Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

2016–2017 m. m. studijų grafikas
Etapas
Terminas
Rudens semestras
2016-09-01–2016-12-22
Konsultacijų savaitė
2016-11-21–2016-11-27
Kalėdų atostogos
2016-12-23–2017-01-01
Žiemos sesija
2017-01-02–2017-01-29
Pakartotinis egzaminų laikymas
2017-01-30–2017-02-11
Egzaminų laikymas komisijoje
2017-02-13–2017-02-25
Žiemos atostogos
2017-01-30–2017-02-05
Pavasario semestras
2017-02-06–2017-05-28
Konsultacijų savaitė
2017-04-17–2017-04-23
Pavasario sesija
2017-05-29–2017-06-25
Pakartotinis egzaminų laikymas
2017-06-20–2017-06-29
Egzaminų laikymas komisijoje
2017-09-04–2017-09-15
Vasaros atostogos
2017-06-26–2017-08-31

2016 m. birželio 9 d. L427 magistrantų baigiamojo darbo gynimas komisijose

I komisija   (I posėdis   2016-06-09   900 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Tomas Rekašius, Matematinės statistikos katedros docentas;
dr. Danutė Krapavickaitė, Matematinės statistikos katedros profesorė;
dr. Nomeda Bratčikovienė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Jonas Šiaulys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros profesorius.
 1. Ieva Dirdaitė                                                   prof. dr. Danutė Krapavickaitė
 2. Daina Filatovaitė                                             dr. Nomeda Bratčikovienė
 3. Kristina Galiautdinovaitė                                 prof. dr. Danutė Krapavickaitė
 4. Ligita Gribauskaitė                                          dr. Nomeda Bratčikovienė
II komisija   (II posėdis   2016-06-09   1030 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Valentinas Podvezko, Matematinės statistikos katedros profesorius;
dr. Tomas Rekašius, Matematinės statistikos katedros docentas;
dr. Aurelija Kasparavičiūtė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Jonas Šiaulys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros profesorius.
 1. Viktorija Baužaitė                                           prof. dr. Valentinas Podvezko
 2. Šarūnas Grigaliūnas                                         dr. Tomas Rekašius
 3. Karolis Jasas                                                   dr. Aurelija Kasparavičiūtė
 4. Kornelija Kaminskaitė                                     doc. dr. Kazimieras Padvelskis
III komisija   (III posėdis   2016-06-09   1200 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Jolita Norkūnienė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Viktoras Chadyšas, Matematinės statistikos katedros lektorius;
dr. Jonas Šiaulys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros profesorius;
dr. Jurgita Židanavičiūtė, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos statistikos departamento pinigų ir finansų statistikos skyriaus vyresnioji statistikė.
 
 1. Viktorija Čybaitė                                             dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė
 2. Dovilė Motiejaitytė                                          dr. Viktoras Chadyšas
 3. Alina Rauktytė                                                dr. Jurgita Židanavičiūtė
INFORMACIJA MAGISTRANTAMS
Baigiamojo darbo (BD) ruošimo, gynimo ir pateikimo datos
 
2016 m. gegužės 31 d. 1600 L427 katedrinis magistro baigiamojo darbo gynimas.
 
Iki 2016 m. birželio 3 d. pristatyti baigiamąjį darbą recenzentams.
 
Iki 2016 m. birželio 8 d. 900 - 1500 pristatyti į katedrą L425 vieną paruoštą ir įrištą darbą su lietuvių k. konsultantės ir vadovo parašais bei CD su įrašytu baigiamuoju darbu.
 
2016 m. birželio 9 d. L427 baigiamojo darbo gynimas komisijose.
 
Iki 2016 m. gegužės 20 d., įrašoma baigiamojo darbo anotacija lietuvių ir anglų kalbomis UIS baigiamųjų darbų posistemėje adresu https://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp
Atspausdintas iš UIS anotacijos įsegamos į baigiamąjį darbą.
 
Sąžiningumo deklaracija, užpildyta informacinėje sistemoje, turi būti atspausdinta ir įsegta baigiamojo darbo pradžioje po anotacijų.
 
Katedros pažymos nepildoma, į BD nesegama.
Recenzijas pateiks recenzentai, į BD segti nereikia.
 
Baigiamojo darbo užduoties blanką pildo studentas arba vadovas, pasirašo studentas ir vadovas ir susegama kartu su visu darbu.
Užduoties pildymo data 2014-10-21
BD tema patvirtinta 2015 m. spalio mėn. 28 d.
Dekano potvarkiu Nr. 379 fm
 
BD užbaigimo terminas 2016 m. birželio 1 d.
 
Papildoma informacija, kurią reikia pildyti tituliniame ir užduoties lapuose:
 
Statistikos studijų kryptis
Taikomosios statistikos studijų programa, valstybinis kodas 621G31001
Statistinių metodų finansuose ir ekonomikoje specializacija
 
Konsultantas - lietuvių kalbos dėstytoja dr. Vaida Buivydienė (jos parašas).
 
Baigiamasis darbas, įrašytas į CD, įdedamas į popierinį voką (archyve netelpa dėžutės), ant kurio viršaus užklijuojamas reikalingas lapelis su informacija ir vadovo parašu. Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu užrašoma BD autoriaus bei vadovo vardas ir pavardė, katedros pavadinimas, BD gynimo metai.

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. B.Kryžienė, E.Kirjackis. Lauko teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 1996. 48 p.
 2. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1997. 276 p.
 3. J.Raulynaitis, J.Daunoravičius, V.Podvezko. Matematinės statistikos uždavinynas. Vilnius: Technika, 1997. 144 p.
 4. J.Raulynaitis, V.Podvezko, S.Vakrinienė, J.Daunoravičius. Matematinė statistika. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1997. 152 p.
 5. N.Kligienė. Įvadas į atsitiktinių sekų analizę. Vilnius: Technika. 1998. 140 p.
 6. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1998. 276 p.
 7. E.Kirijackis, B.Kryžienė. Lauko teorijos elementai. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1998. 76 p.
 8. L.Saulis, V.Stankevičienė. 1996-1997 metų matematikos testai stojantiems į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Vilnius: Technika. 1998. 12 p.
 9. R.Banys, B.Kryžienė. Elementary Linear Algebra with Analytic Geometry. Vilnius: Technika. 2000. 124 p.
 10. K.Kubilius, L.Saulis. Matematinės analizės uždavinynas. Vilnius: TEV. 2000. 144 p.
 11. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2001. 198 p.
 12. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2002. 200 p. II pataisytas leidimas.
 13. D.Krapavickaitė. Imčių metodai statistiniuose tyrimuose: Kompiuterinė programa APKLAUSA ir jos duomenis nagrinėjantys pratimai. Vilnius : Technika, 2002. 53 p. ISBN 9986-05-550-4.
 14. J.Raulynaitis, V.Podvezko, J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai. Tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika. 2003. 172 p.
 15. F.Mišeikis. Probability theory and mathematical statistics. Vilnius: Technika, 2003. 284 p.
 16. J.Sunklodas. Tikimybių teorijos kursas. Vilnius: Technika. 2003. 272 p.
 17. S.Vakrinienė. Operacijų tyrimas programine įranga SAS/OR. Vilnius: technika. 2003. 85 p.
 18. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas: vadovėlis technikos universitetų pagrindinėms studijoms. 3-iasis patais. leid.. Vilnius: Technika, 2004. 199 p.: iliustr. ISBN 9986-05-514-8.
 19. A.Žemaitis. Aukštosios matematikos pradmenys: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 183 p.: iliustr. ISBN 9986-05-776-0.
 20. J.Raulynaitis, O.Štikonienė, A.Štikonas, J.Daunoravičius, V. Podvezko. Matematika 3. Tikimybių teorija ir matematinė statistika: uždavinynas. Vilnius: Technika, 2004. 392 p. ISBN 9986-05-697-7.
 21. K.Kubilius,L.Saulis. Matematinės analizės praktikumas. I dalis. Vilnius: TEV, 2004. 135 p. ISBN 9955-491-78-7.
 22. J.Raulynaitis, V.Podvezko,J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai: tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika, 2004. 172 p.: iliustr. ISBN 9986-05-630-6.
 23. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinės algebros praktikumas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 80 p. ISBN 9986-05-729-9. Prieiga per internetą. URL: http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesins-algebros-praktikumas
 24. D.Bagdonienė. Šiuolaikinė matematika vadybininkui: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 59 p.: iliustr. ISBN 9986-05-714-0.
 25. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra. Uždavinių rinkinys. Vilnius: Technika. 2005. 100 p.
 26. R.Banys. Matematinės analizės kursas I dalis. Vilnius: Technika. 2005. 142 p.
 27. S.Čirba, B.Kryžienė. Probability Course. Exercise book. Vilnius: Technika. 2005. 125 p.
 28. D.Krapavickaitė, A.Plikusas. Imčių teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 2005, 312 p.
 29. R.Banys. Matematinės analizės kursas II dalis. Vilnius: Technika. 2009. 132 p.
 30. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra: aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika. 2009. 120 p.http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesin-ir-vektorin-algebra
 31. Eduardas Vakrina, Milda Kubilienė. Neapibrėžtinis, apibrėžtinis integralai ir jų taikymai inžinerijoje. Aiškinamasis uždavinynas. ISBN: 978-9955-28-572-4. VGTU leidykla TECHNIKA. 2010. http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/neapibrtinis-apibrtinis-integralai-ir-j-taikymai-ininerijoje
 32. R.ČiupailaM.Sapagovas. Matricinis skaičiavimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. 108 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/1912.html?Itemid=17
 33. A.Astrauskas. Tikimybių teorijos kursas: mokomoji knyga. Elektroninis leidinys.  Vilnius: Technika. 2011. 244 p.  http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2141.html?Itemid=17
 34. J.Sunklodas. Konvergavimo greitis centrinėje ribinėje teoremoje. Vadovėlis. Vilnius: Technika. 2011. 148 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2130.html?Itemid=17
 35. Krapavickaitė, Danutė. 2012.  Statistinės analizės sistemos SAS pagrindai / [elektroninis išteklius] Danutė Krapavickaitė. Vilnius : Technika, 2012. 218 p. ISBN 9786094571350. Prieiga per internetą: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/statistins-analizs-sistemos-sas-pagrindai.