Vaidotas Šarka

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Vilutienė, Tatjana; Podvezko, Valentinas; Ambrasas Gintautas; Šarka Vaidotas. Forecasting the demand for blue-collar workers in the construction sector in 2020: the case of Lithuania. Economic research. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014), p. 442-462.. [M.kr.:01P; 02T; 09P] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Šarka, Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė, Edita; Ignatavičius Česlovas. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 4 (2008), p. 546-565.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.429]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2004 - Šarka, Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė, Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques". Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057574, p. 260-267.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Migilinskas, Darius; Galdikas Liudas; Šarka Vaidotas. Pastato informacinio modelio duomenų mainų taikant IFC standartą tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 5 (2013), p. 492-497.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2006 - Šarka, Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas; Šarkienė, Edita; Migilinskas, Darius. Method of project multicriteria decision synthesis in construction. Badania operacyjne i systemowe 2006. T. 1, Metody i techniki. Warszawa : EXIT, 2006. ISBN 8360434204, p. 131-142.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Šarkienė, Edita; Šarka, Vaidotas; Ustinovičius Leonas. A model for evaluating the investment in the construction of dwelling houses based on multiple criteria decision synthesis methods. Multiple criteria decision making '05. Katowice : Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2006. ISBN 8372468435, p. 233-250.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2005 - Šarkienė, Edita; Ustinovičius Leonas; Šarka, Vaidotas. Model of selection architectural solutions in housing construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Foundations of civil and environmental engineering. Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology.. ISSN 1642-9303. 2005, No. 6, p. 191-202.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2005 - Šarka, Vaidotas; Šarkienė, Edita; Budinas Saulius. Model of investment evaluation of public building based on multiple criteria decision synthesis methods. Transport and telecommunication. Riga : Transport and Telecommunication Institute.. ISSN 1407-6160. Vol. 6, no. 1 (2005), p. 172-182.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2003 - Šarkienė, Edita; Šarka, Vaidotas; Ustinovičius Leonas. Model of selection architectural decisions in dwelling-housing applying multicriteria decision synthesis methods. 9th German-Lithuanian-Polish Colloquium "Planning Instruments in Construction Management". Poznan-Kolobrzeg, 28-31 May 2003. Poznan, 2003, p. 24.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Ustinovičius Leonas; Šarkienė, Edita; Šarka, Vaidotas. Individualių namų architektūrinių sprendimų modelis, taikant daugiakriterinius sintezės metodus. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. 2003, T. 9, nr. 1, p. 18-26.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Šarka, Vaidotas; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Ustinovičius Leonas. Projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės remiantis priimamo sprendimo sėkmės kriterijumi metodas. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. 2000, T. VI, nr. 3, p. 193-201.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Šarka, Vaidotas. A decision support system applying multicriteria synthesis methods in construction. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. 2000, T. VI, nr. 6, p. 464-468.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Šarka, Vaidotas; Ustinovičius Leonas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Projektų sintezė naudojant kompromiso kompensacinius modelius statyboje. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. T. 5, nr. 6 (1999), p. 374-385.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Gramauskas, Vidmantas; Šarka Vaidotas. Betonavimo proceso analizė ir tobulinimas taikant Lean ir vertės srauto žemėlapio metodikas. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-5].. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2004 - Šarka, Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė, Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 1-8.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

1999 - Šarka, Vaidotas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Projektų sintezė sprendimų paramos sistemoje. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 268-273.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Šarka, Vaidotas. Viešieji pirkimai su BIM - milžiniškos galimybės taupyti ir tobulinti statybų sektorių. Skaitmeninė statyba. Vilnius : UAB Statybos marketingas, 2014. ISSN 2351-6925, p. 32-33.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2014 - Marčėnaitė Rusnė; Dirginčienė Nijolė; Matonienė Daiva; Gatautis Ramūnas; Biekša, Darius; Šiupšinskas, Giedrius; Šarka Vaidotas. Valstybė kratosi vedlio vaidmens. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 9, p. 14-20.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Buidovaitė-Pivoriūnienė Kristina; Šarka Vaidotas; Velička Arūnas; Encius Robertas. Ant svarstyklių - atestatas ir patirtis. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektura". ISSN 0131-9183. 2014, Nr. 3, p. 6-8.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2010 - Vilutienė, Tatjana; Šarka Vaidotas; Biekša, Darius; Šarkienė, Edita. Birstonas first eco-town in Lithuania: from the idea to the Eco-life Project. EURO-2010: 24th European Conference on Operational Research, EURO XXIV, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal. Lisbon : Association of European Operational Research Societies, 2010, p. 269.. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šarka, Vaidotas; Šarkienė, Edita; Budinas Saulius. Model of investment evaluation of public building based on multiple criteria decision synthesis methods. The international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat' 04), 14-15 October 2004 Riga, Latvia. Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2004. ISBN 9984668762, p. 65.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2004 - Šarka, Vaidotas; Budinas Saulius; Šarkienė, Edita. Model of economic evaluation of hotel construction based on multiple criteria decision synthesis methods. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057221, p. 113-114.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Šarka, Vaidotas. Daugiakriterinių sprendimų sintezė, parenkant racionalius pastatų technologinius-organizacinius variantus. s.n, 180, [61] lap. :. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 17.214]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2008 - Šarka, Vaidotas. Sprendimų paramos sistema statyboje taikant daugiakriterinius sintezės metodus. Technika. ISSN 9789955283331, 97 p.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 6.929]