Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacinių technologijų valdymas

Informacinių technologijų valdymas

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621I13001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2161 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dmitrij Šešok
Studentas: Artūras Birbalas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Informacinių technologijų valdymo studijų programos tikslas – parengti specialistus, turinčius sisteminių žinių plėtojant informacines technologijas, jas ekonomiškai vertinant, galinčius modeliuoti, automatizuoti, kontroliuoti, stebėti ir analizuoti įmonės veiklos procesus.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę informacinių technologijų valdymo studijų programą, gebės modeliuoti, automatizuoti, kontroliuoti, stebėti ir analizuoti įmonės veiklos procesus; gebės formaliai specifikuoti ir verifikuoti sukurtus modelius; supras informacinių technologijų kūrimo ir taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius, vadybinius aspektus; gebės projektuoti sprendimus, automatizuojančius veiklos procesus; žinos veiklos procesų plėtros vadybos, ekonominius įvertinimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių technologijų valdymo studijų programą absolventai bus pasirengę dirbti visose su informacinių technologijų kūrimu, plėtra ir naudojimu susijusiose institucijose, įvairiose tyrimo ir projektavimo įstaigose, verslo įmonėse bei elektroninių paslaugų teikimo srityse. Toliau mokslinius tyrimus galės tęsti doktorantūroje arba aukštųjų technologijų srityje, mokslinius tyrimus atliekančiose ir gamyba užsiimančiose įmonėse.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti žinių informacinių technologijų paslaugų valdymo kūrimo bei taikymo techniniais, technologiniais, socialiniais, teisiniais, vadybiniais aspektais.
2. Suformuoti gebėjimus analizuoti informacinių technologijų paslaugų valdymo metodikas bei taikyti jas kuriant ir valdant IT infrastruktūrą.
3. Suformuoti gebėjimus įvertinti pasiūlytų IT sprendimų įtaką konkrečios verslo ar visuomenės problemos sprendimui.
4. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo gebėjimus, pritaikomus profesinėje veikloje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino kaip taikyti IT valdymo metodikas informacijos ir žinių valdymui šiuolaikinėje organizacijoje.
 • Žino informacinių technologijų valdymo standartus.
 • Žino veiklos procesų modeliavimo ir valdymo principus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas analizuoti, tirti ir įvertinti informacinių technologijų sprendimų ir jų priemonių įtaką konkrečios verslo ar visuomenės problemos sprendimui.
 • Gebėjimas analizuoti informacinių technologijų paslaugų valdymo metodikas bei taikyti jas kuriant ir valdant IT infrastruktūrą.
 • Gebėjimas atlikti mokslinės literatūros analizę nagrinėjama tema, ją apibendrinti, formuluoti konstruktyvias, argumentuotas išvadas, rekomendacijas.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus, juos interpretuoti ir priimti strateginio lygmens veiklos modernizavimo sprendimus.
 • Geba suprasti informacinių technologijų paslaugų valdymo problemas, įvertinti rizikos faktorius, teikiamus privalumus ir pasiūlyti tinkamą sprendimą.
 • Supranta IT organizacijų valdymo metodikas ir geba jas taikyti organizacijos veiklos tobulinimui.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, teikti siūlymus ir aptarti idėjas.
 • Geba įvertinti darbuotojų darbą ir organizuoti profesinį tobulinimą.
 • Gebės vadovauti kitų darbuotojų veiklai socialiai atsakingai ir etiškai.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją.
 • Geba prisitaikyti prie naujų situacijų.
 • Gebėjimas motyvuoti žmones siekti bendrų tikslų.
1 semestras 24 kreditai
20 sav. (teorinis kursas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11164 Informacijos apsauga 6 6 - - 6 148 E
FMISM15160 Sprendimų paramos sistemos 6 8 - - 6 146 E
VVEVM11129 Vadybos teorija 6(2) 6 - 4 6 144 E
VVVTM11154 IS planavimas, organizavimas ir valdymas 6 10 - 6 6 138 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 21 kreditas
20 sav. (teorinis kursas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMITM11222 Informacinių technologijų standartai 6(2) 10 - - 10 140 E
VVVTM11251 Verslo procesų vertinimas ir rizikos valdymas 6(2) 10 - 6 6 138 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITM11275 Mobilios komunikacinės technologijos 6 10 - 4 - 146 E
FMITM16255 Našios kompiuterinės sistemos 6 10 4 - 4 142 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 21 kreditas
20 sav. (teorinis kursas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMITM11312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 10 - - - 150 E
FMITM11323 Veiklos procesų modeliavimas 6(2) 10 - - 20 130 E
FMITM11324 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 6(2) 10 - 10 10 130 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 24 kreditai
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM11411 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.