Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Matematinis modeliavimas - tai taikomosios matematikos dalis, skirta įvairių sričių uždavinių sprendimui naudojant virtualiojo ekperimento metodiką.
 
Šioje schemoje skaičiais pažymėti: 
  1 – realusis objektas, 
  2 – idealizuota schema, 
  3 – matematinis modelis, 
  4 – skaitinis modelis ir jį realizuojantys algoritmai, 
  5 – virtualusis objektas.
 
Šiuolaikinio matematinio modeliavimo metodologijos esmė yra tiriamo realaus objekto (proceso, reiškinio, sistemos) pakeitimas jo „atvaizdu“ – matematiniu modeliu, o vėliau – virtualiuoju objektu (matematinio modelio kompiuterine realizacija). Tokiu būdu žymi dalis realaus objekto savybių tyrimo atliekama eksperimentuojant su virtualiuoju objektu. Šis trečiasis pažinimo (progozavimo, projektavimo) metodas turi savyje daugelį gerų pirmųjų dviejų mokslinio tyrimo metodų – teorijos ir eksperimento savybių. Darbas ne su pačiu realiuoju objektu, o su jo modeliu leidžia be didelių išlaidų ir pakankamai greitai atlikti jo savybių ir elgesio tyrimą įvairiausiose įmanomose situacijose (teorijos privalumai). Tuo pat metu skaitiniai (kompiuteriniai, simuliaciniai, imitaciniai) eksperimentai su objektų modeliais leidžia remiantis šiuolaikinių skaitinių metodų ir informatikos techninių priemonių galia detaliai, giliai ir pakankamai pilnai ištirti objektus, ką ne visada leidžia grynai teoriniai metodai (eksperimento privalumai).
 • Pagrindiniai katedros tikslai yra du: ruošti matematikos profilio specialistus vykdant „Technomatematikos“ pagrindinių ir magistrantūros studijų programas ( žr. „Technomatematika“)  ir dėstyti bendruosius ir specialiuosius matematikos kursus kitų universiteto fakultetų įvairių specialybių studentams.
 • Matematinio modeliavimo katedros mokslinių tyrimų kryptys yra diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai ir sudėtingų technikos, technologinių uždavinių matematinis modeliavimas.
 
Katedra vykdo pagrindinių studijų programą  "Technomatematika"
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Žmogaus smegenų išeminio insulto atvaizdų kompiuterinėse tomogramose automatinė analizė CTBSTROKE 2003.01.01 2005.12.31 prof. habil. dr. Romanas Martavičius

