

2018-02-06, 13:45

Atsiskaitymas komisijoje
vasario 20 d. 13:45

vasario 22 d. 13:45
 
SRL-I 418 kab.
*Į perlaikymą  būtina registruotis el. paštu: inga.tumasoniene@vgtu.lt, ne vėliau kaip 1 dieną prieš pasirinktą datą.
** Atsiskaitymui komisijoje būtinas dekano leidimas.
Procedūrinis programavimas
 
Perlaikymai
2018-01-30, 13:45

2018-02-06, 13:45

Atsiskaitymas komisijoje
vasario 20 d. 13:45
vasario 22 d. 13:45
SRL-I 418 kab.
 
*Į perlaikymą  būtina registruotis el. paštu: inga.tumasoniene@vgtu.lt, ne vėliau kaip 1 dieną prieš pasirinktą datą.
** Atsiskaitymui komisijoje būtinas dekano leidimas.
Objektinis programavimas Perlaikymai
2018-01-30, 13:45

2018-02-06, 13:45
 
Atsiskaitymas komisijoje
vasario 20 d. 13:45
vasario 22 d. 13:45
SRL-I 418 kab. *Į perlaikymą  būtina registruotis el. paštu: inga.tumasoniene@vgtu.lt, ne vėliau kaip 1 dieną prieš pasirinktą datą.
** Atsiskaitymui komisijoje būtinas dekano leidimas.

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Jeleną Mamčenko

MKDf-15, IIf-15, ITPf-15 grupėms perlaikymai numatyti:
sausio 31 d. 9.00 val. SRL-I 604 kab.
arba
vasario 7 d. 14.00 val. SRL-I 604 kab. 


Studentai turi pasirinkti vieną datą ir užsiregistruoti e.paštu jelena.mamcenko@vgtu.lt likus nemažiau kaip 2 d. iki egzamino perlaikymo datos.
 
Perlaikymai komisijoje vyks**:
 • DGTfm-16, MKDf-15, ITPf-15 bei IIf-15 vasario 20 d. 9.00 val. SRL-I 604 kab. bei vasario 21 d. 14.00 val. SRL-I 604 kab. Būtina registracija prieš dvi dienas iki numatytos perlaikymo datos komisijoje e.paštu jelena.mamcenko@vgtu.lt. 

Egzamino perlaikymas pas doc.dr. Irmą Šileikienę

Moduliai Data Auditorija Pastabos
Informacinių technologijų paslaugų valdymas
Kursinio darbo gynimas
 
Perlaikymai
2018-02-05, 12.10 val.
2018-02-07, 16.20 val.
Atsiskaitymas komisijoje
2018-02-19, 8.30 val.
2018-02-22 d. 8.30 val.
 
SRL-I 217
SRL-I 604
 
 
SRL-I 217
SRL-I 604 kab
 
* Registruotis el. paštu būtina irma.sileikiene@vgtu.lt, ne vėliau kaip 1 dieną prieš pasirinktą datą.
** Atsiskaitymui komisijoje būtinas dekano leidimas.
Informacinių technologijų paslaugų valdymas, (1),(2)
Egzaminas
Perlaikymai
2018-02-05, 12.45 val.
2018-02-07, 16.40 val.
Atsiskaitymas komisijoje
2018-02-19, 9.00 val.
2018-02-22 d. 8.30 val.
 
SRL-I 217
SRL-I 604
 
 
SRL-I 217
 SRL-I 604 kab
* Registruotis el. paštu būtina irma.sileikiene@vgtu.lt, ne vėliau kaip 1 dieną prieš pasirinktą datą.
** Atsiskaitymui komisijoje būtinas dekano leidimas.
 

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Dmitrij Šešok

Perlaikymas vyks*:
 • 2018-01-29 d. 10:00 val. SRL-I 412 kab.
*Perlaikymui reikia užsiregistruoti el. paštu dmitrij.sesok@vgtu.lt.


Perlaikymas komisijoje:

2018.02.19 10 val. SRL-I 412
arba
2018.02.20 10 val. SRL-I 412
 
*Perlaikymui reikia užsiregistruoti el. paštu dmitrij.sesok@vgtu.lt. Turėti dekanato leidimą.
 

Egzamino perlaikymas pas doc.dr. Saulių Valentinavičių

Pakartotinai perlaikomo egzamino / modulio pavadinimas Data Laikas Aud. Pastabos
Objektiškai orientuotas PROJEKTAVIMAS
 
FMITM17112 magistro studijos, grupės:
 
DGTfm-17,
MISfm-17,
IKGfm-17
DGTmuc-17
AKSfm-16
ITSfm-16
 
 
 
Antrasis atsiskaitymas
 
2018.02.02 (penktadienis)
2018.02.09 (penktadienis)
 
Atsiskaitymas komisijoje
 
2018.02.23 (penktadienis)
 
 
 
 
13:45
13:45
 
 
 
13:45
 
 
 
 
 
SRL-I 411
 
 
 
 
Į perlaikymą registruotis saulius.valentinavicius@vgtu.lt, ,registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir pasirinktą laikymo datą.
 
 
Objektinis  PROGRAMAVIMAS
 
FMITB14307 bakalauro studijos, grupės:
 
IIf-16/1, IIf-16/2
ITPf-16
ISf-16/1, ISf-16/2
PRIf-15/1, PRIf-15/2, PRIf-15/3,  PRIf-15/4
EDf-16,
 
 
 
Antrasis atsiskaitymas
 
2018.02.02 (penktadienis)
2018.02.09 (penktadienis)
 
Atsiskaitymas komisijoje
 
2018.02.14 (trečiadienis)
2018.02.23 (penktadienis)
 
 
 
 
13:45
13:45
 
 
 
13:45
13:45
 
 
 
 
 
SRL-I 411
 
 
 
 
Į perlaikymą registruotis saulius.valentinavicius@vgtu.lt, ,registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir pasirinktą laikymo datą.

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Mindaugą Ryboką

Egzaminų pirmas perlaikymas*:
 • Sausio 29 dieną 11:00 val. SRL-I 411 aud.
 • Vasario 5 dieną 16:30 val. SRL-I 411 aud.
*Į perlaikymą ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu rybokas@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.
 
 
 Egzamino perlaikymai komisijoje vyks**:
 • Vasario 19 dieną 13:45 val. SRL-I 411 aud.
 • Vasario 23 dieną 13:45 val. SRL-I 411 aud.
**Pasirinkti vieną datą ir užsiregistruoti e-paštu mindaugas.rybokas@vgtu.lt prieš dieną iki perlaikymo datos. Taip pat į perlaikymą komisijoje atsinešti dekanato leidimą.

Egzamino perlaikymas pas dr. Simoną Ramanauskaitę

Egzamino perlaikymas vyks*:
 • sausio 30 d. nuo 12:00 SRL-I 512 kab.
 • vasario 6 d. nuo 18:00 SRL-I 512 kab.
 • vasario 7 d. nuo 13:45 SRL-I 512 kab.
* Prieš laikant egzaminą būtina užsiregistruoti el. paštu simona.ramanauskaite@vgtu.lt nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą.
 
Egzamino perlaikymas komisijoje vyks**:
 • vasario 14 d. nuo 13:45 SRL-I 512 kab.
 • vasario 20 d. nuo 12:00 SRL-I 512 kab.
 • vasario 22 d. nuo 14:00 SRL-I 512 kab.
**Perlaikymui komisijoje būtina turėti dekanato leidimą. Prieš laikant egzaminą būtina užsiregistruoti el. paštu simona.ramanauskaite@vgtu.lt nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą.
 

Egzamino perlaikymas pas dr. Aleksandr Igumenov

Egzaminų pirmas perlaikymas*:
 • Sausio 30 dieną 11:00 val. SRL-I 411 aud.
 • Sausio 31 dieną 16:30 val. SRL-I 411 aud.
*Į perlaikymą ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu Aleksandr.Igumenov@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.
 
