Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Pažintinė ir gamybinė (1,2) praktika 2017-2018 m.m.
Pirmo, antro ir trečio kurso studentai privalo atlikti pažintinę (1 kursas) ir gamybines praktikas (2,3 kursas). Praktikos paprastai atliekamos vasaros metu, pasibaigus pavasario semestrui. Atskirais atvejais iš anksto susitarus su katedros vedėju, praktikas galima atlikti ir semestro bėgyje. Žemiau pateikta detali informacija (tikslas, uždaviniai, trukmė, atsiskaitymas ir t.t.) apie praktikas kiekvieno kurso studentams:

S V A R B U Studento praktinio mokymo sutartį privaloma užregistruoti atvykus į Informacinių technologijų katedrą likus DVIEM DARBO DIENOM iki praktikos atlikimo laikotarpio pradžios!

SVARBU - DOKUMENTAI PRAKTIKOS ATLIKIMUI:
 
Studentams norintiems atlikti praktiką  SEMESTRO METU reikalingi dokumentai (VISAS FORMAS RASITE PRISIJUNGĘ MANO.VGTU.LT):
 1. Prašymas leisti atlikti praktiką (atliekant praktiką nurodytu laiku** - PRAŠYMO NEREIKIA );
 2. Individualus praktikos atlikimo grafikas. Jis turi būti suderintas su priimančios organizacijos atsakingu asmeniu ir pristatomas Informacinių technologijų katedrą kartu su Studento praktikos sutartimi (atliekant praktiką nurodytu laiku** - GRAFIKO NEREIKIA);
 3. Studento  praktikos sutartis (instrukcija pidymui)

DIRBANTIEMS STUDENTAMS: jeigu esate dirbantis studentas, kurio darbo specifika atitinka praktikos apraše iškeltus tikslus, galite teikti prašymą įskaityti praktiką (prašymo forma FMF dekanui rasite prisijungę www.mano.vgtu.lt  (mano dokumentai->prašymai->prašymai dekanui->Dėl praktikos įskaitymo (pirma pakopa))  ir pažymą iš įmonės, kurioje dirbate (abu prašymus pristatote SRL-I 411 kab.)) tačiau ataskaitą už praktiką vis tiek turėsite pateikti. Vadovo atsiliepimo NEREIKIA.

Visų grupių studentai praktikos ataskaitas* atiduoda Renatai Karbauskienei (SRL-I 411 kab.).  

 Praktikų atlikimo grafikas 2017-2018 m. m.
I KURSAS
Grupė
Atlikimo laikotarpis**
Pažintinė praktika 
IIf-17/1,17/2, ITPf-17, IIfu-17, IIfuc-17          
praktika atliekama teorinio kurso metu
II KURSAS
Grupė
Atlikimo laikotarpis**
Gamybinė praktika 1 
IIf-16/1,16/2, ITPf-16 IIfu-16, IIfuc-16          
2018-06-04 - 2018-07-01
III KURSAS
Grupė
Atlikimo laikotarpis**
Gamybinė praktika 2 
IIf-15, ITPf-15, IIfu-15        
2018-06-04 - 2018-07-01

 Atsiskaitymai už praktikas terminai:
 • už gamybinę praktiką, kuri atliekama indvidualiai, atsiskaitoma 2018-08-27 - 2018-08-28* laikotarpiu;
* - pasibaigus praktikai, ataskaitas studentai gali pristatyti anksčiau - iki atsiskaitymo (neatsiskaitymas už praktiką yra skola).
** - praktiką galima atlikti nurodytu laikotarpiu arba semestro metu suderinus su katedros vedėju, užpildant (1-3 punktus (dokumentai praktikos atlikimui)).
Pakartotinis atsiskaitymas už pavasario semestro praktiką rugpjūčio 29-30 d.    
Antras pakartotinis atsiskaitymas už pavasario semestro praktiką rugsėjo 4-8 d. Antram pakartotiniam atsiskaitymui studentas turi gauti dekano leidimą ir susimokėti įmoką už antrą pakartotinį atsiskaitymą už praktiką Tarybos nustatyta tvarka.

Atsiskaitymui už praktika pateikiama:
   - Gamybinės praktikos (1,2) vadovo įmonėje atsiliepimas (patvirtintas parašu ir įmonės antspaudu) apie atliktą praktiką (žr. mano.vgtu.lt).
   - Atliktos praktikos ataskaita (reikalavimai pateikiami praktikų aprašuose). 

Visa kita informacija susijusi su praktika čia.
Išsamesnė informaciją apie praktikas pateikiama praktikų organizavimo tvarkos apraše.
  • Puslapio administratoriai:
  • Renata Karbauskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė