Daiva Makutėnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Makutėnienė, Daiva; Šostak, Olga Regina; Maceika, Augustinas. Decision support system for roof installation. Studies in Informatics and Control. Bucharest : National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 2 (2016), p. 163-172.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Šostak, Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Timely determining and preventing conflict situations between investors and third parties: some observations from Lithuania. International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 4 (2013), p. 390-404.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Šostak, Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Modelling a dispute hearing between an investor and the public concerned in administrative courts of the republic of Lithuania. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vo. 19, no. 3 (2013), p. 489-509.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2010 - Žvironaitė Jadvyga; Kerienė, Jadvyga Regina; Makutėnienė Daiva; Kizinievič Viktor. The peculiarities of hardening of composite anhydrite cement pozzolanna binding material with not burned natural anhydrite. Materials science. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 16, no. 2 (2010), p. 159-164 .. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2008 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Žiūrienė, Rytė. The models of graphics role in civil engineering under IT circumstances. 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282891, p. 125-134.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Sokas, Algirdas; Čiupaila, Lionginas; Makutėnienė, Daiva. Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2015, Vol. 220-221, p. 922-927.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila, Lionginas. Informacinė grafika: galimybės ir netikėtumai. Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31), p. 125-131.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Makutėnienė Daiva; Žiūrienė, Rytė. Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 1 (2006), p. 51-56.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Žiūrienė, Rytė; Mešliūtė Rimantė; Makutėnienė Daiva. Development of 3D city model applying cadastral information. Geodezija ir kartografija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1541. T. 32, nr. 2 (2006), p. 51-56.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Makutėnienė Daiva. Duomenų bazių ir grafinės informacijos sąveikos ypatumai statybos projektavimo procese. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. 2002, Vol. VIII, Suppl. 2, p. 108-111.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Makutėnienė Daiva. Daugiabučių gyvenamųjų namų kompiuterinio projektavimo urbanistiniame kontekste ypatumai. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 2001, T. XXV, nr. 4, p. 211-220.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1999 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila Lionginas. Intelektinio projektavimo problemos ir ypatybės renovuojant stogus. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. T. 5, nr. 5(1999), p. 265-271.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Makutėnienė Daiva. Daugiabučių namų stogų renovacijos ypatybės modeliuojant kompiuteriu. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 1999, T. XXIII, nr. 2, p. 106-110.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Makutėnienė, Daiva. Частичная модель и задачи реновации сооружений. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Vilnius : Technika, 1998, p. 32-35.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Makutėnienė, Daiva; Šostak, Olga Regina; Maceika, Augustinas. Geometry and decision support system for roof installation. BALTGRAF-13. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 108-116.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Suzuki Hirotaka; Makutėnienė, Daiva; Dobelis Modris; Odaka Naoki; Veide Zoja; Liena Vitola. Academic exchange between Baltic universities and Kobe University. BALTGRAF-13. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 117-124.. [M.kr.:07S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila, Lionginas; Zemkauskas, Jonas. Taikomosios inžinerinės grafikos kurso modeliavimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012. Kaunas : Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 48-54.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila, Lionginas; Zemkauskas, Jonas. Bendrosios inžinerinės grafikos kurso modelis. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012. Kaunas : Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 42-47.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Čiupaila, Lionginas; Makutėnienė Daiva; Zemkauskas, Jonas. Synergetic aspects of it integration of standards. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. Vilnius : Technika,. ISBN 9789955285922. 2010, p. 576-580.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Zemkauskas, Jonas. Synergetic aspects of it integration of standards. 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285946, p. 576-580.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Čiupaila Lionginas; Juodagalvienė Birutė; Makutėnienė Daiva. Intelligence application aspects in the models of it educology. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 198-207.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2009 - Čiupaila Lionginas; Makutėnienė Daiva; Zemkauskas, Jonas. Engineering graphics models and education science practice. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 190-197.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Makutėnienė Daiva; Plakys Vytautas; Vinickas Minvidas. Building materials recognition using neural networks. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284529, p. 100-105.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Makutėnienė Daiva; Gabrielaitis, Linas. Techninės dokumentacijos ir grafikos valdymas statinių projektavimo įmonėse. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas : KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 150-155.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Makutėnienė Daiva; Gabrielaitis, Linas. National CAD standards and layering. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia. Riga : Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 205-211.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Čiupaila Lionginas; Žiūrienė, Rytė; Makutėnienė Daiva. Descriptive geometry in information technology: animation or reanimation?. 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008. Dresden : Dresden University of Technology, 2008. ISBN 9783867800426, p. [1-10].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Makutėnienė Daiva. The analysis of multivariant data in complex quiz layout for computer graphics. Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007. Gliwice, 2007, p. 89-90.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Makutėnienė Daiva; Žiūrienė, Rytė. Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas. Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys: tarptautinės konferencijos medžiaga: Vilnius, 2005 m. spalio 7 d. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005. ISBN 9955977418, p. 103-108.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Makutėnienė Daiva. Visualisation of 3D transformations in some CAD systems. Proceedings of 8th Seminar "Geometry and Computer". Ustroń 15th - 17th June 2004. Ustroń, 2004, p. 41.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Makutėnienė Daiva. Проблемы трехмерного моделирования в обучении основам компьютерного проектирования. Engineering Graphics BALTGRAF-6. Riga, 2002, p. 189-192.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2012 - Makutėnienė Daiva; Čiupaila, Lionginas. Informacine grafika: galimybes ir absurdai. Respublikinė mokslinė konferencija „Taikomoji inžinerinė grafika 2011“: konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2012. ISBN 9786094570889, p. [1-7].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Cilcius Gintaras; Makutėnienė Daiva. Linijinių koordinačių sistemos (LRS) pritaikymas kelių apskaitai geografinėje informacinėje sistemoje. Informacinės technologijos 2005. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884, p. 347-350.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Makutėnienė Daiva; Radžvilas Robertas. KPS panaudojimas įmonės telekomunikacinių tinklų projektavime ir dokumentavime. Informacinės technologijos 2005. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955097884, p. 351-356.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Makutėnienė Daiva. Integruotos projektavimo sistemos statybos projektų valdyme. Integruotos projektavimo sistemos. Kaunas : Technologija, 2000, p. 49-56.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1994 - Makutėnienė Daiva. Grafinės informacijos kodavimas mechaninių sistemų projektavime. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos III seminaro darbai. Vilnius : Technika, 1994. ISBN 9986051134, p. 106-111.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2006 - Makutėnienė Daiva. Geras oras šventei užsakytas. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2006, Nr. 3, p. 22-23.. [M.kr.:09B] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2003 - Makutėnienė Daiva. Gražus kolegos jubiliejus. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2003, Nr. 6, p. 30-31.. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2000 - Makutėnienė Daiva. Namuose ir sienos padeda. Namas ir aš. Vilnius : Namas ir aš.. ISSN 1392-5334. 2000, nr. 11 (24), p. 64-66.. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Sokas Algirdas; Čiupaila, Lionginas; Makutėnienė Daiva. Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. The 9th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM-2013), Vilnius, July 1-3, 2013. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 1822-8283, p. 227-228.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Makutėnienė Daiva. Stogų renovacijos modeliavimas intelektinėse projektavimo sistemose. s. n, 96, [40] lap. :. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2009 - Makutėnienė Daiva. 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania : selected papers. Technika. ISSN 9789955284529, 196 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 12.250]
2008 - Vinogradova, Jūratė; Baušys Romualdas; Makutėnienė Daiva; Sokas Algirdas; Čiupaila Lionginas; Gabrielaitis, Linas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminės konferencijos KOMPIUTERINĖ GRAFIKA IR PROJEKTAVIMAS (2008 m. balandžio 8 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytoja J. V. Technika. ISSN 9789955282990, 155 p.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 11.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2015 - Čiupaila, Lionginas; Makutėnienė, Daiva; Vinogradova, Jūratė; Zemkauskas Jonas; Žiūrienė, Rytė. Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika. Technika. ISSN 9786094576676, 484 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 28.620]

Mokomosios knygos

2011 - Makutėnienė Daiva. Kompiuterinis modeliavimas architektūroje. Technika. ISSN 9789955289258, 109 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 7.786]
2006 - Makutėnienė Daiva; Gujienė, Ina. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Technika. ISSN 9986059828, 80 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 5.714]
2004 - Baušys Romualdas; Juodagalvienė Birutė; Kazakevičiūtė, Gerūta; Makutėnienė Daiva; Motiejūnas Pranas. Kompiuterinio projektavimo grafikos pagrindai. Technika. ISSN 9986056810, 208 p. :. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 14.857]
2002 - Cinelis Gintaris; Makutėnienė Daiva; Aksomitas Gintaris. Architektūrinių projektų rengimas programa Auto-Architect. Technika. ISSN 9986054885, 54 p.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 3.857]