Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

MOKSLINIAI DARBAI
 
Statistinės analizės metodų taikymai ekonomikoje, finansuose, draudime, biomedicinoje ir inžinerijoje. 2014 m. užduotys:
1. Atsitiktinių dydžių sumų skirstinių aproksimavimas.  Gauso procesams praplėsto Orey indekso asimptotinio normalumo tyrimas ir tikslių pasikliautinių intervalų radimas. Stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių parametrų vertinimas bei gautų įverčių savybių tyrimas.
2. Sudaryti baigtinės populiacijos parametrų įverčius mažo imties dydžio srityse Bajeso metodu. Sukonstruoti adaptyvų kriterijų neparametrinėms hipotezėms tikrinti didelio kiekio retų įvykių modelyje.
3. Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos ekonometrinio modeliavimo tyrimas. Socialinių bei ekonominių procesų santykinis ir absoliutus daugiakriteris modeliavimas.
 
1. Gauti tolygūs ir netolygūs liekamųjų narių įverčiai, aproksimuojant gama skirstiniu ir Laplaso skirstiniu.  Gauti Lp normos su visais 1≤p≤∞ normaliojoje aproksimacijoje optimalūs įverčiai atsitiktiniams dydžiams, kurių charakteristinė funkcija tenkina tam tikrą tiesinę homogeninę diferencialinę lygtį. Gautos naujos formulės ir nauji Oilerio-Maskeronio konstantos  belogaritmiai skleidiniai. Gauso proceso Orey indeksui gauti tikslūs pasikliautiniai intervalai. Įrodytas trupmeninio Brauno judesio Hursto indekso stiprus suderinamumas ir asimptotinis normalumas, kai stebime stochastinę diferencialinę lygtį su polinominiu augimu, valdomą trupmeninio Brauno judesio. Įrodytos diskrečiojo atsitiktinio Šriodingerio operatoriaus maksimaliųjų tikrinių reikšmių Puasono ribinės teoremos. Sukurtas daugiapakopio daugiatikslių sprendimų sintezės metodo SyMAD-3, jautrumo analizės metodas SyMAD-3 with SA.
2. Atlikta kalbos dalių pasiskirstymo lietuviškuose tekstuose analizė ir prognozė remiantis žymeklių statistika. Įvertinta suaugusių žmonių populiacijos bedarbių dalis mažo imties dydžio srityse taikant Bajeso metodą, bei įverčių paklaidos.
3. Sudaryti OMX Baltijos vertybinių popierių rinkos akcijų kainų sektorinių indeksų bei Lietuvos darbo rinkos ekonometriniai modeliai. Parengtas naujas šalies ekonomikos būsenos ir perspektyvos vertinimo matematinis metodas, leidžiantis analizuoti šalies ekonominių indikatorių tarpusavio ryšius ir jų tapatumą jų matuojamiems ekonominiams procesams bei įvertinti šalies ekonominių indikatorių trumpalaikes ir vidutinio ilgumo prognozes, atlikti vienalaikę ūkio analizę, analizuoti atskirų ypatumų ir sąlygų poveikį šalies ekonominei būklei ir perspektyvai. Sukurta duomenų redagavimo ir įrašymo programa veikianti SAS aplinkoje.
 
 
 
