Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Laboratorijos taisyklės

Mobilių aplikacijų laboratorijos taisyklės
MA laboratorijos tvarka remiasi tarpusavio pagarbos principu - gerbkite laboratorijos įrangą ir tvarką joje, gerbsime ir Jus!
MA laboratorijos elgesio taisykles bei laboratorijos įrangos išdavimo ir grąžinimo tvarką reglamentuoja MA laboratorijos įrangos eksploatavimo taisyklės. Laboratorinė įranga išduodama be pakrovėjų - jie duodami pagal poreikį.
 
LABORATORIJOS ĮRANGOS EKSPLOTACIJOS TAISYKLĖS
 I. BENDROS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Mobilių aplikacijų laboratorijos įrangos naudojimo taisyklės reglamentuoja laboratorijos įrangos ir įrangos priedų naudojimo studijų procese sąlygas ir tvarką.
2. Mobilių aplikacijų laboratorijos (toliau – Laboratorija) įranga ir jos priedais (toliau – įranga) turi teisę naudotis tik VGTU studijų proceso bei VGTU vardu vykdomų mokslinių tyrimų dalyviai (toliau – naudotojai).
3. Laboratorijos įranga gali būti naudojama tik studijų ir mokslinių tyrimų tikslams.
4. Laboratorijos vedėjas ar jį pavaduojantis VGTU darbuotojas atsako, kad Laboratorijos įranga išduodama naudotojams ir grąžinama pagal šias taisykles.
 II. NAUDOTOJŲ PAREIGOS
5. Susipažinti su Laboratorijos įrangos naudojimo instrukcija, įrangos veikimo principais ir parametrais.
6. Susipažinus su instrukcija, pasirašyti registravimo žurnale (1 priedas), kad laikysis Laboratorijos įrangos naudojimo instrukcijų. Tik tada leidžiama dirbti su Laboratorijos įranga.
7. Turėti galiojantį studento ar darbuotojo pažymėjimą. Neturintiems galiojančio studento ar darbuotojo pažymėjimo asmenims dirbti Laboratorijoje ar su jos įranga draudžiama.
8. Patikrinti išduotos Laboratorijos įrangos funkcionalumą. Apie pastebėtus netikslumus ar gedimus iš karto informuoti laboratorijos vedėją ar jį pavaduojantį VGTU darbuotoją.
III. LABORATORIJOS ĮRANGOS IŠDAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
9. Naudotojai privalo pateikti galiojančius studento ar darbuotojo, ar jų grupės atstovo pažymėjimus.
10. Laboratorijos įranga identifikuojama pagal inventorinį numerį, kuris įrašomas į Laboratorijos įrangos sąrašą (3 priedas).
11. Visi įrangos naudotojai privalo būti užregistruojami Laboratorijos įrangos išdavimo ir grąžinimo registravimo žurnale (2 priedas).
12. Išdavimo ir grąžinimo registravimo žurnale pasirašo naudotojai ir laboratorijos vedėjas ar įrangą išdavęs VGTU darbuotojas.
13. Baigus darbą, laboratorijos vedėjas privalo patikrinti grąžinamos Laboratorijos įrangos funkcionalumą ir komplektaciją.
14. Laboratorijos įrangos grąžinimas registruojamas naudotojų ir laboratorijos vedėjo parašais išdavimo ir grąžinimo registravimo žurnale (2 priedas).
15. Maksimali Laboratorijos įrangos paėmimo trukmė – 1 darbo diena.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
16. Laboratorijos vedėjas atsako už išduotos Laboratorijos įrangos veikimą ir komplektaciją.
17. Naudotojams draudžiama perduoti Laboratorijos įrangą tretiesiems asmenims ir naudoti įrangą už VGTU ribų.
18. Naudotojas atsako už visus veiksmus, atliekamus Naudotojo vardu. Pažeidęs naudojimo taisykles, Naudotojas privalo atlyginti visą dėl pažeidimo atsiradusią žalą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Ernestas Čepulionis
  • Rokas Semėnas
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė