Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

2016–2017 m. m. studijų grafikas
Etapas
Terminas
Rudens semestras
2016-09-01–2016-12-22
Konsultacijų savaitė
2016-11-21–2016-11-27
Kalėdų atostogos
2016-12-23–2017-01-01
Žiemos sesija
2017-01-02–2017-01-29
Pakartotinis egzaminų laikymas
2017-01-30–2017-02-11
Egzaminų laikymas komisijoje
2017-02-13–2017-02-25
Žiemos atostogos
2017-01-30–2017-02-05
Pavasario semestras
2017-02-06–2017-05-28
Konsultacijų savaitė
2017-04-17–2017-04-23
Pavasario sesija
2017-05-29–2017-06-25
Pakartotinis egzaminų laikymas
2017-06-20–2017-06-29
Egzaminų laikymas komisijoje
2017-09-04–2017-09-15
Vasaros atostogos
2017-06-26–2017-08-31
Dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis
2016 m. rudens semestras
Dėstytojas
Savaitės diena
Laikas
Savaitė
Patalpa
Pastabos
Arvydas Astrauskas
Antradienis
13:45-14:30
1
SRA-II 07
iki 2016-12-22
Nomeda Bratčikovienė
Antradienis
09:20-10:20
 
SRL-I 424a
iki 2016-12-22
Viktoras Chadyšas
Trečiadienis
11:00-13:00
1
SRL-I 506
iki 2016-12-22
Arūnas Grigelionis
Ketvirtadienis
14:00-15:00
 
SRL-I 404
iki 2016-12-22
Eduardas Ivonis
Ketvirtadienis
10:10-12:00
 
TR-I 406
iki 2016-12-22
Jūratė Karasevičienė
Trečiadienis
10:20-11:20
 
SRL-I 404a
iki 2016-12-22
Aurelija Kasparavičiūtė
Antradienis
16:00-17:30
 
SRL-I 424a
iki 2016-12-22
Ketvirtadienis
16:20-17:55
 
SRA-II 07
iki 2016-12-22
Danutė Krapavickaitė
Trečiadienis
13:30-14:30
 
TR-I 404
iki 2016-12-22
Ketvirtadienis
13:30-14:30
 
SRL-I 404
iki 2016-12-22
Vilma Nekrašaitė-Liegė
Antradienis
13:45-14:30
 
SRL-I 506
iki 2016-12-22
Jolita Norkūnienė
Šeštadienis
13:45-14:30
 
SRL-I 404a
2016-09-17, 2016-09-24, 2016-10-22, 2016-11-05, 2016-12-19
Kazimieras Padvelskis
Trečiadienis
12:30-14:00
 
SRL-I 426
iki 2016-12-22
Tomas Rekašius
Antradienis
16:00-18:00
1
SRL-I 424
iki 2016-12-22
Rūta Simanavičienė
Antradienis
10:20-13:00
1
SRL-I 424a
iki 2016-12-22
Dovilė Deltuvienė
Trečiadienis
13:45-14:30
 
SRL-I 414a
iki 2016-12-22
Ketvirtadienis
13:45-14:30
 
SRL-I 414a
iki 2016-12-22
PAPILDOMOS PASKAITOS      I  KURSO STUDENTAMS
2016 m. rudens semestras
DĖSTYTOJAS
PASKAITA
FAKULTETAS
Pastabos
Data
Laikas
Auditorija
dr. Viktoras Chadyšas
trečiadieniais
16:10-17:55
SRA-II 08
Verslo vadybos
Ne konsultacijų savaitę
2016-11-21
1020
SRA-II 08
Konsultacijų savaitę
2016-11-22
dr. Arūnas Grigelionis
antradieniais
16:10-17:55
SRA-I 02
Fundamentinių mokslų
Ne konsultacijų savaitę
2016-11-22
1100
Aplinkos inžinerijos
rūmų fojė
Konsultacijų savaitę
dr. Eduardas
Ivonis
ketvirtadieniais
ir 2016-11-24
10:20-11:55
TR-I 406
Transporto inžinerijos
Konsultacijų savaitę
dr. Aurelija Kasparavičiūtė
ketvirtadieniais
16:10-17:55
SRA-II 07
Aplinkos inžinerijos
Ne konsultacijų savaitę
2016-11-23
1020
SRA-II 07
Konsultacijų savaitę

2016 m. birželio 6 d. L427 bakalaurų baigiamojo darbo gynimas komisijoje

Komisija
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Danutė Krapavickaitė, Matematinės statistikos katedros profesorė;
dr. Tomas Rekašius, Matematinės statistikos katedros docentas;
dr. Viktoras Filipavičius, Finansų inžinerijos katedros lektorius.
 
I posėdis   (2016-06-06   900 L427)
 
 1. Neringa Bružaitė                                             dr. Tomas Rekašius
 2. Ignė Dapkutė                                                   dr. Tomas Rekašius
 3. Gintarė Jučiūtė                                                dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė
 4. Skaistė Kraujalytė                                           dr. Viktoras Chadyšas
 5. Viktorija Kriukaitė                                          dr. Aurelija Kasparavičiūtė
 6. Iveta Michailovaitė                                          doc. dr. Rūta Simanavičienė
 7. Violeta Oleškevič                                            prof. dr. Danutė Krapavickaitė
 8. Silvija Pocevičiūtė                                           prof. dr. Marijus Radavičius
II posėdis   (2016-06-06   1130 L427)
 
 1. Ruslan Prigodin                                               doc. dr. Kazimieras Padvelskis
 2. Antanas Reinikis                                             dr. Arūnas Grigelionis
 3. Erika Skersytė                                                 prof. dr. Marijus Radavičius
 4. Simona Survylaitė                                           dr. Nomeda Bratčikovienė
 5. Akvilė Svirskaitė                                             doc. dr. Jolita Norkūnienė
 6. Rūta Tvarijonaitė                                             dr. Tomas Rekašius
 7. Denis Voišnis                                                  prof. dr. Valentinas Podvezko
INFORMACIJA  BAKALAURAMS  APIE BAIGIAMŲJŲ  DARBŲ  RUOŠIMO  TERMINUS  IR GYNIMO  DATAS
 
2016 m. gegužės 13 d. 900 L427 „Bakalauro baigiamasis darbas 2“ atsiskaitymas.
 
Iki 2016 m. gegužės 31 d. pristatomas baigiamasis darbas recenzentams.
 
Iki 2016 m. gegužės 20 d., įrašoma baigiamojo darbo anotacija lietuvių ir anglų kalbomis UIS baigiamųjų darbų posistemėje adresu https://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp
Atspausdintos iš UIS anotacijos įsegamos į baigiamąjį darbą.
 
Iki 2016 m. birželio 2 d. 900 - 1500 pristatoma į katedrą L425 vienas paruoštas (originalas) ir įrištas (spirale) darbas su vadovo parašu bei CD su įrašytu baigiamuoju darbu + vadovo parašas.
 
2016 m. birželio 6 d. L427 baigiamojo darbo gynimas komisijoje.
 
Sąžiningumo deklaracija, užpildyta informacinėje sistemoje, atspausdinama ir įsegama baigiamojo darbo pradžioje po anotacijų.
 
Kelios pastabos:
Katedros pažyma nepildoma, į BD nesegama.
Recenzijas pateiks recenzentai, į BD segti nereikia.
 
Baigiamojo darbo užduoties blanką pildo studentas arba vadovas, pasirašo studentas ir vadovas. Įsegama kartu su visu darbu.
Užduoties pildymo data 2015-10-15
BD tema patvirtinta 2015 m. spalio mėn. 28 d.
Dekano potvarkiu Nr. 380 fm
 
Baigiamąjį darbą įrašytą į CD įdedamas į popierinį voką (archyve netelpa dėžutės), ant kurio viršaus užklijuojamas reikalingas lapelis su informacija ir vadovo parašu. Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu užrašoma BD autoriaus bei vadovo vardas ir pavardė, katedros pavadinimas, BD gynimo metai.