 
Įvairių statistikų skirstinių asimptotinė analizė ir statistinės analizės metodų taikymai finansuose, ekonomikoje, inžinerijoje, medicinoje ir biologijoje
prof.dr. Danutė Krapavickaitė. Tarptautinės imčių tyrėjų asociacijos (International Association of Survey Statisticians, IASS) narė ir atstovė Lietuvai nuo 1996 m.
SURENGTOS KONFERENCIJOS
*Nuo 1996 metų Matematinės statistikos katedroje veikė "Taikomosios matematikos " seminaras. Vadovas - prof. L.Saulis. Nagrinėjami matematinių-statistinių metodų taikymai technikoje, medicinoje, finansuose ir ekonomikoje.
*1993 06 26 - 07 03 surengta 6-oji Vilniaus tarptautinė tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija Vilniuje. Organizatoriai - Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (FMF Matematinės statistikos katedra), Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos matematikų draugija.
*1997 06 18-19 surengta Lietuvos matematikų Draugijos XXXVIII konferencija, kuri vyko VGTU Fundamentinių mokslų fakultete. Organizatoriai - Matematinės statistikos ir Matematinio modeliavimo katedros.
*1998 08 12-18 surengta 7-oji Vilniaus tarptautinė tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija ir 22 Europos statistikų kongresas Vilniuje. Organizatoriai - Bernoulli draugijos Europos regioninis komitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (FMF Matematinės statistikos katedra), Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos matematikų draugija, Lietuvos statistikų draugija.
*1998 10 01 surengta Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos sekcija.
*1999 06 3-4 surengta tarptautinė konferencija "Matematinis modeliavimas ir kompleksinė analizė". Organizatoriai - VGTU FMF Matematinio modeliavimo ir Matematinės statistikos katedros, VU ir MII.
*1999 10 19 surengta II Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos sekcija.
*2000 04 27 surengta III Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos ir informatikos sekcija.
*2001 04 17 surengta IV Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos ir informatikos sekcija.
*2001 05 31-06 02 surengta šeštoji tarptautinė konferencija “Mathematical Modelling and Analysis”. Organizatoriai: WSES (World Scientific and Engineering Society), VGTU, MII ir VU.
*2002 04 16-17 surengta V Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos ir informatikos sekcija.
*2002 06 23-29 surengta 8-oji Vilniaus tarptautinė tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija. Organizatoriai - Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (FMF Matematinės statistikos katedra), Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos matematikų draugija, Lietuvos statistikų draugija.
*2003 04 15-16 surengta VI Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos sekcija.
*2004 04 08 surengta VII Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos sekcija.
*2005 04 15 surengta VIII Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" Matematikos sekcija.
*2006 04 20 surengta 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" Matematinės statistikos sekcija.
*2006 06 25-30 surengta 9-oji Vilniaus tarptautinė tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija. Organizatoriai - Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (FMF Matematinės statistikos katedra), Vilniaus universitetas, Lietuvos matematikų draugija.
*2007 04 12 surengta 10-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2007 06 27-28 surengta Lietuvos Matematikų Draugijos XLVIII konferencija.
*2008 03 28 surengta 11-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2009 04 16 surengta 12-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2010 04 08 surengta 13-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2011 04 07 surengta 14-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2012 04 26 surengta 15-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2013 04 25 surengta 16-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2014 04 24 surengta 17-osios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" konferencija "Matematika" Matematinės statistikos kryptis.
*2016 06 20-21 surengta Lietuvos matematikų Draugijos 57-oji konferencija, kuri vyko VGTU Fundamentinių mokslų fakultete. Organizatoriai - Matematinės statistikos ir Matematinio modeliavimo katedros.
APGINTOS DISERTACIJOS
 
Vitalija Avdejenkova. Bendrojo vidaus produkto modeliavimas. Daktaro disertacija apginta VGTU 2004-01-30. Vadovas - Leonas Saulis.
Dovilė Deltuvienė. Asimptotiniai skleidiniai didžiųjų nuokrypių zonose. Daktaro disertacija apginta VGTU 2004-12-03. Vadovas - Leonas Saulis.
Tomas Rekašius. Evoliucinis neinformatyvių genetinių sekų modelis. Daktaro disertacija apginta VGTU 2007-03-02. Vadovas – Marijus Radavičius.
Elena Mačiulaitytė. Valstybės finansų ekonometrinis modeliavimas. Daktaro disertacija VGTU 2007-03-02. Vadovas – Rimantas Rudzkis.
Viktoras Chadyšas. Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai. Daktaro disertacija apginta VGTU 2010-01-28. Vadovas – Leonas Saulis.
Jurgita Židanavičiūtė. Kategorinių požymių priklausomybių struktūros statistinė analizė ir jos taikymas genetikoje. Daktaro disertacija apginta VGTU 2010-02-12. Vadovas – Marijus Radavičius.
Dmitrij Melichov. Apie stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių Hursto indekso vertinimą. Daktaro disertacija apginta VGTU 2011-12-16. Vadovas - Kęstutis Kubilius.
Vilma Nekrašaitė-Liegė. Mažų sričių vertinimas. Daktaro disertacija apginta VGTU 2013-01-23. Vadovas - Marijus Radavičius.
Pavel Samusenko. Neparametriniai kriterijai retų įvykių dažnių lentelėms. Daktaro disertacija apginta VGTU 2013-01-23. Vadovas - Marijus Radavičius.
Aurelija Kasparavičiūtė. Atsitiktinio skaičiaus nepriklausomų dėmenų sumos didžiųjų nuokrypių teoremos. Daktaro disertacija apginta VGTU 2014-01-14. Vadovas - Leonas Saulis.
Nomeda Bratčikovienė. Šalies ekonomikos indikatorių dinamikos modelis. Daktaro disertacija apginta VGTU 2014-02-14. Vadovas - Bronislava Kaminskienė.

 

Įvykusios habilitacijos procedūros
Valentinas  Podvezko. Socialinių ir ekonominių procesų kompleksinis vertinimas. Habilitacijos procedūra įvyko VGTU 2006 m. rugsėjo 14 d.