Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacinių technologijų valdymas

Informacinių technologijų valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621I13001, 6211BX013 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2157 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Inga Tumasonienė
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Informacinių technologijų valdymo studijų programos tikslas – parengti specialistus, turinčius sisteminių žinių plėtojant informacines technologijas, jas ekonomiškai vertinant, galinčius modeliuoti, automatizuoti, kontroliuoti, stebėti ir analizuoti įmonės veiklos procesus.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę informacinių technologijų valdymo studijų programą, gebės modeliuoti, automatizuoti, kontroliuoti, stebėti ir analizuoti įmonės veiklos procesus; gebės formaliai specifikuoti ir verifikuoti sukurtus modelius; supras informacinių technologijų kūrimo ir taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius, vadybinius aspektus; gebės projektuoti sprendimus, automatizuojančius veiklos procesus; žinos veiklos procesų plėtros vadybos, ekonominius įvertinimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių technologijų valdymo studijų programą absolventai bus pasirengę dirbti visose su informacinių technologijų kūrimu, plėtra ir naudojimu susijusiose institucijose, įvairiose tyrimo ir projektavimo įstaigose, verslo įmonėse bei elektroninių paslaugų teikimo srityse. Toliau mokslinius tyrimus galės tęsti doktorantūroje arba aukštųjų technologijų srityje, mokslinius tyrimus atliekančiose ir gamyba užsiimančiose įmonėse.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 24 kreditai
18 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17111 Sprendimų paramos sistemos 6 8 - - - 152 E
FMISM17112 Informacijos sauga 6 6 - - - 154 E
VVTVM17316 IS planavimas, organizavimas ir valdymas 6 10 - 6 - 144 E
VVVKM17307 Vadybos teorija (su kursiniu projektu) 6 6 - 4 - 150 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 21 kreditas
18 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMITM17202 Informacinių technologijų standartai (su kursiniu projektu) 6 10 - - - 150 E
VVTVM17320 Verslo procesų vertinimas ir rizikos valdymas (su kursiniu projektu) 6 10 - 6 - 144 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITM17275 Mobilios komunikacinės technologijos 6 10 - 4 - 146 E
FMITM17276 Našios kompiuterinės sistemos 6 10 4 - - 146 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 21 kreditas
18 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
FMITM17303 Veiklos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 6 10 - - - 150 E
FMITM17312 Informacinės visuomenės plėtros politika 6 10 - - - 150 E
FMITM17324 Informacinių technologijų paslaugų valdymas (su kursiniu projektu) 6 10 - 10 - 140 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 24 kreditai
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17401 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.