Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E14007, 6211BX014 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Nikolaj Goranin
Studentas: Justas Jackevičius
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Ši studijų programa skirta parengti informacijos saugos specialistams, gebantiems praktiškai taikyti studijų metu įgytas žinias. Siekiama, kad studijas baigę magistrai turėtų šiuolaikinių žinių apie informacinių technologijų bei programų saugos užtikrinimo metodus bei principus, vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, kritišką informacijos saugos srities žinių bei kitų informacinių technologijų sričių sąveikos žinių supratimą, gebėtų kurti ir diegti informacijos saugos technologijas, plėtoti naujas žinias ir technologinius procesus bei integruoti skirtingų sričių žinias.
Programa paruošta remiantis geriausių pasaulio universitetų patirtimi bei ISACA rekomendacijomis.
 
Ką gebėsiu?
Absolventas gebės taikyti informacinių saugos technologijų principus, kriptografijos metodus, identifikuoti ir neutralizuoti pagrindines grėsmes ir atakas prieš informacines sistemas, taikyti šiuolaikinių informacinių sistemų saugos užtikrinimo mechanizmus, taikyti saugaus sistemų projektavimo ir programavimo metodus, vertinti informacinių sistemų saugos lygį, valdyti organizacijos informacijos saugos užtikrinimo procesus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacijos ir informacinių technologijų saugos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti informacijos saugos įgaliotiniais (CISO), informacijos saugos auditoriais, techninės informacinės saugos patikros specialistais, elektroninių nusikaltimų tyrimų specialistais, specifinių žinių saugumo srityje turinčiais informacinių sistemų projektuotojais bei projektų vadovais.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17100 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMISM17101 Kriptografinės sistemos 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17102 Informacinių technologijų saugos metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17103 Duomenų bazių ir elektroninių dokumentų sauga 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17201 Kompiuterių tinklų ir operacinių sauga 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17202 Virtualios infrastruktūros ir debesų kompiuterijos sauga 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17203 Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo technologijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 - 100 E
FMISM17204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM17205 Programų sauga 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17206 E. paslaugų sauga 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17300 Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17301 Informacinės saugos vadyba 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17302 Saugus programavimas 6 30 - 30 - 100 E
FMISM17303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.