2016 m. birželio 9 d. L427 magistrantų baigiamojo darbo gynimas komisijose

I komisija   (I posėdis   2016-06-09   900 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Tomas Rekašius, Matematinės statistikos katedros docentas;
dr. Danutė Krapavickaitė, Matematinės statistikos katedros profesorė;
dr. Nomeda Bratčikovienė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Jonas Šiaulys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros profesorius.
 1. Ieva Dirdaitė                                                   prof. dr. Danutė Krapavickaitė
 2. Daina Filatovaitė                                             dr. Nomeda Bratčikovienė
 3. Kristina Galiautdinovaitė                                 prof. dr. Danutė Krapavickaitė
 4. Ligita Gribauskaitė                                          dr. Nomeda Bratčikovienė
II komisija   (II posėdis   2016-06-09   1030 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Valentinas Podvezko, Matematinės statistikos katedros profesorius;
dr. Tomas Rekašius, Matematinės statistikos katedros docentas;
dr. Aurelija Kasparavičiūtė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Jonas Šiaulys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros profesorius.
 1. Viktorija Baužaitė                                           prof. dr. Valentinas Podvezko
 2. Šarūnas Grigaliūnas                                         dr. Tomas Rekašius
 3. Karolis Jasas                                                   dr. Aurelija Kasparavičiūtė
 4. Kornelija Kaminskaitė                                     doc. dr. Kazimieras Padvelskis
III komisija   (III posėdis   2016-06-09   1200 L427)
dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėja – pirmininkė;
dr. Kazimieras Padvelskis, Matematinės statistikos katedros vedėjas, docentas;
dr. Jolita Norkūnienė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė, Matematinės statistikos katedros docentė;
dr. Viktoras Chadyšas, Matematinės statistikos katedros lektorius;
dr. Jonas Šiaulys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros profesorius;
dr. Jurgita Židanavičiūtė, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos statistikos departamento pinigų ir finansų statistikos skyriaus vyresnioji statistikė.
 
 1. Viktorija Čybaitė                                             dr. Vilma Nekrašaitė-Liegė
 2. Dovilė Motiejaitytė                                          dr. Viktoras Chadyšas
 3. Alina Rauktytė                                                dr. Jurgita Židanavičiūtė
INFORMACIJA MAGISTRANTAMS
Baigiamojo darbo (BD) ruošimo, gynimo ir pateikimo datos
 
2016 m. gegužės 31 d. 1600 L427 katedrinis magistro baigiamojo darbo gynimas.
 
Iki 2016 m. birželio 3 d. pristatyti baigiamąjį darbą recenzentams.
 
Iki 2016 m. birželio 8 d. 900 - 1500 pristatyti į katedrą L425 vieną paruoštą ir įrištą darbą su lietuvių k. konsultantės ir vadovo parašais bei CD su įrašytu baigiamuoju darbu.
 
2016 m. birželio 9 d. L427 baigiamojo darbo gynimas komisijose.
 
Iki 2016 m. gegužės 20 d., įrašoma baigiamojo darbo anotacija lietuvių ir anglų kalbomis UIS baigiamųjų darbų posistemėje adresu https://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp
Atspausdintas iš UIS anotacijos įsegamos į baigiamąjį darbą.
 
Sąžiningumo deklaracija, užpildyta informacinėje sistemoje, turi būti atspausdinta ir įsegta baigiamojo darbo pradžioje po anotacijų.
 
Katedros pažymos nepildoma, į BD nesegama.
Recenzijas pateiks recenzentai, į BD segti nereikia.
 
Baigiamojo darbo užduoties blanką pildo studentas arba vadovas, pasirašo studentas ir vadovas ir susegama kartu su visu darbu.
Užduoties pildymo data 2014-10-21
BD tema patvirtinta 2015 m. spalio mėn. 28 d.
Dekano potvarkiu Nr. 379 fm
 
BD užbaigimo terminas 2016 m. birželio 1 d.
 
Papildoma informacija, kurią reikia pildyti tituliniame ir užduoties lapuose:
 
Statistikos studijų kryptis
Taikomosios statistikos studijų programa, valstybinis kodas 621G31001
Statistinių metodų finansuose ir ekonomikoje specializacija
 
Konsultantas - lietuvių kalbos dėstytoja dr. Vaida Buivydienė (jos parašas).
 
