Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Universitetinės vientisosios studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMMTA13301 Medžiagų mechanika 5 5 F
FMMTA13151 Teorinė mechanika 3 3 F
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMMTB13760 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMMTB13701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMMTB13861 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
FMMTB13805 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
FMMTB13862 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
FMMTB13804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
FMMTB13408 Deformuojamo kūno mechanika 4 4 F
FMMTB13260 Matematikos programinė įranga 4 4 F
FMMTB13152 Mechanika 3 3 F
FMMTB13152 Mechanika 3 3 I
FMMTB13352 Mechanikos pagrindai 5 5 F
FMMTB13353 Mechanikos pagrindai 6 6 F
FMMTB13361 Mechanikos pagrindai 6 6 F
FMMTB13361 Mechanikos pagrindai 6 6 I
FMMTB13101 Medžiagų mechanika 6 6 I
FMMTB13201 Medžiagų mechanika 3 3 I
FMMTB14301 Medžiagų mechanika 4 4 F
FMMTB13307 Medžiagų mechanika 5 5 F
FMMTB13307 Medžiagų mechanika 5 5 H
FMMTB13307 Medžiagų mechanika 5 5 I
FMMTB13303 Medžiagų mechanika 4 4 F
FMMTB13304 Medžiagų mechanika 4 4 F
FMMTB13313 Medžiagų mechanika 4 4 F
FMMTB13313 Medžiagų mechanika 4 4 H
FMMTB13313 Medžiagų mechanika 4 4 I
FMMTB13318 Medžiagų mechanika 6 6 F
FMMTB13318 Medžiagų mechanika 6 6 H
FMMTB13318 Medžiagų mechanika 6 6 I
FMMTB13409 Medžiagų mechanika 6 6 F
FMMTB13411 Medžiagų mechanika 5 5 F
FMMTB13411 Medžiagų mechanika 5 5 I
FMMTB14211 Medžiagų mechanika 5 5 I
FMMTB13205 Medžiagų mechanika 1 3 3 F
FMMTB13205 Medžiagų mechanika 1 3 3 I
FMMTB13301 Medžiagų mechanika 1 4 4 F
FMMTB13301 Medžiagų mechanika 1 4 4 H
FMMTB13301 Medžiagų mechanika 1 4 4 I
FMMTB13308 Medžiagų mechanika 1 5 5 F
FMMTB13306 Medžiagų mechanika 2 5 5 F
FMMTB13306 Medžiagų mechanika 2 5 5 I
FMMTB13401 Medžiagų mechanika 2 3 3 F
FMMTB13401 Medžiagų mechanika 2 3 3 H
FMMTB13401 Medžiagų mechanika 2 3 3 I
FMMTB13403 Medžiagų mechanika 2 5 5 F
FMMTB13803 Skaičiuojamoji mechanika 6 6 F
FMMTB13251 Teorinė mechanika 6 6 F
FMMTB13251 Teorinė mechanika 6 6 H
FMMTB13251 Teorinė mechanika 6 6 I
FMMTB13252 Teorinė mechanika 5 5 F
FMMTB13252 Teorinė mechanika 5 5 H
FMMTB13252 Teorinė mechanika 5 5 I
FMMTB13253 Teorinė mechanika 5 5 F
FMMTB13253 Teorinė mechanika 5 5 I
FMMTB13254 Teorinė mechanika 3 3 F
FMMTB13255 Teorinė mechanika 5 5 F
FMMTB13255 Teorinė mechanika 5 5 H
FMMTB13255 Teorinė mechanika 5 5 I
FMMTB13360 Teorinė mechanika 4 4 F
FMMTB13360 Teorinė mechanika 4 4 I
FMMTB13153 Teorinė mechanika 3 3 I
FMMTB13151 Teorinė mechanika 6 6 F
FMMTB13151 Teorinė mechanika 6 6 H
FMMTB13151 Teorinė mechanika 6 6 I
FMMTB13356 Teorinė mechanika 6 6 F
FMMTB13356 Teorinė mechanika 6 6 H
FMMTB13356 Teorinė mechanika 6 6 I
FMMTB14151 Teorinė mechanika 3 3 I
FMMTB14252 Teorinė mechanika 5 5 F
FMMTB14252 Teorinė mechanika 5 5 H
FMMTB14252 Teorinė mechanika 5 5 I
FMMTB14251 Teorinė mechanika 1 6 6 F
FMMTB14351 Teorinė mechanika 2 3 3 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMMTM13131 Baigtiniai elementai termomechanikoje 6 6 F
FMMTM13131 Baigtiniai elementai termomechanikoje 6 6 I
FMMTM13222 Baigtinių elementų metodas aviacinėse konstrukcijose 6 6 F
FMMTM13301 Baigtinių elementų metodas elektrotechnikoje 7 7 F
FMMTM13104 Energetinių sistemų termomechanika 6 6 F
FMMTM13104 Energetinių sistemų termomechanika 6 6 I
FMMTM13102 Inžinerinių objektų projektavimas 8 8 F
FMMTM13102 Inžinerinių objektų projektavimas 8 8 I
FMMTM13451 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMMTM13402 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMMTM13151 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMMTM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMMTM13251 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMMTM13206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMMTM13351 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMMTM13304 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMMTM13204 Skaičiavimo metodai netiesinėje mechanikoje 8 8 F
 
 
 
 
 • M. K.Leonavičius, G. Petraitis, J. Selivonec. Atsparumas cikliniam apkrovimui: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2011. 183 p.
 
 
 
 
 • L. Syrus, P. Baradokas, E. Michnevič. Teorinė mechanika. Dinamika: mokomoji knyga. Vilnius: "Technika", 2008.
 
 
 
 • L. Syrus L, P. Baradokas, E. Michnevič, A. Čiučelis. Teorinė mechanika. Kinematika: mokomoji knyga. Vilnius: "Technika", 2006.
 
 
 • E. Michnevič, L. Syrus, R. Belevičius. Teorinė mechanika. Statika: mokomoji knyga. Vilnius: "Technika", 2004.
 
 • A. Krenevičius, M. K. Leonavičius, S. Stupak. Medžiagų mechanika. Metodikos nurodymai ir namų darbų užduotys neakivaizdininkams. Vilnius: Technika, 2003. 116 p.
 
 • A. Krenevičius, M. Šukšta. Medžiagų atsparumas. Laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika, 2001. 77 p.
 
 
 • A. E. Čižas, V. Viršilas, J. Žekevičius. Aiškinamasis medžiagų atsparumo uždavinynas. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: TEV, 2000. 296 p.
 
 • M. K. Leonavičius. Mechaninis medžiagų irimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2000. 80 p.
 
 
 • R. Kliukas. Resistance des materiaux. Notes des cours. Vilnius: Technika, 1999. 56 p.
 
 • M. Šukšta, J. Matulionienė. Ruošiamės medžiagų atsparumo egzaminui. Mokomoji knygelė. Vilnius: Technika, 1996. 58 p.
 
 • R. Kliukas. Mechaninė temperatūros įtaka konstrukcijų elementams. Mokomoji knygelė. Vilnius: Technika, 1996. 58 p.
 
 • A. Krenevičius. Elementų skaičiavimas, veikiant inercijos jėgoms. Dinamikos uždaviniai. Vilnius: Technika, 1995. 47 p.
 
 • A. E. Čižas. Medžiagų atsparumas (Konstrukcijų elementų mechanika). Vilnius: Technika, 1993. 408 p.
 
 • J. Žekevičius. Rinktiniai medžiagų atsparumo uždaviniai. Vilnius: Technika. Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba, 1986. 99 p.
Katedros darbuotojų parengti leidiniai
 • A. Krenevičius, M. K. Leonavičius. Eksperimentinė medžiagų mechanika: mokomoji knyga  Vilnius: Technika, 2007. 138 p.
   
 • R. Barauskas, R. Kačianauskas, R. Belevičius. Baigtinių elementų metodo pagrindai: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2004. 612 p.
Rekomenduojama literatūra Teorinės mechanikos moduliui:
 
Namų darbų atsakymų tikrinimo informacinė sistema:
2016/2017 mokslo metai
Pirmas namų darbas(statika 2D): duomenys,  atsakymų tikrinimas.
Antras namų darbas(statika 3D): duomenysatsakymų tikrinimas.
Trečias namų darbas(kinematika): duomenysatsakymų tikrinimas.
Ketvirtas namų darbas(dinamika): duomenys, atsakymų tikrinimas.
Pastaba: atsakymus galima pasitikrinti tik VGTU tinkle. Norint pasitikrinti atsakymus iš namų kompiuterio būtina aktyvuoti VPN:
 
 
FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedros
TECHNOMATEMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS
Bakalaurų BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO
K O M I S I J O S   P O S Ė D I S
 
 
Komisijos sudėtis
Pirmininkas  Richardas Pivoriūnas  Įmonės Proact Lietuva, UAB vadovas (Vilnius).
 
Nariai    
prof. habil. dr. Rimantas Belevičius                                      Informacinių technologijų katedra
doc. dr. Dmitrij Šešok                                                           Informacinių technologijų katedra
doc. dr. Remigijus Šalna                                                      Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra
doc. dr. Kęstutis Vislavičius                                                  Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedra
 
                                                 
Posėdis  2015-06-10  9:00 val.  SRL-I 420 aud.
 
 1. Viktorija Gerfolveden                                         Vadovas    doc. dr. Dmitrij Šešok
 2. Justinas Indrašius                                             Vadovas    doc. dr. Kęstutis Vislavičius
 3. Vilius Kalasūnas                                               Vadovas     doc. dr. Dmitrij Šešok
 4. Daniel Neverkevič                                            Vadovas     doc. dr. Kęstutis Vislavičius
 5. Ieva Ramanauskaitė                                        Vadovas    prof. habil. dr. Rimantas Belevičius
 

Anotacijos

Baigiamųjų darbų rengimui
 
Baigiamieji darbai darbai turi būti įforminti pagal P. Gerdžiūno, V. Plakio „Bendruosius akademinių darbų įforminimo reikalavimus“ (Vilnius: Technika).
 
 Trumpas aprašymas, kaip turi atrodyti studento diplominis darbas (visus dokumentus galite rasti intranete: Studijų direkcija - Baigiamieji darbai):
 
 1. Baigiamojo darbo viršelis; 
 2. Baigiamojo darbo antras antraštinis lapas su vadovo parašu;
 3. Baigiamojo darbo užduotis;
 4. Sąžiningumo deklaracija (sąžiningumo deklaracijas galima spausdinti ir iš medeinės); 
 5. Anotacija lietuvių kalba;
 6. Anotacija anglų kalba;
 7. Turinys;
 8. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašas;
 9. Įvadas;
 10. Tekstas;
 11. Išvados ir pasiūlymai; 
 12. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas; 
 13. Priedai. 
 
Taip pat į darbą įeina recenzija ir pažyma, kurių irišti NEREIKIA, jos tiesiog įdedamos į darbą:
 • Bakalaurai turi turėti vieną recenziją.
 • Bakalaurai ruošia pažymą apie baigiamąjį darbą, kurioje savo studijų svertinio įvertinimų vidurkio įrašyti NEREIKIA.
 
Sutikrinkite BD pavadinimą (LT ir EN) su pavadinimu, kuris įvestas Medeinėje, esant neatitikimams rašykite į katedros e-paštą fmma@vgtu.lt.
 
Baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis į universiteto informacinę sistemą studentai turi įvesti patys: bakalaurai ne vėliau nei 2015.06.02. Tai galima padaryti medeinėje  (studijos->baigiamasis darbas).
 
Iš „Medeinės“ PAPILDOMAI (tai ne tos anotacijos, kurios jau yra darbe) turi būti atspausdintos anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis ir pateiktos katedrai atskirai su studento parašais (bakalaurams ne vėliau nei 2014.06.08.
 Studijų programų valstybinis kodas bakalaurams: 612G16001.
 
Patvirtinimo datas ir potvarkių numerius rasite prisijungę prie „Medeinės“, skiltyje „Įsakymai“.
 
Būtinai surinkite visus reikiamus parašus (vadovo; konsultanto, jei toks buvo, išskyrus tas vietas, kur turi pasirašyti vedėjas.
Gynimui reikalingi 2 spausdinti BD egzemplioriai ir 1 kompaktinis diskas, juos  studentai pateikia katedrai iki 2015.06.05 d. 11 val., vieną spausdintą egzempliorių katedra perduoda paskirtam recenzentui.
 
REIKALAVIMAI BD CD
BD elektroninės laikmenos įrašomos kompaktiniuose diskuose Adobe Acrobat (5.0 arba aukštesnė versija) programos PDF formatu (tie kas naudoja Word programą turi konvertuoti savo darbą į PDF).
Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu turi būti užrašyti BD autoriaus bei vadovo vardas ir pavardė, katedros pavadinimas, BD gynimo metai.
Kompaktinio disko popierinio vokelio viršelyje turi būti užklijuotas titulinis lapas su fakulteto, katedros ir BD pavadinimais, BD autoriaus ir vadovo vardais, pavardėmis bei BD gynimo metais. Titulinis lapas turi būti patvirtintas vadovo parašu.
Elektroniniame variante viskas turi būti išdėliota taip kaip nurodyta baigiamojo darbo struktūroje. Viskas turi būti viename dokumente! Jeigu pats baigiamojo darbo turinys bus viename dokumente, o tituliniai puslapiai ir priedai atskiruose dokumentuose, baigiamojo darbo katedra NEPRIIMS !

Studentams

Anotacijos

  • Puslapio administratoriai:
  • Remigijus Ašmenskas
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė