Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612E14003
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Romualdas Baušys
Studentas: Rokas Semėnas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Multimedija – tai techninių ir programinių priemonių visuma, įvairių rūšių informacijos pateikimo priemonėmis – tekstu, garsu, dvimačiu ir trimačiu vaizdu, animacija bei filmuota medžiaga – kuriamas interaktyvus kompiuterio ir vartotojo ryšys. Rega ir klausa yra du pagrindiniai jutikliai žmonėms bendraujant ir orientuojantis aplinkoje. Vaizdo ir garso sintezė, padedanti geriau įsisavinti informaciją, taikoma ir multimedijos technologijoms kurti. Galbūt todėl multimedijos technologijos sparčiai plinta verslo, mokymo, žiniasklaidos, medicinos, virtualaus bendravimo ir pramogų sektoriuose.
Studijų programos paskirtis – parengti informacinių technologijų specialistus, kurie išmanytų multimedijos technologijų projektavimą ir kūrimą, integruojant multimedijos, informacinių technologijų, kompiuterinio dizaino ir skaitmeninės informacijos perdavimo technologijų žinias ir įgūdžius.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą absolventai:
 • gebės analizuoti multimedijos technologijų produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir taikyti tinkamas multimedijos technologijų produktų kūrimo technologijas;
 • turės teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir filmuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo bei pateikimo pagrindus; gebės kurti multimedijos technologijų informacines sistemas, jų vartotojo sąsajos dizainą;
 • išmanys kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, mokės programuoti bei savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas, kurti interaktyvias, įvairioms platformoms skirtas taikomąsias programas;
 • gebės spręsti multimedijos projektų analizės ir kūrimo iššūkius, sujungti techninius, kūrybinius bei vadovavimo įgūdžius;
 • gebės visapusiškai tobulėti ir prisitaikyti nuolat kintančioje kompleksinėje profesinėje, informacinėje verslo ir etinėje aplinkoje bei veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Multimedijos projektuotojų reikia informacinių technologijų sektoriui, interneto tinklalapiams kurti, įmonėms, užsiimančioms informacinių priemonių, interaktyviųjų medijų kūrimu ir priežiūra, grafikos dizaino kompanijoms, reklamos agentūroms, komercinėms įstaigoms, švietimo ir mokslo institucijoms, kultūros ir valstybiniam sektoriui. Jie kviečiami rengti ir realizuoti multimedijos projektus, analizuoti ir vizualizuoti skaitmeninius duomenis. Absolventai dirba multimedijos technologijų projektuotojais, programuotojais, konsultantais, gali užimti interneto tinklalapių bei multimedijos technologijų turinio kūrėjo, tinklalapių ir interaktyviosios televizijos turinio redaktoriaus, garso ir vaizdo inžinieriaus, multimedijos technologijų duomenų bazės valdytojo, informacijos perdavimo kompiuterių tinklais specialisto, interneto rinkodaros vadybininko, elektroninės komercijos kūrėjo pareigas.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Rengti specialistus, gebančius analizuoti MM produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir panaudoti tinkamas MM pruduktų kūrimo technologijas.
2. Rengti specialistus, turinčius teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir fimuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo bei pateikimo pagrindus, gebančius kurti MM informacines sistemas jų vartotojo sąsajos dizainą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Informacijos ir duomenų bazių valdymo, operacinių sistemų, programavimo kalbų ir algoritmų.
 • Kompiuterinės grafikos, informacijos vizualizavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos bei interneto technologijų.
 • Garsų, grafinių vaizdų, filmuotos medžiagos kūrimo, apdorojimo ir saugumo principų bei kompiuterinio dizaino pagrindų.
 • Multimedijos programinės įrangos inžinerijos pagrindų.
 • Matematikos ir fizinių mokslų žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Atpažinti ir analizuoti naujų multimedijos produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas ir planuoti jų kūrimo strategijas.
 • Suvokti teorinius principus, kuriais pagrįstos naujos multimedijos technologijos.