Baigiamasis darbas, įrašytas į CD, įdedamas į popierinį voką (archyve netelpa dėžutės), ant kurio viršaus užklijuojamas reikalingas lapelis su informacija ir vadovo parašu. Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu užrašoma BD autoriaus bei vadovo vardas ir pavardė, katedros pavadinimas, BD gynimo metai.
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMSAB14870 Aktuarinė matematika 5 5 F
FMSAB11108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 6 F
FMSAB11108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 6 H
FMSAB11108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 6 I
FMSAB11101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 7 7 F
FMSAB11101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 7 7 H
FMSAB11101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 7 7 I
FMSAB11104 Algebra ir matematinė analizė 8 8 F
FMSAB11104 Algebra ir matematinė analizė 8 8 I
FMSAB11550 Atsitiktinių procesų teorija 5 5 F
FMSAB11780 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMSAB11881 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
FMSAB11882 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
FMSAB14893 Daugiakriteriniai sprendimo metodai 5 5 F
FMSAB11126 Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas 7 7 F
FMSAB11126 Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas 7 7 I
FMSAB11131 Diferencialinis skaičiavimas 8 8 F
FMSAB13291 Diskrečioji matematika 7 7 F
FMSAB11695 Diskrečių struktūrų statistinė analizė 7 7 F
FMSAB14794 Duomenų analizė 6 6 F
FMSAB11407 Ekonometrija 4 4 F
FMSAB11407 Ekonometrija 4 4 I
FMSAB11369 Ekonometrija 7 7 F
FMSAB11369 Ekonometrija 7 7 H
FMSAB11369 Ekonometrija 7 7 I
FMSAB11542 Ekonometrija 1 7 7 F
FMSAB11640 Ekonometrija 2 7 7 F
FMSAB14889 Eksperimento planavimas 5 5 F
FMSAB11785 Gamybinė praktika 12 12 F
FMSAB11651 Imčių metodai 7 7 F
FMSAB11209 Integralinis skaičiavimas 8 8 F
FMSAB11209 Integralinis skaičiavimas 8 8 H
FMSAB11209 Integralinis skaičiavimas 8 8 I
FMSAB11202 Integralinis skaičiavimas 7 7 F
FMSAB11202 Integralinis skaičiavimas 7 7 H
FMSAB11202 Integralinis skaičiavimas 7 7 I
FMSAB11232 Integralinis skaičiavimas 8 8 F
FMSAB11648 Investicijų statistiniai metodai 5 5 F
FMSAB13134 Įvadas į studijas 3 3 F
FMSAB14773 Masinio aptarnavimo teorijos pagrindai 6 6 F
FMSAB11105 Matematika 1 8 8 I
FMSAB11205 Matematika 2 7 7 I
FMSAB11439 Matematinė statistika 7 7 F
FMSAB14121 Matematinės analizės pagrindai 9 9 F
FMSAB14121 Matematinės analizės pagrindai 9 9 H
FMSAB13136 Matricinis skaičiavimas 6 6 F
FMSAB11586 Operacijų tyrimas 7 7 F
FMSAB14887 Patikimumo teorija 5 5 F
FMSAB11484 Pažintinė praktika 3 3 F
FMSAB13371 Rinktiniai analizės skyriai 1 6 6 F
FMSAB13472 Rinktiniai analizės skyriai 2 6 6 F
FMSAP11925 Rinktiniai matematikos skyriai 6 6 I
FMSAB11324 Skaitiniai metodai 5 5 F
FMSAB11324 Skaitiniai metodai 5 5 I
FMSAB11588 Skaitiniai metodai 6 6 F
FMSAB13324 Skaitiniai metodai 5 5 F
FMSAB13324 Skaitiniai metodai 5 5 H
