Rimantas Belevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Belevičius, Rimantas; Jatulis, Donatas; Šešok Dmitrij. Some insights on the optimal schemes of tall guyed masts. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 5 (2013), p. 749-758.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Belevičius, Rimantas; Jatulis, Donatas; Šešok Dmitrij. Optimization of tall guyed masts using genetic algorithms. Engineering Structures. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. 2013, vol. 56, p. 239-245.. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Mockus Jonas; Belevičius, Rimantas; Šešok Dmitrij; Kaunas, Juozas; Mačiūnas, Darius. On Bayesian approach to grillage optimization. Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 41, no.4 (2012), p. 332-339.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Belevičius Rimantas; Kačianauskas Rimantas; Markauskas, Darius; Šešok Dmitrij. Packing of polydispersed discs into containers of regular shape. Particulate science and technology. Philadelphia, USA : Taylor & Francis INC. ISSN 0272-6351. 2011, Vol. 29, iss. 1, p. 28-29.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2011 - Belevičius Rimantas; Ivanikovas Sergėjus; Šešok Dmitrij; Valentinavičius Saulius; Žilinskas Julius. Optimal placement of piles in real grillages: experimental comparison of optimization algorithms. Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 40, no. 2 (2011), p. 123-132.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2010 - Šešok Dmitrij; Mockus Jonas; Belevičius Rimantas; Kačeniauskas, Arnas. Global optimization of grillages using simulated annealing and high performance computing. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 16, no. 1 (2010), p. 95-101.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Hwang S.F.; Wu J.C.; Barkanovs Evgeny; Belevičius Rimantas. Elastic constants of composite materials by an inverse determination method based on a hybrid genetic algorithm. Journal of Mechanics. Taipey : The Society of Theoretical and Applied Mechanics. ISSN 1727-7191. Vol. 26, is. 3, p. 345-353.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2010 - Šešok Dmitrij; Belevičius Rimantas; Kačeniauskas, Arnas; Mockus Jonas. Application of GRID computing for optimization of grillages. Mechanika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1207. 2010, Nr. 2(82), p. 63-69.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Šešok, Dmitrij; Belevičius Rimantas. Global optimization of trusses with a modified genetic algorithm. Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 14, no 3 (2008), p. p. 147-154.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Belevičius Rimantas; Šešok, Dmitrij. Global optimization of grillages using genetic algorithms. Mechanika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1207. 2008, Nr. 6(74), p. 38-44.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šešok, Dmitrij; Belevičius Rimantas. Use of genetic algorithms in topology optimization of truss structures. Mechanika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1207. 2007, Nr. 2(64), p. 34-39.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Šešok, Dmitrij; Belevičius Rimantas. Modified genetic algorithm for optimal design of truss structures. Mechanika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1207. 2007, Nr. 6(68), p. 53-59.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Čiegis Raimondas; Baravykaitė, Milda Marija; Vaitkūnaitė, Vida; Belevičius Rimantas. Parallel global optimization of foundation schemes in civil engineering. Applied Parallel Computing: 7th International Conference, PARA 2004, Lyngby, Denmark, June 20-23, 2004: revised selected papers. Lecture Notes in Computer Science. Berlin : Springer.. ISSN 0302-9743. Vol. 3732 (2006), p. 305-313.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2002 - Baravykaitė, Milda Marija; Vaitkūnaitė, Vida; Belevičius Rimantas; Čiegis Raimondas. One application of the parallelization tool of Master-Slave algorithm. Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 13, no. 4 (2002), p. 393-404.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.857]
1993 - Belevičius Rimantas. Shape optimization of laminated orthotropic plate structures. Mechanics of composite materials. New York : Springer. ISSN 0191-5665. Vol. 29, no. 4 (1993), p. 537-546.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1993 - Belevičius Rimantas; Pedersen P.. Analysis and sensitivity analysis by computer algebra for a third-order plate finite element. Computers & structures. Oxford : Pergamon. ISSN 0045-7949. Vol. 49, no. 2 (1993), p. 243-252.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Belevičius, Rimantas; Juozapaitis, Algirdas; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij. Topology, shape and sizing optimization of under-deck stayed bridges. Civil-Comp proceedings. Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. [1-17].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Belevičius, Rimantas; Jatulis, Donatas; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij. Optimal schemes for tall guyed telecommunication masts. Civil-Comp proceedings. Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. [1-16].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2012 - Mačiūnas, Darius; Belevičius, Rimantas; Šešok Dmitrij. Multi-objective optimization of grillages using genetic algorithm with parallel strategy. Advanced research in scientific areas (ARSA 2012). Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. ISSN 1338-9831, p. 1842-1848.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Mačiūnas, Darius; Belevičius, Rimantas. Multi-objective optimization of grillages using adaptive genetic algorithm. International review of mechanical engineering. Hempstead : Praise Worthy Prize S.r.l.. ISSN 1970-8734. Vol. 6, no. 3 (2012), p. 432-439.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Belevičius Rimantas; Mačiūnas, Darius; Šešok Dmitrij. Momentų ir reakcijų minimizavimas rostverkiniuose pamatų sijynuose genetiniu algoritmu. Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2317. 2011, T. 3, nr. 2, p. 56-63.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Mačiūnas, Darius; Belevičius, Rimantas; Kaunas, Juozas. Daugiakriteris sijynų optimizavimas genetiniais algoritmais. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 47-52.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Ragauskas, Paulius; Belevičius Rimantas. Identification of material properties of composite materials. Aviation. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-7788. Vol. 13, no. 4 (2009), p. 109-115.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Šešok, Dmitrij; Belevičius Rimantas. Globalusis rostverkinių pamatų optimizavimas hibridiniu genetiniu algoritmu. Statybinės konstrukcijos ir technologijos=Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2317. 2009, Nr. 1(2), p. 80-88.. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Belevičius, Rimantas; Šešok Dmitrij. Globaliosios sijyno optimizacijos uždaviniai. Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 46, spec. nr. (2006), p. 345-349.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Puiša, Romanas; Belevičius Rimantas. Grading the PVC material by solving a static inverse problem with genetic algorithm. Mechanika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1207. 2005, Nr.2(52), p. 11-16.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Rusakevičius, Dainius; Belevičius Rimantas. Optimization of laminated bending plates. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. 2002, Vol. VIII, no. 3, p. 143-152.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2002 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius; Michnevič, Edvard. Multilevel optimization of grillages. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. 2002, Vol. VIII, no. 2, p. 98-103.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Bakas Algimantas; Belevičius Rimantas; Kačeniauskas, Arnas; Kaulakys Juozas. Elektrostatinio dulkių nusodinimo proceso intensyvinimas, modifikuojant elektrodinę sistemą. Aplinkos inžinerija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1622. 2001, T. IX, nr. 2, p. 94-102.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimisation of grillage-type foundations. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. T. 6, Nr. 4 (2000), p. 255-261.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Michnevič, Edvard; Belevičius Rimantas. Elementas DKT-CST sluoksniuotų anizotropinių plokštelių analizei. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. 2000, T. VI, nr. 5, p. 351-356.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Michnevič, Edvard; Belevičius Rimantas. Sluoksniuotas DKT elementas: modalinė analizė. Aviacija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-6276. 1999, Nr. 4, p. 94-99.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Rusakevičius, Dainius; Belevičius Rimantas. Lenkiamos kompozitinės plokštelės optimizavimas. Aviacija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-6276. 1999, Nr. 4, p. 103-107.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Belevičius Rimantas; Šešok Dmitrij. Global optimization for some engineering problems: dificulties and prospects. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. Vilnius : Technika,. ISBN 9789955285922. 2010, p. 860-867.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Belevičius Rimantas; Šešok Dmitrij. Global optimization for some engineering problems: dificulties and prospects. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 860-867.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Belevičius Rimantas; Kačianauskas Rimantas; Markauskas, Darius; Šešok, Dmitrij. Packing of poly-dispersed discs into a rectangular container. 6th international conference for conveying and handling of particulate solids with 10th ICBMH and BULKEX "Integrating scientific and industry communities". 3-7 August 2009, Brisbane Convention & Exhibition Centre, Queensland, Australia: conference proceed. Barton : Engineers Australia, 2009. ISBN 978-0858259065, p. 41-46.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Čiegis Raimondas; Baravykaitė, Milda Marija; Vaitkūnaitė, Vida; Belevičius Rimantas. Parallel global optimization of foundation schemes in civil engineering. Para'04. Lyngby, 2004, p. 157-162.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimization of grillage-type foundations. ECCM-2001, 2nd European Conference on Computational Mechanics. Cracow, 2001. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius; Weener Roelof Johan. Optimisation of Grillage-Type Foundations. Information and Communication Technology (ICT) in the Practice of Building and Civil Engineering. Helsinki, 2001, p. 251-256.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1996 - Belevičius, Rimantas; Michnevič, Edvard; Rusakevičius, Dainius. Sluoksniuotas ortopedinis diskretinės Kirchhofo teorijos elementas lenkiamoms plokštelėms. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos IV-ojo seminaro medžiaga. Vilnius : Technika, 1996. ISSN 1392-1436, p. 5-10.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1996 - Kaklauskas, Gintaris; Kulinič V.; Belevičius, Rimantas; Delpak Ramiz. Numerical modelling of reinforced concrete slabs. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos IV-ojo seminaro medžiaga. Vilnius : Technika, 1996. ISSN 1392-1436, p. 26-30.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimizacijos uždaviniai statinių pamatams. Lietuvos matematikos draugijos XLI konferencijos mokslo darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos inst., 2000, p. 365-372.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Michnevič, Edvard; Belevičius, Rimantas. Sluoksniuotas DKT elementas: modalinė analizė. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 18-22 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 1999, p. 325-335.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
1999 - Rusakevičius, Dainius; Belevičius, Rimantas. Lenkiamos kompozitinės plokštelės formos optimizavimas. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 1999. ISBN 9986053781, p. 169-174.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2016 - Belevičius, Rimantas. Įsimintiniausi universiteto dešimtmečio įvykiai. Sapere Aude. Vilnius : VGTU. ISSN 2029-4999. 2016, Nr. 1(12), p. 41, 191.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Belevičius Rimantas. Daug vilčių teikiantis projektas. Mokslas ir technika. Vilnius : Mokslas ir technika.. ISSN 0134-3165. 2005, Nr. 10, p. 40-41.. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Belevičius, Rimantas; Jatulis, Donatas; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij. Optimal schemes for tall guyed telecommunication masts. Civil-Comp proceedings. Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. [1].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Salėtis, Miroslavas; Belevičius Rimantas. Techology for optimization of piezoelectric transducers. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 112.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Belevičius Rimantas; Kačianauskas Rimantas. Computational mechanics in Vilnius Gediminas Technical University. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania. Vilnius, 2003. ISBN 9986680255, p. 10.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Baravykaitė, Milda Marija; Vaitkūnaitė, Vida; Belevičius Rimantas; Čiegis Raimondas. Application of the parallelization tool of master - slave algorithm. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania. Vilnius, 2003. ISBN 9986680255, p. 6.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2001 - Belevičius Rimantas; Valentinavičius Saulius. Optimization of grillage-type foundations. ECCM-2001. 2nd European Conference on Computational Mechanics, p. 416-417.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2005 - Kerienė, Jadvyga Regina; Saulis, Leonas; Belevičius Rimantas; Čiegis Raimondas; Adomėnas Petras Gailutis; Kulvietis Genadijus; Vasilecas, Olegas; Gerdžiūnas Pranas; Čiupaila Lionginas; Sokas Algirdas. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : matematika (2005 m. balandžio 15 d.) : informatika (2005 m. balandžio 12-13 d.). Technika. ISSN 9986058562, 546 p.. [M.kr.:01P; 09P] [Aut.lankų sk.: 34.250]
1999 - Kazragis, Algimantas; Belevičius Rimantas; Česnys Antanas; Saulis, Leonas; Adomėnas Petras Gailutis; Urbelis Antanas; Meškauskas Audrius; Radvilavičiūtė Janina. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 18-22 d., medžiaga. Technika, 351 p. :. [M.kr.:01P; 02P; 03P; 09P] [Aut.lankų sk.: 25.071]
1996 - Belevičius, Rimantas; Kačianauskas, Rimantas. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos IV-ojo seminaro medžiaga. Technika. ISBN 1392-1436, 44 p.. [M.kr.:01P; 09T] [Aut.lankų sk.: 3.143]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2003 - Atkočiūnas Juozas; Belevičius Rimantas; Bogdanovičius, Aleksejus; Bureika Gintautas; Čiuprinskas, Kęstutis; Čižas, Algirdas Eduardas; Giniotis, Vytautas; Janavičius Saulius; Jankauskas, Zigmantas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Kvedaras Vygaudas; Leonaviči. Technikos enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 5420015234, 792 p. :. [M.kr.:02T; 03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 56.571]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Belevičius, Rimantas; Valentinavičius, Saulius. Programavimas C++. Technika. ISSN 9786094577925, 376 p.. [M.kr.:07T; 09P] [Aut.lankų sk.: 15.230]
2004 - Barauskas Rimantas; Kačianauskas Rimantas; Belevičius Rimantas. Baigtinių elementų metodo pagrindai. Technika. ISSN 9986057922, 612 p.. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 43.714]
2000 - Belevičius Rimantas; Kutas Remigijus. Fortranas. Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 9986080347, 237 p. :. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 16.929]

Mokomosios knygos

2012 - Belevičius, Rimantas. Programavimas C++. Technika. ISSN 9786094571886, 224 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 9.050]
2005 - Belevičius Rimantas. Java technologijos. Technika, 190 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 13.571]
2004 - Michnevič, Edvard; Syrus, Leonidas; Belevičius Rimantas. Teorinė mechanika. Statika. Technika. ISSN 9986056616, 93 p. :. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 6.643]
2003 - Michnevič, Edvard; Syrus, Leonidas; Belevičius Rimantas. Teorinė mechanika. Statika. Technika. ISSN 9986056616, 84 p.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 6.000]