Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Nanobiotechnologija

Nanobiotechnologija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Biotechnologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J70003, 6211FX018 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jaunius Urbonavičius
Studentas: Daniel Naumovas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Nanobiotechnologijos studijų programos tikslas yra parengti nanobiotechnologijos magistrus, turinčius pamatinių žinių genų veiklos, ląstelių bei audinių inžinerijos, nanomedžiagų, nanomedicinos, diagnostinės nanobiotechnologijos bei biokomponentų mikrokapsuliavimo srityse, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir analizuoti gautus rezultatus bei tęsti studijas doktorantūros studijose.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
  • gebės atrinkti tinkamus metodus bei metodikas nanobiotechnologijos, diagnostikos ir gydymo problemoms spręsti;
  • gebės sudaryti tinkamas genų, ląstelių bei audinių inžinerijos schemas;
  • išmanys šiuolaikinius metodus, taikomus kamieninių ląstelių tyrimuose;
  • gebės pritaikyti fizikinius cheminius metodus diagnostikoje, biokomponentų mikrokapsuliavimo ir biotechnologijų srityse.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
  • genų, ląstelių, audinių bei imunologinė inžinerija;
  • kamieninių ląstelių tyrimai;
  • diagnostinė nanobiotechnologija.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti biotechnologijos, biofarmacijos, biochemijos, cheminės technologijos, maisto pramonės mokslo ir technologijų srityse.
Baigus nanobiotechnologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17101 Tiriamasis darbas 1 6 - - - - 160 TD
FMCHM17110 Ląstelės biologija 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17113 Genų inžinerija 6 30 30 - - 100 E
FMCHM17114 Nanomedžiagos 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17116 Sistemų biologija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17201 Tiriamasis darbas 2 6 - - - - 160 TD
FMCHM17211 Kamieninių ląstelių biologija ir technologijos su kursiniu darbu 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17212 Nanomedicina 6 30 15 - - 115 E
FMCHM17213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 30 - 15 - 115 E
FMCHM17214 Imunotechnologija 6 30 15 15 - 100 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17301 Tiriamasis darbas 3 6 - - - - 160 TD
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
FMCHM18311 Audinių inžinerija 6 30 15 15 - 100 E
FMCHM18312 Biokomponentų mikrokapsuliavimas 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHM17310 Diagnostinė nanobiotechnologija 6 30 - 15 - 115 E
ELEIM18350 Nanobioelektronika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.