 
Egzamino perlaikymai komisijoje vyks*:
 • 2018 Vasario 23 dieną 13:45 val. SRL-I 411 aud.
 • 2018 Vasario 19 dieną 8:30 val. SRL-I 411 aud.
*Į perlaikymą ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu Aleksandr.Igumenov@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę.
 
 
Exams first retake*: 
 • January 30, 11:00 SRL-I 411 aud.
 • January 31, 16:30 SRL-I 411 aud.
* Please register no later than one day before re-exam by e-mail. mail Aleksandr.Igumenov@vgtu.lt. In the registration e-mail write the Yours name, surname, group and the selected date of retake of Exam.
 
Retake with the commission*: 
 • 2018 February 23, 13:45 SRL-I 411 aud. 
 • 2018 February 19, 8:30 SRL-I 411 aud. 
* Please register no later than one day before re-exam by e-mail. mail Aleksandr.Igumenov@vgtu.lt. In the registration e-mail write the Yours name, surname, group.
 

Egzamino perlaikymas pas doc. dr. Tomą Petkų

Egzamino perlaikymas:
 • 2018-01-31 d. 15:00 val.  SRL-I 411 kab.
 • 2018-02-07 d. 15:00 val.  SRL-I 411 kab.
Egzamino perlaikymo komisijoje:
 • Data dar nenumatyta
Egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti e-paštu tomas.petkus@vgtu.lt ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Perlaikymui komisijoje būtina turėti dekanato  leidimą.
 
 

Egzamino perlaikymas pas dr. Egidijų Ostašių

 
Egzamino perlaikymas vyks*:
 • 2018-02-05 d. 19:00 val. SRL-I 411 kab.
 • 2018-02-08 d. 16:00 val. SRL-I 411 kab.
*Registruotis el. paštu egidijus.ostasius@vgtu.lt iš anksto. Daugiau informacijos rasite moodle.vgtu.lt.
 
Egzaminų perlaikymas komisijoje**:
 
 • 2018-02-12 d. 19:00 val. SRL-I 411 kab.
 • 2018-02-14 d. 16:00 val. SRL-I 411 kab.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas. Pasirinkti vieną perlaikymo datą ir registruotis el. paštu egidijus.ostasius@vgtu.lt iš anksto. Daugiau informacijos rasite moodle.vgtu.lt.

Egzaminų perlaikymas pas dr. Donatą Salį

Egzamino perlaikymas.
Kompiuterinių sistemų organizavimas,
 • 2018 02 07   18:00 SRL-I 417 aud.
 • 2018 02 09   18:00 SRL-I 417 aud.
 Prieš laikant egzaminą reikia užsiregistruoti el. paštu donatas.salys@vgtu.lt nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą.

Egzamino perlaikymas pas dr. Irmantą Aleliūną

 Egzamino perlaikymas vyks*:
 • 2018-01-29 d. 09:00 val. SRL-I 418
*Būtina registracija telefonu 865603770.
 

Egzamino perlaikymas komisijoje vyks*:
 • 2018-02-12 d. 09:00 val. SRL-I 418
 • 2018-02-26 d. 09:00 val. SRL-I 418
*Būtina registracija telefonu 865603770. Turėti dekanato leidimą.
 

Egzamino perlaikymas pas dr. Sergėjų Ivanikovą

Egzaminų pirmas perlaikymas*:
 • Sausio 29 dieną 11 val. SRL-I 411 aud.
 • Vasario 6 dieną 12.10 SRL-I 411 aud.
*Į perlaikymą ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu sergejus.ivanikovas@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.
 
Egzaminų perlakymas komisijoje**:
 • Vasario 12 dieną 14 val. SRL-I 411 aud.
 • Vasario 20 dieną 12 val. SRL-I 411 aud.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas ir registracija ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu sergejus.ivanikovas@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.

