Loreta Valaitytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2001 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena. Portlandcemenčio kiekio betone nustatymas. Cheminė technologija. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1231. 2001, Nr. 2(19), p. 32-37.. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
1999 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Kulinič, Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija, apnašų susidarymas ir jų mažinimas. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. T. 5, nr. 3(1999), p. 217-221.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Narkevičienė, Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2001 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Narkevičienė, Aušra. The thermodynamics of the synthesis, decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Kazragis, Algimantas; Gailius, Albinas; Valaitytė Loreta. Binders on the Base of Gypsum Either Phosphogypsum and Kaolin. Ibausil. Weimar, p. 227-229.. [M.kr.:03P] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Kazragis, Algimantas; Nickus Ipolitas; Valaitytė Loreta. Naujos sauso statybinio glaisto mišinių sudėtys. Silikatų technologija. Kaunas : Technologija, 2000. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2000 - Gailius, Albinas; Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta. Aukštatemperatūrio gipso arba fosfogipso ir kaolino rišamosios medžiagos gavimas. Silikatų technologija. Kaunas : Technologija, 2000, p. 68-71.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Valaitytė Loreta; Juknevičiūtė Agnė. Rišamųjų medžiagų susidarymas iš gipso ir kaolino. Antrosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. spalio 18-22 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 1999, p. 147-151.. [M.kr.:08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė, Elena. Kalcio silikatų susidarymo termodinamika. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 50-58.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
1999 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Tamulaitienė, Birutė. Kalcio hidrosilikatų termodinaminių funkcijų standartinių reikšmių priklausomybė nuo hidrosilikatų sudėties. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 59-65.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
1999 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Gailius Albinas; Juknevičiūtė, Aušra. Fosfogipso cheminis bei terminis perdirbimas. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 1999. ISBN 998605379X, p. 153-157.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Valaitytė Loreta. Anhidritinio cemento savybės, naudojant fosfogipsą jo gamyboje. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. 2 tomas. Fiziniai mokslai. Vilnius : Technika, 1998, p. 74-79.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2001 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Narkevičienė, Aušra. Thermodynamics of refractory interaction between gypsum and kaolin. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 111-112.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2001 - Kazragis, Algimantas; Valaitytė Loreta; Zalieckienė Elena; Narkevičienė, Aušra. The thermodynamics of the synthesis decomposition and disproportionation of calcium silicates. Modern building materials, structures and techniques. Vilnius : Technika, 2001. ISBN 9986054400, p. 86-87.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Valaitytė Loreta; Kulinič, Halina. Betoninių konstrukcijų stalaktitizacija bei apnašų susidarymas ir jų sumažinimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa. Vilnius : Technika, 1998, p. 50, 126.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Kazragis Algimantas; Jankauskas Juozas; Zalieckienė Elena; Valaitytė Loreta; Savin L.. Anhidridinių statybinių medžiagų, gautų iš fosfogipso, fizikinių mechaninių savybių tyrimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa. Vilnius : Technika, 1998, p. 26, 88-89.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.214]