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Energijos vartojimo optimizavimas popieriaus pramonėje OPTPAPER 2002.01.01 2005.12.31 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Hidrologinis ir aplinkos modeliavimas INTAS 2004.04.01 2007.04.01 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Elektros saugiklių ir laidų išdėstymo kabelių pluoštuose optimizavimas OPTCABLES 2006.01.01 2010.01.01 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Eureka Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti POWEROPT 2013.04.01 2015.04.01 prof. habil. dr. Raimondas Čiegis
 1. 22th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2017 (MMA2017). May 30 - June 2 2017, Druskininkai, Lithuania, http://inga.vgtu.lt/~art/konf/about.php
 2. 21th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2016 (MMA2016). June 1-4, 2016, Tartu, Estonia, http://www.ut.ee/mma2016/index.php?akt=50
 3. 20th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2015 (MMA2015). May 26-29 2015, Sigulda, Latvia, http://www.lu.lv/mma2015/acceptedabstracts/
 4. 19th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2014 (MMA2014). June 26-29 2014,Vilnius, Lithuania, http://inga.vgtu.lt/~art/konf/abstracts.php
 5. 18th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2013 (MMA2013). May 27-30 2013,Tartu, Estonia, http://www.ut.ee/mma-amoe2013/
 6. 17th International Conference on Mathematical Modelling and Analysis 2012 (MMA2012). June 6-9 2012,Tallinn, Estonia,http://www.ioc.ee/mma2012/ 
 7. 16th International Conference Mathematical Modelling and Analysis 2011 (MMA2011) May 25--28 2011, Sigulda, Latvia http://mma2011.lu.lv/ 
 8. 15th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2010“ (MMA2010) May 26--29 2010, Druskininkai, Lithuania.
 9. 14th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2009“, May 27-30, 2009, Daugavpils, Latvia(http://www.de.dau.lv/mma2009/)
 10. 13th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2008“ and the Third International Conference „Approximation Methods and Orthogonal Expansions“, June 4-7, 2008, Tartu, Estonia (http://www.iam.ut.ee/mma-amoe2008/)
 11. International Networking for Young Scientists (INYS) „High Performance Scientific Computing“, February 5-8, 2008, Druskininkai, Lithuania (http://inga.vgtu.lt/~inga/inys2008) 
 12. 12th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2007“, May 30 - June 2, 2007, Trakai, Lithuania.
 13. International conference „Non-destructive testing and diagnostics“,Vilnius, May 26, 2006.
 14. 11th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis 2006“, May 18-21, 2006,Jurmala,Latvia.
 15. 10th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis 2005" & CMAM2, Trakai, birželio 1-5, 2005 m.
 16. 9th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, May 27-29, 2004,Jurmala,Latvia.
 17. 8th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, May 28-31, 2003, Trakai, Lithuania (http://www.vtu.lt/rc/mma2003/).
 18. 6th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, May 31-June, 2001, Vilnius, Lithuania.
 19. 4th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis“, June 3-4, 1999, Vilnius, Lithuania  (http://eta.ktl.mii.lt/mma99/).
 20. “Techninių sistemų diagnozavimas, neardomieji fizikiniai kokybės kontrolės ir skaitiniai metodai - 2004”  
 21. Lietuvos VII-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2004 m. balandžio 7 d.
 22. Lietuvos VI-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2003 m. balandžio 15 d.
Matematinio modeliavimo katedros seminaras „Skaičiavimo matematika ir matematinis modeliavimas“
Vadovas prof. R. Čiegis
Sekretorius A. Bugajev
Matematinio modeliavimo katedros seminaras pastoviai vyksta nuo 2001 metų rugsėjo mėnesio. Jis pratęsė 1990-2000 metais vykusio VGTU, MII ir VU skaičiavimo centro darbuotojų skaitinių metodų ir matematinio modeliavimo seminaro veiklą (seminaro vadovas - R. Čiegis). 
Seminare nagrinėjamos aktualios skaitinių metodų, matematinio modeliavimo, lygiagrečiųjų algoritmų, diferencialinių lygčių ir gretimos temos. 
Dalis seminarų buvo skirti pedagogikos klausimams, naujoms dėstymo metodikoms aptarti ir rengti naujus šiuolaikinius kursus, kuriuose greta tradicinio dėstymo panaudojami įvairūs programiniai paketai. 
Seminare pranešimus skaito svečiai iš užsienio šalių, daugelio Lietuvos mokslo institucijų ir universitetų mokslininkai bei doktorantai ir net gabūs studentai.
 
 
 
2017 - 2018
Eil. Nr. Pranešėjas Tema Data
1 (251) Valeriia Chemerys Dissertation and dynamic intraparticle model 2017-10-10
2 (252) Olga Suboč Paprastų bioreaktorių su vėluojančiu grįžtamuoju ryšiu ir nelokaliomis sąlygomis skaitinis modeliavimas 2017-10-31
3 (253) Aleksandras Krylovas Apie vieną daugiakriterinio optimizavimo uždavinį 2017-11-21
4 (254) Andrej Bugajev Kelių lygmenų lygiagrečiųjų skaičiavimų balansavimas 2017-11-28
5 (255) Raimondas Čiegis Didieji duomenys ir jų Kalėdinė analizė pagal (tech)Matą 2017-12-19
6 (256) Gediminas Šlekas Fotolaidžios terahercų antenos multi-fizikiniai modeliai 2018-01-16
7 (257) Olga Suboč Dalyko "Diskrečioji matematika 2" dėstymo ypatumai. I dalis. 2018-01-30
8 (258) Rima Kriauzienė ir Andrej Bugajev Lygiagrečiųjų skaičiavimų technologijos šiandien 2018-02-13
9 (259) Olga Suboč Dalyko "Diskrečioji matematika2" dėstymo ypatumai. II dalis. 2018-02-20
 
 
 
 
 2016 - 2017
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (241)
Jurij Navickij
Baigtinių skirtumų schemų hiperbolinei lygčiai su integralinėmis nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis stabilumo tyrimas  
2016.09.06
2 (242)
Agnė Skučaitė
Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas
2016.09.13
3 (243)
Rima Kriauzienė
Vienmatės Šriodingerio lygties pralaidžių kraštinių sąlygų tyrimas
2016.09.27
4 (244)
Vadimas Starikovičius
Uždavinių su trupmeninio laipsnio elipsiniais operatoriais sprendimas lygiagrečiųjų skaičiavimų pagalba
2016.11.22
5 (245)
Raimondas Čiegis
Viešojo rakto RSA algoritmas-matematinė analizė bei įrodymai nagrinėjant moderniąją kriptografijos technologiją
2016.11.29
6 (246)
Raimondas Čiegis
Kaip matematiniai paketai gali pagelbėti matematikams
2017.02.14
7 (247)
Jonas Kleiza
Dėstykime matematiką dar geriau
2017.03.14
8 (248)
Eugenijus Paliokas
On the Non-Symmetry and Non-Inverse Symmetry of Mathematical Mind
2017.03.21
9 (249)
Julius Žilinskas
Globalusis optimizavimas-ar galima išspręsti?
2017.04.18 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Vadimas Starikovičius
Lygiagrečiųjų ir paskirstytų skaičiavimų taikymas aktualiųjų taikomųjų uždavinių sprendimui
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Andrej Bugajev
Vango algoritmo analizė
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Rima Kriauzienė
Vieno lygiagretaus algoritmo, skirto uždaviniams su elipsiniais operatoriais, pakeltais trupmeniniu laipsniu, analizė
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Audrius Grikietis
N-kūnų problemos taikymai ir jos sprendimo algoritmų analizė
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Ignas Dapšys
Spektrinių požymių nustatymo metodai biologiškai aktyvių molekulių Furjė transformacijos spektroskopijoje
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Edgaras Šimkus
Elektronų srauto dozės skaičiavimas Hogstromo algoritmu
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Vytenis Šumskas
Laike periodinio šilumos laidumo uždavinio sprendinio asimptotika srityse su kampiniu tašku
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Elena Kaniauskaitė
Skysčių tekėjimo uždavinių sprendimas FEniCS paketo pagalba
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Eglė Kvedaraitė
Vidutinio mėnesinio Lietuvos darbo užmokesčio laiko eilutės analizė
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Erika Smagurauskaitė
Autoįvykius įtakojančių veiksnių išskyrimas ir analizė
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
9 (249)
Justinas Gerasimavičius
Gyvenamojo namo sklypo parinkimo uždavinio sprendimas daugiakriteriniu Kemira metodu
2017.04.18
(Jaunųjų mokslininkų konferencija)
10 (250)
Gracia Ester Martin Garzón
High-Performance Numerical Computing
2017.05.09
 
 
 
 
 
 
 
2015-2016
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (225)
Andrej Bugajev ir Olga Regina Šostak
Tiesinio ginčo sprendimo investavimo stochastinio proceso matematinio modeliavimo algoritmai grafuose įvertinant laiką ir grafo ciklus
2015.09.01
2 (226)
Raimondas Čiegis
On Efficient Numerical Methods for Unidirectional Models of Nonlinear-Optics
2015.09.15
3 (227)
Raimondas Čiegis
Skaičiavimo matematika ir matematinis modeliavimas. Apie algoritmus, kurie keičia mūsų gyvenimą. III paskaita. Kriptografija ir kriptografiniai pinigai.
2015.10.06
4 (228)
Aleksandras Krylovas
Matematika 1 pirmojo (bandomojo) testo užduočių ir rezultatų analizė
2015.10.20
5 (229)
Aidas Balčiūnas
Dirichlė L-funkcijų Laplaso transformacija kritinėje juostoje
2015.11.03
6 (230)
Raimondas Čiegis
Skaičiavimo matematika ir matematinis modeliavimas. Nekorektiški uždaviniai-kodėl juos reikia mokėti spręsti
2015.11.24
7 (231)
Raimondas Čiegis
Nekorektiški uždaviniai-kodėl juos reikia mokėti spręsti. II dalis
2015.12.08
8 (232)
Stasys Girdzijauskas
Palūkanų era pasibaigė?
2016.01.12
9 (233)
Andrej Bugajev ir Rima Kriauzienė
Šiuolaikinių programavimo ir lygiagrečiųjų skaičiavimų technologijų tendencijos
2016.02.23
10 (234)
Teresė Leonavičienė
Stabilumo tyrimas Kuramoto-Tsuzuki lygčiai su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis
2016.03.08
11 (235)
Olga Suboč
Aukštos įtampos elektros kabelių modeliavimo uždavinys
2016.03.22
12 (236)
Aleksandras Krylovas
Kai kurių socialinių reiškinių modeliavimo patirtis: 2008-2016 m.
2016.04.12
13 (237)
Igoris Belovas
Landau sąrašas: neįveikiami skaičiaus teorijos uždaviniai
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Justas Berazas
Apie naviko srities išskyrimo iš MRI vaizdų automatizavimą apjungiant klasterizavimo ir aktyviojo kontūro metodus
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Andrej Bugajev
Šredingerio lygties pralaidžių kraštinių sąlygų optimizavimas
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Igor Bulba
Vizualinė kriptografija ir jos taikymai
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Ignas Dapšys
Optimizavimo uždavinys daugiaspalvių kietakūnių šviesos šaltinių kokybės valdymui
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Ieva Daužickaitė
Moduliuoto intensyvumo radioterapijos švitinimo kampų parinkimo optimizacija
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Audrius Grikietis
N-kūnų problemos taikymai ir jos sprendimo algoritmų analizė
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Rima Kriauzienė
DAMIS įrankio apžvalga ir pavyzdžių analizė
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Aidas Medžiūnas
Boliuso paviršiaus matematinis modelis spinduliniam vėžio gydymui elektronų srautais
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Heorhii Stalbovskyi
Šakų ir rėžių lygiagrečiųjų algoritmų analizė ir taikymai
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Ramūnas Šablinskas
Matematika telekomunikacijos uždaviniuose-daiktų internetas
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
13 (237)
Edgaras Šimkus
Apie nestandartines algebrines operacijas realiųjų skaičių aibėje
2016.04.21 (Jaunųjų mokslininkų konferencija)
14 (238)
Stasys Čirba
Ar dvynukų be galo daug?
2016.05.03
15 (239)
Raimondas Čiegis
Kompiuteriniai matematinių teiginių įrodymai
2016.05.17
16 (240)
Eugenijus Paliokas
Matematika: nuo Mokslų karalienės iki tarnaitės
2016.05.24
 
