Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Teorinės mechanikos ir Medžiagų mechanikos egzaminų laikymas komisijoje

 
2017 rugpjūčio 29 d.    14 val.      SRA- I 03 aud.
arba 
2017 rugpjūčio 30 d.    14 val.      SRA- I 03  aud.
 
Studentai pasirenka vieną datą. Reikalingas dekano leidimas.
Registracija katedroje, SRL I 514,  tel. 2745216. 
 
Egzamino darbus vertins komisija tą pačią dieną. Komisijos pirmininkas katėdros vedėjas S. Stupak.
Egzamino įvertinimus įrašo (mano.vgtu.lt) paskaitų dėstytojai tą pačią dieną
 

Teorinės mechanikos egzamino 1-as pakartotinis laikymas pas dėstytoją D. Mačiūną

 
Teorinė mechanika / Engineering Mechanics
 
Pirmas pakartotinis egzamino laikymas
 
2017.06.26, 09:00 val. 
 
arba
 
2017.06.28, 09:00 val. 
 
Egzaminą laikyti galima tik atsiskaičius už visus SAVARANKIŠKUS DARBUS (namų darbus ir kontrolinius darbus).
 
 1. Pasirinkite vieną jums tinkamą datą (iš pateiktų aukščiau).
 2. Ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki perlaikymo dienos užsiregistruokite egzaminui Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedroje (SRL-I-519) arba registruokitės elektroniniu paštu darius.maciunas@vgtu.lt (NURODYDAMI VARDĄ, PAVARDĘ, GRUPĘ IR VIENĄ PASIRINKTĄ DATĄ).
 
Egzamino auditorija bus paskelbta egzamino dieną. Rinktis prie SRL-I-218a aud.
 
Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.

Medžiagų mechanikos ir teorinės mechanikos 1-as perlaikymas pas dėstytoją J. Selivonec

birželio 27 d. ir 29 d. 10 val. SRL-I 221 aud. (reikia pasirinkti vieną laikymą).
Ne vėliau kaip likus vienai dienai iki perlaikymo dienos užsiregistruokite egzaminui SRL-I-519 kab., tel. 2744854.
Egzaminuotis leidžiama apsiginus namų darbus ir parašius kontrolinius darbus ne mažesniam įvertinimui kaip 4.
 
Birželio 8, 15 ir 22 d.d. nuo 12 iki 13.30 val. budėsiu katedroje SRL-I 217a kab. (galima ateiti konsultuotis, perrašyti KD, priduoti (apsiginti) namų darbus).
 
 
 
 
 
 
 

Teorinės mechanikos ir Medžiagų atsparumo egzamino 1 perlaikymas pas dėstytoją G. Petraitį

Nuolatinių studijų studentams: BMf-16/1, BMF-16/2, MRf-16, GIVf-16, SPIf-16, Mf-16/1, Mf-16/2
Teorinės mechanikos I pakartotinis perlaikymas:
1.    06-26 pirmadieni 12.00 SRL-I-221
2.    06-28 antradieni 12.00 SRL-I-221
 
Ištęstinių studijų studentams (kolegijų absolventams): TIino-16, Medžiagų mechanikos I pakartotinis laikymas:
1. 06-08 ketv. 14.00 SRL-I-221
2. 06-09 penktad. 14.00 SRL-I-221.
 
Egzaminą laikyti galima tik atsiskaičius už visus savarankiškus darbus (namų darbus ir kontrolinius darbus). 
 
1.     Pasirinkite vieną jums tinkamą datą (iš pateiktų aukščiau).
2.     Ne vėliau kaip likus vienai dienai iki perlaikymo dienos užsiregistruokite egzaminui SRL-I-519 kab. arba tel. 2744854.
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Remigijus Ašmenskas
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė