Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I13001, 6121BX020 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dmitrij Šešok
Studentas: Evelina Ilona Sinkevič
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Informacinės technologijos šiuo metu aktyviai taikomos ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir organizacijų darbinėje veikloje. Tinkamas informacinių technologijų taikymas suteikia pranašumą prieš konkurentus ir leidžia tikėtis didesnio veiklos efektyvumo. Ši studijų programa orientuota į informatikos taikymą ekonomikoje ir vadyboje. Ekonomika ir vadyba – tai sritys, kuriose ypač svarbus spartus prisitaikymas prie rinkos pokyčių ir informacinių technologijų galimybių išnaudojimas. Būtent dėl to šiose srityse vis labiau populiarėja įvairios informacinių technologijų paslaugos, o tai galinčių daryti specialistų poreikis nuolat auga.
Informacinių technologijų paslaugų valdymo studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistams, kurie suvokia informacinių technologijų paslaugų taikymo galimybes, realizavimo principus ir geba visa tai taikyti veiklos poreikiams tenkinti.
 
Ką gebėsiu?
Pagal informacinių technologijų paslaugų valdymo programą rengiami specialistai, orientuoti į technologinių sprendimų kūrimą ir technologijų taikymą pagal tam tikrus rinkos poreikius. Šias studijas pasirinkę studentai mokysis inovacijų vadybos, į paslaugas orientuotos architektūros, verslo procesų valdymo pagrindų ir kitų disciplinų. Studijoms naudojama ir speciali IBM medžiaga.
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • vystyti ir valdyti informacinių technologijų (IT) paslaugas;
 • prižiūrėti ir automatizuoti IT valdymo procesus;
 • kurti lanksčias IT paslaugas, gerinant IT produktyvumą, taikant IT valdymo prognozavimo metodą;
 • valdyti reikalavimų atitiktį ir riziką IT aplinkoje, užtikrinant duomenų integralumą ir pasirengim auditui.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite dirbti IT kompanijose, kurti naujas IT kompanijas ar valdyti esamas IT kompanijas. Taip pat dirbti projektų vadovais, analitikais, duomenų bazių ir kitų sistemų administratoriais, informacinių technologijų centrų vadovais ir darbuotojais, informacinių technologijų priežiūros specialistais, konsultantais, užimti kitas su informacinėmis technologijomis susijusias pareigybes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Paruošti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, gebančius projektuoti, kurti, prižiūrėti ir eksploatuoti organizacijos IT infrastruktūrą ir paslaugas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino informacinių sistemų ir IT paslaugų projektavimo ir valdymo principus.
 • Turi verslo valdymo, finansų, ekonomikos, verslo analitikos, veiklos procesų ir jų valdymo žinių.
 • Įvairių programavimo paradigmų, programavimo kalbų ir technologijų žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba analizuoti dalykinės srities poreikius ir galimas alternatyvas IT infrastruktūrai ar sistemai kurti arba modernizavimui.
 • Geba modeliuoti ir vertinti veiklos ir IT paslaugų valdymo procesus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba suprasti, kurti ir įgyvendinti IT bei programinių projektų valdymo projektus.
 • Žino intelektinių sistemų įvairovę ir konkrečiai situacijai sugeba parinkti ir pritaikyti tinkamiausią sprendimą.
 • Suvokia etiško elgesio gaires ir asmeninės informacijos saugos užtikrinimo principus bei sugeba imtis priemonių, IT bei jose naudojamos informacijos saugos lygio užtikrinimui.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba organizuoti ir planuoti individualų ir grupės darbą.
 • Geba bendrauti dalykinėmis IT ir verslo temomis valstybine ir užsienio kalbomis.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba sistemingai ir logiškai mąstyti, bei aiškiai perteikti profesinės veiklos žinias, įvairaus tipo auditorijai.
 • Suvokia asmeninio tobulėjimo visą gyvenimą poreikį ir sugeba savarankiškai lavinti turimas žinias bei profesinius gebėjimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB18100 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
FMITB18307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17123 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17124 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17125 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
VVEIB17118 Mikroekonomika 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17183 Gamybos technologija ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB17325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 45 15 15 4 81 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16406 Programų sistemų inžinerija 6 36 36 - 4 84 E
FMITB16402 Gamybinė praktika 1 6 - - - - 160 A
FMITB16414 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 24 12 - 2 122 E
VVEIB17193 Makroekonomika 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16409 Finansinių sprendimų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16410 Finansinė apskaita 3 12 - 24 2 42 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16537 Duomenų bazių valdymas 1 6 30 30 - 4 96 E
VVFRB16502 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17087 Verslininkystė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMITB18505 Programavimo technologijos (su kursiniu darbu) 9 45 30 - 6 159 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMITB16603 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
FMITB16604 Duomenų bazių valdymas 2 (su kursiniu projektu) 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
VVTEB16603 Verslo teisė 3 24 - 24 2 30 E1
VVTVB17172 Visuotinė kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
VVVKB17814 Strateginis valdymas 3 24 - 24 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
FMITB16702 Į paslaugas orientuotos architektūros (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16707 Programų sistemų testavimas 3 15 30 - 2 33 E
FMITB16708 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVTVB17259 E-logistika 3 15 - 15 2 48 E
VVVKB17240 Internetinis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16805 Kompleksinis projektas 6 - - 36 4 120 E1
FMITB16811 Korporacinių sistemų architektūra 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
FMITB16814 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - 12 - - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17160 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 24 2 30 E
VVVKB17237 Žinių vadybos procesai 3 24 - 24 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.