 
 
 
2014-2015 
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (212)
Prof. Raimondas Čiegis
Apie adaptyviuosius integravimo algoritmus
2014 09 09
2 (213)
Gediminas Šlekas
Mažų matmenų objektų elektrodinaminių savybių modeliavimas
2014 10 21
3 (214)
Prof. Raimondas Čiegis
Kvantiniai algoritmai – teorinis minimumas
2014 11 04
4 (215)
Dr. Olga Suboč ir Mikalojus Ramanauskas
Apie industrinių procesų modeliavimą konkurse "Mathematical Competitive Game"
2014 11 25
5 (216)
Rita Palivonaitė
Chaotinė vizualinė kriptografija
2015 01 05
6 (217)
Dr. Eugenijus Paliokas
Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas 2015 m. sausio 2 d. Kaune
2015 01 27
7 (218)
Andrej Bugajev
Skaičiavimo matematikos lygiagrečiųjų objektų bibliotekos kūrimas ir realizavimas
 
2015 01 27
8 (219)
Prof. Raimondas Čiegis
Apie algoritmus, kurie keičia mūsų gyvenimą
2015 03 03
9 (220)
Prof. Raimondas Čiegis
Apie algoritmus, kurie keičia mūsų gyvenimą. II paskaita. Informacijos paieška 
2015 03 31
10 (221)
Dr. Ramūnas Šablinskas
Elektroninio parašo realizavimo technologija
2015 03 31
11 (222)
Dr. Mindaugas Radžiūnas
Modeling, simulation and analysis of nonlinear dynamics in multisection semiconductor lasers
2015 04 16
12 (223)
Dr. Regimantas Čiupaila
Diferencialinio operatoriaus su kintamais koeficientais ir nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis spektro struktūra
2015 04 21
13 (224)
Dr. Vadimas Starikovičius
Šiluminių procesų elektros kabeliuose, užkastuose kintamo drėgnumo žemėje, matematinis modeliavimas
2015 05 12
 
 
 
 
 
