Miglė Staškūnienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Starikovičius, Vadimas; Maknickas, Algirdas; Staškūnienė, Miglė; Davidavičius, Giedrius. Development of cloud services for patient-specific simulations of blood flows through aortic valves. Advances in engineering software. Oxford (England) : Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 103 (2017), p. 57-64.. [M.kr.:07T; 09P; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Staškūnienė, Miglė; Šešok, Dmitrij; Rusakevičius, Dainius; Aidietis Audrius; Davidavičius Giedrius. Private cloud infrastructure for applications of mechanical and medical engineering. Information technology and control. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 3 (2015), p. 254-261.. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2016 - Kačeniauskas, Arnas; Stupak, Eugeniuš; Maknickas, Algirdas; Starikovičius, Vadimas; Pacevič, Ruslan; Staškūnienė, Miglė; Davidavičius Giedrius. Numerical simulation of aortic valve. Mechanika'2016. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 107-110.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Staškūnienė Miglė; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 704-708.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Staškūnienė, Miglė; Starikovičius, Vadimas; Davidavičius Giedrius. Development of cloud software services for computational analysis of blood flows. Civil-Comp proceedings. Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015. ISSN 1759-3433, p. [1-11].. [M.kr.:07T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2011 - Vertelkaitė, Vilma; Vedrickaitė, Miglė; Daukševičiūtė, Agnė. Kritulių įtakos upių nuotėkiui įvairios litologijos bei baseinų dydžių upėse vertinimas. Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 211-217.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Vedrickaitė, Miglė; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Antropogeninės veiklos įtaka Vilnios upės hidrologiniam režimui. Vagos. Kaunas : Lietuvos žemės ūkio universitetas.. ISSN 1648-116X. 2010, Nr. 88(41), p. 71-78.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Staškūnienė, Miglė; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina. Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 704-708.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Vedrickaitė, Miglė. Antropogeninės veiklos sąlygų Vilnios upės baseino nuotėkiui vertinimas. Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius : Technika, 2010.. ISSN 2029-5456, p. 291-296.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Stupak, Eugeniuš; Kačeniauskas, Arnas; Starikovičius, Vadimas; Maknickas, Algirdas; Pacevič, Ruslan; Staškūnienė, Miglė; Davidavičius Giedrius; Aidietis Audrius. Computational analysis of patient-specific aortic valves. 40th International solid mechanics conference (SOLMECH 2016), 29.08-2.09 2016, Warsaw, Poland. Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2016, p. [1-2].. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.143]