Olga Regina Šostak

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Makutėnienė, Daiva; Šostak, Olga Regina; Maceika, Augustinas. Decision support system for roof installation. Studies in Informatics and Control. Bucharest : National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 2 (2016), p. 163-172.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2013 - Šostak, Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Timely determining and preventing conflict situations between investors and third parties: some observations from Lithuania. International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 4 (2013), p. 390-404.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2013 - Šostak, Olga Regina; Makutėnienė Daiva. Modelling a dispute hearing between an investor and the public concerned in administrative courts of the republic of Lithuania. Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vo. 19, no. 3 (2013), p. 489-509.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2011 - Šostak, Olga Regina; Vakrinienė Sigutė. Mathematical modelling of dispute proceedings between investors and third parties on allegedly violated third-party rights. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011), p. 126-136.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Mitkus, Sigitas; Šostak, Olga Regina. Preservation of healthy and harmonious residential and work environment during urban development. International journal of strategic property management. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-715X. Vol. 13, no. 4 (2009), p. 339-357.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2008 - Mitkus, Sigitas; Šostak, Olga Regina. Modelling the process for defence of third party rights infringed while implementing construction investment projects. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. Vol. 14, no. 2 (2008), p. 208-223.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Maceika, Augustinas; Šostak, Olga Regina. Inovacijoms palankios aplinkos kūrimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014), p. 121-128.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Šostak, Olga Regina. Statybų plėtros urbanizuotose teritorijose neigiamo poveikio vietinei aplinkai įvertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.2 (2011), p. 39-44.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Šostak, Olga Regina; Kutut Vladislavas. Neteisėtos statybų plėtros tyrimas Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 3(2009), p. 223-232.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Mitkus, Sigitas; Šostak, Olga Regina. Peculiarities of defence of public and private interests. Social research. Šiauliai : Šiaulių universitetas.. ISSN 1392-3110. 2008, Nr. 2 (12), p. 75-83.. [M.kr.:02T; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2014 - Šostak, Olga Regina. Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas - šviesos spindulėlis. Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576775, p. 109-110.. [M.kr.:05H] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Makutėnienė, Daiva; Šostak, Olga Regina; Maceika, Augustinas. Geometry and decision support system for roof installation. BALTGRAF-13. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 108-116.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Šostak, Olga Regina; Kutut Vladislavas. Savavališkų statybų Kuršių Nerijos nacionaliniame parke teisinė analizė. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba". Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955285212, p. 213-217.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Šostak, Olga Regina. Savavališkų statybų teisinis reglamentavimas. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos STATYBA (2008 m. balandžio 2–4 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283195, p. 537-546.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Šostak, Olga Regina. Viešojo intereso apsauga planuojant statybas. Verslas XXI amžiuje. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281887, p. 152-157.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Šostak, Olga Regina; Mitkus, Sigitas. Trečiųjų asmenų teisių apsauga planuojant statybas. Statyba: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29-30 d., pranešimų rinkinys. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281634, p. 421-426.. [M.kr.:01S; 02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Recenzijos

Tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2008 - Mitkus Sigitas; Šostak, Olga Regina. Peculiarities of defence of public and private interests. Social research. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla.. ISSN 1392-3110. T. 2, nr. 12 (2008), p. 75-83.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Šostak, Olga Regina. Statybų plėtros planavimas įvertinant trečiųjų asmenų interesus. Technika. ISSN 9789955288626, 149 p. :. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 14.000]