2013-2014
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (198)
Raimondas Čiegis
Kvantiniai algoritmai – kaip sprendžiami neišsprendžiami uždaviniai
2013.09.17
2 (199)
Raimondas Čiegis
Informacijos paieškos nesutvarkytoje aibėje kvantiniai algoritmai
2013.10.22
3 (200)
Andrej Bugajev
Kai kurių EUREKA projekto POWEROPT eigos matematinių problemų pristatymas
2013.11.12
4 (201)
Valentas Kurauskas
Klikos ir spalvinimo uždaviniai atsitiktiniai sankirtų grafams
2013.11.19
5 (202)
Raimondas Čiegis
Netiesinių apibendrintų Šredingerio lygčių skaitiniai sprendimo metodai
2013.11.26
6 (203)
Raimondas Čiegis
Apie pirmojo diferencialinio artinio taikymus skaičiavimo matematikoje
2014.01.14
7 (204)
Raimondas Čiegis
1+2+3+...=-1/12
2014.01.28
8 (205)
Teresė Leonavičienė
Kietųjų dalelių judėjimo trajektorijų modeliavimas ciklone
2014.02.04
9 (206)
Raimondas Čiegis
Parabolinių uždavinių sprendimas trūkiuoju Galiorkino metodu
2014.04.22
10 (207)
Jevgenijus Kirjackis
Kompiuterinių technologijų taikymas matematikos paskaitose
2014.04.29
11 (208)
Olga Suboč
Kai kurie EUREKA projekto POWEROPT tiriami uždaviniai
2014.05.06
12 (209)
Mindaugas Skujus
Laiko atžvilgiu periodinio Stokso uždavinio srityse su cilindriniai įėjimais asimptotinės sąlygos begalybėje
2014.06.03
13 (210)
Olga Lavcel-Budko
Netiesinių bangų rezonansinės sąveikos matematinių modelių tyrimas
2014.06.10
14 (211)
Andrej Bugajev
Šilumos procesų kabeliuose sąveikos matematinio modeliavimo problemos
2014.06.10
 
 
 
 
 
2012-2013
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (171)
Raimondas Čiegis
Parabolinių ir pseudoparabolinių uždavinių su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis skaitiniai sprendimo algoritmai
2012.09.12
2 (172)
Andrej Bugajev ir Natalija Tumanova
„Life Sciences Baltics“ konferencija
2012.09.26
3 (173)
Raimondas Čiegis
Greitieji N-dalelių judėjimo uždavinių sprendimo algoritmai ir džiazas, kaip būtinoji jų atsiradimo sąlyga
2012.10.10
4 (174)
Igoris Belovas ir Vadimas Starikovičius
Rymano Dzeta funkcijos reikšmių apskaičiavimo algoritmas
2012.10.24
5 (175)
Andrej Bugajev ir Jevgenijus Kirjackis
Šiuolaikinių interaktyvių priemonių panaudojimas pedagoginėje ir mokslinėje veikloje
2012.11.07
6 (176)
Mečislavas Meilūnas
Nestandartinės algebrinės operacijos ir struktūros
2012.12.10
7 (177)
Kristina Kaulakytė
Stacionari Navjė-Stokso sistema su nehomogenine kraštine sąlyga srityse su nekompaktiškais kraštais
2012.12.19
8 (178)
Neringa Klovienė
Antrojo laipsnio skysčių tekėjimo uždavinio nestacionarūs Puazeilio tipo sprendiniai cilindrinėse srityse
2012.12.19
9 (179)
Olga Lavcel-Budko
Kvazitiesinių hiperbolinių sistemų vidurkinimo pagal charakteristikas metodo pagrindimas
2013.01.08
10 (180)
Aleksas Mirinavičius
Ekonomikos schemos tiesiniam Šredingerio uždaviniui netolygiajame tinkle tikslumas
2013.01.08
11 (181)
Justina Jachimavičienė
Pseudoparabolinės lygties su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis sprendimas baigtinių skirtumų metodu
2013.01.15
12 (182)
Eugenijus Paliokas
Šešiasdešimatainės skaičiavimo sistemos gyvybingumas
2013.01.29
13(183)
Raimondas Čiegis
Apie kvaziparabolinės lygties sprendimo skaitinis algoritmas
2013.02.26
14 (184)
Raimondas Čiegis
Apie algoritmus kvantiniams kompiuteriams
2013.03.05
15 (185)
Raimondas Čiegis
Apie algoritmus kvantiniams kompiuteriams (tęsinys, II dalis)
2013.03.14
16 (186)
Raimondas Čiegis
Apie algoritmus kvantiniams kompiuteriams (tęsinys, III dalis)
2013.03.21
17 (187)
Kristina Jakubilienė
Dvimatės parabolinės lygties su integraline sąlyga sprendimas baigtinių skirtumų metodu
2013.03.26
18 (188)
Raimondas Čiegis
Apie algoritmus kvantiniams kompiuteriams (tęsinys, IV dalis)
2013.03.28
19 (189)
Raimondas Čiegis
Apie algoritmus kvantiniams kompiuteriams (tęsinys, V dalis)
2013.04.11
20 (190)
Dovilė Karalienė
Prony interpoliavimo schemos praplitimas
2013.04.16
21 (191)
Algirdas Lančinskas
Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas
2013.04.30
22 (192)
Svajūnas Sajavičius
Diferencialinių uždavinių su nelokaliosiomis pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis skaitinė analizė
2013.05.07
23 (193)
Raimondas Čiegis, Gerda Jankevičiūtė, Teresė Leonavičienė
POD metodo taikymas 1D Šredingerio lygtims spręsti
2013.05.21
24 (194)
Carmen Rodrigo
Analysis of new smothers for MG algorithms for the generilized Stokes equations
2013.05.23
25 (195)
Stasys Čirba
Pirminiai skaičiai. Dvinukai
2013.06.06
26 (196)
Andrej Bugajev
FDTD3D skaičiavimų analizė, naudojant CUDA
2013.06.10
27 (197)
Olga Lavcel-Budko
Dujų dinamikos lygčių sistemos asimptotinė analizė
2013.06.10
 
