Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Taikomosios mechanikos katedros 2016/2017 m. m. pavasario semestro papildomas egzaminų laikymas komisijoje

 
                            TVIRTINU
 
                                                                Prof. A. Juozapaitis,
                                                                                                        Statybos fakulteto dekanas
                                                                                             2017 m. rugpjūčio      d.
 
VGTU Taikomosios mechanikos katedros egzaminų perlaikymo
KOMISIJOS
 (pakartotiniam egzaminų už 2016/2017 m. m.  pavasario semestrą laikymui – pagal VGTU Rektoriaus 2009.03.17 d. įsakymą  Nr. 136)
 
· Perlaikymo komisija.
Bakalaurai, grupės SKPf-14/1,2, TRSf-14, GTf-14, AIf-14, SKPfu-14, nuolatinės studijos (modulis STKMB111642 Taikomoji matematika ir mechanika). Bakalaurai, grupės SKPf-14/1,2, TRSf-14, GTf-14, AIf-14, SKPfu-14, nuolatinės studijos (modulis STKMB11686 Tamprumo teorijos pagrindai).
 
Pirmininkas   doc. L. Rimkus.
Nariai            prof. J. Atkočiūnas,
                      doc. T. Ulitinas.
 
2017. 09. 13 (trečiadienis)            14.00 val.                SRA-I 03 aud.
 
·· Perlaikymo komisija.
Bakalaurai, nuolatinės studijos. Modulis STKMB11474 Konstrukcijų mechanika (AIf-15 gr.), modulis STKMB11409 Konstrukcijų mechanika (GSf-15), modulis STKMB15455 Konstrukcijų mechanikos pagrindai (RIf-15), modulis STKMB11436 Statybinė mechanika 1 (KGf-15/1, MIf-15/1), modulis STKMB11456 Konstrukcijų mechanika (STVf-15).
Magistrantų studijos. Modulis STKMM11204 Kontinualių konstrukcijų mechanika (LŠKfm-16, PKfm-16, PKfmu-16, PKfmc-16 gr.).
 
Pirmininkas    doc. G. Blaževičius.
Nariai             prof. J. Atkočiūnas,
                       doc. D. Merkevičiūtė.
 
2017. 09. 13 (trečiadienis)            14.00 val.                SRA-I 03 aud.
 
 
··· Perlaikymo komisija.
Bakalaurai, ištęstinės, ištęstinės nuotolinės ir išlyginamosios studijos. Modulis STKMB11456 Konstrukcijų mechanika (STVino-16), modulis STKMB11534 Statybinė mechanika 2 (KGi-14, MIi-14), modulis STKMB11686 Tamprumo teorijos pagrindai (Sit-14 gr.), modulis  STKMB11642 Taikomoji matematika ir mechanika (Sit-14 gr.) ir modulis STKMB11738 Statinių dinamika ir stabilumas (SKPit-13 gr.).
 
Pirmininkas   doc. T. Ulitinas.
Nariai             doc. L. Rimkus,
                       asist. E. Jarmolajeva.
 
2017. 09. 13 (trečiadienis)            14.00 val.                SRA-I 03 aud.
 
····Perlaikymo komisija.
Bakalaurai. Moduliai FMMTMB16251 Teorinė mechanika, FMMTMB16202 Medžiagų mechanika, FMMTMB13411 Medžiagų mechanika, FMMTMB13409 Medžiagų mechanika, FMMTMB13401 Medžiagų mechanika 2, FMMTMB14409 Medžiagų mechanika 2, FMMTMB13152 Mechanika, FMMTMB13201 Medžiagų mechanika, FMMTMB13306 Medžiagų mechanika 2, FMMTMB13403 Medžiagų mechanika 2, FMMTMB13313 Medžiagų mechanika, FMMTMB13301 Medžiagų mechanika 1, FMMTMB16262 Teorinė mechanika, FMMTMB16406 Medžiagų mechanika.
 
 
Pirmininkas    doc. S. Stupak.
Nariai             doc. J. Tretjakovas,
                       doc. G. Petraitis,
                       doc. D. Mačiūnas,    
                       doc. E. Stupak,
                       doc. J. Selivonec,
                       doc. D. Rusakevičius,
                       doc. O. Lukoševičienė,
                       doc. K. Vislavičius
                       lekt. A. Jaras
                      
 
2017. 09. 13 (trečiadienis)            14.00 val.                SRA-I 03 aud.
 
 
Norintys laikyti  egzaminą privalo užsiregistruoti TMK, SRL-I 514 kab.
Egzaminui būtina turėti dekano leidimą.
 
 
2017 08 31                                                                                            
                                                                                              
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Remigijus Ašmenskas
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė