Simona Ramanauskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Janulevičius, Justinas; Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Content based model transformations: solutions to existing issues with application in information security. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 2 (2016), p. 233-247.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2015 - Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas; Juknius Jonas. Modelling influence of Botnet features on effectiveness of DDoS attacks. Security and communication networks. Hoboken, USA : John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 12 (2015), p. 2090-2101.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Radvilė, Eglė; Čenys, Antanas; Ramanauskaitė, Simona. Electroencephalography and eye gaze movement signals’ usage for estimation of user interface usability. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 5 (2015), p. 75-80.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Ramanauskaitė, Simona; Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas. Security ontology for adaptive mapping of security standards. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 8, iss.6 (2013), p. 813-825.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Radvilė, Eglė; Bičiūnaitė Živilė; Čenys, Antanas; Ramanauskaitė, Simona. Analysis of the pattern for icon selection and relation to positive/negative actions in desktop applications. British journal of mathematics & computer science. Tarakeswar : Sciencedomain international (SDI). ISSN 2231-0851. Vol. 7, no. 6 (2015), p. 391-406.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2014 - Ramanauskaitė, Simona; Olifer, Dmitrij; Goranin Nikolaj; Čenys, Antanas; Radvilavičius Lukas. Visualization of mapped security standards for analysis and use optimisation. International journal of computer theory and engineering. Singapore : IACSIT Press. ISSN 1793-8201. Vol. 6, no.5 (2014), p. 372-376.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Ramanauskaitė, Simona; Radvilė, Eglė; Olifer Dmitrij. Ontologijos naudojimas informacijos saugumo reikalavimams susieti. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 88-91.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Ramanauskaitė, Simona; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas; Olifer Dmitrij. Ontology-based security standards mapping pptimization by the means of Graph theory. International congress on engineering and technology (ICET 2013), 25–27th June, Dubrovnik, Croatia, 2013. Dubrovnik : RISE Association, 2013. ISBN 9788087670088, p. 74-83.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2012 - Ramanauskaitė, Simona. Modelling and research of distributed denial of service attacks. Technika. ISSN 9786094571411, 130 p. :. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 9.286]