 
 
 
2011-2012
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
2 (155)
Raimondas Čiegis
Sudėtingų technologinių ir fizinių procesų modeliavimas: modeliai, jų aproksimavimas, konvergavimas-ar tai viskas?
2011.10.12
3 (156)
Gediminas Šlekas
CUDA panaudojimas BSLS metodo spartinimui
2011.10.17
4 (157)
Jevgenijus Kirjackis, Teresė Leonavičienė, Mečislavas Meilūnas
Mes norime Jums pateikti informaciją apie...
2011.10.20
5 (158)
Eduardas Kirjackis
Didžiosios Ferma teoremos analogas sveikosioms funkcijoms
2011.11.02
6 (159)
Svetlana Roman
Gryno funkcijos uždaviniams su nelokoliosiomis kraštinėmis sąlygomis
2011.11.17
7 (160)
Jonas Kleiza
Aukštosios matematikos laboratoriniai darbai, taikant paketą Matlab
2011.12.01
8 (161)
Natalija Tumanova
Predikatoriaus-korektoriaus srities skaidymo algoritmas paraboliniams uždaviniams spręsti
2011.12.14
9 (162)
Ramūnas Šablinskas
Telekomunikacijų iššūkiai: teorija, praktika ir artimiausia ateitis
2012.01.10
10 (163)
Raimondas Čiegis
Apie įrodymus matematikoje – ar jie tikrai tokie nereikalingi, kai matematikos uždavinius mokome spręsti šiuolaikiškai
2012.02.07
11 (164)
Julius Žilinskas
Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais
2012.03.20
12 (165)
Natalija Tumanova
Disertacijos temos „Netiesinių matematinių modelių grafuose skaitinė analizė“ pristatymas
2012.03.27
13 (166)
Jevgenijus Kirjackis
Virtualaus mokymosi aplinkos MOODLE galimybių apžvalga
2012.04.17
14 (167)
Vadimas Starikovičius
Savanoriškų paskirstytų skaičiavimų projektas VGTU@Home
2012.05.22
15 (168)
Aleksas Mirinavičius
Kintamųjų krypčių  schemos dvimačiams ir trimačiams Šredingerio uždaviniams
2012.05.29
16 (169)
Olga Suboč
Žvilgsnis į ateitį: būsimosios tarptautinės konferencijos MMA2012 naujienos ir įdomybės Vilniuje-tik šią savaitę
2012.05.31
17 (170)
Aleksandras Dementjevas
Šiuolaikiniai šilumos sklidimo modeliai
2012.06.21
 
 
 
 
 