FMSAB13324 Skaitiniai metodai 5 5 I
FMSAB11596 Statistinė kokybės kontrolė 5 5 F
FMSAB11379 Statistinė programinė įranga 6 6 F
FMSAB11163 Taikomoji matematika 1 4 4 I
FMSAB11264 Taikomoji matematika 2 6 6 I
FMSAB11513 Taikomoji statistika 6 6 F
FMSAB11145 Taikomosios matematikos pagrindai 3 3 F
FMSAB11145 Taikomosios matematikos pagrindai 3 3 I
FMSAB14797 Technometrija 6 6 F
FMSAB11167 Tiesinė algebra ir analizės pagrindai 7 7 F
FMSAB11167 Tiesinė algebra ir analizės pagrindai 7 7 I
FMSAB11227 Tiesinė algebra ir analizinė geometrija 6 6 F
FMSAB11227 Tiesinė algebra ir analizinė geometrija 6 6 I
FMSAB13338 Tikimybių teorija 6 6 F
FMSAB11310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 F
FMSAB11310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 H
FMSAB11310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 I
FMSAB11206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 8 8 F
FMSAB11206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 8 8 I
FMSAB11303 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 F
FMSAB11303 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 H
FMSAB11303 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 I
FMSAB11328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 F
FMSAB11328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 I
FMSAB11425 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 F
FMSAB11425 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 I
FMSAB11411 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 F
FMSAB11268 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 F
FMSAB11268 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 I
FMSAB13425 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 F
FMSAB13425 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 H
FMSAB13425 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 5 I
FMSAB14325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 6 F
FMSAB14325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 6 H
FMSAB14846 Ūkio statistika 5 5 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMSAM11253 Draudos matematiniai modeliai 7 7 F
FMSAM11252 Duomenų analizės metodai 9 9 F
FMSAM11365 Eilių teorija 4 4 F
FMSAM11362 Ekonominių rodiklių analizė ir prognozė 8 8 F
FMSAM11357 Finansinių rinkų matematiniai modeliai 8 8 F
FMSAM11106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMSAM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMSAM11308 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMSAM11409 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
FMSAM11160 Mokslinio tyrimo pagrindai ir inovacijos: asimptotiniai metodai procesų teorijoje 6 6 F
FMSAM11158 Operacijų tyrimas 8 8 F
FMSAM13256 Rizikos teorija 6 6 F
FMSAM11355 Statistiniai modeliai ekonomikoje 7 7 F
FMSAM13154 Statistiniai tyrimai imčių metodais 8 8 F
FMSAM11277 Stochastiniai matematiniai modeliai 6 6 F
FMSAM13366 Tikimybiniai skirstiniai statistikoje 4 4 F
FMSAM11161 Tikimybių aproksimacijos teorijos pagrindai 5 5 F

