Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Apie baigiamuosius darbus

Baigiamųjų darbų blankai.
Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės ir pavyzdžiai.
 
 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMA

Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specializacija

 
MAGISTRANTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ

GYNIMO GRAFIKAS

 
Informatikos inžinerijos magistro laipsnio suteikimo komisijos sudėtis (mokslo sritis ir kryptis):
                              
Pirmininkas  
dr. Saulius Dereškevičius (09T), UAB „Čeli APS“, produkto architektas
Nariai:          
dr. Daiva Makutėnienė (07T), Inžinerinės grafikos katedros vedėja, docentė
Lina Sakalauskienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos fakulteto dekanė, Statybos katedros lektorė                
dr. Algirdas Sokas (07T), Inžinerinės grafikos katedros lektorius
Edgaras Timinskas (07T), Inžinerinės grafikos katedros lektorius
 
2017-08-29  14.00 val. SRL-I 612 aud.
 1. Liuda Donielaitė
 
 
 

 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMIGB11202 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 F
FMIGB11202 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 H
FMIGB11202 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 I
FMIGB11101 Bendroji inžinerinė grafika 4 4 F
FMIGB11101 Bendroji inžinerinė grafika 4 4 H
FMIGB11101 Bendroji inžinerinė grafika 4 4 I
FMIGB11103 Bendroji inžinerinė grafika 4 4 F
FMIGB11203 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 F
FMIGB11203 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 H
FMIGB11203 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 I
FMIGB11104 Bendroji inžinerinė grafika 5 5 F
FMIGB11305 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 H
FMIGB11305 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 I
FMIGB14003 Bendroji inžinerinė grafika 3 3 F
FMIGB14101 Bendroji inžinerinė grafika 4 4 F
FMIGB14101 Bendroji inžinerinė grafika 4 4 H
FMIGB14101 Bendroji inžinerinė grafika 4 4 I
FMIGB11102 Braižomoji geometrija 3 3 F
FMIGB13201 Braižomoji geometrija 3 3 F
FMIGB11007 Informacinės grafinės technologijos 3 3 F
FMIGB11007 Informacinės grafinės technologijos 3 3 I
FMIGB11005 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 6 F
FMIGB11005 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 6 I
FMIGB11004 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 6 F
FMIGB11302 Kompiuterinė grafika 4 4 F
FMIGB14002 Kompiuterinė grafika 5 5 H
FMIGB14004 Kompiuterinė grafika 5 5 H
FMIGB14004 Kompiuterinė grafika 5 5 F
FMIGB14002 Kompiuterinė grafika 5 5 F
FMIGB11303 Kompiuterinė grafika 4 4 H
FMIGB11301 Kompiuterinė inžinerinė grafika 4 4 F
FMIGB11301 Kompiuterinė inžinerinė grafika 4 4 H
FMIGB11006 Kompiuterinė inžinerinė grafika 5 5 I
FMIGB11301 Kompiuterinė inžinerinė grafika 4 4 I
FMIGB11003 Kompiuterinis modeliavimas 3 3 F
FMIGB14001 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 F
FMIGB11201 Taikomoji inžinerinė grafika 4 4 F
FMIGB11201 Taikomoji inžinerinė grafika 4 4 H
FMIGB11201 Taikomoji inžinerinė grafika 4 4 I
FMIGB11204 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 F
FMIGB11304 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 F
FMIGB11304 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 H
FMIGB11304 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 I
FMIGB11401 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 H
FMIGB11401 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 I
FMIGB11008 Taikomoji inžinerinė grafika 3 3 F
FMIGB13302 Taikomoji inžinerinė grafika 4 4 F
FMIGB14202 Taikomoji inžinerinė grafika 4 4 F
FMIGB14202 Taikomoji inžinerinė grafika 4 4 H
FMIGB14202 Taikomoji inžinerinė grafika 4 4 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMIGM11001 Grafikos valdymas 9 9 F
FMIGM14001 Industrinių objektų projektavimo technologijos 6 6 F
FMIGM11002 Informacijos vizualizavimo technologijos 6 6 F
FMIGM11008 Informacijos vizualizavimo technologijos 6 6 F
FMIGM14002 Inžinerinės dokumentacijos valdymas 9 9 F
FMIGM11005 Kompiuterinio projektavimo modeliai ir algoritmai 6 6 F
FMIGM11006 Kompiuterinio projektavimo technologijos 6 6 F
FMIGM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMIGM11201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMIGM11301 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMIGM11401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
FMIGM11004 Taikomosios grafikos technologijos 9 9 F
Darbų vertinimo tvarka
Inžinerinės grafikos katedros dėstomų dalykų vertinimo tvarka
 
Studijų programos
Vertinimo tvarka
Kūrybinės industrijos
 
 
E=0,3(0,4ND+0,6KD)+0,7(C)
čia:
E – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą;
ND – semestro metu atliktų darbų įvertinimo vidurkis;
KD – semestro metu atliktų kontrolinių darbų įvertinimo vidurkis;
C – egzamino įvertinimas
Architektūra,
Statybos inžinerija, Statybos technologijos ir valdymas, Gaisrinė sauga, Transporto ir specialieji statiniai, Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos 
 
E=0,2KD+0,1ND+0,7(C)
čia:
E – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą;
ND – semestro metu atliktų darbų įvertinimo vidurkis;
KD – semestro metu atliktų kontrolinių darbų įvertinimo vidurkis;
C – egzamino įvertinimas
Informacinių technologijų paslaugų valdymas, Inžinerinė informatika, Verslo informacinės sistemos
Transporto inžinerija
 
E=0,3(0,5ND+0,5KD)+0,7(C)
čia:
E – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą;
ND – semestro metu atliktų darbų įvertinimo vidurkis;
KD – semestro metu atliktų kontrolinių darbų įvertinimo vidurkis;
C – egzamino įvertinimas
Spaudos inžinerija, Gamybos inžinerija ir valdymas, Biomechanika, Mechanikos inžinerija, Aviacijos mechanikos inžinerija
 
E=0,3(0,3ND+0,7KD)+0,7(C)
čia:
E – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą;
ND – semestro metu atliktų darbų įvertinimo vidurkis;
KD – semestro metu atliktų kontrolinių darbų įvertinimo vidurkis;
C – egzamino įvertinimas
  • Puslapio administratoriai:
  • Jūratė Vinogradova
  • Daiva Makutėnienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Justė Kareivaitė