2010-2011
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (141)
Eugenijus Paliokas
Normalusis skirstinys ir jo parametrų pasikliautinieji intervalai
2010.09.14
2 (142)
Natalija Tumanova
Matematinis modeliavimas: Hodgkin-Huzley modelis
2010.10.05
3 (143)
Tuvi Vavunikian
Evolution operators with generalized impulse and spectral characteristics
2010.10.12
4 (144)
Algimantas Aleksa
Disertacijos „Dinaminė vizualinė kriptografija-koncepcija ir algoritminė realizacija“ pristatymas
2010.10.19
5 (145)
Andrej Bugajev
Pasienio sluoksnio radimas naudojant adaptyviuosius tinklus
2010.11.23
6 (146)
Raimondas Čiegis
Hiperbolinio tipo šilumos laidumo uždavinių skaitiniai sprendimo algoritmai
2010.11.30
7 (147)
Natalija Tumanova
Visiškai neišreikštinė schema parabolinėms lygtims grafuose spręsti
2011.02.01
8 (148)
Raimondas Čiegis
Shin‘s rūšiavimo algoritmas: didysis proveržis informatikoje?
2011.02.15
9 (149)
Aleksandras Krylovas
Studentų matematikos žinių vertinimo patirties analizė
2011.04.12
10 (150)
Mečislavas Meilūnas
Apie vaizdų apdorojimo uždavinius medicininėje diagnostikoje
2011.04.19
11 (151)
Gerda Jankevičiūtė ir Teresė Leonavičienė
Ličio jonų baterijų matematinio modelio dimensijos mažinimas tikrinių vektorių pagalba
2011.04.29
12 (152)
Eugenijus Paliokas
Dualiosios Būlio ir aibių algebros, jų izomorfiškumas. Teiginių ir aibių vertinimų dualumas. Binariosios loginės operacijos, kurių kiekvienos pakanka visoms loginėms operacijoms užrašyti ir Posto teorema.
2011.05.17
13 (153)
Natalja Kosareva
Kokybinės lyginamosios analizės taikymas socialiniuose moksluose. Ryškiųjų ir neryškiųjų aibių metodai.
2011.05.30
 
 
 
 
2009-2010
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (127)
Raimondas Čiegis
Predikatoriaus-korektoriaus algoritmo konvergavimo analizė
2009.09.08
2 (128)
Violeta Balinskaitė
Diskrečios ribinės teoremos Rymano Dzeta funkcijos Melino transformacijos
2009.10.06
3 (129)
Stasys Čirba
Daugiakriterinio vertinimo ir koncentracijos mato uždaviniai
2009.10.20
4 (130)
Olga Suboč
Technomatematikos idėjos populiariai
2009.12.17
5 (131)
Jonas Kleiza
Funkcijų interpoliavimas plokštumoje
2009.12.01
6 (132)
Raimondas Čiegis
Netiesinių šilumos laidumo uždavinių sprendimas baigtinių tūrių metodu
2009.12.15
7 (133)
Živilė Jesevičiūtė
Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis (disertacijos pristatymas)
2009.12.22
8 (134)
Algirdas Ambrazevičius
Klasikinių uždavinių netiesinėms paprastųjų-parabolinių lygčių sistemoms išsprendžiamumas
2010.01.05
9 (135)
Algirdas Ambrazevičius
Egzistavimo ir vienaties teoremos vienai netiesinei parabolinių ir paprastųjų diferencialinių lygčių sistemai
2010.01.12
10 (136)
Paulius Miškinis
Trupmeninės autonominės dinaminės sistemos – kas tai?
2010.01.19
11 (137)
Gerda Jankevičiūtė
Daktaro disertacijos „Šiluminių procesų lazerinėse ir elektroninėse technologijose matematinis modeliavimas“ pristatymas
2010.03.02
12 (138)
Inga Laukaitytė
Daktaro disertacijos „Lazerių fizikos ir netiesinės optikos uždavinių skaitinių sprendimo metodų sudarymas ir analizė“
2010.03.09
13 (139)
Andrej Bugajev ir Olga Suboč
Optimizavimo metodai moksleiviams
2010.03.16
14 (140)
Raimondas Čiegis
Parabolinių uždavinių su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis skaitiniai sprendimo algoritmai
2010.04.27
 
 
 
 
 
