Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I13001, 6121BX020 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dmitrij Šešok
Studentas: Evelina Ilona Sinkevič
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: informatikos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: informatikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa orientuota į informatikos taikymą ekonomikoje ir vadyboje – technologinių sprendimų kūrimą ir technologijų taikymą pagal tam tikrus rinkos poreikius. Informacinių technologijų paslaugų valdymo studijas pasirinkę studentai mokysis inovacijų vadybos, į paslaugas orientuotos architektūros, informacinio verslo, verslo procesų valdymo pagrindų ir kitų disciplinų. Studijoms naudojama ir speciali IBM medžiaga.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • užtikrinti informacinių technologijų (IT) paslaugų tęstinumą;
 • optimizuoti IT išlaidas, automatizuojant veikiančius IT valdymo procesus;
 • kurti lanksčias IT paslaugas, siekiant gerinti IT produktyvumą ir taikyti IT valdymo prognozavimo metodą;
 • valdyti reikalavimų atitiktį ir riziką IT aplinkoje, siekiant užtikrinti duomenų integralumą ir pasirengimą auditui.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Dirbti IT kompanijose, kurti IT kompanijas, valdyti IT kompanijas. Baigę studijų programą asmenys dirba analitikais, projektuotojais, programuotojais, informacinių technologijų konsultantais, dėstytojais universitetuose bei kolegijose ir kt.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Paruošti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, gebančius projektuoti, kurti, prižiūrėti bei eksploatuoti organizacijos IT infrastruktūrą ir paslaugas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įvairių programavimo paradigmų žinios, programavimo kalbų ir technologijų žinios.
 • Bendrosios informacinių technologijų žinios.
 • Žino informacinių sistemų ir IT paslaugų projektavimo ir valdymo principus.
 • Žinios apie verslo vadybą, finansus, ekonomiką, teisę bei verslo analitiką, veiklos procesus ir jų valdymą.
 • Žino matematinius duomenų apdorojimo ir analizės metodus, taikomus IT paslaugų valdyme.
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, reikalingos profesiniams tikslams pasiekti.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba parinkti tinkamą programų kūrimo įrankį.
 • Geba analizuoti dalykinės srities poreikius ir galimybes IT sistemai kurti arba modernizuoti.
 • Geba analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus.
 • Geba analizuoti ir modeliuoti informacinių technologijų paslaugų valdymo procesus.
 • Geba analizuoti informacinio verslo kūrimo/vystymo technines, vadybines, finansines galimybes.
 • Specialieji gebėjimai
 • Žino intelektinių sistemų įvairovę ir sugeba pasiūlyti tinkamą sprendimą.
 • Geba suprasti informacinių technologijų valdymo problemas.
 • Geba valdyti IT verslo procesus, resursus, finansinius išteklius, kurti verslo ir rinkodaros planus.
 • Geba kurti programas, rasti, klasifikuoti ir taisyti klaidas, aptiktas testuojant programas.
 • Geba kurti informacinių technologijų paslaugų projektus ir juos įgyvendinti.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba bendrauti dalykine valstybine ir užsienio kalbomis.
 • Geba dirbti grupėje.
 • Geba organizuoti ir planuoti darbus.
 • Iniciatyvumo ir verslumo gebėjimai.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba aiškiai perteikti profesines žinias, verslumo idėjas ir iniciatyvas.
 • Geba elgtis etiškai ir profesionaliai.
 • Geba sistemingai ir logiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti informaciją.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
FMSAB16325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17118 Mikroekonomika 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17183 Gamybos technologija ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16406 Programų sistemų inžinerija 6 36 36 - 4 84 E
FMITB16402 Gamybinė praktika 1 6 - - - - 160 A
FMITB16414 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 24 12 - 2 122 E
VVFRB16409 Finansinių sprendimų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16410 Finansinė apskaita 3 12 - 24 2 42 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVEIB17193 Makroekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16505 Objektinio programavimo technologijos (su kursiniu darbu) 9 45 30 - 6 159 E
FMITB16537 Duomenų bazių valdymas 1 6 30 30 - 4 96 E
VVFRB16502 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVTVB17087 Verslininkystė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMITB16603 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
FMITB16604 Duomenų bazių valdymas 2 (su kursiniu projektu) 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
VVTEB16603 Verslo teisė 3 24 - 24 2 30 E1
VVTVB17172 Visuotinė kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
VVVKB17106 Strateginis valdymas 3 24 - 24 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
FMITB16702 Į paslaugas orientuotos architektūros (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16707 Programų sistemų testavimas 3 15 30 - 2 33 E
FMITB16708 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVTVB17259 E-logistika 3 15 - 15 2 48 E
VVVKB17240 Internetinis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16805 Kompleksinis projektas 6 - - 36 4 120 E1
FMITB16811 Korporacinių sistemų architektūra 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
FMITB16814 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - 12 - - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17160 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 24 2 30 E
VVVKB17237 Žinių vadybos procesai 3 24 - 24 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.