Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Programų inžinerija

Programų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Programų sistemos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I30003, 6121BX023 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dalius Mažeika
Studentas: Evaldas Daškevičius
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: programų sistemų bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: informatikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią studijų programą rengiami profesionalūs programų sistemų specialistai, kurie taikydami šiuolaikinius programų inžinerijos metodus ir priemones geba projektuoti, programuoti ir testuoti sudėtingas programų sistemas. Studentai įsisavina penkias programavimo kalbas, jie mokomi kurti programų sistemas taikant įvairius modelius, naudoti žiniatinklio programų karkasus, taikyti sudėtingus nuoseklius ir lygiagrečiuosius algoritmus bei vertinti jų efektyvumą, testuoti programinę įrangą pagal skirtingas metodikas, integruoti programų sistemas. Studentams suteikiama žinių apie šiuolaikines judriąsias projektų valdymo metodikas, ugdomi komandinio darbo įgūdžiai. Studijų programa skirta asmenims, norintiems tapti aukštos kvalifikacijos programų sistemų kūrėjais, programų architektais, programų kokybės specialistais, projektų vadovais ir siejantiems savo ateitį su darbu šiuolaikinėse IT įmonėse.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • kurti sudėtingas programų sistemas, taikydami įvairias metodikas, modelius ir architektūrinius principus;
 • projektuoti, programuoti ir testuoti programinę įrangą;
 • taikyti nuosekliuosius ir lygiagrečiuosius algoritmus;
 • programuoti įvairiomis programavimo kalbomis, naudoti sudėtingus programų karkasus ir programavimo aplinkas, taikyti žiniatinklio technologijas;
 • užtikrinti programų sistemų kokybę;
 • dirbti grupėse pagal šiuolaikinius grupinio darbo valdymo principus;
 • valdyti informacinių technologijų projektus, rašyti techninę dokumentaciją.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji galės dirbti informacinių technologijų įmonėse programuotojais, programų sistemų architektais, analitikais, programų kokybės specialistais, testuotojais, projektų vadovais. Programų inžinerijos specialistai laukiami ir verslo, biudžetinių bei valstybinių įmonių informacinių technologijų skyriuose Lietuvoje ir užsienyje.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti aukštos kvalifikacijos programų inžinerijos specialistus, atitinkančius šalies darbo rinkos poreikius, kurie gebėtų projektuoti, kurti, diegti ir testuoti įvairios paskirties bei sudėtingumo programų sistemas, taikydami šiuolaikinius programų inžinerijos metodus ir technologijas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Programų sistemų kūrimo proceso, projektavimo metodų, programų evoliucijos ir programų gyvavimo ciklo žinios.
 • Programų sistemų kokybės užtikrinimo ir testavimo metodologijų žinios.
 • Programavimo kalbų ir aplinkų, programavimo technologijų ir karkasų žinios.
 • Duomenų bazių, algoritmų konstravimo ir jų efektyvumo vertinimo žinios.
 • Žinios apie vartotojo sąsajos konstravimo principus ir technologijas.
 • Programų sistemų projektų valdymo žinios.
 • Programų sistemų techninės įrangos duomenų perdavimo tinklų ir operacinių sistemų žinios.
 • Matematikos žinios, apimančios teorinius ir praktinius šios mokslo srities aspektus ir atitinkančios informatikos studijų krypties reikalavimus.
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, reikalingos realiam pasauliui suprasti ir profesiniams tikslams pasiekti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas analizuoti dalykinę sritį, identifikuoti programų sistemų poreikius, taikyti atitinkamus informacijos apdorojimo ir analizės metodus, apibrėžti reikalavimus.
 • Gebėjimas suprasti pagrindines programų inžinerijos koncepcijas, taikymo sritis ir aprėptį.
 • Gebėjimas nustatyti programų sistemų taikymo galimybes, įvertinti taikomosios srities žinių poreikį, problemų kompleksiškumą ir įgyvendinamumą.
 • Gebėjimas naudotis informacijos šaltiniais, analizuoti, interpretuoti ir vertinti informaciją.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimai projektuoti programinę įrangą ir atskirus jos komponentus pagal suformuluotus reikalavimus, taikyti modernius programų sistemų projektavimo metodus ir CASE technologijas.