 • Derinti teorijos ir praktikos elementus, kurti programų sistemų prototipus, jų kompiuterinį dizainą ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti.
 • Vertinti teksto, garso, vaizdo, filmuotos medžiagos ir kitų multimedijos duomenų apdorojimo sudėtingumą; interpretuoti duomenis, gautus dirbant su multimedijos programomis, vartojant dalykinės srities terminus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Įvertinti priimamus multimedijos technologijų sprendimus etiniu, meniniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
 • Stebėti, konceptualizuoti ir analizuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos technologijos, modeliuoti tuos reiškinius, kokybiškai ir kiekybiškai aprašyti, vertinti.
 • Išsiaiškinti taikomosios srities procesus ir sukurti informacinius jų modelius, naudojant bendrą sisteminę ir taikomąją programinę įrangą.
 • Integruoti multimedijos sistemas ir komunikacijų technologijas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Aiškiai ir teisingai raštu ir žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms.
 • Pritaikyti kūrybines, vadybos ir technines žinias įvairių sričių sistemoms.
 • Išmanyti grupinio darbo techniką.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Išmanyti individualaus darbo techniką.
 • Studijavimo įgūdžiai, reikalingi nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16101 Operacinių sistemų pagrindai 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16105 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16160 Procedūrinis programavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16126 Matematika 1 6 45 - 30 4 81 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16181 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16183 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16185 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 15 50 A
FMITB16264 Objektinis programavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16207 Diskrečioji matematika 3 15 - 15 2 48 E
FMSAB16227 Matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIKVB16222 Kino projektai 3 15 - 15 2 48 E
FMMMB16405 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16281 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16283 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16285 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16302 Grafinio dizaino pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
FMGSB16307 Interneto puslapių programavimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16308 Žmogaus ir kompiuterio sąveika (su kursiniu projektu) 6 15 30 15 4 96 E
FMSAB16328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 - 30 4 96 E
FMGSB17303 Žaidimų fizika 3 15 - 15 2 48 E
FMGSB17316 Geometrinis modeliavimas 6 15 30 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16409 Kompiuterinė grafika 6 30 15 15 4 96 E
ELESB16412 Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 30 15 - 2 33 E
FMGSB16408 Interneto puslapių dizainas (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 4 111 E
KIKVB16444 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVSEB16454 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVTEB16401 Autorinė teisė 3 30 - 15 3 32 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16400 Elektronikos įtaisai 3 15 15 15 2 33 E
ELESB16407 Multimedijos techninė įranga 3 30 - 15 2 33 E
MEMTB16404 Medžiagų ir technologijų raida 3 30 - 15 4 31 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16410 Multimedijos elementų dizainas 6 15 15 30 4 96 E
FMGSB16511 E-paslaugų technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16512 Programų sistemų inžinerija (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16551 Kompiuterinių žaidimų dizainas 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16536 Duomenų bazių valdymas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16610 Vaizdų analizės metodai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16612 Vizualizavimo sistemos 3 15 15 15 2 33 E
FMGSB16613 Interneto 3D grafika 3 15 15 15 2 33 E1
FMISB16610 Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra 3 30 - 15 3 32 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMGSB17601 Audio technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB17602 Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai (su kursiniu projektu) 6 45 15 15 4 81 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16702 Kompleksinis projektas (Audiovizuali produkcija) 3 - - 20 - 60 KS
FMGSB16705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
FMGSB16708 Geografinių informacinių sistemų pagrindai (su kursiniu projektu) 6 20 10 20 4 106 E
FMGSB16710 Mobiliųjų prietaisų multimedija 6 10 10 20 4 116 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSB16711 Gamybinė praktika 12 - - - 8 312 A
FMGSB16712 Kūrybinė Demola praktika 12 - - - 8 312 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
KILKB16011 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
FMGSB17802 Video technologijos (su kursiniu projektu) 6 24 12 12 4 108 E
FMGSB17804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 15 225 BD
FMGSB17815 Animacijos pagrindai 6 36 12 12 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.