Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Saulės elementų ir modulių inžinerija

Saulės elementų ir modulių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Technologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J91001, 6211FX016 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Jukna
Studentas: Aiva Bagušinskaitė Šležienė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Magistrantūros saulės elementų ir modulių inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistams, gebantiems dirbti fotoelektros sektoriaus verslo ir mokslinių tyrimų institucijose.
 
Ką gebėsiu?
Baigę saulės elementų ir modulių inžinerijos studijų programą asmenys supras šviesos sąveikos su medžiaga mechanizmą, žinos puslaidininkių medžiagų, iš kurių gaminami saulės elementai ir moduliai, sandaros ypatumus bei saulės elementų bei modulių elektrines ir optines savybes.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjera įmonėse, kurių veikla susijusi su fotoelektros įrenginių gamyba, vartojimu ir pardavimų vadyba.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17101 Šviesos kilmė ir jos sąveika su medžiaga 9 45 15 - - 180 E
FMFIM17102 Puslaidininkiai. Puslaidininkių prietaisų technologija (su kursiniu darbu) 9 45 15 - - 180 E
FMFIM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMFIM17104 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMFIM17105 Taikomoji fizika ir chemija fotoelektros inžinerijoje 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17244 Atsinaujinančios energijos technologijos 9 30 15 15 - 180 E
FMFIM17206 Saulės elementai ir jų savybės (su kursiniu darbu) 9 45 - - - 195 E
FMFIM17207 Saulės elementų ir modulių projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
FMFIM17208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIM17109 Saulės energijos panaudos galimybės transporto inžinerijoje 3 30 - - - 50 E
STVNM17234 Saulės energijos panaudos galimybės pastatuose 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM17209 Mokslinės veiklos praktika 3 - - - - 80 Į
FMFIM17210 Profesinės veiklos praktika 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17311 Silicio Saulės elementų technologija 9 60 - - - 180 E
FMFIM17312 Šiuolaikiniai fizinių dydžių tyrimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMFIM17313 Saulės elementų savybių tyrimų metodai 6 45 - - - 115 E
FMFIM17314 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17415 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.