 • Gebėjimas pasirinkti ir naudoti tinkamus programų kūrimo procesų modelius, programavimo technologijas ir įrankius.
 • Programų sistemų gyvavimo ciklo žinojimas bei gebėjimas jį taikyti kuriant naujas programas ar vykdant esamų programų priežiūrą ir palaikymą.
 • Gebėjimas kurti testavimo scenarijus, testuoti programinę įrangą, vertinti testavimo rezultatus ir pateikti išvadas.
 • Gebėjimas kurti programų sistemas techninei įrangai.
 • Gebėjimas programuoti naudojant funkcinio, loginio ir objektinio programavimo principus.
 • Gebėjimas ruošti ir suprasti techninę dokumentacija, sudaryti diagramas ir algoritmus.
 • Gebėjimas taikyti įvairius projektų valdymo metodus, sudaryti projektų planus, taikyti modernius projektų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo metodus, valdyti rizikas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, teikti siūlymus ir aptarti idėjas.
 • Gebėjimas dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.
 • Gebėjimas dalintis atsakomybe ir priimti grupės turimą viziją.
 • Gebėjimas palaikyti dalykinę kalbą, aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę.
 • Gebėjimas aptarti visuomeninius įvykius, suprasti etinę ir socialinę atsakomybę.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas analitiškai mąstyti, samprotauti, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas.
 • Gebėjimas ieškoti ir analizuoti informacijos išteklius.
 • Gebėjimas taisyklingai raštu ir žodžiu perteikti informaciją, idėjas, problemas lietuvių ir anglų kalbomis, rengti techninę dokumentaciją.
 • Gebėjimas nagrinėti, apibendrinti ir recenzuoti dalykinės srities dokumentaciją.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo laiką, sudaryti darbo užduočių tvarkaraščius.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16203 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16300 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16301 Programų sistemų inžinerijos pagrindai 6 30 - 30 2 98 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
FMSAB16325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17188 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16403 Integruotos programavimo aplinkos (su kursiniu darbu) 6 24 24 12 4 96 E
FMISB16404 Reikalavimų inžinerija 3 24 - 24 2 30 E
FMISB16405 Duomenų bazės (su kursiniu darbu) 6 36 36 - 4 84 E
FMSAB16424 Skaitiniai metodai ir algoritmai 6 24 24 12 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMIGB16400 Multimedijos dizaino pagrindai 3 24 - 24 2 30 E
FMIGB16401 Kompiuterinė grafika 3 24 - 24 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16401 Gamybinė praktika1 6 - - - - 160 A
FMISB16402 Demola praktika 1 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16508 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16503 Programų sistemų projektavimas (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16504 Duomenų bazių valdymas 6 30 - 30 4 96 E
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16504 Objektinio programavimo technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 - 30 4 81 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMISB16607 Interneto technologijos 3 24 12 - 2 42 E
FMISB16608 Programų kūrimo procesas 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16609 Debesų kompiuterija (su kursiniu darbu) 6 24 36 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16609 Programų sistemų kokybė 3 24 24 - 4 28 E
FMMMB16603 Lygiagretusis programavimas 3 24 24 - 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16605 Demola praktika 2 6 - - - - 160 A
FMISB16606 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 Į
FMISB16704 Informacijos teorija 3 30 - 30 2 18 E
FMISB16705 Informacinės sistemos programų kūrimas 6 - - 45 4 111 KS
FMITB16709 Programų sistemų testavimas 6 45 30 - 4 81 E
VVTEB16702 Informatikos teisė 3 30 - 15 2 33 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITB16727 Išmaniųjų įrenginių programavimas 6 45 30 - 4 81 E
ELKRB16621 Techninės įrangos programavimas 6 45 30 - 4 81 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16801 Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 - - 12 - 68 Į
FMISB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMISB16807 Modernių duomenų bazių pagrindai 6 24 12 - 2 122 E
FMITB16809 Programavimas duomenų bazių aplinkoje 3 24 12 - 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMISB16808 Programų sistemų auditas 3 24 12 - 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.