Inga Tumasonienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Bansevičius Ramutis; Kulvietis, Genadijus; Mažeika, Dalius; Drukteinienė, Asta; Tumasonienė, Inga; Bakanauskas Vytautas. The synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites. Journal of vibration engineering & technologies. Chennai : Krishtel eMaging Solutions Pvt. Ltd.. ISSN 2321-3558. Vol. 3, no. 3 (2015), p. 345-353.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Baurienė Genovaitė; Mamčenko, Jelena; Kulvietis, Genadijus; Grigoravičius, Artūras; Tumasonienė, Inga. The ring type piezoelectric actuator generating elliptical movement. Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.6 (2013), p. 688-693.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Mažeika, Dalius; Kulvietis, Genadijus; Tumasonienė, Inga; Bansevičius Ramutis. New cylindrical piezoelectric actuator based on traveling wave. Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier Science Ltd., 2013. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013), p. 127-135.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Bansevičius Ramutis; Drukteinienė, Asta; Kulvietis, Genadijus; Tumasonienė, Inga. Design of a mobile microrobot based on standing and travelling waves. International Journal of Advanced Robotic Systems. Rijeka : InTech. ISSN 1729-8806. vol. 10, article 219 (2013), p. [1-7].. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bansevičius Ramutis; Navickaitė Sigita; Jūrėnas Vytautas; Kulvietis, Genadijus; Tumasonienė, Inga. Design and dynamic modeling of piezoelectric laser beam shutters. Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 15, iss. 1 (2013), p. 100-105.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Tumasonienė, Inga; Kulvietis Genadijus; Mažeika, Dalius; Bansevičius Ramutis. The eigenvalue problem and its relevance to the optimal configuration of electrodes for ultrasound actuators. Journal of sound and vibration. Oxford : Elsevier.. ISSN 0022-460X. Vol. 308, iss. 3-5 (2007), p. 683-691.. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2006 - Kulvietienė Regina; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė, Inga. A symbolic-numeric vibrations analysis of systems with many degrees of freedom. Strojniški vestnik. Ljubljana : Association of Mechanical Engineers of Slovenia.. ISSN 0039-2480. Vol. 52, no. 5 (2006), p. 309-316.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2010 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė, Inga; Bansevičius Ramutis; Grigoravičius, Artūras; Jūrėnas Vytautas; Navickaitė Sigita. Geometry optimization of piezoceramic laser shutter. International Journal of Mechanics. North Atlantic University Union. ISSN 1998-4448. 2010, Vol. 4, iss. 3, p. 63-70.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2009 - Mamčenko, Jelena; Tumasonienė, Inga. Using data warehouse and agent technologies to prepare e.learning data for data mining. Vadyba. Klaipėda : VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. 2009, Vol. 14, no. 1, p. 115-121.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė, Inga; Mažeika, Dalius. The design of the multicomponent ultrasonic actuators on the basis of mode - frequency analysis. WSEAS transactions on systems. Athens : WSEAS.. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 5 (2006), p. 924-929.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Mažeika, Dalius; Tumasonienė, Inga. Eigenfrequency identification for optimization on multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens : WSEAS Press.. ISSN 1109-2777. Vol. 5, iss. 3 (2006), p. 558-564.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika, Dalius; Tumasonienė, Inga. The identification of rezonance eigenfrequencies for multicomponent ultrasonic actuators. WSEAS transactions on systems. Athens : WSEAS Press.. ISSN 1109-2777. Vol. 4, iss. 12 (2005), p. 2300-2306.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė, Inga; Bansevičius Ramutis; Grigoravičius, Artūras; Jūrėnas Vytautas; Navickaitė Sigita. Determining geometrical parameters at laser shutter. Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, September 15-17, 2010. Malta : WSEAS Press, 2010. ISSN 1792-4863, p. 375-379.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko, Jelena; Tumasonienė, Inga. Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių modeliavimas. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus. Alytus : Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 73-77.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko, Jelena; Tumasonienė, Inga. Grupinio darbo sistemos duomenų paruošimas duomenų gavybos technologijoms. Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus. Alytus : Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045, p. 43-47.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Mamčenko, Jelena; Tumasonienė, Inga. Duomenų gavybos technologijų taikymas dokumentų valdymo sistemoje. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 58-62.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2009 - Tumasonienė, Inga; Mamčenko, Jelena. BEM programinių paketų tobulinimo galimybės. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2009. ISSN 2029-2279, p. 90-95.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Kulvietis Genadijus; Tumasonienė, Inga; Mažeika, Dalius. The identification of eigenfrequencies for cylinder-shaped piezo actuators. The 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE '06) Prague, Czech Republic, March 12-14, 2006. WSEAS : Athenes, 2006. ISBN 9608457424, p. 176-180.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika, Dalius; Tumasonienė, Inga. The optimisation of electrodes configuration for multicomponent ultrasonic actuators. Proceedings of the WSEAS International Conferences. Athens : WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457394, p. 200-204.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Kulvietis Genadijus; Mažeika, Dalius; Tumasonienė, Inga. Multi ultrasonic actuators with some degree of freedom. Proceedings of the WSEAS International Conferences. Venice : WSEAS Press, 2005. ISBN 9608457378, p. 609-613.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Tumasonienė, Inga. Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių savųjų formų atpažinimo problema. Teсhnika. ISSN 9789955284048, 101 p. :. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 7.214]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2011 - Lučinskis, Raimundas; Mamčenko, Jelena; Tumasonienė, Inga; Valentinavičius Saulius. Programavimas C++. VGTU Informaciniu technologiju katedra. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 12.000]