Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Daiva Makutėnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus statybos institutas architektas, aukštasis išsilavinimas 1984
Lietuvos mokslų taryba daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2000
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Makutėnienė Daiva, Čiupaila Lionginas, Informacinė grafika: galimybės ir netikėtumai // Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31) p. 125-131. 2011
02T Šostak Olga Regina, Makutėnienė Daiva, Modelling a dispute hearing between an investor and the public concerned in administrative courts of the republic of Lithuania // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vo. 19, no. 3 (2013) p. 489-509. 2013
02T Šostak Olga Regina, Makutėnienė Daiva, Timely determining and preventing conflict situations between investors and third parties: some observations from Lithuania // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 4 (2013) p. 390-404. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Makutėnienė Daiva, Kompiuterinis modeliavimas architektūroje; ISBN 9789955289258 (2011), [psl.: 109]
2015 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Vinogradova Jūratė, Zemkauskas Jonas, Žiūrienė Rytė, Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika; ISBN 9786094576676 (2015), [psl.: 484]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Makutėnienė Daiva, Проблемы трехмерного моделирования в обучении основам компьютерного проектирования // Engineering Graphics BALTGRAF-6, Riga, 2002 p. 189-192.
2004-01-01 Makutėnienė Daiva, Visualisation of 3D transformations in some CAD systems // Proceedings of 8th Seminar "Geometry and Computer". Ustroń 15th - 17th June 2004, Ustroń, 2004 p. 41.
2005-01-01 Makutėnienė Daiva, Žiūrienė Rytė, Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas // Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys: tarptautinės konferencijos medžiaga: Vilnius, 2005 m. spalio 7 d, Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005 p. 103-108.
2007-01-01 Makutėnienė Daiva, The analysis of multivariant data in complex quiz layout for computer graphics // Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007, Gliwice, 2007 p. 89-90.
2008-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Žiūrienė Rytė, The models of graphics role in civil engineering under IT circumstances // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 125-134. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Makutėnienė Daiva, Gabrielaitis Linas, National CAD standards and layering // Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2008 p. 205-211.
2008-01-01 Makutėnienė Daiva, Gabrielaitis Linas, Techninės dokumentacijos ir grafikos valdymas statinių projektavimo įmonėse // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d, Kaunas : KTU, 2008 p. 150-155.
2008-01-01 Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, Makutėnienė Daiva, Descriptive geometry in information technology: animation or reanimation? // 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008, Dresden : Dresden University of Technology, 2008 p. [1-10].
2009-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Zemkauskas Jonas, Engineering graphics models and education science practice // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 190-197.
2009-01-01 Čiupaila Lionginas, Juodagalvienė Birutė, Makutėnienė Daiva, Intelligence application aspects in the models of it educology // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 198-207.
2009-01-01 Makutėnienė Daiva, Plakys Vytautas, Vinickas Minvidas, Building materials recognition using neural networks // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 100-105.
2010-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Zemkauskas Jonas, Synergetic aspects of it integration of standards // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 576-580.
2010-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Zemkauskas Jonas, Synergetic aspects of it integration of standards // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 576-580.
2012-01-01 Makutėnienė Daiva, Čiupaila Lionginas, Zemkauskas Jonas, Taikomosios inžinerinės grafikos kurso modeliavimo ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012, Kaunas : Akademija, 2012 p. 48-54.
2012-01-01 Makutėnienė Daiva, Čiupaila Lionginas, Zemkauskas Jonas, Bendrosios inžinerinės grafikos kurso modelis // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012, Kaunas : Akademija, 2012 p. 42-47.
2015-01-01 Suzuki Hirotaka, Makutėnienė Daiva, Dobelis Modris, Odaka Naoki, Veide Zoja, Liena Vitola, Academic exchange between Baltic universities and Kobe University // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 117-124.
2015-01-01 Makutėnienė Daiva, Šostak Olga Regina, Maceika Augustinas, Geometry and decision support system for roof installation // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 108-116.
2015-01-01 Sokas Algirdas, Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 922-927.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Informacijos vizualizavimo technologijos
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Informacinės grafinės technologijos
Pirmosios pakopos Multimedijos dizaino pagrindai
Pirmosios pakopos Kompiuterinė grafika
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /