Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Bioinžinerija

Bioinžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Biotechnologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J76001, 6211FX017 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Juozas Kulys
Studentas: Jolita Buividavičiūtė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Šios studijų programos paskirtis – parengti bioinžinerijos magistrus, sugebančius atlikti mokslinius tyrimus ir dirbti biotechnologijos, bioinžinerijos, biochemijos, genų inžinerijos, ląstelės biologijos, audinių kultūrų srityse.
 
Ką gebėsiu?
Turėdami bendrųjų pagrindų ir studijų krypties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, absolventai gebės savarankiškai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose. Taip pat mokės apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Bioinžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose technologijos sričių mokslo ir gamybos įmonėse.
Baigę bioinžinerijos magistrantūros studijų programą asmenys galės tęsti studijas kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17100 Tiriamasis darbas 1 6 - - - - 160 TD
FMCHM17110 Ląstelės biologija 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17113 Genų inžinerija 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17115 Baltymų išskyrimo ir gryninimo metodai 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17116 Sistemų biologija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17200 Tiriamasis darbas 2 6 - - - - 160 TD
FMCHM17211 Kamieninių ląstelių biologija ir technologijos su kursiniu darbu 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17215 Pramoninė biotechnologija 6 30 - 30 - 100 E
FMCHM17216 Biologinių sistemų matematinis modeliavimas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17300 Tiriamasis darbas 3 6 - - - - 160 TD
FMCHM17313 Proteomika 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17314 Bioinformatika 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17315 Biocheminė inžinerija 6 30 15 - - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.