Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Nanobiotechnologija

Nanobiotechnologija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Biotechnologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J70003, 6211FX018 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jaunius Urbonavičius
Studentas: Daniel Naumovas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Nanobiotechnologijos studijų programos pagrindinis tikslas – parengti biotechnologijų magistrus, sugebančius kurti ir pritaikyti moderniąsias technologijas praktinei tiriamajai ir ekspertinei veiklai, gebančius kvalifikuotai spręsti klausimus, susijusius su biologinių molekulių ir darinių nanoinžinerija ir nanotechnologijų naudojimu.
 
Ką gebėsiu?
Turėdami studijų krypties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, absolventai gebės savarankiškai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose, taip pat mokės apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti biotechnologijos, biofarmacijos, biochemijos, cheminės technologijos, maisto pramonės mokslo ir technologijų srityse.
Baigus nanobiotechnologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17101 Tiriamasis darbas 1 6 - - - - 160 TD
FMCHM17110 Ląstelės biologija 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17113 Genų inžinerija 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17114 Nanomedžiagos 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17116 Sistemų biologija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17201 Tiriamasis darbas 2 6 - - - - 160 TD
FMCHM17211 Kamieninių ląstelių biologija ir technologijos su kursiniu darbu 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17212 Nanomedicina 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17214 Imunotechnologija 6 30 15 15 - 100 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17301 Tiriamasis darbas 3 6 - - - - 160 TD
FMCHM17310 Diagnostinė nanobiotechnologija 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17311 Audinių inžinerija 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17312 Biokomponentų mikrokapsuliavimas 6 30 30 - - 100 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.