2008-2009
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (108)
Raimondas Čiegis
Kaip sprendžiame neišsprendžiamus uždavinius
2008.09.16
2 (109)
Natalija Tumanova
Baigtinių skirtumų schemos parabolinėms lygtims grafuose spręsti
2008.09.30
3 (110)
Aleksandras Krylovas
Viešoji paskaita „Kelių mastelių asimptotinės analizės principo taikymai netiesinių svyravimų teorijoje“
2008.10.07
4 (111)
Mečislavas Meilūnas
Matematinio eksperimento taikymai technikoje, fizikoje ir medicinoje
2008.11.18
5 (112)
Gerda Jankevičiūtė
Lygiagretusis skaitinis algoritmas elektros laidų pluoštų geometriniams parametrams optimizuoti
2008.12.02
6 (113)
Inga Laukaitytė
Netiesinės optikos uždavinių sprendimas skaitiniais metodais
2008.12.16
7 (114)
Gailė Kamilė Šaltenienė
Kuo ypatingas tas adaptyvus tinklas?
2009.01.13
8 (115)
Ramūnas Šablinskas
Robotai, suprantantys lietuvišką šneką: ateitis šiandien?
2009.01.27
9 (116)
Vadimas Starikovičius
Paskirstytieji skaičiavimai su BOINC platforma
2009.02.03
10 (117)
S. Goujon-Duvend
Wake Behind the Sphere Second Bifuraction
2009.02.06
11 (118)
Natalja Kosareva ir Aleksandras Krylovas
Diagnostinių testų matematinio modelio kūrimas
2009.03.24
12 (119)
Natalja Kosareva ir Aleksandras Krylovas
Diagnostinių testų matematinio modelio kūrimas (tęsinys)
2009.03.31
13 (120)
H. D. Liess
Optimization of Electrical Devices for Mobile System
2009.03.31
14 (121)
Raimondas Čiegis
Apie Šredingerio lygčių su laidžiomis kraštinėmis sąlygomis skaitinį sprendimą
2009.04.14
15 (122)
Raimondas Čiegis
Nekorektiški matematiniai uždaviniai: specialieji skyriai
2009.05.05
16 (123)
Raimondas Čiegis
Nekorektiški matematiniai uždaviniai: reguliarizavimo metodai
2009.05.12
17 (124)
Gintarė Leonaitė
Sistemų su vėlavimais analizinis tyrimas
2009.05.26
18 (125)
Maksim A. Olshanskii
A Solver for the Stokes Type Problem with Variable Visconsity and Same Applications
2008.06.12
19 (126)
Aleksandr Dementjev
Metalų abliacijos femtosekundiniais lazerio impulsais matematinių modelių pasirinkimas
2009.06.19
 
 
 
 
2007-2008
Eil. Nr.
Pranešėjas
Tema
Data
1 (88)
Aleksandr Jakušev
Lygiagrečiojo įrankio, skirto tekėjimų poringose terpėse modeliavimui, kūrimas ir analizė
2007.10.16
2 (89)
Raimondas Čiegis
Algoritmų sudėtingumo įvertinimas
2007.10.30
3 (90)
Inga Laukaitytė
Moduliuotos kokybės lazerių skaitinė analizė
2007.12.04
4 (91)
Arūnas Andriulaitis
Atkarpomis tiesinio agregatinio modelio analizė, transformuojant jį į tiesinį hibridinį automatą
2007.12.11
5 (92)
Radvilė Krušinskienė
Struktūrinių modelių taikymas žmogaus stovėsenai tirti
2007.12.18
6 (93)
Raimondas Čiegis
Hiperbolinio tipo šilumos laidumo matematiniai modeliai
2008.01.15
7 (94)
Bogdan Lapcun
Itrio aliuminio granato sintezės modeliavimas
2008.01.22
8 (95)
Vaidas Keblikas
Navjė-Stokso lygčių išsprendžiamumas srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę
2008.01.29
9 (96)
Sophie Goujon-Durand
Flow Behind a Sphere: Second Bifuraction Problems
2008.02.14
10 (97)
H. D. Liess
Elektros kabelių modeliavimas ir laidų išdėstymo optimizavimo uždaviniai
2008.02.25
11 (98)
Dmitrij Šešok
Disertacijos „Santvarų topologijos optimizavimas genetiniais algoritmais“ pristatymas
2008.04.08
12 (99)
Raimondas Čiegis
Matematinės fizikos uždaviniai: specialieji skyriai 1
2008.04.15
13 (100)
Raimondas Čiegis
Matematinės fizikos uždaviniai: specialieji skyriai 2
2008.04.22
14 (101)
Raimondas Čiegis
Matematinės fizikos uždaviniai: specialieji skyriai 3
2008.04.29
15 (102)
Raimondas Čiegis
Matematinės fizikos uždaviniai: specialieji skyriai 4
2008.05.06
16 (103)
Aleksandras Krylovas
Apie asciliuojančiųjų funkcijų integralinio vidurkio aproksimaciją
2008.05.27
17 (104)
Eduardas Kirjackis
Skaičių π ir e iracionalumas ir trancendentiškumas
2008.06.02
18 (105)
Violeta Kravčenkienė
Adaptyvusis jungtinis glotninimas skaitinėse eksperimentinėse aplinkose
2008.06.10
19 (106)
Carmen Rodrigo
Geometric Multigrid Methods for Systems of Partial Differntial Equations on Triangular Grids
2008.06.17
20 (107)
Julius Žilinskas
Globalaus optimizavimo algoritmų sudarymas, tyrimas ir taikymas
2008.06.18
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Anastasija Antul
  • Kristina Jankauskaitė
  • Elena Kaniauskaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė