Edgaras Timinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Gribniak, Viktor; Arnautov Aleksandr K.; Kaklauskas, Gintaris; Tamulėnas, Vytautas; Timinskas, Edgaras; Sokolov, Aleksandr. Investigation on application of basalt materials as reinforcement for flexural elements of concrete bridges. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 3 (2015), p. 201-206.. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Gribniak, Viktor; Kaklauskas Gintaris; Torres Lluis; Daniūnas, Alfonsas; Timinskas, Edgaras; Gudonis, Eugenijus. Comparative analysis of deformations and tension-stiffening in concrete beams reinforced with GFRP or steel bars and fibers. Composites. Part B: Engineering. Oxford : Elsevier B.V.. ISSN 1359-8368. Vol. 50 (2013), p. 158-170.. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Gudonis, Eugenijus; Timinskas, Edgaras; Gribniak, Viktor; Kaklauskas, Gintaris; Arnautov Aleksandr K.; Tamulėnas, Vytautas. FRP reinforcement for concrete structures: state-of-the-art review of application and design. Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013), p. 147-158.. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2013 - Timinskas, Edgaras; Jakštaitė, Rūta; Gribniak, Viktor; Tamulėnas, Vytautas; Kaklauskas, Gintaris. Accuracy analysis of design methods for concrete beams reinforced with fiber reinforced polymer bars. Engineering structures and technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 3 (2013), p. 123-133.. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2012 - Timinskas, Edgaras; Jakubovskis, Ronaldas; Meškėnas, Adas; Gudonis, Eugenijus. Kompozitiniais strypais armuotų sijų pleišėjimo ir deformacijų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012), p. 346-350.. [M.kr.:02T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Salys, Donatas; Timinskas, Edgaras; Gribniak, Viktor; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus. Tempiamųjų gelžbetoninių elementų diskrečiųjų plyšių modelio analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2317. 2010, T. 2, nr.4, p. 146-154.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Timinskas, Edgaras; Davicijonaitė, Miglė. How to prepare engineering data and graphic systems for smart country. BALTGRAF-13. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISBN 9786094578359, p. 62-67.. [M.kr.:02T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jakštaitė, Rūta; Timinskas, Edgaras; Tamulėnas Vytautas; Gribniak, Viktor. Kompozitais armuotų sijų tempiamojo betono įtempių ir deformacijų tyrimai. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-14].. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Timinskas, Edgaras; Jakubovskis, Ronaldas. Stiklo pluošto armatūra armuotų betoninių elementų eksperimentinis ir skaitinis tyrimas. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7149, p. [1-5].. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Timinskas, Edgaras. Kompozitinių plienbetoninių sijų su metaliniu pluoštu analizė. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 m. teminės konferencijos " Statyba". Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955285212, p. 71-74.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Kaklauskas Gintaris; Bačinskas, Darius; Gribniak, Viktor; Jakubovskis, Ronaldas; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus; Meškėnas, Adas; Timinskas, Edgaras; Sokolov, Aleksandr. Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms. Technika. ISSN 9786094573491, 300 p. :. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 18.730]

Mokomosios knygos

2012 - Kaklauskas Gintaris; Bačinskas, Darius; Gribniak, Viktor; Jakubovskis, Ronaldas; Ulbinas, Darius; Gudonis, Eugenijus; Meškėnas, Adas; Timinskas, Edgaras; Sokolov, Aleksandr. Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos [elektroninis paskaitų konspektas]. Technika. ISSN 9786094573484, 278 p.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 16.870]