Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Medžiagų mechanikos egzamino 1 perlaikimas pas dėstytoją A. Krenevičių

BMf-15 ir Mf-15/1,2
 Pirmojo (nemokamo) egzamino perlaikymas. 1 data:  2017 05 29;  2 data: 2017 05 30  (14:30 val, rinktis prie 1-105 aud, Basanav. g., abiem datoms)
  (registruotis vėliausiai 1 dieną prieš egz. el. paštu: algimantas.krenevicius@vgtu.lt, arba telefonu katedroje 2744854;  studentas pasirenka tik vieną datą)

 
 
 
 
 

Medžiagų mechanikos egzamino 1 perlaikymas pas dėstytoją O. Lukoševičienę

GIVf-15, SPIf-15, MRf-15 ir IGIf-15,

Medžiagų mechanikos  egzamino perlaikymas  2017 05 29 ir 2017 05 31  (12:00 val. rinktis prie MR I 1-104 aud., J.Basanavičiaus. g. 28, abiem datom)
(registruotis vėliausiai 1 dieną prieš egz. el. paštu: ona.lukoseviciene@vgtu.lt, arba telefonu katedroje 2744854;  studentas pasirenka tik vieną datą)