Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacinės technologijos

Informacinės technologijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E14004, 6211BX016 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Romualdas Baušys
Studentas: Beatričė Tallat-Kelpšaitė
Specializacijos: duomenų gavybos technologijos, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, multimedijos informacinės sistemos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti, projektuoti bei eksploatuoti į vartotoją orientuotas multimedijos, skaitmeninio projektavimo ir didelių duomenų informacines sistemas, numatyti jų vystymosi tendencijas nuolat kintančioje aplinkoje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • suvoks intelektinių sistemų įvairovę ir gebės pasiūlyti tinkamą sprendimą konkrečioje situacijoje.
Duomenų gavybos technologijų specializacijos absolventai:
 • supras duomenų daugiamatiškumą ir gebės pateikti grafinį, žmogui suvokiamą vizualizavimo mechanizmą, projektuoti duomenų vitrinas ir duomenų saugyklas, žinos pagrindinius duomenų gavybos technologijų procesų etapus bei taikomus metodus.
Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specializacijos absolventai:
 • gebės susieti, analizuoti ir adaptuoti informacinius duomenis skaitmeninio projektavimo technologijose, taikyti ir naudoti skaitmeninio modeliavimo ir projektavimo metodus.
Multimedijos informacinių sistemų specializacijos absolventai:
 • gebės stebėti, konceptualizuoti, analizuoti ir modeliuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos sistemos.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • kompiuterinė grafika;
 • multimedijos informacijos apdorojimas;
 • kompiuterinių žaidimų kūrimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę duomenų gavybos technologijos specializaciją magistrai bus pasirengę dirbti visose su informacinių technologijų kūrimu, plėtra ir naudojimu susijusiose institucijose, įvairiose tyrimo ir projektavimo įstaigose, verslo įmonėse bei elektroninių paslaugų teikimo srityse.
Specialistų, baigusių inžinerinės ir kompiuterinės grafikos specialybę ir išmanančių kompiuterinio projektavimo ypatumus, visada reikia inžinerijoje – statybos projektavimo bendrovėse, mašinų gamybos ar remonto įmonėse, taip pat kuriant savo verslą. Tai puiki galimybė praplėsti savo, kaip bet kurios srities specialisto, įgūdžius informacinių technologijų srityje.
Baigę multimedijos informacinių sistemų specializaciją absolventai galės siekti karjeros įmonėse, kurių specializacija – grafinių bei vizualizavimo sistemų projektavimas ir analizė, įvairios reklaminės informacijos pateikimas bei apdorojimas.
Asmenys, baigę informacinių technologijų magistrantūros studijų programą, galės tęsti studijas informatikos inžinerijos doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Duomenų gavybos technologijos, Multimedijos informacinės sistemos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

Studijų programos tikslas
1. Rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti, projektuoti bei eksploatuoti į vartotoją orientuotas multimedijos, skaitmeninio projektavimo ir didelių duomenų informacines sistemas, numatyti jų vystymosi tendencijas nuolat kintančioje aplinkoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Bus įgijęs į vartotoją orientuotos programinės įrangos analizės bei projektavimo, multimedijos technologijų žinių.
 • Bus įgijęs duomenų valdymo, verslo intelektikos, duomenų gavybos žinių.
 • Bus įgijęs skaitmeninio projektavimo technologijų, konstruktorinės dokumentacijos valdymo ir taikomosios grafikos bei vizualizavimo technologijų, programavimo grafinėje aplinkoje žinių.
 • Gebėjimai tirti
 • Taikys intelektines sistemas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos metodus, multimedijos sistemas nežinomojoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpsritiniuose kontekstuose.
 • Gebės analizuoti ir vertinti interaktyvias multimedijos sistemas bei projektavimo technologijas.
 • Gebės spręsti skaitmeninio projektavimo problemas, planuos intelektines jų sprendimo strategijas ir naujas vizualizavimo technologijas.
 • Specialieji gebėjimai
 • Suvoks intelektinių sistemų įvairovę ir gebės pasiūlyti tinkamą sprendimą konkrečioje situacijoje.
 • Gebės stebėti, konceptualizuoti, analizuoti ir modeliuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos sistemos.
 • Gebės susieti, analizuoti ir adaptuoti informacinius duomenis skaitmeninio projektavimo technologijose, taikyti ir naudoti skaitmeninio modeliavimo ir projektavimo metodus.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas priimti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus, remiantis tyrimų ir analizės rezultatais, alternatyvių sprendimų variantais bei asmeniniais įgūdžiais ir žiniomis.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės būti atviru, lanksčiu ir reflektuoti savo profesinę veiklą, kartu būti kritišku įvairiuose profesiniuose kontekstuose.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMITM17102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMITM17112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM17101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM17102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMIGM17001 Skaičiuojamosios geometrijos pagrindai kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17140 Tinklo aplikacijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMGSM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMITM17112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM17101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM17102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMIGM17001 Skaičiuojamosios geometrijos pagrindai kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17140 Tinklo aplikacijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17101 Multimedijos duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMIGM17101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMITM17112 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 30 15 - - 115 E
FMMMM17101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSM17102 Kompiuterinės grafikos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMIGM17001 Skaičiuojamosios geometrijos pagrindai kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17140 Tinklo aplikacijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17201 Skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMGSM17202 Vaizdų atpažinimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMGSM17203 Garso dizainas 6 30 - 15 - 115 E
FMGSM17205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
FMGSM17206 IT projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17206 IT projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMIGM17002 Įskiepių kūrimas kompiuterinio projektavimo sistemose (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMIGM17003 Kompiuterinio projektavimo modeliai ir algoritmai 6 15 30 - - 115 E
FMIGM17004 Industrinių objektų projektavimo technologijos 6 15 30 - - 115 E
FMIGM17201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
FMITM17223 Verslo intelektika (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
FMITM17224 Veiklos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 6 45 - - - 115 E
FMSAM17266 Duomenų analizė 6 15 30 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITM17214 Operacijų tyrimas ir taikymai 6 30 15 - - 115 E
FMITM17233 Elektroninės komercijos technologijos 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17301 Vaizdo efektų valdymas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
FMGSM17302 Skaitmeninių atvaizdų inžinerija (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 - 100 E
FMGSM17303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
FMIGM17005 Informacijos vizualizavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 - 100 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM17005 Informacijos vizualizavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 - 100 E
FMIGM17006 Kompiuterinio projektavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
FMIGM17007 Inžinerinės dokumentacijos valdymas 9 30 15 15 - 180 E
FMIGM17301 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 30 30 - - 100 E
FMITM17315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
FMITM17324 Informacinių technologijų paslaugų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
FMITM17335 Duomenų gavybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 30 - - 180 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Multimedijos informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM17401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM17401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Duomenų gavybos technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17410 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.