Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Taikomoji statistika

Taikomoji statistika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statistika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621G31001, 6211AX009 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Kazimieras Padvelskis
Studentas: -
Specializacijos: duomenų mokslas, statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matematikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Taikomosios statistikos programos paskirtis – pagilinti teorines ir praktines statistinės duomenų analizės žinias. Duomenų mokslo specializacijoje dėstomi kursai susiję su didžiųjų duomenų analize, statistiniu modeliavimu bei prognozavimu; kartu apžvelgiami įvairūs praktiniai duomenų analizės uždaviniai, jų sprendimui nudojant įvairias programines priemones. Statistinių metodų finansuose ir ekonomikoje specializacijoje dėstomi kursai apie šiuolaikinius matematinius-statistinius finansų rinkų, gyvybės ir ne gyvybės draudos, laiko eilučių modelius; kartu apžvelgiami praktiniai uždaviniai, jų sprendimui naudojant statistinės analizės sistemas R arba SAS; didelis dėmesys skiriamas ekonometriniams modeliams ir ekonomikos procesų prognozavimui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę Duomenų mokslo specializacijos studijas asmenys turės matematinės statistikos ir informatikos žinių, susijusių su didžiųjų duomenų analize, žinos šiuolaikinių verslo analitikos sistemų programinių priemonių galimybes, gebės taikyti statistinės analizės, statistinio modeliavimo bei prognozavimo metodus. Spręsdami konkrečius duomenų analizės uždavinius, absolventai gebės pasirinkti tinkamus modelius ir realizuoti statistinius metodus praktikoje, naudodami įvairią programinę įrangą.
Baigę Statistinių metodų finansuose ir ekonomikoje specializacijos studijas asmenys turės žinių apie pagrindinius ekonometrinių ar finansų rinkų matematinių modelių tipus, pagrindinius tokių modelių statistinio identifikavimo metodus, neparametrinių ir parametrinių metodų derinimą duomenų analizėje. Spręsdami konkrečius duomenų analizės uždavinius absolventai galės pasirinkti tinkamus modelius ir realizuoti statistinius metodus praktikoje, naudodami specialią programinę įrangą. Taip pat gebės kvalifi kuotai įvertinti ir interpretuoti atliktos duomenų analizės rezultatus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę taikomosios statistikos magistrantūros studijų programą, absolventai galės dirbti Statistikos departamente, Lietuvos banke, komerciniuose bankuose, draudimo kompanijose, didelėse įmonėse bei bendrovėse. Studijas galės tęsti fizinių mokslų srities matematikos mokslo krypties doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
FMSAM17158 Operacijų tyrimas (su kursiniu darbu) 9 30 15 15 - 180 E
FMSAM17159 Duomenų analizės programinės sistemos 6 15 30 - - 115 E
FMSAM17161 Rinktiniai tikimybių teorijos skyriai 6 45 - - - 115 E
VVEIM17389 Ekonomika 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
FMSAM17166 Tekstinių duomenų analizė 6 15 30 - - 115 E
FMSAM17167 Duomenų mokslo seminaras (su kursiniu darbu) 9 15 45 - - 180 E
FMSAM17168 Matricų algebra 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM17161 Rinktiniai tikimybių teorijos skyriai 6 45 - - - 115 E
FMSAM17169 Matematinės statistikos pagrindai 6 30 15 - - 115 E
FMSAM17170 Programavimas su R 6 15 30 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17207 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMSAM17253 Draudos matematika 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM17254 Statistiniai tyrimai imčių metodais (su kursiniu darbu) 9 45 - 15 - 180 E
FMSAM17255 Statistinis modeliavimas ir struktūrų analizė 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM17256 Rizikos teorija 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM17265 Eilių teorija 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17207 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMSAM17271 Duomenų bazės 6 15 30 - - 115 E
FMSAM17272 Optimizavimo uždaviniai statistikoje (su kursiniu darbu) 9 45 - 15 - 180 E
FMSAM17273 Atsitiktiniai grafai 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM17256 Rizikos teorija 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM17265 Eilių teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16308 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
FMSAM16352 Duomenų analizės metodai (su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
FMSAM16357 Finansinių rinkų matematiniai modeliai 6 15 30 - - 115 E
FMSAM16362 Ekonominių rodiklių analizė ir prognozė 6 15 30 - - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16308 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
FMSAM16352 Duomenų analizės metodai (su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
FMSAM16374 Bajeso metodai 6 30 15 - - 115 E
FMSAM16375 Lygiagretieji skaičiavimai 6 15 30 - - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.