Egzamino perlaikymas pas dr. Darių Mačiūną

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ (APf-17/1, GDf-17, KGf-17, PEf-17)
 
 Pirmas pakartotinis egzamino laikymas
 
2018.02.01, 10:00 val.  SRL-I 520
 
arba
 
2018.02.08, 12:30 val.  SRL-I 521 
 
Egzaminą laikyti galima tik atsiskaičius už visus SAVARANKIŠKUS DARBUS (namų darbus, laboratorinius darbus ir kontrolinius darbus).
 
 1. Pasirinkite vieną jums tinkamą datą (iš pateiktų aukščiau).
 2. Ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki perlaikymo dienos užsiregistruokite egzaminui Informacinių technologijų katedroje (SRL-I-411) arba registruokitės elektroniniu paštu darius.maciunas@vgtu.lt (NURODYDAMI VARDĄ, PAVARDĘ, GRUPĘ IR VIENĄ PASIRINKTĄ DATĄ).
 
Egzamino auditorija bus paskelbta artimiausiu metu.

Egzamino perlaikymas pas lekt. Laisvūnę Valackaitę

Programų sistemų testavimo perlaikymas*:
 • Vasario 5 d. 8:30 val. SRL-I 619 aud.​
*Prieš laikant egzaminą reikia užsiregistruoti el. paštu laisvune.valackaite@vgtu.lt nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą.
 
Programų sistemų testavimo perlaikymas komisijoje**:
 • Vasario 12d. 19:55 val. SRL-I 501 aud.​
 • Vasario 19d. 19:55 val. SRL-I 501 aud.​​
**Prieš laikant egzaminą reikia užsiregistruoti el. paštu laisvune.valackaite@vgtu.lt nurodant vardą, pavardę ir pasirinktą perlaikymo datą. Būtina turėti dekanato leidimą.

Egzamino perlaikymas pas lekt. Verutę Dapkūnaitę

Informacinių technologijų egzaminų perlaikymas komisijoje
BIf-17/1, BIf-17/2, BIf-17/3,  TIf-17/1, TIf-17/2, TIf-17/3  gr. :
 
2018.02.19  14:30  SRL-I 504 aud., Saulėtekio rūmai, Saulėtekio al. 11
2018.02.22  12:10  SRL-I 504 aud., Saulėtekio rūmai, Saulėtekio al. 11

Būtina turėti dekanato leidimą. 

Norintys perlaikyti egzaminą privalo pasirinkti vieną datą ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną užsiregistruoti  el. paštu  verute.dapkunaite@vgtu.lt  - nurodyti vardą, pavardę, grupę ir pasirinktą laikymo datą (laiškas, patvirtinantis, kad esate užregistruotas perlaikymui, nesiunčiamas).
 

Egzamino perlaikymas pas lekt. Violetą Jadzgevičienę

Egzamino perlaikymai vyks:
 • sausio 31 d. 10 val.  SRL-I 217 kab.
 • vasario 6 d. 17 val.  SRL-I 217 kab.
Perlaikymui registruotis el. paštu violeta.jadzgeviciene@vgtu.lt ne vėliau kaip dieną prieš pasirinktą perlaikymo datą.

Egzamino perlaikymai komisijoje vyks*:
 • vasario 20 d. 12:10  val. SRL-I 411
 • vasario 22 d. 16:10 val. SRL- 411
*Perlaikymui registruotis el. paštu violeta.jadzgeviciene@vgtu.lt.ne vėliau kaip dieną prieš pasirinktą perlaikymo datą. Laiške nurodykite savo vardą ir pavardę, perlaikymui turėti dekanato leidimą.

Egzamino perlaikymas pas lekt. Gintarą Dmitrijev

Procedūrinio  programavimo egzamino perlaikymas vyks*:
 • 2018-02-02 d.  18:00 val. SRL-I 519 aud.
 • 2018-02-09 d.  18:00 val. SRL-I 519 aud.
  *Reikalinga registracija el. paštu gintaras.dmitrijev@vgtu.lt.

