Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacinių sistemų programų inžinerija

Informacinių sistemų programų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E15002, 6211BX017 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Birutė Pliuskuvienė
Studentas: Vytautė Gaidamavičiūtė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, suteikiant gilinančiąsias informatikos inžinerijos studijų žinias, kurios leistų suprasti naujausias duomenų bazių ir jų valdymo technologijas, formuotų sisteminį požiūrį į informacines sistemas, žinių valdymą, dirbtinio intelekto naudojimą informacinėse sistemose. Siekiama, kad studijas baigę magistrai turėtų šiuolaikines žinias apie informacinių sistemų kūrimo metodus ir jų praktinį taikymą, duomenų bazių kūrimo technikas, duomenų sandėlių architektūras, žiniatinkliu grindžiamus ir komponentinius sistemų inžinerijos principus.
Studijų metu formuojami vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžiai, gebėjimas aprašyti ir analizuoti informacinių sistemų kūrimo strategijas.
 
Ką gebėsiu?
Informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programos absolventai gebės taikyti naujausias metodikas kuriant informacines sistemas; kurti e. verslo sistemas, pasirinkti technologijas šioms sistemoms įgyvendinti; taikyti žinių inžinerijos metodus projektuojant sistemas; apibrėžti duomenų ir sąsajų saugumo reikalavimus; sukurti ir valdyti IT projektą, sudaryti projekto planus ir užduotis, valdyti projekto eigą, kontroliuoti darbus naudojant skirtingas projektų valdymo metodikas; taikyti kokybės valdymo metodus ir standartus informacinės sistemos kokybei valdyti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programą magistrai galės dirbti: sistemų analitikais, informacinių sistemų projektuotojais, duomenų bazių architektais, projektų vadovais arba tęsti studijas informatikos inžinerijos doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17100 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMISM17106 Sistemų ir duomenų inžinerija (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17107 Modernios informacinės sistemos (su kursiniu darbu) 6 30 30 - - 100 E
FMISM17108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM17109 Žinių valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17110 Reikalavimų inžinerija ( su kursiniu darbu) 9 30 - 15 - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17207 Teorinės informatikos skyriai 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17208 Verslo procesų modeliavimas ir simuliacija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17209 Informacinių sistemų inžinerija (su kursiniu darbu) 6 30 30 - - 100 E
FMISM17210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM17102 Informacinių technologijų saugos metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17211 Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17304 Šiuolaikinės duomenų bazės 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17305 Informacinių sistemų techninė įranga 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17306 Dirbtinis intelektas ir jo taikymai informacinėse sistemose 6 30 - 30 - 100 E
FMISM17307 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.