Violeta Vilkevič

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2012 - Sokas Algirdas; Vilkevič Violeta. Graphical methods for designing welding joints in engineering drawings. Mechanika-2012. Kaunas : Technologija, 2012. ISSN 1822-2951, p. 282-286.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Vilkevič, Violeta. Sudėtingos formos paviršių modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. ISSN 2335-8661, p. 149-152.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Vilkevič, Violeta. Edgecam projektavimo sistemos naudojimas studentų mokymui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. ISSN 2335-8661, p. 113-116.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Vilkevič, Violeta. Inžinerinės grafikos savikontrolės testų sudarymas Moodle aplinkoje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISSN 2335-8661, p. 19-22.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Vilkevič Violeta. Tūrinių modelių naudojimas mašinų braižybos uždavinių sprendimui. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d. Kaunas : Technologija, 2013. ISSN 2335-8661, p. 48-51.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Vilkevič Violeta. Improvement concept of engineering graphics course. BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia. Riga : Riga Technical University, 2013. ISBN 9789934507304, p. 243-247.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Vilkevič Violeta. Taikomosios inžinerinės grafikos egzamino klaidų analizė. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Kaunas : Akademija, 2012. ISBN 9786094490224, p. 65-68.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič Violeta. Vaizdinių priemonių taikymas mašinų braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas : Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 30-34.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič Violeta. Solidworks ypatumai automatiniame objekto vaizdų formavime. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d. Kaunas : Technologija, 2011. ISBN 9786090200223, p. 39-44.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Vilkevič Violeta. Parametrinio modelio eskizavimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258186, p. 194-197.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič, Violeta. SolidWorks sistema sukurtos vaizdinės priemonės pritaikymas statybinėje braižyboje. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28 d. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 17-22.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vilkevič, Violeta; Čiupaila Lionginas. Dimensionavimas IT: standartai, mokymas ir praktika. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955256809, p. 30-35.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič, Violeta. The peculiarities of parametric 3D modeling. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia. Riga : Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 76-80.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič, Violeta. Practice of solidworks and AutoCAD interface in computer modeling. Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia. Riga : Riga Technical University, 2008. ISBN 9789984329260, p. 72-75.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Vilkevič, Violeta. Dvimačių eskizų panaudojimas tūriniame modeliavime. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d. Kaunas : KTU, 2008. ISBN 9789955255031, p. 103-106.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Sokas Algirdas; Vilkevič, Violeta. Drawing and data exchange technology in engineering design. Engineering graphics BALTGRAF-7. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057264, p. 104-110.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Vilkevič, Violeta. Ciklinių paviršių išklotinių kompiuterinis formavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094370, p. 76-79.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Audzijonis, Petras; Vilkevič, Violeta. Ciklinių paviršių geometrinis modeliavimas. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Kaunas : Technologija, 2002, p. 60-65.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Vilkevič, Violeta. Išklotinių sudarymo ypatybės naudojant kompiuterinius metodus. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9955090065, p. 104-107.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Vilkevič, Violeta; Čiupaila Lionginas. Проблемы визуализации работ по геометрическому черчению. Engineering Graphics BALTGRAF-5. Tallin : Tallin Technical University, 2000, p. 87-91.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2000 - Vilkevič, Violeta; Čiupaila Lionginas. Darbų automatizuotos kontrolės problemos. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Kaunas : Technologija, 2000. ISBN 9986137586, p. 75-78.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2011 - Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič Violeta. Modeliavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje. Technika. ISSN 9786094570605, 128 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 9.720]
2011 - Rimkevičienė Zina Zofija; Gerdžiūnas Pranas; Lemkė Vytautas; Plakys, Vytautas; Vilkevič Violeta. Inžinerinė grafika mašinų gamyboje. Technika. ISSN 9786094570568, 192 p.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 14.630]
2008 - Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič, Violeta. Tūrinis kompiuterinis modeliavimas. Technka. ISSN 9789955283126, 46 p. :. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 3.286]
2008 - Gerdžiūnas Pranas; Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič, Violeta. Inžinerinė kompiuterinė grafika: projekcinė braižyba. Technika. ISSN 9789955283362, 56 p :. [M.kr.:09P] [Aut.lankų sk.: 4.000]