Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Bioinžinerija

Bioinžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Biotechnologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J76001, 6211FX017 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Juozas Kulys
Studentas: Jolita Buividavičiūtė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Bioinžinerijos studijų programos tikslas yra parengti bioinžinerijos magistrus, turinčius pamatinių žinių genų, baltymų, biochemijos inžinerijos, biologinių sistemų modeliavimo ir bioinformacinės analizės srityse, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir analizuoti gautus rezultatus bei tęsti studijas doktorantūros studijose.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
  • gebės paaiškinti biocheminius inžinerinius procesus, modeliuoti inžinerinius procesus ir reaktorius, įvertinti ekonominius klausimus ir patentavimo galimybes;
  • gebės atlikę šiuolaikinius proteomo tyrimus charakterizuoti baltymus, juos identifikuoti naudodamiesi duomenų bazėmis;
  • gebės įsisavinti pagrindinius šiuolaikinius baltymų ir nukleorūgščių sekų tyrimo metodus ir taikyti bioinformatikos metodus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
  • biochemijos inžinerija;
  • biologinių sistemų modeliavimas;
  • genų, baltymų inžinerija.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Bioinžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose technologijos sričių mokslo ir gamybos įmonėse.
Baigę bioinžinerijos magistrantūros studijų programą asmenys galės tęsti studijas kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Bioinžinerijos studijų programos tikslas yra parengti bioinžinerijos magistrą, turintį pamatinių žinių genų, baltymų, biochemijos inžinerijos, biologinių sistemų modeliavimo ir bioinformatinės analizės srityse, gebantį savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir analizuoti gautus rezultatus bei tęsti studijas doktorantūros studijų programose.
Numatomi studijų rezultatai
    Žinios
  • Gerai suvokia biotechnologijų studijų krypties principus. Žino ir vertina pažangius biotechnologijos pasiekimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17100 Tiriamasis darbas 1 6 - - - - 160 TD
FMCHM17110 Ląstelės biologija 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17113 Genų inžinerija 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17115 Baltymų išskyrimo ir gryninimo metodai 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17116 Sistemų biologija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17200 Tiriamasis darbas 2 6 - - - - 160 TD
FMCHM17211 Kamieninių ląstelių biologija ir technologijos su kursiniu darbu 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17215 Pramoninė biotechnologija 6 30 - 30 - 100 E
FMCHM17216 Biologinių sistemų matematinis modeliavimas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17300 Tiriamasis darbas 3 6 - - - - 160 TD
FMCHM17314 Bioinformatika 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17315 Biocheminė inžinerija 6 30 15 - - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHM17313 Proteomika 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM18312 Biokomponentų mikrokapsuliavimas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.