   
  Egzaminų perlaikymas komisijoje**:
 • 2018-02-15 d.  18:00 val. SRL-I 519 kab.
 • 2018-02-23 d.  18:00 val. SRL-I 519 kab.
**Perlaikymui komisijoje būtinas dekanato leidimas ir registracija ne vėliau negu prieš vieną dieną registruotis el. paštu gintaras.dmitrijev@vgtu.lt, registracijoje nurodant laikančiojo vardą, pavardę, grupę ir norimą perlaikymo datą.
 

Egzamino perlaikymas pas lekt. Paulių Nomgaudą

Egzamino perlaikymas vyks (pasirinkti vieną datą):
 • 2018-01-30 d. 16:20 val.  SRL-I 318 kab.
 • 2018-02-06 d. 16:20 val.  SRL-I 318 kab.
Egzamino perlaikymo komisijoje (pasirinkti vieną datą)::
 • 2018-02-13 d. 16:20 val.  SRL-I 318 kab.
 • 2018-02-20 d. 16:20 val.  SRL-I 318 kab.
Egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti e-paštu paulius.nomgaudas@vgtu.lt  ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Perlaikymui komisijoje būtina turėti dekanato  leidimą.

Egzamino perlaikymas pas Janiną Zapolskienę

Informacinių technologijų egzamino pirmas pakartotinis laikymas vyks:
 
2018-02-01, 16.20 val., SRK-II-208 aud.
 
arba
 
2018-02-05, 12.00 val., SRL-I-504 kab.
 
 
Egzamino perlaikymas komisijoje vyks*:
 
2018-02-14, 12.00 val., SRL-I-504 kab.
 
arba
 
2018-02-16, 12.00 val., SRL-I-504 kab.

*Į perlaikymą komisijoje privaloma atsinešti dekanato leidimą.
 
Egzaminą laikyti galima tik atsiskaičius už visus SAVARANKIŠKUS DARBUS (namų darbus, laboratorinius darbus ir kontrolinius darbus).
 
 1. Pasirinkite vieną jums tinkamą datą (iš pateiktų aukščiau).
 2. Ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki perlaikymo dienos registruokitės elektroniniu paštu janina.zapolskiene@vgtu.lt (NURODYDAMI VARDĄ, PAVARDĘ, GRUPĘ IR VIENĄ PASIRINKTĄ DATĄ).

Egzamino perlaikymas pas dr. Algirdą Krupovnicką

 
Informacinės visuomenės plėtros politika Perlaikymai
2018-01-30, 15:45

2018-02-06, 15:45

Atsiskaitymas komisijoje
vasario 22 d. 15:45
 
SRL-I 501 kab.
*Į perlaikymą  būtina registruotis el. paštu: algirdas.krupovnickas@vgtu.lt, ne vėliau kaip 1 dieną prieš pasirinktą datą.
** Atsiskaitymui komisijoje būtinas dekano leidimas.

Egzamino perlaikymas pas dr. Dainių Rusakevičių

Egzamino perlaikymas vyks:
 • 2018-01-31 d. 14:30 val. SRL-I 519 aud.
 • 2018-02-07 d. 12:10 val. SRL-I 427 aud.
 
 

Egzamino perlaikymas pas Mikalojų Ramanauską

Egzamino perlaikymas (pasirinkti vieną datą): 
 • 2018-01-31 d. 12:00 val. SRL-I 501 kab.
 • 2018-02-06 d. 12:00 val. SRL-I 501 kab
Egzamino perlaikymas komisijoje*  (pasirinkti vieną datą):
 • Data dar nenumatyta
 
*Į perlaikymą komisijoje privaloma atsinešti dekanato leidimą.
 
 1. Pasirinkite vieną jums tinkamą datą (iš pateiktų aukščiau).
 2. Ne vėliau kaip likus dviem darbo dienom iki perlaikymo dienos registruokitės elektroniniu paštu mikalojus.ramanauskas@vgtu.lt(NURODYDAMI VARDĄ, PAVARDĘ, GRUPĘ IR VIENĄ PASIRINKTĄ DATĄ).
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Karbauskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė