Dainius Rusakevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Mockus, Jonas; Paulavičius, Remigijus; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij; Žilinskas, Julius. Application of reduced-set pareto-lipschitzian optimization to truss optimization. Journal of global optimization. Dordrecht (Netherlands) : Springer. ISSN 0925-5001. Vol. 67, iss. 1-2, SI (2017), p. 425-450.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2015 - Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Staškūnienė, Miglė; Šešok, Dmitrij; Rusakevičius, Dainius; Aidietis Audrius; Davidavičius Giedrius. Private cloud infrastructure for applications of mechanical and medical engineering. Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 3 (2015), p. 254-261.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Radvilaitė, Urtė; Ramírez-Gómez Álvaro; Jaras, Arūnas; Kačianauskas, Rimantas; Rusakevičius, Dainius. Low-resolution spherical harmonics models in application to quasi-quadric particle shapes. Engineering structures and technologies. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 4 (2016), p. 131-142.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Belevičius, Rimantas; Juozapaitis, Algirdas; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij. Topology, shape and sizing optimization of under-deck stayed bridges. Civil-Comp proceedings. Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. [1-17].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.214]
2015 - Belevičius, Rimantas; Jatulis, Donatas; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij. Optimal schemes for tall guyed telecommunication masts. Civil-Comp proceedings. Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. [1-16].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2002 - Rusakevičius, Dainius; Belevičius Rimantas. Optimization of laminated bending plates. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. 2002, Vol. VIII, no. 3, p. 143-152.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1999 - Rusakevičius, Dainius; Belevičius Rimantas. Lenkiamos kompozitinės plokštelės optimizavimas. Aviacija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-6276. 1999, Nr. 4, p. 103-107.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Radvilaitė, Urtė; Kačianauskas, Rimantas; Rusakevičius, Dainius. Application of spherical harmonics to description of non-spherical particles. OAS 2015. Tartu : University of Tartu, 2015. ISSN 2461-2677, p. 98-103.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1996 - Belevičius, Rimantas; Michnevič, Edvard; Rusakevičius, Dainius. Sluoksniuotas ortopedinis diskretinės Kirchhofo teorijos elementas lenkiamoms plokštelėms. Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacijos IV-ojo seminaro medžiaga. Vilnius : Technika, 1996. ISSN 1392-1436, p. 5-10.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Rusakevičius, Dainius; Belevičius, Rimantas. Lenkiamos kompozitinės plokštelės formos optimizavimas. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 1999. ISBN 9986053781, p. 169-174.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2015 - Belevičius, Rimantas; Jatulis, Donatas; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij. Optimal schemes for tall guyed telecommunication masts. Civil-Comp proceedings. Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. [1].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Radvilaitė, Urtė; Kačianauskas, Rimantas; Rusakevičius, Dainius. Application of spherical harmonics to symmetric non-spherical particles description. PCM-CMM 2015. Gdansk : Gdansk University of Technology, 2015. ISBN 9788393210763, p. 685-686.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2005 - Rusakevičius, Dainius; Čiupailaitė, Elena. Simultaneous optimization of orthotropy angles and topology of composite bending plate. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005 Trakai, Lithuania. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005. ISBN 9986680298, p. 110.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Rusakevičius, Dainius; Kasnauskas Juozas. Application of evolutionary methods for topology optimization of laminated bending plates. 8th International Conference Mathematical Modelling and Analysis ''MMA2003'', May 28-31, 2003. Trakai, Lithuania. Vilnius, 2003. ISBN 9986680255, p. 60.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2002 - Rusakevičius, Dainius. Lenkiamų kompozitinių plokštelių topologijos optimizavimas. s. n, 114 lap. :. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 8.143]