Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė informatika

Inžinerinė informatika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I13002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dmitrij Šešok
Studentas: Artūras Birbalas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: informatikos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: informatikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti kvalifikuotiems informatikos specialistams, kurie išmanytų šiuolaikines informacines technologijas, įmonių informacines sistemas, grafines sistemas ir vaizdų apdorojimą bei gebėtų savo darbe profesionaliai taikyti universitete įgytas žinias. Studijų programa sudaryta taip, kad visapusiškai formuotų informatikos specialistus, suteiktų jiems fundamentinių mokslų pagrindus, esminių ir specialiųjų informatikos žinių bei ekonomikos, teisės, verslo pagrindus. Siekiant parengti kvalifikuotus informatikos specialistus, inžinerinės informatikos studentams dėstomi matematinės analizės, tikimybių teorijos ir statistikos, diskrečiosios matematikos pagrindai. Vėliau pagrindiniai informatikos moduliai, tokie kaip: programavimo kalbos ir algoritmai, operacinės sistemos, kompiuterių architektūra, kompiuterių tinklai, programų sistemų inžinerija, dirbtinio intelekto sistemos, grafikos sistemų programavimas. Kartu su informatikos dalykų teorijos pagrindais daug dėmesio skiriama studentų praktiniams įgūdžiams formuoti.
 
Ką gebėsiu?
Studijų programą baigę specialistai gebės:
 • įvertinti naujas informatikos teorijas;
 • taikyti sistemų modeliavimo ir projektavimo metodus bei technologijas;
 • projektuoti ir diegti šiuolaikines programų sistemas;
 • atpažinti, formuluoti ir spręsti informatikos problemas;
 • naudotis informacinėmis technologijomis;
 • konsultuoti informatikos klausimais;
 • sieti informatikos mokslą su kitomis sritimis.
Absolventai išmanys šiuolaikinius modeliavimo, duomenų gavybos ir valdymo metodus, šiuolaikinių kompiuterių ir jų tinklų architektūrą, naujausias kompiuterinių sistemų technologijas ir jų vystymosi tendencijas, sistemų projektavimo principus; mokės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai gali dirbti informatikos, inžinerijos ir ekonomikos bei finansų srityse analitikais, projektuotojais, programuotojais, testuotojais, informacinių technologijų konsultantais, dėstytojais universitetuose bei kolegijose ir kt. Mokydamiesi studentai įgyja kompiuterinio bei informacinių sistemų projektavimo įgūdžių, todėl šie specialistai pageidaujami ne tik kompiuterių firmose, bet ir visose organizacijose, kuriose dirbama su kompiuteriais.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Paruošti aukštos kvalifikacijos plataus profilio IT specialistus, gebančius kurti, prižiūrėti bei eksploatuoti modernią programinę įrangą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino programinės įrangos kūrimo įrankius ir aplinkas.
 • Turi informacinių technologijų žinių pagrindus.
 • Žino informacinių sistemų projektavimo principus.
 • Programinės įrangos testavimo, kompiuterinės saugos ir paslaugų kūrimo žinios.
 • Žino matematinius duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, reikalingos profesiniams tikslams pasiekti.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba palyginti ir parinkti tinkamą programų kūrimo įrankį bei sprendimo technologiją.
 • Geba analizuoti dalykinės srities poreikius ir galimybes IT sistemai kurti ir modernizuoti.
 • Geba analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Žino intelektinių sistemų įvairovę ir sugeba pasiūlyti tinkamą sprendimą.
 • Geba suprasti informacinių technologijų valdymo problemas.
 • Geba kurti, realizuoti ir taikyti algoritmus užduoties sprendimui.
 • Geba kurti programas, rasti, klasifikuoti ir taisyti klaidas, aptiktas testuojant programas.
 • Geba nustatyti ir suderinti ryšius tarp atskirų programinių modulių.
 • Geba kurti informacinių sistemų projektus ir juos įgyvendinti.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba bendrauti dalykine valstybine ir užsienio kalbomis.
 • Geba dirbti grupėje.
 • Geba organizuoti ir planuoti darbus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba aiškiai perteikti profesines žinias.
 • Geba elgtis etiškai ir profesionaliai.
 • Geba sistemingai ir logiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti informaciją.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
VVSEB16252 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16300 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
FMSAB16325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
VVIEB16303 Mikroekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16406 Programų sistemų inžinerija 6 36 36 - 4 84 E
FMITB16402 Gamybinė praktika 1 6 - - - - 160 A
FMITB16408 Debesų kompiuterija (su kursiniu darbu) 6 24 36 - 4 96 E
FMITB16414 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 24 12 - 2 122 E
VVFRB16409 Finansinių sprendimų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
VVSEB16453 Makroekonomika 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16501 Kompiuterinių sistemų organizavimas 3 30 30 - 2 18 E1
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16505 Objektinio programavimo technologijos (su kursiniu darbu) 9 45 30 - 6 159 E
FMITB16507 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 30 30 - 2 98 E
FMITB16537 Duomenų bazių valdymas 1 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16611 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16603 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
FMITB16604 Duomenų bazių valdymas 2 (su kursiniu projektu) 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
VVVTB16651 Visuotinė kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
FMITB16702 Į paslaugas orientuotos architektūros (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16708 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16709 Programų sistemų testavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16720 Informacinės veiklos organizavimas 3 15 15 - 2 48 E
VVTEB16702 Informatikos teisė 3 30 - 15 2 33 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16805 Kompleksinis projektas 6 - - 36 4 120 E1
FMITB16809 Programavimas duomenų bazių aplinkoje 3 24 12 - 2 42 E1
FMITB16811 Korporacinių sistemų architektūra 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
FMITB16815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - 12 - - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITB16804 Kompiuterinės mokymo sistemos 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16806 Integruotos programavimo aplinkos 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16814 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 24 12 - 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.