Nikolaj Goranin

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Janulevičius, Justinas; Čenys, Antanas; Goranin, Nikolaj. Extension of CYSEMOL for cloud computing information security assessment. Proceedings of the Romanian academy, Series A. Bucharest : Publishing House of the Romanian Academy. ISSN 1454-9069. Vol. 17, iss. 2 (2016), p. 186-192.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Janulevičius, Justinas; Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Content based model transformations: solutions to existing issues with application in information security. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 2 (2016), p. 233-247.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas; Juknius Jonas. Modelling influence of Botnet features on effectiveness of DDoS attacks. Security and communication networks. Hoboken, USA : John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 12 (2015), p. 2090-2101.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Ramanauskaitė, Simona; Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas. Security ontology for adaptive mapping of security standards. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 8, iss.6 (2013), p. 813-825.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2013 - Marozas, Leonardas; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas; Radvilavičius, Lukas; Turskis, Zenonas. Raising effectiveness of access control systems by applying multi-criteria decision analysis: part 1 – problem definition. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 4 (2013), p. 675-686.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Čenys Antanas; Gibavičius Darius; Goranin Nikolaj; Marozas, Leonardas. Genetic algorithm based palm recognition method for biometric authentication systems. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 2 (2013), p. 69-74.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas. Malware propagation modeling by the means of genetic algorithms. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2008, No. 6(86), p. 23-26.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas. Genetic algorithm based internet worm propagation strategy modeling. Information technology and control. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-124X. Vol. 37, no. 2 (2008), p. 133-140.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2010 - Juzonis, Vaidas; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Genetic algorithm modeling approach for mobile malware evolution forecasting. Information technologies'2010. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-0020, p. 259-264.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Čenys Antanas; Rainys Darius; Radvilavičius Lukas; Goranin, Nikolaj. Database level honeytoken modules for active DBMS protection. Advances in Information Systems Development. Bridging the Gap between Academia and Industry. New York : Springer US, 2006. ISBN 9780387308340, p. 449-457.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Ramanauskaitė, Simona; Olifer, Dmitrij; Goranin Nikolaj; Čenys, Antanas; Radvilavičius Lukas. Visualization of mapped security standards for analysis and use optimisation. International journal of computer theory and engineering. Singapore : IACSIT Press. ISSN 1793-8201. Vol. 6, no.5 (2014), p. 372-376.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Janulevičius, Justinas; Goranin Nikolaj. Ekspertinės sistemos smulkiojo ir vidutinio verslo rizikos valdymo problemoms spręsti. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 84-87.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Juzonis Vaidas; Goranin Nikolaj; Čenys, Antanas; Olifer Dmitrij. Specialized genetic algorithm based simulation tool designed for malware evolution forecasting. Annales UMCS Informatica. Lublin : Versita. ISSN 1732-1360. Vol. 12, iss. 4 (2012), p. 23-37.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2012 - Goranin Nikolaj; Čenys, Antanas; Juknius Jonas. Malicious Botnet survivability mechanism evolution forecasting by means of a genetic algorithm. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 1 (2012), p. 13-19.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Januta Andrius; Marozas, Leonardas; Goranin Nikolaj. Informacinės saugos audito vykdymas remiantis ISO/IEC 27000 šeimos standartų reikalavimais. Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31), p. 110-117.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Juknius, Jonas; Goranin, Nikolaj. BOTNET spreading detection and prevention via website. Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2010, Nr. 1(26), priedas, p. 293-298.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas. Genetic algorithm based Internet worm propagation strategy modeling under pressure of countermeasures. Journal of engineering science and technology review. JESTR. Kavala : Kavala Institut of Technology. ISSN 1791-2377. Vol. 2(1) (2009), p. 43-47.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2010 - Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Evolutionary algorithms application analysis in biometric systems. Journal of engineering science and technology review. JESTR. Kavala : Kavala Institut of Technology. ISSN 1791-2377. Vol. 3(1) (2010), p. 43-47.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Ramanauskaitė, Simona; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas; Olifer Dmitrij. Ontology-based security standards mapping pptimization by the means of Graph theory. International congress on engineering and technology (ICET 2013), 25–27th June, Dubrovnik, Croatia, 2013. Dubrovnik : RISE Association, 2013. ISBN 9788087670088, p. 74-83.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Janulevičius, Justinas; Šiaudinytė, Lauryna; Čenys Antanas; Goranin Nikolaj. Detection and measurement of information system risks through adaptive management diagnostic expert systems. 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. Florence : IMEKO, 2013, p. 45-49.. [M.kr.:07T; 10T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas; Juknius, Jonas. Extension of the genetic algorithm based malware strategy evolution forecasting model for botnet strategy evolution modeling. Information assurance and cyber defence: symposium organised by the Information Systems and Technology Panel, held in Tallinn, Estonia, 22-23 November 2010. Tallinn : Research and Technology Organisation, 2010. ISBN 9789283701156, P8-1 - P8-20.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2007 - Rainys, Darius; Radvilavičius Lukas; Tuskenis Julius; Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas. IT tinklo perimetro apsaugos sistema. Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. (Kauno technologijos universitetas, 2007 m. sausio 31 - vasario 1 d.). Kaunas : KTU, 2007.. ISSN 1822-6337, p. 229-233.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas. Analysis of malware propagation modeling methods. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283027, p. 428-434.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Kumetaitis Kęstutis; Goranin, Nikolaj. Informacinio karo ir informacinio sąryšio analizė. Matematika (2007 m. balandžio 12 d.). Informatika (2007 m. balandžio 13, 16-17 d.d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281443, p. 540-544.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas. Genetinių algoritmų taikymas kriptografijoje ir kriptoanalizėje. Matematika (2007 m. balandžio 12 d.). Informatika (2007 m. balandžio 13, 16-17 d.d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281443, p. 527-533.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Šerelis Eimantas; Goranin, Nikolaj. Elektroninių balsavimo sistemų analizė. Matematika (2007 m. balandžio 12 d.). Informatika (2007 m. balandžio 13, 16-17 d.d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281443, p. 556-561.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Goranin, Nikolaj; Kulvietis Genadijus. Projektas "Outsource2Lithuania": analizė ir perspektyvos. Matematika (2006 m. balandžio 20 d.). Informatika (2006 m. balandžio 12-13 d.d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059976, p. 376-381.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Eigelis Karolis; Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas. Prevencinė kompiuterinių virusų paieška internete naudojant "VirSpyder". Matematika (2006 m.balandžio 20 d.). Informatika (2006 m. balandžio 12-13 d.d.). Vilnius, 2006. ISBN 9986059976, p. 178-183.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas; Rainys Darius. Reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų saugumo principai ir jų įgyvendinimas. Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884, p. 573-580.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Radvilavičius Lukas; Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas; Rainys Darius. Duomenų bazių lygmens įsiskverbimų detektavimo sistemos. Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884, p. 573-580.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Radvilavičius Lukas; Goranin, Nikolaj; Čenys Antanas; Rainys Darius. Aktyvios apsaugos metodų taikymas duomenų bazių valdymo sistemų apsaugai. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986058562, p. 503-511.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2010 - Goranin, Nikolaj. Genetic algorithm application in information security systems. Technika. ISSN 9789955285885, 113 p. :. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 8.071]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2008 - Kerienė, Jadvyga Regina; Adomėnas Petras Gailutis; Pliuskuvienė, Birutė; Kulvietis Genadijus; Mamčenko, Jelena; Čenys Antanas; Goranin, Nikolaj. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos INFORMATIKA (2008 m. balandžio 9-11 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. Kerienė ; red. kolegija:. Technika. ISSN 9789955283027, 450 p.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 32.143]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2008 - Vasilecas, Olegas; Čenys Antanas; Sosunovas, Sergejus; Goranin, Nikolaj. Informacinių sistemų sauga. Technika. ISSN 9789955282532, 274 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 19.571]

Mokomosios knygos

2011 - Goranin Nikolaj; Mažeika, Dalius. Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos. Technologija. ISSN 9786094330544, 138 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 9.857]