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. B.Kryžienė, E.Kirjackis. Lauko teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 1996. 48 p.
 2. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1997. 276 p.
 3. J.Raulynaitis, J.Daunoravičius, V.Podvezko. Matematinės statistikos uždavinynas. Vilnius: Technika, 1997. 144 p.
 4. J.Raulynaitis, V.Podvezko, S.Vakrinienė, J.Daunoravičius. Matematinė statistika. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1997. 152 p.
 5. N.Kligienė. Įvadas į atsitiktinių sekų analizę. Vilnius: Technika. 1998. 140 p.
 6. F.Mišeikis. Statistika ir ekonometrija. Vilnius: Technika. 1998. 276 p.
 7. E.Kirijackis, B.Kryžienė. Lauko teorijos elementai. Paskaitų tekstas. Vilnius: Technika. 1998. 76 p.
 8. L.Saulis, V.Stankevičienė. 1996-1997 metų matematikos testai stojantiems į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Vilnius: Technika. 1998. 12 p.
 9. R.Banys, B.Kryžienė. Elementary Linear Algebra with Analytic Geometry. Vilnius: Technika. 2000. 124 p.
 10. K.Kubilius, L.Saulis. Matematinės analizės uždavinynas. Vilnius: TEV. 2000. 144 p.
 11. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2001. 198 p.
 12. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas. Vilnius: Technika. 2002. 200 p. II pataisytas leidimas.
 13. D.Krapavickaitė. Imčių metodai statistiniuose tyrimuose: Kompiuterinė programa APKLAUSA ir jos duomenis nagrinėjantys pratimai. Vilnius : Technika, 2002. 53 p. ISBN 9986-05-550-4.
 14. J.Raulynaitis, V.Podvezko, J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai. Tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika. 2003. 172 p.
 15. F.Mišeikis. Probability theory and mathematical statistics. Vilnius: Technika, 2003. 284 p.
 16. J.Sunklodas. Tikimybių teorijos kursas. Vilnius: Technika. 2003. 272 p.
 17. S.Vakrinienė. Operacijų tyrimas programine įranga SAS/OR. Vilnius: technika. 2003. 85 p.
 18. A.Žemaitis. Trumpas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursas: vadovėlis technikos universitetų pagrindinėms studijoms. 3-iasis patais. leid.. Vilnius: Technika, 2004. 199 p.: iliustr. ISBN 9986-05-514-8.
 19. A.Žemaitis. Aukštosios matematikos pradmenys: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 183 p.: iliustr. ISBN 9986-05-776-0.
 20. J.Raulynaitis, O.Štikonienė, A.Štikonas, J.Daunoravičius, V. Podvezko. Matematika 3. Tikimybių teorija ir matematinė statistika: uždavinynas. Vilnius: Technika, 2004. 392 p. ISBN 9986-05-697-7.
 21. K.Kubilius,L.Saulis. Matematinės analizės praktikumas. I dalis. Vilnius: TEV, 2004. 135 p. ISBN 9955-491-78-7.
 22. J.Raulynaitis, V.Podvezko,J.Daunoravičius. Matematinės statistikos pagrindai: tipinių uždavinių sprendimai ir užduotys. Vilnius: Technika, 2004. 172 p.: iliustr. ISBN 9986-05-630-6.
 23. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinės algebros praktikumas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 80 p. ISBN 9986-05-729-9. Prieiga per internetą. URL: http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesins-algebros-praktikumas
 24. D.Bagdonienė. Šiuolaikinė matematika vadybininkui: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. 59 p.: iliustr. ISBN 9986-05-714-0.
 25. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra. Uždavinių rinkinys. Vilnius: Technika. 2005. 100 p.
 26. R.Banys. Matematinės analizės kursas I dalis. Vilnius: Technika. 2005. 142 p.
 27. S.Čirba, B.Kryžienė. Probability Course. Exercise book. Vilnius: Technika. 2005. 125 p.
 28. D.Krapavickaitė, A.Plikusas. Imčių teorijos pagrindai. Vilnius: Technika. 2005, 312 p.
 29. R.Banys. Matematinės analizės kursas II dalis. Vilnius: Technika. 2009. 132 p.
 30. M.Kubilienė, V.Stankevičienė. Tiesinė ir vektorinė algebra: aiškinamasis uždavinynas. Vilnius: Technika. 2009. 120 p.http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/tiesin-ir-vektorin-algebra
 31. Eduardas Vakrina, Milda Kubilienė. Neapibrėžtinis, apibrėžtinis integralai ir jų taikymai inžinerijoje. Aiškinamasis uždavinynas. ISBN: 978-9955-28-572-4. VGTU leidykla TECHNIKA. 2010. http://www.ebooks.vgtu.lt/reader/neapibrtinis-apibrtinis-integralai-ir-j-taikymai-ininerijoje
 32. R.ČiupailaM.Sapagovas. Matricinis skaičiavimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. 108 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/1912.html?Itemid=17
 33. A.Astrauskas. Tikimybių teorijos kursas: mokomoji knyga. Elektroninis leidinys.  Vilnius: Technika. 2011. 244 p.  http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2141.html?Itemid=17
 34. J.Sunklodas. Konvergavimo greitis centrinėje ribinėje teoremoje. Vadovėlis. Vilnius: Technika. 2011. 148 p.http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/matematika/2130.html?Itemid=17
 35. Krapavickaitė, Danutė. 2012.  Statistinės analizės sistemos SAS pagrindai / [elektroninis išteklius] Danutė Krapavickaitė. Vilnius : Technika, 2012. 218 p. ISBN 9786094571350. Prieiga per internetą: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/statistins-analizs-sistemos-sas-pagrindai.