Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacinės technologijos

Informacinės technologijos

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E14004
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Romualdas Baušys
Studentas: Rokas Semėnas
Specializacijos: duomenų gavybos technologijos; inžinerinė ir kompiuterinė grafika; multimedijos informacinės sistemos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Duomenų gavybos technologijų specializacijos studijų tikslas yra ruošti informatikos specialistus, turinčius informatiko arba matematiko išsilavinimą bei gebančius savarankiškai atlikti duomenų valdymo procesų analizę, duomenų gavybos procesų modeliavimą.
Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specializacija skirta įgyti kompiuterinio projektavimo technologijų, inžinerinės dokumentacijos valdymo ir taikomosios grafikos bei vizualizavimo technologijų, programavimo grafinėje aplinkoje žinių ir įgūdžių. Ji ypatinga tuo, kad absolventai geba analizuoti ir adaptuoti kompiuterinio projektavimo sistemas įvairiose inžinerijos srityse.
Multimedijos informacinių sistemų specializacijos studijų tikslas – rengti multimedijos informacinių sistemų ir kompiuterinės grafikos specialistus, norinčius įgyti informatikos inžinerijos magistro laipsnį.
 
Ką gebėsiu?
Baigę duomenų gavybos technologijų specializaciją magistrai gebės suprasti informacinių technologijų kūrimo bei taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius, vadybinius aspektus; bus įvaldę verslo intelektikos metodikas bei jų taikymą kuriant ir valdant informacines sistemas, mokės įvertinti duomenų, informacijos bei žinių įtaką konkrečios verslo ar visuomenės problemos sprendimui.
Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specializacijos absolventai gebės susieti, analizuoti ir adaptuoti informacinius duomenis kompiuterinėse projektavimo technologijose, taikyti ir naudoti kompiuterinio modeliavimo ir projektavimo metodus. Be to, gebės generuoti originalias idėjas, kurias galės paaiškinti ir aptarti žinomose ir formaliose aplinkose.
Multimedijos informacinių sistemų specializacijos magistrai bus įvaldę kompiuterinės grafikos, garso ir video apdorojimo metodikas ir jų taikymą kuriant ir valdant įprastines bei multimedijos informacines sistemas. Taip pat supras informacinių technologijų kūrimo ir taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius ir vadybinius aspektus; mokės įvertinti veiklos procesų ir žinių įtaką konkrečios verslo, inžinerinės visuomenės problemos sprendimui; gebės formaliai specifikuoti ir verifikuoti sukurtus modelius.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę duomenų gavybos technologijos specializaciją magistrai bus pasirengę dirbti visose su informacinių technologijų kūrimu, plėtra ir naudojimu susijusiose institucijose, įvairiose tyrimo ir projektavimo įstaigose, verslo įmonėse bei elektroninių paslaugų teikimo srityse.
Specialistų, baigusių inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specialybę ir išmanančių kompiuterinio projektavimo ypatumus, visada reikia inžinerijoje – statybos projektavimo bendrovėse, mašinų gamybos ar remonto įmonėse, taip pat kuriant savo verslą. Tai puiki galimybė praplėsti savo, kaip bet kurios srities specialisto, įgūdžius informacinių technologijų srityje.
Baigę multimedijos informacinių sistemų specializaciją absolventai galės siekti karjeros įmonėse, kurių specializacija – grafinių bei vizualizavimo sistemų projektavimas ir analizė, įvairios reklaminės informacijos pateikimas bei apdorojimas.
Asmenys, baigę Informacinių technologijų magistrantūros studijų programą, galės tęsti studijas informatikos inžinerijos doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Duomenų gavybos technologijos, Multimedijos informacinės sistemos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

