Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612E14003, 6121BX025 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Romualdas Baušys
Studentas: Beatričė Tallat-Kelpšaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Multimedija – tai techninių ir programinių priemonių visuma, įvairių rūšių informacijos pateikimo priemonėmis – tekstu, garsu, dvimačiu ir trimačiu vaizdu, animacija bei filmuota medžiaga – kuriamas interaktyvus kompiuterio ir vartotojo ryšys. Rega ir klausa yra du pagrindiniai jutikliai žmonėms bendraujant ir orientuojantis aplinkoje. Vaizdo ir garso sintezė, padedanti geriau įsisavinti informaciją, taikoma ir multimedijos technologijoms kurti. Galbūt todėl multimedijos technologijos sparčiai plinta verslo, mokymo, žiniasklaidos, medicinos, virtualaus bendravimo ir pramogų sektoriuose.
Studijų programos paskirtis – parengti informacinių technologijų specialistus, kurie išmanytų multimedijos technologijų projektavimą ir kūrimą, integruojant multimedijos, informacinių technologijų, kompiuterinio dizaino ir skaitmeninės informacijos perdavimo technologijų žinias ir įgūdžius.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą:
 • gebėsie analizuoti multimedijos technologijų produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir taikyti tinkamas multimedijos technologijų produktų kūrimo technologijas;
 • turėsite teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir filmuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo bei pateikimo pagrindus; gebėsite kurti multimedijos technologijų informacines sistemas, jų vartotojo sąsajos dizainą;
 • išmanysite kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, mokėsite programuoti bei savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas, kurti interaktyvias, įvairioms platformoms skirtas taikomąsias programas;
 • gebėsite spręsti multimedijos projektų analizės ir kūrimo iššūkius, sujungti techninius, kūrybinius bei vadovavimo įgūdžius;
 • gebėsite visapusiškai tobulėti ir prisitaikyti nuolat kintančioje kompleksinėje profesinėje, informacinėje verslo ir etinėje aplinkoje bei veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Multimedijos projektuotojų reikia informacinių technologijų sektoriui, interneto tinklalapiams kurti, įmonėms, užsiimančioms informacinių priemonių, interaktyviųjų medijų kūrimu ir priežiūra, grafikos dizaino kompanijoms, reklamos agentūroms, komercinėms įstaigoms, švietimo ir mokslo institucijoms, kultūros ir valstybiniam sektoriui. Būsite kviečiami rengti ir realizuoti multimedijos projektus, analizuoti ir vizualizuoti skaitmeninius duomenis. Galėsite dirbti multimedijos technologijų projektuotojais, programuotojais, konsultantais, galėsite užimti interneto tinklalapių bei multimedijos technologijų turinio kūrėjo, tinklalapių ir interaktyviosios televizijos turinio redaktoriaus, garso ir vaizdo inžinieriaus, multimedijos technologijų duomenų bazės valdytojo, informacijos perdavimo kompiuterių tinklais specialisto, interneto rinkodaros vadybininko, elektroninės komercijos kūrėjo pareigas.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti specialistus, turinčius teorinių ir praktinių multimedijos objektų apdorojimo bei pateikimo žinių, gebančius analizuoti multimedinių produktų bei informacinių sistemų poreikį, kurti jų koncepcijas, parinkti ir naudoti tinkamas jų kūrimo technologijas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Matematikos, fizinių mokslų, informacijos ir duomenų bazių valdymo, operacinių sistemų, programavimo kalbų ir algoritmų žinios ir gebėjimas jas taikyti sprendžiant multimedijos technologijų uždavinius.
 • Kompiuterinės grafikos, informacijos vizualizavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos, interneto technologijų bei kompiuterinio dizaino pagrindų žinios.
 • Multimedijos elementų kūrimo, apdorojimo ir saugumo principų bei multimedijos programinės įrangos inžinerijos pagrindų žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Atpažinti ir analizuoti naujų multimedijos produktų bei sistemų poreikį, kurti jų koncepcijas ir planuoti jų kūrimo strategijas.
 • Vertinti multimedijos duomenų apdorojimo sudėtingumą bei gebėti juos interpretuoti naudojant dalykinės srities terminus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Stebėti, konceptualizuoti ir analizuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos technologijos, modeliuoti tuos reiškinius, kokybiškai ir kiekybiškai aprašyti, vertinti.
 • Derinti teorijos ir praktikos elementus, kurti programų sistemų prototipus, jų kompiuterinį dizainą ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti.
 • Dirbti su multimedijos programine ir technine įranga, taikyti standartinius analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo metodus.
 • Įvertinti priimamus multimedijos technologijų sprendimus etiniu, meniniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Aiškiai ir teisingai raštu ir žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms.
 • Gebėti dirbti grupėje bei taikyti kūrybines, vadybos ir technines žinias kuriant tarpdisciplininius projektus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, įvertinti jų poveikį ir padarinius žmogiškųjų vertybių atsakomybės aspektais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16101 Operacinių sistemų pagrindai 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16105 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16160 Procedūrinis programavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16126 Matematika 1 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 15 50 A
FMITB16264 Objektinis programavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16207 Diskrečioji matematika 3 15 - 15 2 48 E
FMMMB16405 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16227 Matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIPIB17061 Kino projektai 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17123 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17124 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17125 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16302 Grafinio dizaino pagrindai 3 15 - 15 2 48 E1
FMGSB16307 Interneto puslapių programavimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16308 Žmogaus ir kompiuterio sąveika (su kursiniu projektu) 6 15 30 15 4 96 E
FMGSB17303 Žaidimų fizika 3 15 - 15 2 48 E
FMGSB17316 Geometrinis modeliavimas 6 15 30 15 4 96 E
FMSAB17328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16412 Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 30 15 - 2 33 E
FMGSB16408 Interneto puslapių dizainas (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 4 111 E
FMGSB16409 Kompiuterinė grafika 6 30 15 15 4 96 E
KIKOB17068 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17194 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVTEB16401 Autorinė teisė 3 30 - 15 3 32 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16400 Elektronikos įtaisai 3 15 15 15 2 33 E
ELESB16407 Multimedijos techninė įranga 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17385 Medžiagų ir technologijų raida 3 30 - 15 4 31 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16410 Multimedijos elementų dizainas 6 15 15 30 4 96 E
FMGSB16511 E-paslaugų technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16512 Programų sistemų inžinerija (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16536 Duomenų bazių valdymas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMGSB17501 Kompiuterinių žaidimų dizainas 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16610 Vaizdų analizės metodai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16612 Vizualizavimo sistemos 3 15 15 15 2 33 E
FMGSB16613 Interneto 3D grafika 3 15 15 15 2 33 E1
FMGSB17601 Audio technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB17602 Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai (su kursiniu projektu) 6 45 15 15 4 81 E
FMISB16610 Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra 3 30 - 15 3 32 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
FMGSB16708 Geografinių informacinių sistemų pagrindai (su kursiniu projektu) 6 20 10 20 4 106 E
FMGSB16710 Mobiliųjų prietaisų multimedija 6 10 10 20 4 116 E
FMGSB17702 Kompleksinis projektas (Audiovizuali produkcija) 3 - - 20 - 60 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSB16711 Gamybinė praktika 12 - - - 8 312 A
FMGSB16712 Kūrybinė Demola praktika 12 - - - 8 312 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
FMGSB17802 Video technologijos (su kursiniu projektu) 6 24 12 12 4 108 E
FMGSB17804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 15 225 BD
FMGSB17815 Animacijos pagrindai 6 36 12 12 4 96 E
KILSB17028 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.