Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Inžinerinė informatika

Inžinerinė informatika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I13002, 6121BX021 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dmitrij Šešok
Studentas: Evelina Ilona Sinkevič
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti kvalifikuotiems informatikos specialistams, kurie išmanytų šiuolaikines informacines technologijas, įmonių informacines sistemas, grafines sistemas ir vaizdų apdorojimą bei gebėtų savo darbe profesionaliai taikyti universitete įgytas žinias. Studijų programa sudaryta taip, kad būtų visapusiškai formuojami informatikos specialistai, siekiant suteikti jiems fundamentinių mokslų pagrindus, esminių ir specialiųjų informatikos žinių bei ekonomikos, teisės, verslo pagrindus.
Siekiant parengti kvalifikuotus informatikos specialistus, inžinerinės informatikos studentams dėstomi matematinės analizės, tikimybių teorijos ir statistikos, diskrečiosios matematikos pagrindai. Vėliau pagrindiniai informatikos moduliai, tokie kaip programavimo kalbos ir algoritmai, operacinės sistemos, kompiuterių architektūra, programų sistemų inžinerija, dirbtinio intelekto sistemos, grafikos sistemų programavimas. Kartu su informatikos dalykų teorijos pagrindais daug dėmesio skiriama studentų praktiniams įgūdžiams formuoti.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • įvertinti naujas informatikos teorijas;
 • taikyti sistemų modeliavimo ir projektavimo metodus bei technologijas;
 • projektuoti ir diegti šiuolaikines programų sistemas;
 • atpažinti, formuluoti ir spręsti informatikos problemas;
 • naudotis informacinėmis technologijomis;
 • konsultuoti informatikos klausimais;
 • sieti informatikos mokslą su kitomis sritimis.
Išmanysite šiuolaikinius modeliavimo, duomenų gavybos ir valdymo metodus, šiuolaikinių kompiuterių ir jų tinklų architektūrą, naujausias kompiuterinių sistemų technologijas ir jų vystymosi tendencijas, sistemų projektavimo principus; mokėsite atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami šios studijų programos absolventais galėsite dirbti informatikos, inžinerijos ir ekonomikos bei finansų srityse analitikais, projektuotojais, programuotojais, testuotojais, informacinių technologijų konsultantais, dėstytojais universitetuose bei kolegijose ir kt. Mokydamiesi įgysite kompiuterinio bei informacinių sistemų projektavimo įgūdžių, todėl būsite pageidaujami ne tik kompiuterių firmose, bet ir visose organizacijose, kuriose dirbama su kompiuteriais.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Paruošti aukštos kvalifikacijos plataus profilio IT specialistus, gebančius kurti, prižiūrėti ir eksploatuoti modernią programinę įrangą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino informacinės įrangos kūrimo įrankius ir aplinkas.
 • Žino informacinių sistemų projektavimo principus.
 • Programinės rangos testavimo, kompiuterinės saugos ir paslaugų kūrimo žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba palyginti ir parinkti tinkamą programų kūrimo įrankį bei sprendimo technologiją.
 • Geba analizuoti dalykinės srities poreikius ir galimybes IT sistemai kurti ir modernizuoti.
 • Specialieji gebėjimai
 • Žino intelektinių sistemų įvairovę ir sugeba pasiūlyti tinkamą sprendimą.
 • Geba suprasti informacinių technologijų valdymo problemas.
 • Geba kurti, realizuoti ir taikyti algoritmus užduoties sprendimui.
 • Geba kurti programas, rasti, klasifikuoti ir taisyti klaidas, aptiktas testuojant programas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti grupėje.
 • Geba organizuoti ir planuoti darbus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba sistemingai ir logiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti situaciją.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMISB18100 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
FMITB18307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17123 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17124 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17125 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16300 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 30 30 - 4 95 E
VVEIB17118 Mikroekonomika 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB17325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 45 15 15 4 81 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16406 Programų sistemų inžinerija 6 36 36 - 4 84 E
FMITB16402 Gamybinė praktika 1 6 - - - - 160 A
FMITB16408 Debesų kompiuterija (su kursiniu darbu) 6 24 36 - 4 96 E
FMITB16414 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 24 12 - 2 122 E
VVEIB17193 Makroekonomika 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16409 Finansinių sprendimų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16501 Kompiuterinių sistemų organizavimas 3 30 30 - 2 18 E1
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16507 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 30 30 - 2 98 E
FMITB16537 Duomenų bazių valdymas 1 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMITB18505 Programavimo technologijos (su kursiniu darbu) 9 45 30 - 6 159 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16611 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16603 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
FMITB16604 Duomenų bazių valdymas 2 (su kursiniu projektu) 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
VVTVB17172 Visuotinė kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
FMITB16702 Į paslaugas orientuotos architektūros (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16708 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16709 Programų sistemų testavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16720 Informacinės veiklos organizavimas 3 15 15 - 2 48 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVTEB16702 Informatikos teisė 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16805 Kompleksinis projektas 6 - - 36 4 120 E1
FMITB16809 Programavimas duomenų bazių aplinkoje 3 24 12 - 2 42 E1
FMITB16811 Korporacinių sistemų architektūra 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
FMITB16815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - 12 - - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITB16804 Kompiuterinės mokymo sistemos 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16806 Integruotos programavimo aplinkos 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16814 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 24 12 - 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.