Studijų programos tikslas
1. Rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti, projektuoti bei eksploatuoti į vartotoją orientuotas multimedijos informacines sistemas, numatyti jų vystymosi tendencijas nuolat kintančioje aplinkoje.
2. Rengti specialistus, suprantančius informacinių technologijų kūrimo bei taikymo techninius, technologinius, socialinius, vadybinius aspektus, įvaldžiusius verslo intelektikos metodikas bei jų taikymą, kuriant ir valdant informacines sistemas. Mokės taikyti duomenų gavybos technologijas įvertinant duomenų, informacijos bei žinių įtaką konkrečios verslo ar visuomenės problemos sprendimui.
3. Rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti ir adaptuoti duomenis kompiuterinėse projektavimo technologijose, taikyti ir naudoti kompiuterinio modeliavimo ir projektavimo metodus.
4. Rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti, projektuoti bei eksploatuoti į vartotoją orientuotas multimedijos informacines sistemas, numatyti jų vystymosi tendencijas nuolat kintančioje aplinkoje.
5. Rengti informacinių technologijų specialistus, įvaldžiusius modernias multimedijos informacijos apdorojimo technologijas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Bus įgijęs savitam ir savarankiškam mokslinių idėjų plėtojimui bei taikymui multimedijos informacijos ir sistemų žinių.
 • Bus įgijęs į vartotoją orientuotos programinės įrangos analizės bei projektavimo, multimedijos technologijų žinių.
 • Bus įgijęs duomenų valdymo, verslo intelektikos, duomenų gavybos žinių.
 • Bus įgijęs kompiuterinio projektavimo technologijų, konstruktorinės dokumentacijos valdymo ir taikomosios grafikos bei vizualizavimo technologijų, programavimo grafinėje aplinkoje žinių.
 • Gebėjimai tirti
 • Supras, kaip taikyti intelektines sistemas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos metodus, multimedijos sistemas nežinomojoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpsritiniuose kontekstuose.
 • Supras interaktyvių multimedijos sistemų analizės bei projektavimo technologijas.
 • Gebėjimas analizuoti ir tirti informacinių technologijų ir jų priemonių panaudojimo galimybes ir metodus bei parinkti technologines priemones tyrimui įgyvendinti.
 • Supras kompiuterinio projektavimo ir taikomosios grafikos problemas bei planuos intelektines jų sprendimo strategijas, naujas kompiuterinio projektavimo ir vizualizavimo technologijas.
 • Geba atlikti mokslinės literatūros analizę nagrinėjama tema, ją apibendrinti, formuluoti konstruktyvias, argumentuotas išvadas, rekomendacijas.
 • Specialieji gebėjimai
 • Suvoks intelektinių sistemų įvairovę ir gebės pasiūlyti tinkamą sprendimą konkrečioje situacijoje.
 • Gebės stebėti, konceptualizuoti, analizuoti ir modeliuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos sistemos.
 • Supras duomenų daugiamatiškumą ir sugebės pateikti grafinį, žmogui suvokiamą, vizualizavimo mechanizmą.
 • Gebės susieti, analizuoti ir adaptuoti informacinius duomenis kompiuterinėse projektavimo technologijose, taikyti ir naudoti kompiuterinio modeliavimo ir projektavimo metodus.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, teikti siūlymus ir aptarti idėjas.
 • Gebės generuoti originalias idėjas, kurias galės paaiškinti ir aptarti žinomose ir formaliose aplinkose.
 • Gebėjimas priimti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus, remiantis tyrimų ir analizės rezultatais, alternatyvių sprendimų variantais bei asmeniniais įgūdžiais ir žiniomis.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją.
 • Geba prisitaikyti prie naujų situacijų.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMGSM16101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
FMITM11112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM11104 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM16102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 6 174 E
FMIGM11001 Grafikos valdymas 9(2) 30 30 - 16 164 E
FMITM11140 Tinklo aplikacijų projektavimas 9(2) 30 30 - 4 176 E
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM16101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
FMITM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMITM11112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM11104 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM16102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 6 174 E
FMIGM11001 Grafikos valdymas 9(2) 30 30 - 16 164 E
FMITM11140 Tinklo aplikacijų projektavimas 9(2) 30 30 - 4 176 E
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM16101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
FMIGM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMITM11112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM11104 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM16102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 6 174 E
FMIGM11001 Grafikos valdymas 9(2) 30 30 - 16 164 E
FMITM11140 Tinklo aplikacijų projektavimas 9(2) 30 30 - 4 176 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM11201 Skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMGSM11202 Vaizdų atpažinimo teorija 9(2) 30 - 30 9 171 E
FMGSM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMGSM11206 IT projektų valdymas 6(2) 30 - 15 6 109 E
FMGSM16201 Garso dizainas 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM11203 IT projektų valdymas 8(2) 30 15 - 16 152 E
FMIGM11004 Taikomosios grafikos technologijos 9(2) 30 30 - 16 164 E
FMIGM11005 Kompiuterinio projektavimo modeliai ir algoritmai 6 30 30 - 16 84 E
FMIGM11201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMITM11223 Verslo intelektika 9(2) 30 30 - - 180 E
FMITM11224 Veiklos procesų modeliavimas 6(2) 60 - - - 100 E
FMITM11275 Mobilios komunikacinės technologijos 6 30 30 - - 100 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM11302 Skaitmeninių atvaizdų inžinerija 6(2) 30 - 30 6 94 E
FMGSM11303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
FMGSM16301 Vaizdo efektų valdymas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 6 174 E
FMIGM11002 Informacijos vizualizavimo technologijos 6 30 15 15 16 84 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM11006 Kompiuterinio projektavimo technologijos 6(2) 30 15 - 16 99 E
FMIGM11008 Informacijos vizualizavimo technologijos 6(2) 30 - 30 2 98 E
FMIGM11301 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
FMIGM14001 Industrinių objektų projektavimo technologijos 6 30 15 - 16 99 E
FMIGM14002 Inžinerinės dokumentacijos valdymas 9 30 15 15 16 164 E
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM11312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 30 30 - - 100 E
FMITM11315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
FMITM11324 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 6(2) 30 - 15 - 115 E
FMITM11335 Duomenų gavybos technologijos 9(3) 30 30 - - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITM11314 Operacijų tyrimas ir taikymai 6(2) 30 15 - 20 95 E
FMITM11333 Elektroninės komercijos technologijos 6(3) 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM11401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - 20 780 BD
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM11401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM11410 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.